Czechoslovak RAF – Remembered 2020


Remembrance / Vzpomínka 2020

Bahamas :

Nassau

BŘÍZA Vítězslav

HADRÁVEK Jan

MAREŠ Jaroslav

SALZ Karel

ŠOTOLA Josef

TURNA Josef

_______________________________________________________________

Czech Republic :

Bystřice pod Hostýnem

ZBOŘIL Felix

BUBÍLEK Vojtěch

_______________________________________________________________

Chotěnov – DVOŘÁK Bedřich

_______________________________________________________________

Český Těšín

_______________________________________________________________

Dačice – POSPÍCHAL Karel

_______________________________________________________________

Dolní Břežany – PRCHAL Eduard

_______________________________________________________________

Dolní Lhota – ŠTĚRBÁČEK Jaroslav

_______________________________________________________________

Hromnice – LIŠKA Antonín

_______________________________________________________________

Humpolec – DYGRÝN Josef

_______________________________________________________________

Kdyně – HUBÁČEK Josef

_______________________________________________________________

Krnov – KOLÁČEK Jaroslav

_______________________________________________________________

Kroměříž

_______________________________________________________________

Lukov – PÍPA Josef

_______________________________________________________________

Morkůvky – PEŘINA František

_______________________________________________________________

Nová Paka – FEJFAR Stanislav, HRUBÝ Otakar, VRÁNA Adolf

_______________________________________________________________

Olomouc

_______________________________________________________________

Olslavany – KUŇKA Karel

_______________________________________________________________

Otaslavice – FRANTIŠEK Josef

_______________________________________________________________

Plzeň – SEDLÁKOVÁ Edita

_______________________________________________________________

Prague – Dejvice

_______________________________________________________________

Prague – DUDA Josef

_______________________________________________________________

Prague – JANOUŠEK Karel

_______________________________________________________________

Prague – Winged Lion Monument

11.11.20.

Christmas

_______________________________________________________________

Prostejov

_______________________________________________________________

Rožná – ZELENÝ Adolf

_______________________________________________________________

Rudimov – JANŮJ Otakar

_______________________________________________________________

Svatý Kříž – KUTTELWASCHER Karel

_______________________________________________________________

Štěnovice – KESTLER Oldřich

_______________________________________________________________

Třebíč

_______________________________________________________________

Vítova – DOLEŽAL Oldřich

_______________________________________________________________

Egypt :

el-Alamein Memorial

_______________________________________________________________

France :

St. Brieuc – ŠTEFAN Benignus

_______________________________________________________________

Great Britain :

Biggin Hill

January

August

_______________________________________________________________

Beachy Head

_______________________________________________________________

Bentley Priory

_______________________________________________________________

Brookwood

Christmas

_______________________________________________________________

Bury St Edmunds – MŽOUREK Alois

_______________________________________________________________

Capel-le-Ferne

January

July

August

October

_______________________________________________________________

Cheadle – ŠKACH Antonín

_______________________________________________________________

Chevington

KOCOUREK Ladislav

ŠINDELÁŘ Václav

_______________________________________________________________

Dagenham – MAREK František

_______________________________________________________________

Duxford

August

Remembrance Sunday

_______________________________________________________________

Dyce

DVOŘÁK Alois

ZAORAL Vladimír

_______________________________________________________________

Easy Grinstead

_______________________________________________________________

East Wretham

July

Remembrance Sunday

_______________________________________________________________

Heanton Punchardon

CÍGLER Miroslav

NOVÁK František

ORLÍK Vilém

PANCÍŘ Rudolf

ZIMPRICH Stanislav

Honnington

_______________________________________________________________

Hornchurch

BÖNISCH František

BRÁZDA Prokop

KONVALINA Blažej

VALENTA Josef

_______________________________________________________________

Kenley

GÖTH Vilém

_______________________________________________________________

Kiltearn – KALÁŠEK Jaroslav

_______________________________________________________________

Liverpool – BARTOŠ Jindřich and HANZLÍČEK Otto

_______________________________________________________________

London

Battle of Britain Monument

May

_______________________________________________________________

Bomber Command Memorial

May

11.11.20.

