Photo Appeal


It is now nearly 75 years since WW2 ended. Since that time numerous historians, specialising in the Czechoslovak men and women who served in the RAF in WW2, have spent a considerable amount of time trying to compile a photographic record of these Czechoslovak personnel.

Druhá světová válka skončila před téměř 75 lety. Od té doby mnoho historiků, specializujících se na záznamy o československých ženách a mužích, sloužících za druhé světové války v RAF, strávilo mnoho hodin ve snaze dát dohromady fotografický archiv tohoto československého personálu.

For some of these historians this has been a lifelong project to try and achieve. Unfortunately, despite their valiant efforts todate, there are currently still around 400 of these men and women who have yet to be identified in photographs

Pro některé z těchto historiků je to celoživotní projekt, který si přejí realizovat. Bohužel, i přes jejich obrovskou dosavadní snahu zbývá dnes ještě asi 400 mužů a žen, které je třeba fotograficky identifikovat.

There are now only a very few of those personnel are still with us. In many cases other people who had known these Czechoslovaks personnel are now also no longer still with us. This means that the ability for the identification of those personnel is rapidly running out.

Mezi námi žije již jen velmi málo z těch,kteří se počítali k tomuto leteckému personálu, což znamená, že možností identifikovat tyto ženy a muže rapidně ubývá.

Assistance to help to try and achieve the completion of this project would be very much appreciated.

Nesmírně bychom proto ocenili jakoukoli pomoc při dokončení tohoto projektu.

The names of these unidentified Czechoslovak men and women are here:.

Jména československých mužů a žen, jejichž fotografie zatím nemáme, jsou zde:

We appeal to all descendants, relatives of these Czechoslovak personnel and all others who are interested in the Czechoslovaks who served in the RAF to please check any photos that you have. It would be very sad and disappointing if these 400, unidentified for the last seven decades, were to remain unrecognised for the benefit of future reference and research.

Prosíme tímto všechny potomky, příbuzné či známé těchto Čechoslováků, i všechny ostatní, kteří se zajímají o Čechoslováky sloužící v RAF, aby laskavě prohlédli fotografie, které mají. Bylo by to skutečně smutné a velké zklamání, kdyby těchto 400, u jejichž jmen posledních sedmdesát let chyběla fotografie, zůstalo nepoznaných pro benefit budoucích referencí a bádání.

Please contact us if you have photographs of any of these airmen and women, or require any further information:

Buďte tak velmi laskavi a kontaktujte nás, jestli máte fotografie těchto letců a leteckého personálu, nebo v případě, že si přejete další informace:

