Battle of Britain Day – 15.09.2020.

On Sunday, 15 September 1940, the Luftwaffe launched its largest and most concentrated attack against London in the hope of drawing out the RAF into a battle of annihilation. Around 1,500 aircraft took part in the air battles which lasted until dusk. That days action was the climax of the Battle of Britain.

V neděli 15. září 1940 vyslala Luftwaffe v naději, že vyláká RAF ke zničující bitvě, největší a nejsilnější útok proti Londýnu. V boji, který trval až do západu slunce, se utkalo přibližně 1500 letadel. Tento den se stal vyvrcholením bitvy o Británii.

This slideshow requires JavaScript.

15 September, now known as Battle of Britain Day, and is the annual remembrance day of that battle in which 2938 allied airmen participated.

15. září, známé jako Den bitvy o Británii, je každoroční vzpomínkou na toto střetnutí, do něhož se zapojilo 2938 spojenenckých letců.

88 of whom were Czechoslovak and eight of them lost there lives during that battle.

88 z nich pocházelo z Československa, osm Čechoslováků v ní zahynulo.

Those 88 were:

Těmi osmaosmdesáti Čechoslováky byli:

 

AMBRUŠ, Ján P/O
312 Sqn

 

BARTOŠ, Jindřich P/O
C de G
312 Sqn

 

BERGMAN, Václav P/O
C de G
310 Sqn

 

BERNARD, František Sgt
C de G
238, 60 Sqns

 

BREJCHA, Václav Sgt
43 Sqn

 

BURDA, František P/O
C de G
310 Sqn

 

CHÁBERA, František Sgt
C de G
312 Sqn

 

ČÍŽEK, Evžen P/O
C de G
1 Sqn

 

CUKR, Václav Sgt
C de G
253 Sqn

 

DOLEŽAL, František P/O
C de G
1 Sqn

 

DUDA, Josef F/Lt
C de G
312 Sqn

 

DVOŘÁK, Alois Sgt
310 Sqn

 

DYGRÝN, Josef Sgt
85, 1 Sqns

 

FAJTL, František P/O
C de G
1, 17 Sqns

 

FECHTNER Emil P/O
DFC
310 Sqn
† 29/10/40

 

FEJFAR, Stanislav P/O
C de G
310 Sqn

 

FOGLAR, Václav Sgt
245 Sqn

 

FOIT, Emil P/O
85, 310 Sqns

 

FRANTIŠEK, Josef Sgt
DFM and bar, C de G
303 Sqn
† 08/10/40

 

FÜRST, Bohuslav Sgt
310, 605 Sqns

 

GÖTH, Vilém, P/O
510, 310 Sqn
† 25/10/40

 

HANUŠ, Josef Jan P/O
C de G
310 Sqn

 

HANZLÍČEK, Otto Sgt
C de G
312 Sqn
† 10/10/40

 

HESS, Alexander S/Ldr
DFC, C de G
310 Sqn

 

HIMR, Jaroslav P/O
56, 310 Sqns

 

HLAVÁČ, Jaroslav Sgt
C de G
310, 56 Sqns
† 10/10/40

 

HLOBIL, Alois P/O
C de G
312, 238 Sqns

 

HORSKÝ, Vladimír Sgt
310, 238 Sqns
† 26/09/40

 

HRADIL, František P/O
310, 19 Sqns

 

HRUBÝ, Otakar Sgt
C de G
111 Sqn

 

HUBÁČEK, Josef Sgt
C de G
310 Sqn

 

HÝBLER, Josef P/O
310 Sqn

 

JANOUCH, Svatopluk P/O
C de G
310 Sqn

 

JAŠKE, Josef P/O
C de G
312 Sqn

 

JÍCHA, Václav Sgt
C de G
310, 1 Sqns

 

JIROUDEK, Miroslav F/Sgt
C de G
310 Sqn

 

KAŇA [Kania], Jozef F/Sgt
303 Sqn

 

KAUCKÝ, Jan Sgt
310 Sqn

 

KEPRT, Josef Sgt
C de G
312 Sqn

 

KESTLER, Oldřich Sgt
111 Sqn

 