_______________________________________________________________

Czech Club

_______________________________________________________________

St Clement Danes

_______________________________________________________________

Lowestoft – HORKÝ František

_______________________________________________________________

Market Drayton – KESTLER Oldřich and MARTINEC Josef

_______________________________________________________________

Northwood – FRANTIŠEK Josef

_______________________________________________________________

RAF Honnington

_______________________________________________________________

Reigate – HORÁK Bohumil

_______________________________________________________________

Runnymede

May

Czech National Day

_______________________________________________________________

Sittingbourne – GÖTH Vilém

January

_______________________________________________________________

Scottow – BREJCHA Václav

_______________________________________________________________

Southend – HRADIL František

_______________________________________________________________

Sutton – FRANTIŠEK Josef

_______________________________________________________________

Tain

_______________________________________________________________

Uxbridge – KUTTELWASCHER Karel

_______________________________________________________________

Warmwell – HLAVÁČ Jaroslav

_______________________________________________________________

Westwell – DYGRÝN Josef

January

_______________________________________________________________

Whittlesford

POHNER Benedikt

ZAVADIL Jaroslav

_______________________________________________________________

Whyteleafe

BĚHAL František

NASSWETER Albín

_______________________________________________________________

Holland :

Lemmer – MAREŠ Jiří

_______________________________________________________________

The Hague – KUŇKA Karel

_______________________________________________________________

Slovakia :

Bratislava – AMBRUŠ Ján

_______________________________________________________________

Bratislava – SMIK Otto

_______________________________________________________________
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Not Forgotton | 3 Comments

Winged Lion Remembrance Christmas 2020For 2020, our candle remembrance project to commemorate the 2512 Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2 included the Winged Lion Monument, Prague this Christmas.

Náš projekt připomínající 2512 československých mužů a žen, kteří sloužili za druhé světové války v RAF, obsáhl o Vánocích roku 2020 také pomník okřídleného lva v Praze.

This slideshow requires JavaScript.

Five candles to represent 68 Sqn, 310Sqn, 311 Sqn, 312 Sqn and 313 Sqn were laid there.

Bylo zapáleno pět svíček představujících 68., 310.,311., 312. a 313. peruť.

Many thanks to our Prague FCAFA volunteers for their kind help.

Vřelé díky pražským dobrovolníků FCAFA za jejich nezištnou pomoc.

_______________________________________________________________

If you would like to support this project, donations can be made via the Donate button in the right-hand panel of this page.

Pokud si přejete podpořit tento projekt, můžete použít tlačítko „Donate“ na panelu na pravé straně naší stránky.

_______________________________________________________________
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Not Forgotton | Leave a comment

John P Rennison – RIPIt is with much sadness that we must advise that F/Lt (retd) John P Rennison, died aged 72, on 1 January 2021 at Burton on Stather, Scunthorpe, UK.

S velkým smutkem v srdci oznamujeme, že 1. ledna 2021 zemřel ve Scunthorpe (Velká Británie) John P. Rennison Flight Lieutenant v.v.

John was a respected aviation historian and author within the Czechoslovak RAF community for many years and a noted authority on 311 (Czechoslovak) Sqn. His interest in aviation and this squadron was nurtured from his father, Sgt John Rennison who served with its Engineering staff during WW2.

John byl po mnoho let mezi československými příslušníky RAF uznávaným historikem letectví a autorem mnoha prací. Jeho specializací byla 311. bombardovací peruť. Svůj zájem o problematiku, a konkrétně 311. peruť, zdědil po svém otci, Sgt. Johnu Rennisonovi, který u ní sloužil jako technik.

