Czechoslovak pilots in the Battle of Britain

Českoslovenští letci v Bitvě o Velkou Británii

Following the German defeat of France in 1940, Hitler planned to invade Great Britain and the prelude to this invasion – Operation Sealion – was the Battle of Britain. This battle was unique as it was the first time that a battle had been fought – and won – entirely by the use aircraft. At the start of July 1940 the Royal Air Force had a strength of 640 fighter aircraft whilst the German Luftwaffe had a force of 2600 fighters and bombers.

Po německé porážce Francie v roce 1940, Hitler plánoval invazi do Velké Británie a předehrou této invaze – operace Sealion, byla bitva o Velkou Británii. Tato bitva byla jedinečná v tom, že to bylo poprvé, kdy je jednalo bitvu kterou vítězně rozhodlo letectvo.. Na začátku července 1940 Royal Air Force (RAF) měl k dispocici 640 bojových letounů a německá Luftwaffe měla k dispozici 2600 stíhacích a bombardovacích letounů.

The battle lasted officially from 10 July until 31 October 1940 and involved 2,938 Allied aircrew – the majority aged between 18 to 22 years old – from the following countries:

Bitva o Velkou Británii se uskutečnila v době od 10. července do 31. října 1940 a účastnilo se ji 2938 spojeneckých letců – většinou ve věku od 18 do 22 let – z těchto zemí:

Australia 32
Barbados 1
Belgium 28
Canada 112
Czechoslovakia 88
France 13
Great Britain 2342
Ireland 10
Jamaica 1
New Zealand 127
Poland 145
Rhodesia 3
South Africa 25
USA 9

By 31 October 1940, 544 Allied aircrew had died in combat whilst 422 were wounded. The Luftwaffe had 967 airmen captured and 2698 killed. During the conflict both sides overstated the number of enemy aircraft that they had shot down. Post WW2 examination of military archives show that the Royal Air Force had suffered the loss of 792 of their aircraft whilst the Luftwaffe had lost 1,389 aircraft.

Do 31. října 1940, v bitvě o Velkou Británii zemřelo 544 spojeneckých letců a 422 jich bylo zraněno. Luftwaffe měla 967 letců zajatých a 2698 mrtvých. Během bitvy hlásili obě strany přehnané množství setřelených nepřátelských letounů. Po kontrole vojenských archivů a zdokumentování druhé světové války bylo zjištěno, že Royal Air Force utrpěla ztrátu 792 letadel a Luftwaffe za stejnou dobu ztratila 1389 letadel.

Czechoslovak pilots fought in this conflict serving in 310 and 312 Sqns. both of which were Czechoslovak Squadrons in the RAF. Others flew in British RAF Squadrons of 1, 17, 19, 43, 46, 56, 85, 111, 238, 245, 253, 501, 601 and 605. Josef František – the most successful Allied pilot in the battle with 17 Luftwaffe planes shot down in a 28 day period – flew with 303 Sqn. which was a Polish Squadron in the RAF. Eight of them were killed during this battle with others being wounded some, like Josef Koukal being badly burned and facially disfigured.

Českoslvenští letci se této bitvy účastnili jako příslušníci 310. a 312 Sqdn. a další se účastnili bojů v zařazení u 1, 17, 19, 43, 46, 56, 85, 111, 238, 245, 253, 501, 601 a 605 Sqdn. RAF. Josef František – nejúspěšnější spojencký pilot sestřelil u 303. polské Sqdn. (RAF) za 28 dnů 17 letadel Luftwaffe. V bitvě o Británii 8 českoslopvenských letců zemřelo a další, jako Josef Koukal utrpěli popáleniiny velkého rozsahu a znetvoření obličeje.

The National Monument – a statue of a fighter pilot looking out over the English Channel towards France – to commemorate the Battle of Britain is located at Capel-le-Ferne, Kent, UK. This is also the site of the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall where the names of the 2398 are engraved.