KOMÍNEK, Josef Sgt
310 Sqn

 

KOPECKÝ, Miroslav Sgt
C de G
310, 111 Sqns

 

KOPŘIVA, Josef Sgt
310 Sqn

 

KÖRBER, Karel Sgt
32 Sqn

 

KORDULA, František P/O
310, 1, 17 Sqns

 

KOUKAL, Josef Sgt
310 Sqn

 

KRÁTKORUKÝ, Bedřich Sgt
1 Sqn

 

KREDBA, Miroslav P/O
310 Sqn

 

KUČERA, Jaroslav Sgt
245 Sqn

 

KUČERA, Jiří V. Sgt
C de G
310, 238 Sqns

 

KUČERA, Otmar Sgt
111 Sqn

 

KUTTELWASCHER, Karel Sgt
C de G
1 Sqn

 

MACHÁČEK, Jiří P/O
310, 145 Sqns

 

MALÝ, Jaroslav F/Lt
310 Sqn

 

MANSFELD, Miloslav Sgt
111 Sqn

 

MAREK, František Sgt
C de G
310, 19 Sqns
† 14/09/40

 

MRÁZEK, Karel P/O
310, 43, 46 Sqns

 

PAVLŮ, Otto Sgt
1 Sqn

 

PÍPA, Josef Sgt
43 Sqn

 

PLZÁK, Stanislav Sgt
C de G
310, 19 Sqns

 

PRCHAL, Eduard Sgt
C de G
310 Sqn

 

PŘÍHODA, Josef Sgt
1 Sqn

 

PTÁČEK, Rudolf Sgt
43 Sqn

 

PŮDA, Raimund Sgt
310, 605 Sqns

 

ŘECHKA, Josef Sgt
C de G
310 Sqn

 

ROHÁČEK, Rudolf P/O
310, 601, 238 Sqns

 

RYPL, František P/O
310 Sqn

 

ŠEDA, Karel Sgt
C de G
310 Sqn

 

ŠIKA, Jaroslav Sgt
C de G
43 Sqn

 

ŠLOUF, Václav Sgt
C de G
312 Sqn

 

ŠTEFAN, Jan Sgt
1 Sqn

 

STEHLÍK, Josef Sgt
C de G
312 Sqn

 

ŠTĚRBÁČEK, Jaroslav P/O
310 Sqn
† 31/08/40

 

STŘIHAVKA, Jaromír Sgt
85, 310 Sqns

 

TRUHLÁŘ, Jan Sgt
C de G
312 Sqn

 

VAŠÁTKO, Alois F/O
C de G
312 Sqn

 

VELEBNOVSKÝ, Antonín P/O
85, 1 Sqns

 

VESELÝ, Vlastimil P/O
C de G
312 Sqn

 

VINDIŠ, František Sgt
310 Sqn

 

VOPÁLECKÝ, Josef Sgt
C de G
310 Sqn

 

VRÁNA, Adolf P/O
C de G
312 Sqn

 

VYBÍRAL, Tomáš P/O
C de G
312 Sqn

 

VYKOUKAL, Karel P/O
C de G
310, 111, 73 Sqns

 

WEBER, František P/O
310, 145 Sqns

 

ZAORAL, Vladimír P/O
310, 501 Sqns

 

ZAVORAL, Antonín Sgt
310, 151, 1 Sqns

 

ZIMA, Rudolf P/O
310 Sqn

 

ZIMPRICH, Stanislav P/O
310 Sqn

National Battle of Britain Memorial, Capel le Ferne, Kent:
Národní památník Bitvy o Británii v Capel le Ferne, Kent:

London Battle of Britain Monument:
Památník bitvy o Británii v Londýně

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

The Battle of Britain was fought by RAF Fighter Command lasted from 10 July 1940 until 31 October 1940, 537 Allied airmen and 2,662 Axis airmen lost their lives during that Battle.

Bitva o Británii byla vybojována Velitelstvím stíhacího letectva RAF. Trvala od 10. července 1940 do 31. října 1940 a v jejím průběhu padlo 637 spojeneckých letců a 2662 letců zemí Osy.

This entry was posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Anniversary, Battle of Britain, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.