After retiring from the RAF, John extended his aviation interest to include voluntary work at the North Lincolnshire Aviation Heritage Centre, RAF Ingham Heritage Centre and also regular visits to commemorate Operation Market Garden, at Arnhem, Holland.

Po odchodu z RAF John ještě rozšířil svůj rozsah zájmů a začal pracovat jako dobrovolník v Friends of RAF Hibaldstow, RAF Ingham Heritage Centre a také se pravidelně účastnil pietních setkání Operace Market Garden v Arnhemu v Holandsku.

John’s friendship, knowledge, and empathy to the Free Czechoslovak Airmen will be greatly missed, and we extend sincere condolences to Patti, her daughters Michelle, Debi, Katy and Caroline and their families.

Johnovo přátelství, znalosti a souznění s československými letci nám budou velmi chybět. Upřímnou soustrast Patti a jejich dcerám Debi, Michelle a Katy s rodinami.

Rest in Peace

Čest jeho památce
Posted in 311 Sqd, No longer with us, Not Forgotton | Leave a comment

Brookwood 12.12.20. – part II


Part II of our Czechoslovak Christmas 2020 remembrance at Brookwood:

Druhá část Vánoční vzpomínky 2020:

This slideshow requires JavaScript.

Part I of this event here.

První část Vánoční vzpomínky zde.

Many thanks to the volunteers from FCAFA and all those who contributed financially, it would not be possible without you.

Velké díky dobrovolníkům z FCAFA a všem kteří finančně přispěli, bez Vás by to nešlo.

_______________________________________________________________

If you would like to support this project, donations can be made via the Donate button in the right-hand panel of this page.

Pokud si přejete podpořit tento projekt, můžete použít tlačítko „Donate“ na panelu na pravé straně naší stránky.

_______________________________________________________________
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Events, Not Forgotton | Leave a comment

Happy Christmas – Radostné Vánoce – 2020

Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd | Leave a comment

Bedrich Abeles


Bedřich ABELES

* 23.06.1925., Vienna, Austria
† 14.12.2020. Leicester.

_______________________________________________________________

With sadness we must advise that

AC2 Bedřich ABELES 788591

311 Sqn, Maintenance Assistant

died

14 December 2020,

_______________________________________________________________

Se smutkem v srdci oznamujeme, že 14.12.2020 zemřel v Leicesteru

AC2 Bedřich ABELES 788591

311. peruť, asistent opravář

_______________________________________________________________

Rest in Peace

Čest jeho památce
Posted in 311 Sqd, No longer with us, Not Forgotton | 2 Comments

Brookwood 12.12.20. – part I


On 12 December, the Czechoslovak graves at Brookwood cemetery were again remembered for Christmas, in an informal, covid-19 compliant informal event.

Dne 12. prosince 2020 se opět konala vánoční vzpomínka u československých hrobů na hřbitově v Brookwoodu.

This year we were joined by HE Sečka. Ambassador to the Czech Republic, Czech Embassy London, Aleš Opatrný, Deputy Ambassador to the Czech Republic, CWO Tomáš Kašpar, Czech Embassy Defence Attache Assistant, and other members of the Czech Embassy, who helped our team to lay and light the 140 candles needed for this project.

Letos jsme se spojili s jeho excelence Sečkou, velvyslancem České republiky z české ambasády v Londýně, Alešem Opatrným, zástupcem velvyslance České republiky, štábním poručíkem Tomášem Kašparem, přidělencem obrany českého velvyslanectví v Londýně a dalšími členy české ambasády, kteří pomohli našemu týmu v rámci tohoto projektu položit ke hrobům 140 svící.

This slideshow requires JavaScript.

Flower bouquets were placed, by HE Sečka, at both the Czechoslovak Memorial and also at the post WW2 Czechoslovak plot to remember the Czechoslovak men and women who had fought for liberation of their homeland in WW2.

