Photo Appeal


It is now nearly 75 years since WW2 ended. Since that time numerous historians, specialising in the Czechoslovak men and women who served in the RAF in WW2, have spent a considerable amount of time trying to compile a photographic record of these Czechoslovak personnel.

Druhá světová válka skončila před téměř 75 lety. Od té doby mnoho historiků, specializujících se na záznamy o československých ženách a mužích, sloužících za druhé světové války v RAF, strávilo mnoho hodin ve snaze dát dohromady fotografický archiv tohoto československého personálu.

For some of these historians this has been a lifelong project to try and achieve. Unfortunately, despite their valiant efforts todate, there are currently still around 400 of these men and women who have yet to be identified in photographs

Pro některé z těchto historiků je to celoživotní projekt, který si přejí realizovat. Bohužel, i přes jejich obrovskou dosavadní snahu zbývá dnes ještě asi 400 mužů a žen, které je třeba fotograficky identifikovat.

There are now only a very few of those personnel are still with us. In many cases other people who had known these Czechoslovaks personnel are now also no longer still with us. This means that the ability for the identification of those personnel is rapidly running out.

Mezi námi žije již jen velmi málo z těch,kteří se počítali k tomuto leteckému personálu, což znamená, že možností identifikovat tyto ženy a muže rapidně ubývá.

Assistance to help to try and achieve the completion of this project would be very much appreciated.

Nesmírně bychom proto ocenili jakoukoli pomoc při dokončení tohoto projektu.

The names of these unidentified Czechoslovak men and women are here:.

Jména československých mužů a žen, jejichž fotografie zatím nemáme, jsou zde:

We appeal to all descendants, relatives of these Czechoslovak personnel and all others who are interested in the Czechoslovaks who served in the RAF to please check any photos that you have. It would be very sad and disappointing if these 400, unidentified for the last seven decades, were to remain unrecognised for the benefit of future reference and research.

Prosíme tímto všechny potomky, příbuzné či známé těchto Čechoslováků, i všechny ostatní, kteří se zajímají o Čechoslováky sloužící v RAF, aby laskavě prohlédli fotografie, které mají. Bylo by to skutečně smutné a velké zklamání, kdyby těchto 400, u jejichž jmen posledních sedmdesát let chyběla fotografie, zůstalo nepoznaných pro benefit budoucích referencí a bádání.

Please contact us if you have photographs of any of these airmen and women, or require any further information:

Buďte tak velmi laskavi a kontaktujte nás, jestli máte fotografie těchto letců a leteckého personálu, nebo v případě, že si přejete další informace:

ABRAHAMS KRAMEROVÁ Luise, 445254, WAAF, * 21.5.1910, Prague

ADÁMEK Antonín, 788733, AC2, *24.5.1884, Tukleky

ALDEROVÁ ?, 205589, Sgt,

ALEXA Antonín, 788852, AC2, *14.7.1927, Teplice

AMBROZEK Stanislav, 788413, LAC, *23.10.1913, Prague


BAČÁK Maxmilian, 788768, AC2, *2.1.1915, Rychvald

BADERLE Jindřich, 788671, LAC, *21.7.1918, Pardubice

BAIZA Josef, 788865, AC2, *17.3.1915, Bojkovice

BARBER Herbert, 788610, Cpl, *17.1.1914, Moravská Ostrava

BARTFELD [BRADÁČ ] Maxmilian, 787711, AC2, *15.8.1901, Krakov /Rakovník

BAUER Josef, 788777, LAC, *18.1.1906 , Dolní Novosedly

BAUER Martin, 788656, AC2, * 21.7.1922, Německý Brod

BAUEROVÁ Roxana, Sgt, * 18.6.1923, Prague

BARTA Rudolf, 788858, AC2, *24.2.1925, Rožnov

BEČICA František, 788637, Sgt, *14.12.1913, Javorovec

BEER Jan, 788286, LAC, *9.9.1919, Moravská Ostrava

BEHRIK Štefan, 787986, AC1, *7.5.1901, Velká Bytča

BEKR Jindřich, 198182, * ??, ??