ALEXA Antonín, 788852, AC2, *14.7.1927, Teplice

AMBROZEK Stanislav, 788413, LAC, *23.10.1913, Prague


BARTFELD [BRADÁČ ] Maxmilian, 787711, AC2, *15.8.1901, Krakov /Rakovník

BARTA Rudolf, 788858, AC2, *24.2.1925, Rožnov

BEER Jan, 788286, LAC, *9.9.1919, Moravská Ostrava

BEHRIK Štefan, 787986, AC1, *7.5.1901, Velká Bytča

BENEŠ Bohuslav, 788759, AC1, *12.7.1921, Puchlovice

BLAHOVEC Jaroslav, 788747, AC2, *5.9.1919, Plzeň

BLUMENTHAL [Bentall] Stephen, 87299, F/O, *02/10/17, Brno

BODAJLA John James, 654730, *24.6.1922, Vrbovce u Košic

BREJCHA Kurt, 788906, *5.1.1904, Berlin, Germany

BROD Robert, 787017, *7.5.1906, Vienna, Austria

BUCHSBAUM [BARTOŃ ] Walter [A.], 788288, *29.12.1922, Fryštát

BURŠÍK Miroslav, 787721, *27.1.1904, Lužec nad Vltavou


CIBULKA Jaroslav, 787967, *14.9.1904, Čestlice

ČEPELÁK Josef, 788805, *3.11.1920, Senička

ČERNÍK Miroslav, 788779, *18.11.1915, Slezská

ČERNÝ Miroslav, 788820, , *24.02.21., Svinov, Ostrava


DANZIG Kurt, 788640, *26.2.1924, Bratislava

DAVID Ondřej, 788782, *2.5.1925, Nadabula

DOTZAUER Max, 787810, *15.9.1911, Tisová

DRGOŠ Jan, 788626, *22.12.1919, Liptovsky Mikuláš

DULÍK František, 788875, *1.2.1927, Brumov-Bylnice

DUPAL Arnošt, 788745, *5.1.1913, Bielsko, Poland

DUTKA Josef, 788437, *21.3.1919, Čakovice


FALTUS Frederick Leslie, 654773, *9.7.1924, Luberník

FOJTÁŠEK Karel, 788876, *30.5.1915, Ostravice

FRIEDL Konstantin, 774383, LAC, *25/04/11, Zelená


GUNTON Ronald Victor, 654590, LAC, *14.6.1913, London, Canada

GUTTMAN Erich Pavel, 787726, F/O, *29.9.1906, Vienna


HANČ Jan Josef, 654813, AC2, *26.9.1925, Prague

HANUS Jan, 788783, AC2, *5.11.1917, Udraž

HENZL Jindřich, 788784, AC2, *21.12.1923, Mariánské Hory

HINDSLEY Francis William, 654749, Sgt, *4.2.1922, Garnet, Wichita, USA

HLUBOCKÝ Jan, 788769, AC2, *2.8.1915, Křeč, Pelhřimov

HOCHBERGER Jakub, 787917, LAC, *29.07.1910, Topoľčany

HOLLY Martin Jan, 654784, LAC, *11.11.1906, Močidlany

HOLOUBEK František, 83481, F/Lt, *19.5.1912, Plzeň

HOŘÁK Josef, 788785, AC2, *10.5,1922, Kostelec na Hané

HRODĚJ Bohuslav, 788854, AC2, *25.4.1926, Argenteuil, France

HRUŠKA Oldřich, 788873, AC2, *5.12.1912, Opolany

HUBENÝ Josef, 654726, AC2, *22.9.1911, Beroun

HŮLA Antonín, 787323, LAC *13.10.1906, Beroun


CHALOUPSKÝ Alois, 788850, AC2, LOIS *10.11.1910, Vienna, Austria

CHLUSTA Ludvík, 788780, *11.10.1923, Osada, Ružomberok

CHROUST Jaroslav, 788753, AC2, *6.11.1922, Klatovy


JANOUCH Jiří, 788776, AC2, *3.4.1926, Vysoké Mýto

JANOUŠEK [JANSEN ] Emil, 787741, F/O, *5.7.1916, Letovice

JAŠKO Jan, 788880, AC2, *3.1.1928, Zákopčie, Čadca

JAŠKO Josef, 788786, AC2, *12.4.1926, Tremblay Les Gonesse, France


KOKEŠ John, 654744, AC2, *17.10.1923, Bratislava

KOLLA Ján, 788787, AC2, *24.6.1926, Osada

