Re-czeching the Czech Battle of Britain connection


Oživení české účasti v Bitvě o Británii


Col Jiří Niedoba,.

On 8 June, Col Jiří Niedoba, Czech Defence Attaché, in his final few days in the UK before returning to the Czech Republic and retiring from the Czech Army, revisited Battle of Britain locations in South-East Kent.

V posledních dnech, dne 8. června, vojenský přidělenec České republiky, plukovník Jiří Niedoba, před svým odchodem z Velké Británie zpět do České republiky, opětovně navštívil místa bitev o Británii v jihovýchodním Kentu.

For this trip he was accompanied by Brigadier General Petr Čepelka, of the Czech Air Force and his wife Eva Čepelková.

Na této cestě jej doprovázel brigádní generál Petr Čepelka z AČR a jeho manželka Eva Čepelková.

Their first stop was to The Kent Battle of Britain Museum at Hawkinge, a location he had originally visited in the Summer of 2019.

Jejich první zastávkou bylo muzeum Bitvy o Británii v Hawkinge, Kent, na místě, které již předtím navštívil v létě roku 2019.

Final location was The National Battle of Britain Memorial at Capel le Ferne Kent, the location, pre covid times, of the annual ceremony held in July to mark the start of that Battle. The Christopher Foxley- Norris Memorial Wall has the names of 2938 Allied Batle of Britain airmen’s names inscribed on it, 88 of whom were Czechoslovak.

Cílem jejich cesty byl Národní památník bitvy o Británii v Capel le Ferne v Kent, místo každoročních červencových oslav u příležitosti začátku této bitvy. Na Zdi památky padlých Christophera Foxleye a Norrise je vyznačeno 2938 jmen příslušníků spojeneckých armád, kteří se svojí účastí zasloužili o její úspěch, z nichž 88 bylo právě Čechoslováků.Posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Battle of Britain, Memorial, Museum, Not Forgotton | Leave a comment

Nieuwe Niedorp – 03.06.2021.During late May 2021, the recovery of 311 Sqn Wellington T2990 started, nearly 80 years since it had crashed at Nieuwe Niedorp on 23 June 1941.

Na konci května 2021 bylo zahájeno vyzvedávání trosek bombardéru Vickers Wellington 1c T2990 patřící k 311. československé bombardovací peruti RAF. Stalo se tak téměř 80 letech ode dne sestřelení u nizozemské obce Nieuwe Niedorp 23. června 1941.

Rian van Dam. Mayor of Hollands Kroon. Rian van Dam. starostka města Nieuwe Niedorp.

On 3 June 3021, the recovery team from the Royal Netherlands Air Force, led by Major Bart Aalberts, held a press conference on site regarding the progress so far. The press conferenece was first address by Rian van Dam, Mayor of Hollands Kroon – her speech here – followed by Major Bart Aalberts, who described the technical aspects of the recovery so far, showing various Wellington artifacts found so far and also confirming that some unidentified remains of aircrew had been found.

Archeologický tým Nizozemského královského letectva pod vedením majora Barta Aalbertsa uspořádal 3. června 2021 na místě nalezení tiskovou konferenci o dosavadním průběhu. Na akci poprvé vystoupila starostka města Nieuwe Niedorp, Rian van Dam (odkaz na celá její projev ZDE). Po jejím vystoupení promluvil major Bart Aalberts, který popsal technické detaily dosavadního průběhu vyzvedávání trosek letounu a také ukázal různé, dosud nalezené artefakty. Zároveň potvrdil, že byly nalezeny zatím neidentifikované pozůstatky patřící československé posádce.

Maj. Bart Aalberts, nizozemské královské letectvo, vedoucí projektu.

As the ground at the crash site is still very marshy, he explained about why the cofferdam was needed to support the sides of the excavation hole, how the steel panels were pressed vertically into the ground and further supported with internal steel tubing and structure to provide additional strength to prevent the panels collapsing into the hole. The ground in the immediate vicinity of the crash within the cofferdam was then carefully skimmed off in layers with a mechanical digger until traces of wreckage were found.