Národní památník – socha stíhacího pilota na anglickém území s výhledem přes Kanál na Francii – na památku bitvy o Británii se nachází v Capel-le-Ferne, Kent, Velká Británie. V pozadí je na pozemku Christopher Norris, Foxley pamětní zeď na níž je vytesáno 2398 jmen.

Czechoslovak pilots, with rank and decorations as at the end of the Battle of Britain, commemorated on this wall are:

Na této pamětní zdi jsou vytesána jména těchto československých letců s hodností a vyznamenání, jako na konci bitvy o Británii:

AMBRUŠ, Ján P/O
312 Sqn

BARTOŠ, Jindřich P/O
C de G
312 Sqn

BERGMAN, Václav P/O
C de G
310 Sqn

BERNARD, František Sgt
C de G
238, 60 Sqns

BREJCHA, Václav Sgt
43 Sqn

BURDA, František P/O
C de G
310 Sqn

CHÁBERA, František Sgt
C de G
312 Sqn

ČÍŽEK, Evžen P/O
C de G
1 Sqn

CUKR, Václav Sgt
C de G
253 Sqn

DOLEŽAL, František P/O
C de G
1 Sqn

DUDA, Josef F/Lt
C de G
312 Sqn

DVOŘÁK, Alois Sgt
310 Sqn

DYGRÝN, Josef Sgt
85, 1 Sqns

FAJTL, František P/O
C de G
1, 17 Sqns

FECHTNER Emil P/O
DFC
310 Sqn
† 29/10/40

FEJFAR, Stanislav P/O
C de G
310 Sqn

FOGLAR, Václav Sgt
245 Sqn

FOIT, Emil P/O
85, 310 Sqns

FRANTIŠEK, Josef Sgt
DFM and bar, C de G
303 Sqn
† 08/10/40

FÜRST, Bohuslav Sgt
310, 605 Sqns

GÖTH, Vilém, P/O
510, 310 Sqn
† 25/10/40

HANUŠ, Josef Jan P/O
C de G
310 Sqn

HANZLÍČEK, Otto Sgt
C de G
312 Sqn
† 10/10/40

HESS, Alexander S/Ldr
DFC, C de G
310 Sqn

HIMR, Jaroslav P/O
56, 310 Sqns

HLAVÁČ, Jaroslav Sgt
C de G
310, 56 Sqns
† 10/10/40

HLOBIL, Alois P/O
C de G
312, 238 Sqns

HORSKÝ, Vladimír Sgt
310, 238 Sqns
† 26/09/40

HRADIL, František P/O
310, 19 Sqns

HRUBÝ, Otakar Sgt
C de G
111 Sqn

HUBÁČEK, Josef Sgt
C de G
310 Sqn

HÝBLER, Josef P/O
310 Sqn

JANOUCH, Svatopluk P/O
C de G
310 Sqn

JAŠKE, Josef P/O
C de G
312 Sqn

JÍCHA, Václav Sgt
C de G
310, 1 Sqns

JIROUDEK, Miroslav F/Sgt
C de G
310 Sqn

KAŇA [Kania], Jozef F/Sgt
303 Sqn

KAUCKÝ, Jan Sgt
310 Sqn

KEPRT, Josef Sgt
C de G
312 Sqn

KESTLER, Oldřich Sgt
111 Sqn

KOMÍNEK, Josef Sgt
310 Sqn

KOPECKÝ, Miroslav Sgt
C de G
310, 111 Sqns

KOPŘIVA, Josef Sgt
310 Sqn

KÖRBER, Karel Sgt
32 Sqn

KORDULA, František P/O
310, 1, 17 Sqns

KOUKAL, Josef Sgt
310 Sqn

KRÁTKORUKÝ, Bedřich Sgt
1 Sqn

KREDBA, Miroslav P/O
310 Sqn

KUČERA, Jaroslav Sgt
245 Sqn

KUČERA, Jiří V. Sgt
C de G
310, 238 Sqns

KUČERA, Otmar Sgt
111 Sqn

KUTTELWASCHER, Karel Sgt
C de G
1 Sqn

MACHÁČEK, Jiří P/O
310, 145 Sqns

MALÝ, Jaroslav F/Lt
310 Sqn

MANSFELD, Miloslav Sgt
111 Sqn

MAREK, František Sgt
C de G
310, 19 Sqns
† 14/09/40

MRÁZEK, Karel P/O
310, 43, 46 Sqns

PAVLŮ, Otto Sgt
1 Sqn

PÍPA, Josef Sgt
43 Sqn

PLZÁK, Stanislav Sgt
C de G
310, 19 Sqns

PRCHAL, Eduard Sgt
C de G
310 Sqn

PŘÍHODA, Josef Sgt
1 Sqn

PTÁČEK, Rudolf Sgt
43 Sqn

PŮDA, Raimund Sgt
310, 605 Sqns