KOMAN Josef, 788659, AC2, *3.4.1918, Rybárpole

KOMÁREK František, 788736, AC2, *2.10.1904, Dašice

KONRADY Emery Lincoln, 654741, LAC, *12.2.1919, Chicago, USA

KOPŘIVA František, 654752, Sgt, *12.5.1912, Bavorovice

KORYTÁŘ Jaroslav, 788712, AC2, *11.2.1920, Velké Karlovice

KOS Eduard, 788912, AC2, *9.7.1927, Bordeaux, France

KOUBA Václav, 788695, AC2, *31.5.1926, Hněvkov

KOVAČ Ondřej, 788788, AC2, *4.12.1921, Dulovo

KOVAČÍK Gustáv, 788789, AC2, *30.1.01920, Otrhánky

KRAJČA František, 787794, AC1, *14.1.1918, Střelná

KREJČÍŘ [KREYCIR ] Josef [Joseph], 788824, AC2, *8.9.1925, Lipník nad Bečvou

KUDELA Svatipluk, 788913, AC2, *20.1.1924, Luhačovice

KUŘIL Raimund, 788914, AC2, *30.6.1922, Poštorná


LACINA Stanley, 654806, AC2, *9.11.1924, Chatham, Canada

LEGNAZY Karel, 788915, *7.9.1919, Hudlice

LIEBERMANN Arnold, 775706, *28.6.1915, Turie

LOSKOT Josef, 788654, AC2, *19.3.1897, Prague

LÖWY Jakob, 654797, AC1, *6.3.1922, Bratislava


MAGYAR Pavel, 788661, AC2, *8.5.1907, Šaľa

MAHRER Aladar, 788678, AC2, *2.3.1921, Veľké Leváre

MAJTLOCH Daniel, 788859, AC2, *26.8.1926, Bacúch

MAREK Miloslav, 654794, Sgt, *16.1.1925, Zábřeh

MERTZ Josef Helmut, 788763, AC2, *2.11.1925, Brno

MĚCHURA Miroslav, 788802, AC2, *11.11.1921, Smečno

MICHELUP Leo, 788001, Cpl, *23.2.1901, Prague

MÍSAŘ Kurt, Jan, 788860, AC2, *30.9.1916, Liberec


NAČERADEC Jaroslav, 788749, AC2, *8.5.1920, Nové Benátky

NEHNĚVAJSA Jiří, 788825, AC2, *9.8.1925, Dyjákovice

NECHVÁTAL Bořivoj, 788793, AC2, *6.8.1920, Belgrade, Yugoslavia

NEUBAUER Antonín, 788861, AC2, *8.6.1914, Košťany

NEVÍM Miloš, 788891, AC2, *25.10.1924, Brno

NOSEK Vladimír, 788757, AC2, *16.06.1923., České Budějovice


OBERT Ludvík, 788863, AC2, *29.10.1923, Děkeniš

OBRUSNÍK Adolf, 788864, AC2, *25.8.1923, Poruba, Ostrava

OČADLÍK Karel, 788764, AC2, *12.12.1922, Zábřeh nad Odrou

OLBERT Rudolf, 788765, AC2, *20.10.1922, Olešná

OTČENÁŠEK Jan, 788737, AC2, *30.4.1903, Ježkovice


PASKUSZ Erich, 788601, AC1, *27.11.1923, Vienna, Austria

PAULÍK Bedřích, 788919, AC2, *20.11.1919, Glarus, Switzerland

PÁTEČKOVÁ Betty Irene, ??, WAAF, *23.4.1917, Zábřeh na Moravě

PIEŠ Viktor, 788830, AC2, *19.9.1923, Čičmany


RÁBL Jiří, 788874, AC2, *28.7.1922, Hranice

RÁČEK Josef, 788704, AC2, *15.8.1922, Rudice

REITZNER Almar Rishard, 171732, P/O, *30.5.1923, Podmokly

ROOB Vincent, 788866, AC2, *10.2.1924, Lutila

ROSÁK Ludvik, 788920, AC2, *29.3.1927, Vianne Lot Et Gard, France

RUDINGEROVÁ EDITA, 2117443, LACW, * ??, Vienna, Austria


SAMEK [MOJŽÍŠEK] Jaroslav [Evald], 788681, AC2, *20.2.1925, Petrkovice

SEJPKA Miroslav, 788892, *28.6.1925, Solopysky

SCHALL Egon, 787003, LAC, *10.2.1902, Brno

SINCHAK Michael, 654776, AC2, *5.10.1919, Košice

SKOUMALOVÁ Shirley Irene, 2134467, ACW1, *13.1.1919, London, England