Vzhledem k tomu, že půda v místě dopadu bombardéru je velmi bažinatá, vysvětlil, proč jsou boky výkopového otvoru vyztuženy svislými ocelovými panely, které jsou vtlačeny do země a dále rozepřeny ocelovými trubkami, aby se tak zabránilo zhroucení stěn. Zemina v bezprostřední blízkosti havárie byla opatrně odebírána ve vrstvách mechanickým bagrem, dokud se neobjevily první stopy trosek letounu.

After skimming to a depth of 1 mtr, items of wreckage were then being found which were excavated from the hole and put into alongside containers which were then removed so that the recovered items could be cleaned and identified.

Zhruba v hloubce jednoho metru se začaly objevovat první trosky, které byly přesunuty do připravených kontejnerů za účelem vyčistění a identifikace.

All human remains found are being taken to the Royal Netherlands Army Salvage and Identification Service (BIDKL) specialist laboratory at Soesterberg for detailed examination and identification.

Všechny nalezené lidské ostatky byly odvezeny do specializované laboratoře Královské nizozemské armády (BIDKL) v Soesterbergu k detailní analýze a identifikaci.

The excavation is expected to last into July 2021.

Očekává se, že výkopové práce budou trvat do konce července letošního roku.

H.E. Kateřina Sequensová, Czech Ambassador to Holland and Maj.Bart Aalberts. Kateřina Sequensová, česká velvyslankyně v Holandsku a Maj. Bart Aalberts, nizozemské královské letectvo, vedoucí projektu.

Attending this meeting was H.E. Kateřina Sequensová, Czech Ambassador to Holland and various media teams from Holland and the Czech Republic

Této akce se zúčastnila i velvyslankyně ČR v Nizozemsku Kateřina Sequensová a další zástupci z Holandska a České republiky.

Roel Rijks.

Special thanks must be made to Roel Rijks, a leading Dutch military aviation historian and very pro-active supporter of the Czechoslovak RAF airmen in Holland. He has been very instrumental in making this recovery possible. by his tireless background work and research.

Zvláštní poděkování patří Roelovi Rijksovi, přednímu nizozemskému vojenskému historikovi v oblasti letectví a velmi aktivnímu propagátoru československých letců RAF v Holandsku. Jeho neúnavné počínání na poli bádání a výzkumu velmi pomohlo v realizaci tohoto vyzvednutí.

Some thoughts of those who were there for the event:

Několik reakcí těch, kteří se zúčastnili této akce:

Roel Rijks:

“While looking into the dig site I was thinking about these young lives broken off so early because of the madness of the war. Young men fighting not only for the freedom of their Czechoslovakia but also for our freedom. I hope that the Dutch audience will learn about the bravery of these men so that they will never be forgotten!”

Při pohledu na dno jámy vždy přemýšlím o těchto mladých zmařených životech, které vyhasly tak brzy kvůli šílenství války.

Tito mladí muži bojovali nejen za svobodu svého Československa, ale bojovali také za naši svobodu. Doufám, že se nizozemské obyvatelstvo brzy dozví o statečnosti těchto mužů, aby jejich oběť nebyla nikdy zapomenuta!

Ria Schmieder:

“Very impressive and somewhat emotional by the thought that I might stand just meters away from the remains of those heroes that died for our freedom. And also full of appreciation for all the men and women working there and doing their utmost!”

„Velmi působivé a emotivní při pomyšlení, že bych mohla stát jen pár metrů od ostatků hrdinů, kteří zemřeli za naši svobodu. A také plný obdiv všem mužům a ženám, kteří tam pracují a dělají maximum!“

Harry Doesburg:

“The salvaging I attended so far always give me an emotional moment thinking of those crews, young as they are, giving their lives for our so precious freedom today!!!! And touching those items found (a/c parts) brings the whole situation so close! Mostly, I remembered the crew by in a touching 1 minutes silence!!!