Jeho eminence Sečka položil květiny u československého pomníku a také na místě, kde leží českoslovenstí příslušníci RAF, kteří zemřeli v Británii po válce. Připomněl tak muže a ženy, kteří v Británii bojovali za svobodu naší vlasti ve druhé světové válce.

An addition to this years program was the placing of 28 personalised Royal British Legion crosses, by the Czechoslovak Memorial, for the fallen Czech military who had lost their lives, on peace-keeping duties for their country, in the war zones of Afganistan, Iraq and Kosovo. This was on behalf of our Czech partners, Ceskoslovensky legionar-SPIA Czech, z.s, a Veterans organisation, who were unable to travel to the UK this year for the annual Remembrance Day Parade and place their crosses themselves at the Garden of Remembrance at Westminster Abbey.

Mimo to jsme v rámci letošní vzpomínky u československého pomníku umístili také 28 křížů Royal British Legion se jmény padlých příslušníků českých ozbrojených sil, kteří položili své životy v rámci mírových misí v Afghánistánu, Iráku a Kosovu. Tato připomínka proběhla jménem našich českých partnerů, Československý legionář – SPIA Czech, z.s. a veteránských organizací, kterým letos nebylo umožněno cestovat do Británie a zúčastnit se oslav 11. listopadu s cílem položit jejich kříže ve westminsterském opatství.

A special thank you to František Brikcius for his special musical contribution to the event.

Zvláštní poděkování patří Františku Brikciusovi za jeho hudební doprovod k akci.

Part II to follow.

Druhá část bude následovat.

_______________________________________________________________

If you would like to support this project, donations can be made via the Donate button in the right-hand panel of this page.

Pokud si přejete podpořit tento projekt, můžete použít tlačítko „Donate“ na panelu na pravé straně naší stránky.

_______________________________________________________________

Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Events, Memorial, Not Forgotton | 2 Comments

RAF Rehabilitation Ceremony – 13.09.91.


Slavnostní akt Rehabilitace letců RAF – 13.9.1991

RAF Rehabilitation Ceremony, Palace of Culture, Prague 13.09.1991.
Slavnostní akt Rehabilitace, Palác kultury, Praha, 13.9.1991.

On 13 September 1991 a ceremony to ‘morally and politically rehabilitate the Czechoslovak men and women was held at the Palace of Culture, Prague. Rehabilitation awards for the suffering caused by the Communist regime and was the apology from the Czechoslovak government to them as well as promotional ranks in the Czechoslovak Air Force, for many of them, this ceremony had come too late and these awards were posthumous. In many of these cases, widows or descendants attended in their place to receive those awards.

Dne 13. září 1991 se v Paláci kultury v Praze konal Slavnostní akt „morální a politické rehabilitace československých mužů a žen”, kteří sloužili během 2. svět. války v řadách leteckých sil RAF. Rehabilitace měla formou ocenění zmírnit příkoří a utrpení, která jim způsobil komunistický režim a stejně tak omluva od československé vlády, vyjádřená udělením čestných hodností československého letectva. Pro mnohé z nich se však tato slavnost uskutečnila příliš pozdě a ocenění se jim dostalo in memoriam. V mnoha z těchto případů převzaly slavnostní ocenění jejich vdovy nebo rodinní příslušníci.

This slideshow requires JavaScript.

Many of the airmen had escaped from Czechoslovakia, to the West, after the Communist take-over in February 1948, for many this was the second time they had had to go into exile. Many of the airmen, or their relatives had travelled from around the world to attend this significant event – not just from the UK but also from New Zealand, USA, Canada as well. The overseas attendees were brought to Prague by three Czechoslovak Air Force aircraft, two from RAF Northolt and one from RAF Manston.

Řada letců uprchla z Československa na Západ po převzetí moci komunisty v únoru 1948, většina z nich tak musela podruhé hledat svobodu v exilu. Mnoho letců nebo jejich příbuzných přicestovalo z různých koutů světa, aby se této významné události mohli zúčastnit. Nejen z Velké Británie, ale také z Nového Zélandu, USA i Kanady. Zahraniční účastníky přepravily do Prahy tři letouny československého letectva, dva ze základny RAF Northolt a jeden z RAF Manston.