BENEŠ Bohuslav, 788759, AC1, *12.7.1921, Puchlovice

BENEŠ Jaroslav, 787430, Sgt, *4.9.1918, Plzeň

BENEŠ [BENIŠ] Viktor [Jindřich], 788638, AC2, 1.5.1918, Plzeň

BERAN Vratislav, 787717, LAC, *9.4.1920, Prague

BÍLEK František, 787415, Sgt, *24.3.1899, Bystřice

BLAHOVEC Jaroslav, 788747, AC2, *5.9.1919, Plzeň

BLANKOV Anatol, 114149, F/Lt, *27.7.1913, Irkutsk, Russia

BLÁHA Karel, 788818, AC2, *19.7.1923, Nové Zámky

BLÁHA Oldřich, 143580, F/O, *??/??/22, London, England

BLOCH [BLAKE ] Hanuš [John], 177491, P/O, *19.10.1920, Prague

BLUMENTHAL [BENTALL] Stephen, 87299, P/O, *2.10.1917, Brno

BOCK Ladislav, 787961, Cpl, * 2.9.1919, Budapest, Hungary

BOCK Zoltan, 788576, *24.9.1920, Žilinia

BODAJLA John James, 654730, *24.6.1922, Vrbovce u Košic

BOHÁČEK Jiří, 788804, *25.6.1920, Prague

BOUCHER [BREJCHA ] James, 788705, *7.1.1920, Beroun

BOUCHNER Václav, 787070, *8.8.1914, Pardubice

BOUZEK Jiří, 788819, *13.2.1922, Prague

BÖHM Richard, 787987, *1.9.1899, Karlovy Vary

BÖHM Václav, 788862, *23.8.1912, Čtyří Dvory

BOXHORNOVÁ Ellen, 2146772, *3.1.1915, Dortmund

BRADÁČ Jindřich, 788932, *20.1.1924, Prague

BRECHER Albert, 788673, *24.5.1923, Liberec

BRECHER Helmut, 788674, *24.5.1923, Liberec

BREJCHA Kurt, 788906, *5.1.1904, Berlin, Germany

BROD Robert, 787017, *7.5.1906, Vienna, Austria

BROD Štěpan, 170526, *11.11.1923 Prague

BROŽ Karel, 788706, *20.2.1922, České Budějovice

BUCHSBAUM [BARTOŃ ] Walter [A.], 788288, *29.12.1922, Fryštát

BURDA Ladislav, 787142, *15.6.1896, Prague

BURŠÍK Miroslav, 787721, *27.1.1904, Lužec nad Vltavou


CIBULKA Jaroslav, 787967, *14.9.1904, Čestlice

ČÁSTKA Vilém, 788774, *28.7.1912, Prague

ČEPELÁK Josef, 788805, *3.11.1920, Senička

ČERNÍK Miroslav, 788779, *18.11.1915, Slezská

ČUREJ Jří, 787969, , *14.4.1901, Kostrina


DAŇKOVÁ [Holoubková] Anežce, 455118, *19.5.1912, Plzeň

DANZIG Arnošt, 788194, *15.6.1918, Szombathely

DANZIG Kurt, 788640, *26.2.1924, Bratislava

DAVID Ondřej, 788782, *2.5.1925, Nadabula

DEČMAR František, 135909, *5.7.1925, Kladno

DELIKÁT Pavel, 787989, *2.5.1907, Nové Zámky

DOLEŽAL Jan, 788722, *26.8.1900, Budapest, Hungary

DONTH František, 788872, *24.7.1919, Benecko

DOTZAUER Max, 787810, *15.9.1911, Tisová

DRGOŠ Jan, 788626, *22.12.1919, Liptovsky Mikuláš

DŘEVÍKOVSKÝ Miroslav, 788822, *28.12.1919, Prague

DULÍK František, 788875, *1.2.1927, Brumov-Bylnice

DUPAL Arnošt, 788745, *5.1.1913, Bielsko, Poland

DUTKA Josef, 788437, *21.3.1919, Čakovice


EHRMAN [EDEN ] Jan, 788675, *11.4.1926, Vienna, Austria


FALTUS Frederick Leslie, 654773, *9.7.1924, Luberník

FARSKÝ [FISCHER ] Ladislav, 788735, *12.2.1904, Domažlice

FAZEKASCH James, 654796, *11.7.1925, Prešov

FISCHER Rupert, 787337, *8.8.1897, Vienna, Austria

FISCHEROVÁ Gertrud, *24.6.1924, Vienna, Austria

FIŠER Vlastimil, 788808, *22.9.1922, Hlohovec

FIŠL Jiří, 788613, *2.3.1917, Velvary

FOJTÁŠEK Karel, 788876, *30.5.1915, Ostravice

FORBESOVÁ ?, 2008154,