„Činnosti toho charakteru, kterých jsem se doposud zúčastnil, mě vždy donutí přemýšlet o těch posádkách, mladých mužích, kteří položili své životy za naši tak vzácnou svobodu!!!! A fyzický kontakt s nalezenými artefakty vám přinese celou situaci ještě více blíže! Většinou uctívám památku těchto posádek minutou ticha.Posted in 311 Sqd, Information, Not Forgotton | 4 Comments

Nieuwe Niedorp


This afternoon’s speech by Rian van Dam, Mayor of Nieuwe Niedorp, at the Press Conference about the Wellington T2990 crash site excavation.

_______________________________________________________________

Ladies and gentlemen,

On behalf of the municipality of Hollands Kroon I would like to welcome you in our town hall. A special welcome goes out to the ambassador of the Czech Republic mrs. Kateřina Sequensová. The same goes to mister Jan Jonker, witness to the crash. Welkom meneer Jonker, wat fijn dat u er bent. Than in advance I want to thank family Groot -Van der Geest for their hospitality today, as we visit their grounds. Dank u daarvoor. And off course a friendly welcome everyone involved in this extraordinary project in one of our towns, Nieuwe Niedorp. For our special guests my story today will be in English.

During World War Two almost six thousand (6000) planes have crashed on Dutch soil. Approximately eighty-five percent (85%) of the plane wrecks have been salvaged back in the days. The exact location of many other crashed planes is unknown. This could mean that about four hundred (400) planes, even with human remains of the crew members, are still to be discovered. The identity of these young men and women is in many cases unknown, or they are registered as missing.

In places in which the plane crash site is clear, there usually is a marking by a monument or a memorial stone. These locations are recognized as war graves by our government. Next to possible presence of mortal remains and personal belongings, the wrecks contain possible heavy explosives, ammunition, weapons, asbestos, and other metals or fluids. These materials, alien to the ground, could be a threat to the environment.

Through our House of Representatives, the Ministry of the Interior and Kingdom Relations started a program to salvage plane wrecks with missing persons from the war. In this program there are six promising sights. The plane that crashed, a British Vickers Wellington, at Nieuwe Niedorp on the twenty-third of June nineteen forty-one is one of them. The Wellington is only the fifth to be dug up in the context of this special program. And in special circumstances. The clay ground in which the plane is buried is different from the other sights. So more small parts are expected.

But even though the technical aspect of this program is exciting and sparks the imagination of what we will be discovered, it is merely the technical execution of the program. That doesn’t mean it is not important, that doesn’t mean it is not promising. But what I really want to say is that the program is about more than taking metals and rust from the ground. It is more than retrieving the remains of the soldiers who died on their mission. It’s about giving respect and the proper honor and respect to these young men.

In the summer of nineteen forty one (1941) the Royal Air Force acts out a bombing on Bremen. Seventy (70) twin engine bombers – Vickers Wellingtons and Handley Page Hamdens – find their way to Germany for this mission. They suffered two losses.

In the early morning one of the planes crashes in the Kostverlorenpolder in Nieuwe Niedorp. The machine had been in a fight with a German hunter. One of the crew members survived by leaping from the plane with his parachute. Captain Vilem Bufka was eventually captured by the occupier and remained in captivity until the end of the war. The five other members on board died far away from home.

And imagine that. Six young men. Fled to England, via Poland and France, from the Czech Republic occupied by the Germans. Where they once again committed themselves to fight for freedom, without knowing what the ultimate consequence would be.

Just ordinary guys. One a banker, one a policeman. Stepping on a plane. They know the plane by heart. They are not in it for the money, nor for the fame. They are not out there to hurt people. They are out there to help. Not their neighbours, not their family or good friends. No, they are on that plane far away from home. Not knowing the people below them. Not knowing the streets below them. Never ever have set foot on Dutch soil.