Program of the four day event :
Program jednotlivých dnů setkání :

An amatuer video from one of the participants of that seven day event trip:

Amatérské video, pořízené jedním z účastníků tohoto sedmidenního výletu:
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Into exile, No longer with us, Not Forgotton, Victim of Communism | 6 Comments

Karel Seda – My Journey to War


Karel Šeda – Moje cesta do války.

The German occupation of Czechoslovakia on 15 March 1939, meant that the Bohemia and Moravia regions of the country were now the Reich Protectorate of Bohemia and Moravia (Protektorat Böhmen und Mähren), while Slovakia in return for their allegiance to Nazi Germany, had become the ‘puppet’ independent state of Slovakia.

Německá okupace zbytku Československa dne 15. března 1939 znamenala, že regiony Čech a Moravy se staly říšským Protektorátem Čechy a Morava (Protektorat Böhmen und Mähren), zatímco Slovensko získalo za svou věrnost nacistickému Německu vlastní “loutkový” Slovenský stát.

Germanisation of Bohemia and Moravia began immediately. But by 19 March 1939, former Senior officers of the now-disbanded Czechoslovak military had started to form an underground army, known as Obrana Národa [Defense of the Nation]. One of their objectives was to assist as many airmen and soldiers to get to neighbouring Poland where they could be formed into military units to fight for the liberation of their homeland. Within Czechoslovakia, former military personnel and civilian patriots covertly started to arrange for former Air Force and Army personnel to be smuggled over the border into Poland to join these newly formed Czechoslovak units.

Germanizace Čech a Moravy začala okamžitě. Ale již 19. března 1939 začali bývalí vyšší důstojníci, v té době již rozpuštěné československé armády, formovat podzemní armádu, známou jako Obrana Národa. Jedním z jejich cílů bylo pomoci co největšímu počtu letců a vojáků dostat se do sousedního Polska, kde se soustřeďovali, aby z nich bylo možné později vytvořit vojenské jednotky, bojující za osvobození své vlasti. V Protektorátu tak začali bývalí příslušníci armády, letectva i prostí občané – vlastenci, tajně organizovat letce a vojáky a zajišťovat jejich přechod přes hranice do sousedního Polska, aby se připojili k těmto nově se formujícím československým jednotkám.

Karel Šeda, RAF Battle of Britain pilot, Summer 1940.

Obrana Národa also worked in co-operation with Svaz Letců, the Airman Association of the Czechoslovak Republic. These two organisations provided money, courier and other assistance to enable airmen to escape to Poland. Usually, this was by crossing the border from the Ostrava region into neighbouring Poland. The majority of the border crossings took place near Ostrava because of the close proximity of the ‘new’ Polish border since Poland had occupied the Český Těšín region of Czechoslovakia on 10 October 1939.

Obrana Národa také spolupracovala se Svazem Letců, Leteckým sdružením Československé republiky. Tyto dvě organizace poskytovaly peníze, kurýry a další pomoc, aby umožnily letcům uprchnout do Polska. Obvykle se tak stalo překročením hranice na Ostravsku do sousedního Polska. Většina přechodů hranice se uskutečnila právě na Ostravsku díky těsné blízkosti „nových“ polských hranic, protože Polsko 10. října 1939 vojensky obsadilo region sousedního Těšínska.

One of those airmen was Karel Šeda, a pre-war fighter pilot with the Czechoslovak Air Force between 1929 and 1935 and then a pilot with Československé Státní Aerolinie (ČSA), the national airlines where he remained until the German occupation on 15 March 1939. The Germans immediately disbanded the Czechoslovak Air Force and all civilian air-fleets and all personnel dismissed. He had achieved a total of 3029 flying hours.

