8 May 2021 – Not just Runnymede


8. květen 2021 – Nejen RunnymedeOn the 76th Anniversary of VE Day, in addition to remembering the 149 fallen Czechoslovak RAF airmen who are named at the Air Forces Memorial, at Runnymede, the Free Czechoslovak Air Force Associates ltd team, that day, also visited :

Při příležitosti 76. výročí dne vítězství v Evropě jsme se poklonili také 149 padlým československým příslušníkům RAF, jejichž jména jsou uvedena v Air Force Memorial v Runnymede. I tento pomník byl ve výroční den navštíven týmem Free Czechoslovak Air Force Associates. ltd :

Brookwood

The Czechoslovak Memorial in the CWGC section at Brookwood Military Cemetery, Surrey where 49 Czechoslovak airmen are remembered.

Československý pomník v sekci CWGC na Brookwood Military Cemetery v Surrey, kde je pohřbeno 49 československých letců.

Our volunteers also were at the Winged Lion Monument, in Klárov, Prague. This is the only location in the world where the 2507 Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2 are remembered, 512 losing their lives during that service.

Naši dobrovolníci se sešli také u Okřídleného lva v Praze na Klárově, jediném místě na světě, kde je připomínáno jmenovitě všech 2507 československých mužů a žen, kteří za druhé světové války sloužili v řadách RAF. Pět set dvanáct z nich ve službě položilo své životy.

Czechoslovak RAF Memorial plaque, Bratislava.

And also at the Memorial plaque, at Nábrežie M.R. Štefánika, Bratislava, Slovakia. This Memorial plaque was instigated by the Winged Lion project and unveiled in June 2014 to remember the 2507 Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2, of whom some 300 were Slovaks.

Další připomínka proběhla u pamětní desky na Nábřeží M. R. Štefánika v Bratislavě. Vznik této plakety byl podnícen vybudováním pomníku Okřídleného lva. Byla odhalena v červnu 2014, aby připomínala Čechoslováky ve službách RAF, z nichž přibližně 300 pocházelo ze Slovenska.

This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Anniversary, Memorial, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.