ŘECHKA, Josef Sgt
C de G
310 Sqn

ROHÁČEK, Rudolf P/O
310, 601, 238 Sqns

RYPL, František P/O
310 Sqn

ŠEDA, Karel Sgt
C de G
310 Sqn

ŠIKA, Jaroslav Sgt
C de G
43 Sqn

ŠLOUF, Václav Sgt
C de G
312 Sqn

ŠTEFAN, Jan Sgt
1 Sqn

STEHLÍK, Josef Sgt
C de G
312 Sqn

ŠTĚRBÁČEK, Jaroslav P/O
310 Sqn
† 31/08/40

STŘIHAVKA, Jaromír Sgt
85, 310 Sqns

TRUHLÁŘ, Jan Sgt
C de G
312 Sqn

VAŠÁTKO, Alois F/O
C de G
312 Sqn

VELEBNOVSKÝ, Antonín P/O
85, 1 Sqns

VESELÝ, Vlastimil P/O
C de G
312 Sqn

VINDIŠ, František Sgt
310 Sqn

VOPÁLECKÝ, Josef Sgt
C de G
310 Sqn

VRÁNA, Adolf P/O
C de G
312 Sqn

VYBÍRAL, Tomáš P/O
C de G
312 Sqn

VYKOUKAL, Karel P/O
C de G
310, 111, 73 Sqns

WEBER, František P/O
310, 145 Sqns

ZAORAL, Vladimír P/O
310, 501 Sqns

ZAVORAL, Antonín Sgt
310, 151, 1 Sqns

ZIMA, Rudolf P/O
310 Sqn

ZIMPRICH, Stanislav P/O
310 Sqn

© The Guardian 4 September 1940

from Duxford 2010
z Duxfordu 2010

Looking out over the English Channel towards France:

S výhledem na kanál La Manche do Francie:

Around the base of the monument are engraved the badges of all the Squadrons that took part in the Battle.

Kolem základny pomníku jsou vytesány odznaky všech Squadrons, které se zúčastnily bitvy.

Badges for 310 and 312 Royal Air Force Czechoslovak Squadrons are:

Odznaky na 310. a 312. Royal Air Force Československé Squadrons jsou:

View Map Location

Pohled na mapu umístění.

_______________________________________________________________

Sadly memories are short

Je smutné, že se rychle zapomíná

_______________________________________________________________

Support a Czechoslovak Battle of Britain pilot

Podpora československých letců v bitvě o Británii

You can sponsor any of the above Czechoslovak pilots, or any other pilots named on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall. More information here.

Můžete sponzorovat některé z výše uvedených československých pilotů, nebo jiných pilotů jmenovaných na Foxley Christopher Norris, pamětní zdi. Více informací naleznete zde.

_______________________________________________________________

Article last updated: 5 July 2020

This entry was posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Anniversary, Battle of Britain, Ceremony, Memorial, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

3 Responses to Czechoslovak pilots in the Battle of Britain

  1. Steve Bishop says:

    Interesting read and nice site

  2. Joe, Czech Spitfire Club says:

    Let me recommend you a list of the mentioned pilots including their portrait photos whith is published on our website: http://www.czechspitfireclub.cz/?sekce1=cs_letci&sekce2=ucastnici_bitvy_o_britanii

  3. xxx says:

    KUTTELWASCHER Karel; * 1916 – † 1959

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.