Jedním z těchto letců byl také Karel Šeda, předválečný stíhací pilot u československého letectva v době mezi roky 1929 – 1935, a poté jako pilot u ČSA – státní civilní letecké společností, kde zůstal až do německé okupace 15. března 1939. Němci poté okamžitě rozpustili nejenom československé vojenské letectvo, ale i veškeré letectvo civilní a všechen personál propustili. V té době měl už nalétáno celkem 3029 letových hodin.

He recounts his escape from the Protectorate to Poland:

O svém útěku z Protektorátu do Polska vypráví:

_______________________________________________________________

After the Nazi take-over, the Czech people began to leave the country. The ways were various, individual or in groups. I was in a group of seven people. Our escape was organised by Svaz Letců, the Association of Czechoslovak pilots. We (mostly the staff of ČSA, České Aerolinie the Czechoslovak National Airlines) were members.

Po obsazení nacisty, začali Češi opouštět svoji vlast. Způsoby byly různé, buď jednotlivě nebo v organizovaných skupinách. Já byl ve skupině sedmi lidí. Náš útěk organizoval Svaz Letců, asociace československých pilotů. My jsme byli jejími členy (většinou zaměstnanci ČSA).

I took home – East Bohemia – some clothing and personal things. bade a farewell and returned to Prague. There I sold my car – a brand new Tatra 57 for next to nothing. We were instructed also to dress like tourists and assemble on a certain day at the office. There we were very consciously inconspicuous tourists, all wearing the same plus-fours, jackets, rucksacks et, bought at the well-known shop “Nahera’, only an idiot would believe we were genuine tourists. Also, we were instructed not to take any money as everything was prepared for us. We obeyed and lived to regret it, the lack of money in the following months was pinching.

Vzal jsem si z domova – Východní Čechy – nějaké oblečení a pár osobních věci. Rozloučil se a vrátil do Prahy. Tam jsem prodal svoje auto, zbrusu novou Tatru 57, za kterou jsem dostal jen pár šupů. Instrukce pro útěk nám ukládala obléknout se jako turisté a shromáždit se v určený den v jakési kanceláři. Museli jsme vypadat skutečně nenápadně, protože jsme měli na sobě všichni stejné pumpky, bundy i ruksaky, zakoupené ve známém obchodě se sportovním vybavením „Nahera“, a jenom idiot by si mohl pomyslet, že jsme skuteční turisté. Stejně tak jsme byli vyzváni, abychom s sebou nebrali žádné peníze, všechno bude pro nás zajištěno. Uposlechli jsme, abychom toho potom po celou dobu naší cesty litovali.

Roman Novotný was appointed as the leader of our group. He received a page from a book which was to be an identification document for our contact – a waiter in the railway station restaurant at Frýdek-Místek – a town about 17km south of Ostrava and in the Český Těšín region near the border with Poland, our destination. We said farewell to friends at the train – all in one compartment – against the advice of the organisers – and set off to the great unknown.

Vedoucím naší skupiny byl vybrán Roman Novotný. Dostal stránku, vytrženou z nějaké knihy, která měla sloužit jako poznávací znamení (Dobrý voják Švejk) pro naše další kontakty. Tím prvním měl být číšník v restauraci železniční stanice ve Frýdku-Místku – město asi 17 km jižně od Ostravy v regionu Těšínska, poblíž hranic s Polskem, cíle naší cesty. Rozloučili jsme se srdečně s přáteli ve vlaku, se kterými jsme sdíleli, v rozporu s radami organizátorů, stejný oddíl a vyrazili do velkého neznáma.

