Map


An online world map showing locations which have a connection to the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2.

Tato on-line světová mapa ukazuje místa, která mají připomínat československé muže a ženy, kteří sloužili u RAF za druhé světové války.

To enlarge the map to full screen, just click on the square in the top right-hand corner.

Pro zvětšení mapy klikněte na čtverec v pravém horním rohu.

For the menu, click on the square in the top left-hand corner

Pro výběr klikněte na čtverec v levém horním rohu.

This map is an extensive long term project and ‘work in progress’ with locations still to be added.

Tato mapa je dlouhodobý projekt a bude postupně doplňována.

Your assistance to help speed up this project would be much appreciated.
If you can advise us any locations in your area that are not already on the map, it would be appreciated if you could contact us with the details please.

Pro rychlejší doplnění míst, která nejsou na mapě bychom byli velice vděční za jakoukoliv pomoc při pátrání.
Pokud jste objevili nějaká nová místa, která se týkají RAF letců, prosím kontaktujte nás.