Imagine that. And imagine how brave, how strong and how unselfish these guys were. They are not just young men stepping on a fighters plane. They are heroes. Heroes who sacrificed everything. Heroes who paid the highest price. They died, so we can live in freedom.

So if you ask me why we are here today. It is because of this. It’s because the crew, these five brave young men who died, deserve this. They must be honored. And by honoring them, we honor all their fellow men and women. These five young humans symbolize all the brave and strong men and women who led us to freedom. Lest we forget.

These six young men fled their homes. Maybe even let their wives and children behind, their families. For the better cause. To do good. To help other people in need. To be a part of the fight for freedom. And not just for the people who are in danger at the moment. Not just for democracy on that moment in time. But for freedom of generations to come.

Today, let their names be known. For their relatives, out of respect, and to honour them.

• Alois ROZUM, born in nineteen twelve in Plzen (~pilsen). Flight Sergeant and second Pilot.

• Leonhard SMRČEK, born in nineteen hundred fifteen in Budišov. Pilot Officer, and Wireless operator.

• Vilém KONŠTATSKÝ, born in nineteen fourteen in Čelechovice. Pilot Officer and Navigator.

• Jan HEJNA, born in nineteen fifteen in Jaroměř. Flight sergeant and Front gunner.

• Karel VALACH, born in nineteen eighteen in Kroměříž. Flight sergeant and Rear gunner.

All died here in Nieuwe Niedorp on the twenty third of June nineteen forty-one. Let’s take a moment of silence for these great men.

Thank you. I wish you all a day to remember.

_______________________________________________________________Posted in 311 Sqd, Information, Not Forgotton, Uncategorized | Leave a comment

Vetrny Jenikov – 04.06.2021.


Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Exhibitions, Forthcoming Events, Information | Leave a comment

Allied Aircrew Memorial in Guernsey 8 May 2021

Pomník spojeneckých letců na Guernsey 8. května 2021


Liberation Day in the Czech Republic is the national holiday commemorating the liberation of Czechoslovakia by Allied Forces on the 8th of May 1945 following six years of occupation by German forces. Local resident, Linda Vejlupová, a descendant of a Czechoslovak RAF airman and a volunteer with the Free Czechoslovak Air Force Associates ltd instigatedthe laying of floral tributes on Liberation Day 2021 to honour Czechoslovak Spitfire pilots, F/O Josef Bláha and F/Sgt Jaroslav Novák, who are named on the Allied Aircrew Memorial at the Island’s airport. It was decided to add a further wreath from the Bailiwick’s community paying tribute to all the allied aircrew listed on the Memorial.

Den osvobození Československa od fašismu, které přišlo po šesti letech německé okupace, je v České republice státním svátkem. Připomínáme si jej 8. května. Dobrovolnice The Free Czechoslovak Air Force Associates Ltd. Linda Vejlupová, trvale žijící na Guernsey a patřící k potomkům československých letců, iniciovala při této příležitosti akt slavnostního položení květinových věnců. Připomněli jsme si tak československé piloty F/O Josefa Bláhu a F/Sgt. Jaroslava Nováka, jejichž jména jsou uvedena na pomníku spojeneckých letců na místním letišti. Mimo to byly položeny také věnce na památku všech letců uvedených na pomníku, darovaného obyvateli Bailiwicku.

Liberation Day is also a holiday in Guernsey on the 9th of May, recalling almost five years of occupation which effectively isolated the Channel Islands. This was the only part of Britain occupied during the second world war. The Liberation Day connection between these two jurisdictions is further reinforced by the link between Guernsey and the RAF’s Czechoslovak squadron 310 which flew its last operational sortie of the European war providing air cover for Operation Nest Egg, the Liberation of the Channel Islands.

Na ostrově Guernsey se Den osvobození slaví 9. května. Místní obyvatelé si v tento den připomínají téměř pětiletou německou okupaci, která v podstatě izolovala Normanské ostrovy. Ty se za války staly jedinou Němci okupovanou součástí Velké Británie. Spojení mezi Československem a touto oblastí bylo ještě více posíleno v průběhu operace Nest Egg – osvobození Normanských ostrovů – posledního operačního nasazení 310. stíhací perutě.