At Frýdek-Místek railway station restaurant we ordered a beer and made contact with the waiter. He checked the page from the book but told us he could not do anything as the Gestapo was already after him. He suggested that we return to the town of Palkovice, also a border town and march therefrom to an inn on Lysá hora mountain. That meant negotiating a steep slope ascending about 1000 metres. None of us knew the way, nevertheless, we set off. The night was dark and the path almost non-existent. We were stumbling over the roots and boulders. At about 3 am we arrived at the inn. We found the waiter who should have helped us to cross the border. He could not do it and sent us to yet another waiter in a mountain hotel at Bílý kříž, about 22km from Palkovice. We refreshed ourselves with a few cups of tea and then continued on our journey. It began to dawn when we arrived at that hotel. On our way, we encountered four German Border Guards. Why they didn’t arrest us nobody knows even today.

V restauraci nádraží Frýdek-Místek jsme si objednali pivo a navázali kontakt s číšníkem. Zkontroloval si stránku z knihy, ale řekl nám, že nám nemůže pomoci, protože už po něm jde gestapo. Navrhoval, abychom se vrátili do městečka Palkovice, také na hranicích a odtud pak mašírovali do hostince na Lysé hoře. To ovšem znamenalo vystoupat strmý svah s převýšením téměř 1000 metrů. Nikdo z nás neznal cestu, ale přesto jsme vyrazili. Noc byla temná a cesta téměř neexistovala. Klopýtali jsme přes kořeny a balvany. Asi ke 3. hodině nad ránem jsme k hostinci dorazili. Číšníka, který nám měl pomoci překročit hranici jsme objevili, ale nebyl toho schopen. Poslal nás k dalšímu číšníkovi v horském hotelu na Bílém kříži, asi 22 km od Palkovic. Osvěžili jsme se několika hrnky čaje a poté pokračovali v naší cestě. K hotelu jsme dorazili právě když začínalo svítat. Cestou jsme narazili na čtyřčlennou hlídku německé pohraniční stráže. Proč nás vlastně tenkrát nesbalili si dodnes nikdo neumí vysvětlit.

We met the waiter and succeeded this time. During the day we rested in a room. The waiter came by that evening, gave us a password (for the country) and instructions to leave one by one and assemble near a dead tree used in the mountain for drying hay. The operation did not go at all that smoothly – someone forgot the password, the Guardsmen again, etc, but eventually we were there. The only one who was absent was our guide. He came after a while and we set off through a thick forest. The way for him was a piece of cake, less so for us. Soon it started to rain and very heavily for luck. Drenched to the skin we came to a halt on a small glade. There we were to wait till dawn and then we’d cross the border through a gorge of a dry brook. We had to be very quiet as the Slovak Border Guards were nearby.

Zde jsme se setkali s číšníkem a tentokrát už jsme byli úspěšní. Během dne jsme odpočívali na pokoji. Večer číšník přišel a řekl nám heslo pro další kontakty (za vlast) a vyzval nás, abychom jeden po druhém postupně opustili objekt a shromáždili se na místě poblíž konstrukcí, používaných na horách k sušení sena. Samotná operace vůbec neproběhla hladce – někdo zapomněl heslo, znovu se objevily pohraniční hlídky, atd. Ale nakonec jsme se tam sešli. Jediný kdo chyběl, byl náš průvodce. Ale i ten se nakonec objevil a my jsme mohli vyrazit hustým lesem. Cesta pro něj byla hračka, méně už pro nás. Brzy začalo pršet a to velmi silně, zřejmě pro štěstí. Promočení na kůži jsme se zastavili na malé pasece. Tam jsme zůstali čekat až do úsvitu a pak jsme překročili hranici přes rokli vyschlého potoka. Museli jsme být velmi zticha, protože slovenští pohraničníci byli nablízku.

Czechoslovak escapees near Bílý Kříž en-route to Poland, Summer 1939.
Českoslovenští uprchlíci poblíž Bílého Kříže na cestě do Polska, léto 1939.

Then the guide fell asleep. We tried to wake him up at a certain hour but almost to no avail. He was like dead. Eventually, we brought him back to life, he was shaking like a leaf and speechless. Fortunately, someone had a bottle of brandy and that put him on his feet again. We walked for a few minutes then he told us we were in Poland. He collected his fee from us, indicated the direction and left. A thick fog descended and we lost our direction. Luckily we met a girl and she showed us the way.