SLAVÍK Miroslav, 654810, AC1, *5.11.1925, Hrušové

SMUTNÝ Jaroslav, 788827, AC2, *15.2.1919, Olomouc

SPOK Josef, 788894, AC2, *24.2.1927, Calais, France

SRKALA Antonín, 788895, AC2, *28.5.1912, Kelč

STERNOVÁ René, 2161963, ACW2, *17.9.1926, Bratislava

STODŮLKA Marcel, 788835, AC2, *31.5.1925 Courbevoie, France

STRNAD [KŘÍŽ] František, 788683, AC2, *24.2.1925, Draheničky

SVĚTLÁČEK Rudolf, 787914, Cpl, *19.7.1907, Brno

SÝKORA Karel, 788732, *12.10.1909, Tábor


ŠANTRŮČEK Miloslav, 788518, AC1, *23.10.1911, Oblajovice

ŠEBEK Josef, 788896, AC2, *17.3.1912, Hořepník

ŠEDA [NEUMANN] Lubomír, 788682, AC2, 13.3.1925, Tišnov

ŠEDLBAUER Vladimír Walter, 654801, LAC, *26.8.1921, Vsetín

ŠEVČÍK Ladislav, 788758, AC2, *23.03.1923, Kroměříž

ŠIKLA Ladislav, 788004, AC1, *7.2.1906, Bořice

ŠIMEK Jan, 788796, AC2, *30.7.1921, Ústí nad Orlicí

ŠIMŮNEK Václav, 787790, F/Sgt, *27.10.1892, Prague

ŠIPKA Tomáš, 788899, AC2, *18.12.1927, Femoreau-Les Mines, France

ŠIŠPERA Petr, 788586, LAC, *29.6.1900, Milokošč

ŠMÍDÁK Lubomír, 788798, AC2, *26.7.1920, Radvanice

ŠVÉDA Harry, 788836, AC2, *4.9.1925, Doubrava


TOMEČEK František, 787059, AC2, *12.7.1919, Krásná

TOMIČ Ivan, 788838, AC2, *23.6.1920, Selce, Ukraine

TRÁZNÍK Rostislav, 788845, AC2, *28.12.1921, Brno

TUSAR Mario Alex, 654812, *6.9.1923, Buenos Aires, Argentinia


UHER František, 788900, AC2, *1.12.1918, Sleszská

URBAN Jindřich, 788901, AC2, *6.4.1908, Osek

URSTA Juraj, 788902, *9.5.1922, Kopašnovo


VACEK Josef, 788813, *3.8.1921, Nebušice

VAVRUŠKA Vladímir, 788933, F/Sgt, *21.3.1919, Svařeň

VÁCLAVEK Arnošt, 787479, Sgt, *3.1.1917, Zábřeh na Moravě

VÁCLAVÍK Bohumil, 788814, AC2, *10.8.1921, Dolní Netčice

VIČÍK Jan, 788925, AC2, *8.5.1911, Korytné

VLAŠIČ Vladimír, 788841, AC2, *5.4.1921, Dolní Bojanovice


WALAFSKÝ Egon, 788686, AC2, *28.8.1920, Sibiu, Romania

WALEK Josef, 788843, AC2, *26.2.1923, Karviná

WEILL Ruben František, 788653, LAC, *9.9.1923, Uherské Hradiště

WEISS Alexander, 787622, Sgt, *29.1.1886, Vienna, Austria

WEISSKOPF [WALTON ] František, 146158, F/O, *20.2.1905, Karlovy Vary

WINTER Hugo, 787016, AC2, *18.9.1905, Prostějov


ZELMANOWITZ Josef, 179403, F/Lt *8.12.1906, Novy Sacz, Poland

ZIPAY Michael, 654743, AC2, *9.6.1921, Hlinné

ZUBR Bohuslav, 788928, AC2, *14.11.1923, Vianne Lot Et Gard, France

ZUBR Josef, 788929, AC2, *27.5.1925, Dijon, France

ZUCKERKANDL [ZUNA] Jindřich, 788282, Cpl, *28.2.1914, Podolínec

Page last updated: 29.11.2020.
1 Response to Photo Appeal

  1. Michal Kosta says:

    Hello.
    Please, Can you send me any information about my grandfather Kurt Kosta Kohn you have ? Or, can you send me an email adress, where I can send some photo? Thank you Very much. Michal Kosta.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.