FOŘT Alois, 788173, *6.4.1913, sv.Havel, Austria

FRANK Otakar, 787202, *3.7.1921, Prague

FRANKOVÁ Eva, 2035845, *21.9.1921, Ostrava

FRIEDMANN Marcel, 788676, *29.2.1920, Križoviany

FRIEDL Konstantin, 774383, LAC, *25/04/11, Zelená

FREUNDOVÁ Mary Annie, Sgt, *10/12/16, Prague


GIRSHICKOVÁ Elisabeth, 2065662, Sgt, *9.9.1921, Žatec

GLASNER Evžen, 788446, F/Sgt, *30.12.1920, Spišská Belá

GOLDMANN Bruno, 788289, LAC, *14.10.1904, Ostrava

GRÜNBAUMOVÁ Ella, 453886, Cpl, *14.12.1919, Vienna

GUNTON Ronald Victor, 654590, LAC, *14.6.1913, London, Canada

GUTH Leo, 1270935, Sgt, *1.05.1913, Berlin, Germany

GUTTMAN Erich Pavel, 787726, F/O, *29.9.1906, Vienna


HAIDA [BENÍČKOVÁ] Anděla , 2146749, ACW2, *8.10.1913, Bánov

HANČ Jan Josef, 654813, AC2, *26.9.1925, Prague

HANUS Jan, 788783, AC2, *5.11.1917, Udraž

HÁJEK Jan, 788847, AC2, *7.9.1911, Topoľčany

HENZL Jindřich, 788784, AC2, *21.12.1923, Mariánské Hory

HERMANNOVÁ D, 455754, Sgt, *??.??.????, ?

HINDSLEY Francis William, 654749, Sgt, *4.2.1922, Garnet, Wichita, USA

HIRTENSTEIN Arnošt, 179404, F/Lt, *8.1.1909, Trebišov

HLUBOCKÝ Jan, 788769, AC2, *2.8.1915, Křeč, Pelhřimov

HOCHBERGER Jakub, 787917, LAC, *29.7.1910, Topoľčany

HOLLY Martin Jan, 654784, LAC, *11.11.1906, Močidlany

HOLOUBEK František, 83481, F/Lt, *19.5.1912, Plzeň

HOLÝ Jaroslav, 654798, Sgt, *27.6.1916, Prague

HOMOLA Jan, 788657, AC2, *13.6.1920, Rohatec

HOŘÁK Josef, 788785, AC2, *10.5,1922, Kostelec na Hané

HRODĚJ Bohuslav, 788854, AC2, *25.4.1926, Argenteuil, France

HROMADA Jan, 787995, AC2, *14.5.1893, Boršice u Buchlovic

HRUŠKA Oldřich, 788873, AC2, *5.12.1912, Opolany

HUBENÝ Josef, 654726, AC2, *22.9.1911, Beroun

HUSEK Miroslav, 787358, AC2, *27.10.1913, Krakow, Poland

HŮLA Antonín, 787323, LAC *13.10.1906, Beroun

HYŤHA Gustav, 788246, Sgt, *8.6.1906 Kolvín


CHALOUPSKÝ Alois, 788850, AC2, LOIS *10.11.1910, Vienna, Austria

CHLUSTA Ludvík, 788780, *11.10.1923, Osada, Ružomberok

CHMELAŘ Václav, 78781, LAC, *8.10.1909, Brno

CHOVANEC František, 654766, Sgt, *6.8.1923, Valašské Klobouky

CHROMEK Ferdinand, ?, desátnik, ??, ??

CHROUST Jaroslav, 788753, AC2, *6.11.1922, Klatovy


JANČA Ján , 788462, LAC, *27.10.1916, Gajary, Bratislava

JANKO Bohumil, 788908, AC2, *2.3.1924, Selow, Poland

JANOŠÍK Ján, 654795, AC1, *12.7.1925, Košice

JANOUCH Jiří, 788776, AC2, *3.4.1926, Vysoké Mýto

JANOUŠEK [JANSEN ] Emil, 787741, F/O, *5.7.1916, Letovice

JAŠKO Jan, 788880, AC2, *3.1.1928, Zákopčie, Čadca

JAŠKO Josef, 788786, AC2, *12.4.1926, Tremblay Les Gonesse, France

JAVŮREK Jan, 788384, LAC, *6.11.1912, Prague

JEDNOROŽEC [/VANHORN/ ] Zdeněk, 788308, Cpl, *26.6.1899, Prague

JELÍNEK Hanuš, 179402, F/Lt, *18.7.1910, Prague

JELÍNEK Jan, 788770, AC2, *22.2.1910, Sepekov

JELÍNEK Josef, 788464, F/Sgt, *1.1.1920, Mirotín, Ukraine

JELÍNEK [YAELI] Miloš, 788700, AC2, *16.9.1923, Prague

JELÍNKOVÁ Greta Markéta, 2131267, LACW1, *26.3.1925, Karlový Varý

JENÍKOVÁ Anna, 2005159, ?, *??.??.??1925, ?