Potom se průvodce svalil a usnul. Snažili jsme se ho ve stanovenou dobu vzbudit, ale bezvýsledně. Vypadal jako mrtvý. Nakonec jsme ho přivedli zpět k životu, ale třásl se jako osika a nebyl schopen slova. Naštěstí někdo vytáhl láhev brandy a její obsah ho znovu postavil na nohy. Šli jsme pár minut pěšky, když se nám svěřil, že už jsme v Polsku. Zkasíroval nás, rukou naznačil směr a zmizel. V tu chvíli padla hustá mlha a ztratili jsme směr. Naštěstí jsme potkali nějaké děvče a to nám cestu ukázalo.

We arrived at the previously Czech now Polish village of Dolní Lomná, about 13 km from Bílý Kříž and reported to the Polish Guard. They wrote a protocol, loaded us on a cart and sent us to the town of Jablunkov, about 5km away. There we stayed for about a week then someone had a good idea to phone the Czech Consul at Krakow (The Consulate has not surrendered to the Nazi after the takeover of Czechoslovakia). They told us to come immediately.

Dorazili jsme tak do Dolní Lomné, dříve české, nyní polské vesnice, ležící asi 13 km od Bílého Kříže a hlásili se na polské strážnici. Sepsali s námi protokol, naložili nás na vůz a poslali do asi 5 km vzdáleného Jablunkova. Tam jsme zůstali trčet asi týden, než dostal kdosi spásný nápad zavolat českému konzulovi do Krakova (Konzulát se po převzetí Československa nevzdal nacistům). Bylo nám řečeno, abychom se okamžitě přihasili.

Soon thereafter we were informed that there were two possibilities for us: either to join the Polish Air Force or to sign a provisional 5-year contract with the French Foreign Legion, i.e. until the war broke out. A few joined the Polish Air Force, the rest travelled on board the SS Kastelhome, a Swedish ship to France.

Brzy potom jsme byli informováni, že pro nás existují pouze dvě možnosti: buď vstoupit do polského letectva, nebo se upsat na dobu 5 let francouzské cizinecké legii, přinejmenším do doby, než vypukne válka. Několik se jich připojilo k polskému letectvu, zbytek odcestoval na palubě švédské lodi SS Kastelhome do Francie.

_______________________________________________________________

Karel Šeda arrived in France on 21 August 1939 and joined l’Armee d’Air. Following the French capitulation, in June 1940, was evacuated to England, where he joined the RAF. With the RAF he fought in the Battle of Britain and later as a night-fighter with 68 Sqn. He survived the war and returned to Czechoslovakia.

Karel Šeda přijel do Francie 21. srpna 1939 a připojil se k l’Armee d’Air. Po kapitulaci Francie byl v červnu 1940 evakuován do Anglie, kde vstoupil do RAF. Ve službách RAF bojoval v Bitvě o Británii a později jako noční stíhač v 68. peruti. Válku přežil a vrátil se do Československa.

_______________________________________________________________

More examples of Czechoslovak airmen escaping to Poland during the Summer of 1939 here.

Další případy útěků československých letců do Polska během léta roku 1939 zde.
Posted in 310 Sqd, 68 Sqd, Battle of Britain, Into exile, Poland | 2 Comments

Czechoslovak RAF Squadron T-shirts

Czechoslovak RAF Squadron T-Shirts

Trička se znaky československých perutí v RAF

_______________________________________________________________

68 Sqn

Here / zde

_______________________________________________________________

310 Sqn

Here / zde

_______________________________________________________________

311 Sqn

Here / zde

_______________________________________________________________

312 Sqn

Here / zde

_______________________________________________________________

313 Sqn

Here / zde

_______________________________________________________________
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Information | Leave a comment