310 Sqn Remembrance – Duxford 15.8.20.Probably the first time a Czech flag has been raised on this Duxford flagpost since WW2.
Je pravděpodobné, že je to poprvé od 2. světové války, kdy v Duxfordu znovu zavlála česká vlajka.

Historic Aircraft Collection’s event on 15 August was not just about the unveiling of “The Josef Frantisek Hurricane”. Within the day’s event was also included the remembrance of fallen Czechoslovak RAF airmen from 310 Sqn who had been killed while stationed at Duxford during WW2.

Akce organizace Historic Aircraft Collection dne 15. srpna nebyla jen o představení letounu Hurricane „Josef František“. V rámci akce proběhla rovněž vzpomínka na padlé čekoslovenské letce RAF z 310. peruti v době, kdy operovali právě z Duxfordu v průběhu 2. světové války.

Col Jan Goceliak, HE Ľubomír Rehak, Marketa, HE Libor Sečka and CWO Tomáš Kašpar.

Attending the simple ceremony was HE Libor Sečka, Ambassador of the Czech Republic, HE Ľubomír Rehak – Ambassador of the Slovak Republic, Col Jan Goceliak – Slovak Defence Attaché, CWO Tomáš Kašpar, Defence Office, Czech Embassy, John Brown, IWM Duxford Executive Director, Scott Booth and HAC team Dave ‘Harvs’ Harvey, Clive Denney and Derek Ruisling. We were very pleased that Marketa, a Czech lady who had voluntarily taken it upon herself to look after this plot for the last two years, completed the guest list.

Skromného obřadu se zúčastnili Jeho Excelence Libor Sečka, velvyslanec České republiky, Jeho Excelence Lubomír Rehák, velvyslanec Slovenské republiky, slovenský vojenský přidělenec, plukovník Jan Goceliak, nadpraporčík Tomáš Kašpar z kanceláře českého vojenského přidělence, výkonný ředitel Muzea v Duxfordu, Scott Booth a tým HAC ve složení Dave “Harvs” Harvey, Clive Denney a Derek Ruisling. Bylo nám velkým potěšením, že češka, paní Markéta, která se dobrovolně stará o toto místo již dva roky, byla také hostem na této akci.

Remembered on the plaque are Czechoslovak pilots killed in the Battle of Britain Emil Fechtner, Vilém GÖTH, František MAREK, Jaroslav ŠTĚRBÁČEK, as well as Jan CHALUPA, František HRADIL, Josef KOMÍNEK and mechanics Benedikt POHNER and Jaroslav ZAVADIL who were killed in an air raid on Duxford 25 February 1941 and are interred in the nearby Whittlesford cemetery.

Na pamětní desce československým pilotům, kteří zahynuli v Bitvě o Británii jsou Emil FECHTNER, Vilém GÖTH, František MAREK, Jaroslav ŠTERBÁČEK, jakož i Jan CHALUPA, František HRADIL, Josef KOMÍNEK a mechanici Benedict POHNER a Jaroslav ZAVADIL, kteří zanyhuli při náletu na Duxford 25. února 1941 a jsou pohřbeni na nedalekém hřbitově ve Whittlesfordu.

HE Libor Sečka, CWO Tomáš Kašpar, both from the Czech Embassy and HAC team Dave ‘Harvs’ Harvey, Clive Denney and Derek Ruisling.
Jeho Excelence Libor Sečka, nadpraporčík Tomáš Kašpar, oba z Českého vevlyslanectví a členové týmu HAC Dave “Harvs” Harvey, Clive Denney a Derek Ruisling.

Both Ambassadors gave brief speeches about the achievements of the Czechoslovak RAF airmen during WW2.

Oba velvyslanci v krátkém projevu ocenili přínos československých letců v průběhu 2. světové války.

Col Jan Goceliak, HE Ľubomír Rehak, both from the Slovak Embassy and HAC team Dave ‘Harvs’ Harvey, Clive Denney and Derek Ruisling.
Plukovník Jan Goceliak, Jeho Excelence Lubomir Rehak, oba ze Slovenského velvyslanectví a členové HAC týmu Dave “Harvs” Harvey, Clive Denney a Derek Ruisling.

Laying a rose bouquet at the memorial plaque to F/O John Boulton.
Položení kytice růží u pamětní desky nadporučíka Johna Boultona.

_______________________________________________________________

On 28 June 1988, Ben Chamberlain, the nephew of F/O John Boulton, a British RAF flying instructor who was attached to 310 Sqn to train them to fly Hawker Hurricanes, was the instigator of a small memorial plaque placed at Duxford in their memory. Former 310 Sqn pilot Václav Bergman, sponsored a sapling Liden tree, the national tree of Czechoslovakia, that was also planted there at that time. Near this location is also a memorial plaque for F/O John Boulton, which Ben had also instigated.

Ben Chamberlain, synovec nadporučíka Johna Boultona, britského leteckého instruktora přiděleného k 310. peruti za účelem přeškolení našich pilotů na letoun Hawker Hurricane, přišel 28. června 1998 s nápadem umístit v Duxfordu pamětní desku k uctění jejich památky. Československým národním symbolem – stromkem lípy, která byla vysazena ve stejnou dobu, přispěl bývalý pilot 310. perutě Václav Bergman. Také pamětní deska samotného Johna Boultona je umístěna poblíž a také se o ni přičinil právě Ben.

_______________________________________________________________
This entry was posted in 310 Sqd, Events, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.