JERMAN [IVIČIČ ] Zdeněk [Vlastimil], 788701, AC2, *31.3.1924, Levice

JIRSA [PAVELKA ] Richard [Januš], 788710, AC2, *31.12.1923, Kolín

JUSZKOVIČOVÁ [Juszkovicsová] Serena Šarolta, 451332, Sgt, *5.9.1916, Lochovo, Ukraine


KALINA Eduard, 788910, AC2, *29.6.1916, Újezd, Brno

KARÁSEK Jan Timothy, 788386, AC2, *2.8.1922, Lipov

KERNER Václav, 788857, AC2, *5.4.1913, Vrbičany

KIRSCHNEROVÁ Edita, ?, ?, *1.9.1916, Litoměřice

KLABAČKA Karel, 788174, AC2, *16.10.1917, Uherský Brod

KLEINOVÁ Erna (Eleonora), 2081650, Sgt, *28.1.1915, ?

KLEMENS František, 788300, F/Sgt, *8.12.1914, Kdyně

KLOUDA Antonín, 787097, *17.4.1908, Prague

KOHN [KOSTA ] Kurt, 788472, F/Sgt, *13.1.1925, Trnovany

KOKEŠ John, 654744, AC2, *17.10.1923, Bratislava

KOKŠ František, 788839, AC2, *22.2.1921, Měcholupy

KOLÁŘ Jaroslav, 788677, AC2, *28.11.1922, Prague

KOLBERTOVÁ Alžběta, ? Sgt, *20.7.1924, Târgu Mureș, Romania

KOLLA Ján, 788787, AC2, *24.6.1926, Osada

KOMAN Josef, 788659, AC2, *3.4.1918, Rybárpole

KOMÁREK František, 788736, AC2, *2.10.1904, Dašice

KÖNIGSGARTENOVÁ Alžběta Lily Maria, ?, ?, *8.8.1918, Brno

KONOPÁČ Jiří, 788809, AC2, *4.3.1925, Jilemnice

KONOPKA Bohuslav, 788911, AC2, *25.5.1922, Pohoří

KONRADY Emery Lincoln, 654741, LAC, *12.2.1919, Chicago, USA

KOPŘIVA František, 654752, Sgt, *12.5.1912, Bavorovice

KORYTÁŘ Jaroslav, 788712, AC2, *11.2.1920, Velké Karlovice

KOS Eduard, 788912, AC2, *9.7.1927, Bordeaux, France

KOSTKA Josef, 788883, AC2, *16.4.1912, Kamenice, Germany

KOUBA Václav, 788695, AC2, *31.5.1926, Hněvkov

KOVAČ Ondřej, 788788, AC2, *4.12.1921, Dulovo

KOVAČÍK Gustáv, 788789, AC2, *30.1.01920, Otrhánky

KOVÁČ [ALEXANDER] Ervín, 133069, F/Lt, *11.7.1904, Nitrianske Pravno

KOZÁK Otakar, 787383, Sgt, *1.7.1897, Prague

KÖRPER Jiří, 788658, AC2, *13.12.1925, Prague

KRAJČA František, 787794, AC1, *14.1.1918, Střelná

KREJČÍŘ [KREYCIR ] Josef [Joseph], 788824, AC2, *8.9.1925, Lipník nad Bečvou

KRPEC Vladimír, 787298, LAC, *11.9.1901, Pačlavice

KRUTIL František, 654723, LAC, *7.2.1920, Prusinovice

KŘÍŽ Jaroslav, 788713, AC2, *19.9.1919, Brno

KŘÍŽKA Polykarp, 787362, AC2, *17.11.1915, Vacenovice

KUBÁT Alois, 788483, AC2, *28.5.1920, Kohoutov

KUBINA Jaromír, 788597, AC2, *18.9.1925, Vítkovice

KUDELA Svatipluk, 788913, AC2, *20.1.1924, Luhačovice

KULÍK [KULICH] Bohomil, 787023, LAC, *24.2.1902, Sokoleč

KUKLIŠOVÁ Jarmila, 2119096, LACW, *??.??.????, ?

KUŘIL Raimund, 788914, AC2, *30.6.1922, Poštorná

KÜGLER Jiří, 788702, AC2, *8.7.1926, Sleská, Ostrava

KVASNIČKA Bruno, 788628, AC2, *16.7.1911, Terst, Italy


LACINA Stanley, 654806, AC2, *9.11.1924, Chatham, Canada

LACKO Tomáš, 788884, AC2, *6.3.1921, Tlmače

LEGNAZY Karel, 788915, *7.9.1919, Hudlice

LESCHNEROVÁ Alžběta, 2992073, *22.5.1924, Opava

LIEBERMANN Arnold, 775706, *28.6.1915, Turie

LISCHKE Erwin Josef, 122506, F/Lt, *15.9.1922, Mariánské Lázně

LOSKOT Josef, 788654, AC2, *19.3.1897, Prague

LOSTÁKOVÁ ?, 452158, Sgt, *??.?.????, ?

LÖBL Robert, 788290, AC2, *10.2.1924, Děčín

LÖWOVÁ Thea Leonora, ?, ?, *15.7.1924, ?

LÖWY František, 788311, AC1, *25.7.1913, Prague

LÖWY Jakob, 654797, AC1, *6.3.1922, Bratislava

LÖWY Otto, 788598, LAC, *4.3.1921, Prague


MAGYAR Pavel, 788661, AC2, *8.5.1907, Šaľa

MAHRER Aladar, 788678, AC2, *2.3.1921, Veľké Leváre

MAJTLOCH Daniel, 788859, AC2, *26.8.1926, Bacúch

MAREK Miloslav, 654794, Sgt, *16.1.1925, Zábřeh

MAREK Václav, 788886, AC2, *17.4.1924, Prague

MAREŠ Jaroslav, 788887, AC2, *28.4.1926, Nantes, France

MARMOL Ladislav, 788641, AC2, *27.6.1920, Nová Bělá

MARTÍNEK Josef, 788791, AC2, *10.1.1918, Viničná Lhota

MARTINOVIČOVÁ [Reiková] Marta Chaviva, 2992503, Sgt, *21.7.1914, Rožňava

MASAROVIČ Viliam, 788916, AC2, *4.7.1920, Šalgovce

MATUŠKA Zdeněk, 82621, P/O, *5.3.1918, Bzenec

MED Alois, 788917, AC2, *31.7.1917, Jihlava

MEISL Karel Jiří, 788242, F/Sgt, *13.8.1917, Prague

MEISSNER František, 788715, AC2, *28.9.1923, Třešť

MELICH Miloš, 788888, AC2, *18.6.1901, Bílý Potok pod Smrkem

MERTZ Josef Helmut, 788763, AC2, *2.11.1925, Brno

MESÁROŠ Michael, 654785, AC2, *1.5.1907, Malé Ozorovce

MĚCHURA Miroslav, 788802, AC2, *11.11.1921, Smečno

MICHELUP Leo, 788001, Cpl, *23.2.1901, Prague

MIKA Josef, 788803, AC2, *25.2.1926, Skřečoň

MÍSAŘ Kurt, Jan, 788860, AC2, *30.9.1916, Liberec

MRAZÍK Teodor, 788889, AC2, *31.3.1925, Liptovská Osada

MUSIL Ludvík, 788792, AC2, *28.7.1918, Jamné

MURDŽAK Josef, 787176, LAC, *3.12.1900, Lowellwille, Ohio, USA

MÜLLER Miroslav, 788247, LAC, *28.3.1905, Prague

MÜLLEROVÁ ?, 452128, Sgt, *??.?.????, ?


NAČERADEC Jaroslav, 788749, AC2, *8.5.1920, Nové Benátky

NEDĚLKA Josef, 788728, AC2, *17.9.1918, Knyk

NEHNĚVAJSA Jiří, 788825, AC2, *9.8.1925, Dyjákovice

NECHVÁTAL Bořivoj, 788793, AC2, *6.8.1920, Belgrade, Yugoslavia

NEUBAUER Antonín, 788861, AC2, *8.6.1914, Košťany

NEUBAUER Reinhard, 788890, AC2, *21.11.1902, Nový Bohumín

NEUMANNOVÁ Edita, 2005757, Sgt, *7.6.1922, Brno

NEVÍM Miloš, 788891, AC2, *25.10.1924, Brno

NOVÁK Bohuslav, ??, Lt., *25/07/14, Cernauti, Romania

NOVÁK Karel, 787085, LAC, *16.5.1916, Prague

NOVOTNÝ Karel, 787564, Sgt, *28.4.1916, Teplice

NOVOTNÝ Vojtěch, ??, AC2, *21.4.1920, Olšany


OBERT Ludvík, 788863, AC2, *29.10.1923, Děkeniš

OBRUSNÍK Adolf, 788864, AC2, *25.8.1923, Poruba, Ostrava

OČADLÍK Karel, 788764, AC2, *12.12.1922, Zábřeh nad Odrou

OLBERT Rudolf, 788765, AC2, *20.10.1922, Olešná

ONDRÁK Bohumil, 788507, F/Sgt, *8.4.1919, Staré Hamry

ORNSTEINOVÁ Ruth, ?, Sgt, *8.9.1925, Přemyšl, Poland

OTČENÁŠEK Jan, 788737, AC2, *30.4.1903, Ježkovice

OZIMINA Michal, 788834, AC2, *26.1.1920, Bežovce


PAPOUŠEK Karel, 124492, F/O, *26.9.1922, Mladá Boleslav

PASKUSZ Erich, 788601, AC1, *27.11.1923, Vienna, Austria

PASTOR Albín, 787057, AC2, *31.12.1920, Trnovany

PAULÍK Bedřích, 788919, AC2, *20.11.1919, Glarus, Switzerland

PAULÍK Miroslav, 788826, AC2, *2.8.1922, Brno – Židenice

PAZOUREK Vladimír, 788211, LAC, *10.6.1903, Hradčovice

PÁTEČKOVÁ Betty Irene, ??, WAAF, *23.4.1917, Zábřeh na Moravě

PETR Josef, 788775, AC1, *3.7.1902, Prague

PETRÁŠEK František, ??, ??, *8.9.1925, Březnice

PIEŠ Viktor, 788830, AC2, *19.9.1923, Čičmany

PIKULA Jaroslav, 654770, Sgt, *6.3.1924, Vsetín

PLEVA Oldřich, 788772, AC2, *13.7.1916, Vlašim

PLEVKA Jaroslav, 788811, AC2, *2.4.1921, Pilhov

PODHAJSKÝ [SVOBODA ] Jiří [Josef], 788766, AC2, *1.1.1923, Valašské Meziříčí

POLÁŠEK Václav, 788751, AC2, *17.9.1922, Miroslav

POSPÍŠIL [CHVÁTAL], František, 788680, AC2, *28.10.1918, Dolenice

PROCHÁZKA Josef, 788636, AC2, *10.12.1901, Vracov

PROPPER Arnošt, 788579, LAC, *8.12.1922, Prague


RÁBL Jiří, 788874, AC2, *28.7.1922, Hranice

RÁČEK Josef, 788704, AC2, *15.8.1922, Rudice

RAISEZOVÁ Zuzana, ?, ?, *??.??.????, ?

REISS [ROD] Evžen [Eugen], 788697, AC2, *1.2.1916, Vrbové

REITEROVÁ ?, 2027176, Sgt, *??.??.????, ?

REITZNER Almar Rishard, 171732, P/O, *30.5.1923, Podmokly

REJZEK Miroslav, 787421, LAC, *9.7.1914, Lnáře

RENTKA Roman, 788832, AC2, *7.8.1924, Bobrov

RINGEROVÁ Ruth, 454287, Sgt, *23/12/23, Český Těšín

ROOB Vincent, 788866, AC2, *10.2.1924, Lutila

ROSÁK Ludvik, 788920, AC2, *29.3.1927, Vianne Lot Et Gard, France

RUBNER Václav, 788003, LAC, *1.9.1886, Cheb

RUDINGEROVÁ EDITA, 2117443, LACW, * ??, Vienna, Austria

RUNŠTUK Václav, 787098, AC2, *11.6.1905, Rychnovek

ŘEZNÍČEK Vlastimil, 788794, AC2, *15.9.1919, Klatovy


SACHER Adolf, 788738, AC2, *19.4.1908, Olšany

SALAČOVÁ Ljuba, ?, ?, *16.5.1924, Svinařov

SALAČOVÁ Věra, ?, ?, *28.7.1925, Maricourt, France

SAMEK [MOJŽÍŠEK] Jaroslav [Evald], 788681, AC2, *20.2.1925, Petrkovice

SEDLÁČEK Oldřich, 788795, AC2, *15.9.1919, Duchcov

SEJPKA František, 788867, AC2, *14.12.1899, Plzeň

SEJPKA Miroslav, 788892, *28.6.1925, Solopysky

SELICHAR Oldřich, 788833, AC2, *20.11.1908, Třebeš

SCHAIEROVÁ Marione Anna, 2049491, LACW, *??.??.????, ?

SCHALLHEIMOVÁ Alžběta, ?, Sgt, *??.??.????, ?

SCHALL Egon, 787003, LAC, *10.2.1902, Brno

SCHER [ŠTĚPÁNEK] Majer [Miroslav], 788520, *17.3.1919, Užhorod

SCHÖNGUTOVÁ Marianna, 2084454, LACW, *??.??.??, Ostrava ?

SCHULHOFOVÁ [Wilson], Lucie Malvina, 2130870, Sgt, *27.10.15, Prague

SCHUROVÁ Karla, 2992397, LACW, *6.12.25, Prague

SCHWARZHOPFOVÁ ?, 438797, Sgt, *??.??.??, ?

SICHER Jiří Pavel, 788719, AC2, *23.10.1921, Prague

SINCHAK Michael, 654776, AC2, *5.10.1919, Košice

SKOUMALOVÁ Shirley Irene, 2134467, ACW1, *13.1.1919, London, England

SKRBEK Josef, 788896, ??, *17.3.1912, Hořepník

SKUTEK Pavel, 787888, Sgt, *17.4.1921, Svibice

SLAVÍK Miroslav, 654810, AC1, *5.11.1925, Hrušové

SMOLÍK Zdeněk, 788623, SGt, *1.6.1920, Prague

SMUTNÝ Jaroslav, 788827, AC2, *15.2.1919, Olomouc

SOUHRADA Václav, 787192, AC2, *8.8.1921, Prague

SPITZER Rolf Ewart, 787906, LAC, *28.7.1913, Bruntál

SPOK Josef, 788894, AC2, *24.2.1927, Calais, France

SRKALA Antonín, 788895, AC2, *28.5.1912, Kelč

STANĚK Jiří, 788812, AC2, *30.7.1921, Nová Paka

STANĚK Stanislav, 788731, AC2, *20.12.1906, Prague

STÁRA Antonín, ??, ??, 28/05/82, Sv. Kateřina

STÁREK Karel, 788078, AC2, *8.11.1916, Třebovice

STEIN Jan, 788589, Sgt, *2.1.1926, Teplice-Šanov

STEINEROVÁ [Neubauerová] Alžběta, 2994010, LACW2, *14.2.1914, Šumperk

STERNOVÁ René, 2161963, ACW2, *17.9.1926, Bratislava

STIASSNÁ Terezie A., 2005204, Sgt, *18.1.1907, Žižkov

STIASSNIEOVÁ Annelise, ?, ?, *23.8.1926, ?

STOČEK Milan Maxmilián, 787890, Sgt, *10.10.1918, Prague

STODŮLKA Marcel, 788835, AC2, *31.5.1925 Courbevoie, France

STRAKA Karel, 788655, AC2, *16.5.1923, Prostějov

STRAKATÝ Zdenek, 788739, AC2, *22.10.1910, Zlivice

STRÁNSKÝ Otta, 788603, LAC, *22.1.1923, Prague

STRNAD [KŘÍŽ] František, 788683, AC2, *24.2.1925, Draheničky

SUCHÝ [GROSSMAN] František, 106500, P/O, *9.4.1890, Prague

SURE Jan Pavel, 654802, LAC, *28.6.1921, Banská Bystrica

SÜSSLANDOVÁ Eliška Alžběta, 2160318, ?, *5.12.1920, Prague

SVĚTLÁČEK Rudolf, 787914, Cpl, *19.7.1907, Brno

SVOBODA Josef, 787882, F/O, *7.4.1919, Vodňany

SVOBODA Karel, 787633, Cpl, *26.8.1907, Hodov

SÝKORA Karel, 788732, *12.10.1909, Tábor


ŠANTRŮČEK Miloslav, 788518, AC1, *23.10.1911, Oblajovice

ŠEBEK Josef, 788896, AC2, *17.3.1912, Hořepník

ŠEDA [NEUMANN] Lubomír, 788682, AC2, 13.3.1925, Tišnov

ŠEDLBAUER Vladimír, 654801, LAC, *26.8.1921, Vsetín

ŠEVČENKO Jaroslav, 788273, LAC, *1.10.1922, České Újezdce

ŠIKLA Ladislav, 788004, AC1, *7.2.1906, Bořice

ŠIMEK Jan, 788796, AC2, *30.7.1921, Ústí nad Orlicí

ŠIMŮNEK Václav, 787790, F/Sgt, *27.10.1892, Prague

ŠIPKA Tomáš, 788899, AC2, *18.12.1927, Femoreau-Les Mines, France

ŠIŠPERA Petr, 788586, LAC, *29.6.1900, Milokošč

ŠKULTÉTY Ladislav Ludvík, 78898, AC2, *10.11.1925, Benešova Hora

ŠLEHOFR František, 788837, AC2, *21.7.1912, Boříkovy

ŠMÍDÁK Lubomír, 788798, AC2, *26.7.1920, Radvanice

ŠPIČKA Antonín, 788800, AC2, *7.3.1923, Záboří

ŠULC Josef, 142222, F/O, *10.8.1905, Rokytňany

ŠVÉDA Harry, 788836, AC2, *4.9.1925, Doubrava

ŠVENGER Jim Jiří, 788209, AC2, *18.11.1923, Čáslav


TAUSIK Petr, 788404, LAC, *30.4.1924, Prague

TESÁRKOVÁ-NEVEČEŘALOVÁ Ludmila, 2092047, ACW1, *14.12.1908, Oleška

TICHÝ Josef, 788844, AC2, *13.1.1924, Světlá nad Sázavou

TILLER Miroslav Maria, 82531, P/O, *20.5.1918, Prague

TOMEČEK František, 787059, AC2, *12.7.1919, Krásná

TOMEŠ Vladimír, 176894, P/O, *12.7.1913, Český Hubin

TOMIČ Ivvan, 788838, AC2, *23.6.1920, Selce, Ukraine

TRAMAROVÁ E, 2051341, LACW1, *??.??.????, ?

TRAUBMANN Arnošt, 788632, Sgt, *19.5.1924, Moravská Ostrava

TRÁZNÍK Rostislav, 788845, AC2, *28.12.1921, Brno

TSCHERNEYOVÁ Anna, ?, ?, *5.10.1922, Jáchymov

TRUBÁČEK Bohumír, 787783, LAC, *10.4.1904, Prague

TUMPACH Jan, 788921, AC2, *7.6.1923, Trstěnice

TUSAR Mario Alex, 654812, *6.9.1923, Buenos Aires, Argentinia

TUTSCHOVÁ Marianna Ruth, 2994013, *5.1.1916, Brno


UHER František, 788900, AC2, *1.12.1918, Sleszská

UHLÍŘOVÁ Věra Marie, 2133695, Sgt, *21.3.1913, Prague

URBAN Jindřich, 788901, AC2, *6.4.1908, Osek

URSTA Juraj, 788902, *9.5.1922, Kopašnovo


VACEK Josef, 788813, *3.8.1921, Nebušice

VACULÍK Jozef, ??, desátnik, *18/12/1922, Vyšné Ružbachy

VAJNAR Josef, 788922, AC2, *11.10.1921, Zajeko

VALČÍK Antonín, 788869, AC2, *19.2.1915, Hranice

VANÍČEK František, 788923, AC2, *21.5.1923, Rakšice

VAŠATA Jaroslav, 787082, Cpl, *??, ??

VAVRUŠKA Vladímir, 788933, F/Sgt, *21.3.1919, Svařeň

VÁCLAVEK Arnošt, 787479, Sgt, *3.1.1917, Zábřeh na Moravě

VÁCLAVÍK Bohumil, 788814, AC2, *10.8.1921, Dolní Netčice

VÁPENÍK Miroslav, 788924, AC2, *21.10.1924, Bordeaux, France

VELÍŠEK Jan, 788840, AC2, * 15.4.1921, Prague

VIČÍK Jan, 788925, AC2, *8.5.1911, Korytné

VLAŠIČ Vladimír, 788841, AC2, *5.4.1921, Dolní Bojanovice

VODIČKA Zdeněk, 788926, AC2, *21.9.1919, Skočice

VODVÁŘKA Jindřich, 107633, F/Lt, *17.7.1910, Temešvár, Romania

VOJTÁSKOVÁ Růžena, 436719, LACW, *12.11.1908, Buštěhrad

VOŇKA Bohumír, 788851, AC2, *28.12.1915, Doubravice

VRBA Pavel, 788699, AC2, *7.7.1926, Prague


WALAFSKÝ Egon, 788686, AC2, *28.8.1920, Sibiu, Romania

WALEK Josef, 788843, AC2, *26.2.1923, Karviná

WEILL Ruben František, 788653, LAC, *9.9.1923, Uherské Hradiště

WEISS Alexander, 787622, Sgt, *29.1.1886, Vienna, Austria

WEISS [VÍT ] Hanuš [Jindřich], 788070, Cpl, *1.8.1915, Prague

WEISSKOPF [WALTON ] František, 146158, F/O, *20.2.1905, Karlovy Vary

WINTER Hugo, 787016, AC2, *18.9.1905, Prostějov

WURM Jan, 788406, Cpl, *13.2.1906, Polička

WURZLOVÁ G, 2096375, LACW2, *??.?.????, ?


ZAJÍČEK [PETRÁŠEK ] Jaroslav [František], 788688, AC2, *8.9.1920, Březnice

ZAVADIL Bedřich, 788905, AC2, *9.2.1922, Černovír

ZÁBŘESKÝ František, 788550, AC2, *9.9.1922, Prague

ZÁŘECKÁ [WHITELOCK] Renee, Violet, 452119, LACW, *30.6.1923, Camberwell, UK

ZELMANOWITZ Josef, 179403, F/Lt *8.12.1906, Novy Sacz, Poland

ZEMAN František, 787315, Cpl, *23.12.1915, Němečky

ZIEMLICHOVÁ Truda, 2004436, LACW, *24.12.1912, Šternberk

ZIMMER František, 125548, F/O, *7.11.1898, Dolní Beřkovice

ZIPAY Michael, 654743, AC2, *9.6.1921, Hlinné

ZUBR Bohuslav, 788928, AC2, *14.11.1923, Vianne Lot Et Gard, France

ZUBR Josef, 788929, AC2, *27.5.1925, Dijon, France

ZUCKERKANDL [ZUNA] Jindřich, 788282, Cpl, *28.2.1914, Podolínec

ŽÍDEK Emil, 788931, AC2, *9.8.1925, Kravaře

ŽIŽKA Jaroslav, 788870, AC2, *12.7.1923, Domašín

Page last updated: 12.07.2020.
1 Response to Photo Appeal

  1. Michal Kosta says:

    Hello.
    Please, Can you send me any information about my grandfather Kurt Kosta Kohn you have ? Or, can you send me an email adress, where I can send some photo? Thank you Very much. Michal Kosta.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.