The act of remembrance, organised by Mike Snelling, member and Air Force representative of the Allied Aircrew Memorial Committee, took place at the Memorial at 11:00 on the 8th of May. As there were no known positive cases of covid-19, the Island was functioning as in pre-pandemic times, with no personal restrictions at all. However, travel in and out of the Island was severely restricted, this resulting in the airport being closed and deserted after the only flight earlier that morning to Alderney.

Připomínka zorganizovaná Mikem Snellingem, příslušníkem RAF a zástupcem výboru pro pomník spojeneckých letců, se uskutečnila 8. května v 11 hodin ráno. Jelikož na Guernsey není v současné době žádný známý případ nemoci Covid-19, vše proběhlo, jak je při podobných příležitostech obvyklé – bez jakýchkoliv omezení. Cestování na ostrov a z něj je však přísně kontrolováno, takže letiště bylo víceméně uzavřené a opuštěné. Toho dopoledne zde byl obsloužen pouze let do Alderney.

The small gathering of local veterans and well wishers included an ex-RAF Spitfire pilot, John Hall. Post war, John flew in the same squadron as F/Lt František Masařík, a former WW2 313 (Czechoslovak) pilot.

Skromného setkání místních veteránů a jejich přátel se zúčastnil i bývalý pilot Spitfiru John Hall. Po válce sloužil u stejné perutě s bývalým válečným pilotem 313. perutě F/Lt. Františkem Masaříkem.

The tributes, in remembrance of the Czech pilots, were placed by FO Mary Snelling (retired) and Air Cadet Katka De Von (whose Mum is from Slovakia). The wreath depicting the Island’s flag was also placed in remembrance of all 153 Allied airmen named on the Memorial.

Českoslovenští piloti byli připomenuti Mary Snellingovou, Flying Officer ve výslužbě, a Air Cadet Katkou De Vonovou, jejichž matka pochází ze Slovenska. Při obřadu byl položen také věnec s vlajkou ostrova Guernsey, kterým bylo uctěno všech 153 spojeneckých letců, jejichž jména jsou na pomníku uvedena.

The Czech flag and Guernsey flag were hoisted at the entrance to the airport.

U vstupu na letiště také společně zavlály vlajky České republiky a ostrova Guernsey.

_______________________________________________________________


F/Sgt Josef Bláha, born December 1914 in Šelešovice village, near the town of Kroměříž in Moravia, Czechoslovakia, died on 15 January 1943. Piloting a Spitfire EP546 on an operational flight over France, he was involved in a mid-air collision with Squadron 313 F/O Bedřich Krátkoruký’s Spitfire AR546, ten miles north of Cap de la Hague, and crashing off Guernsey. His body was never found. He is also remembered on panel 135 at the Air Forces Memorial at Runnymede, Surrey, England.

F/Sgt Josef Bláha, narozený v prosinci 1914 v obci Šelešovice, poblíž města Kroměříž v ČR, zemřel 15. ledna 1943. Pilotoval spitfire EP546 na operačním letu nad Francií, kde došlo ke kolizi s jiným Spitfire AR546, pilotovaným F/O Bedřichem Krátkorukým ze 313. perutě, deset kilometrů severně od Cap de la Hague, a havaroval poblíž Guernsey. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno. Jeho jméno je také vyznačeno na panelu 135, při Památníku leteckých sil v Runnymede, Surrey v Anglii.


F/O Jaroslav Novák, born August 1915 in the city of Ostrava, also in Moravia and only 15km from the Polish border, died on 14 May 1943. Piloting a Spitfire in attacks on German E-boats in the English Channel, his aircraft was damaged by flak over France. He crashed in the English Channel near Guernsey. His body was never found. He is also remembered on panel 127 at Runnymede.

F/O Jaroslav Novák, narozený v srpnu 1915 v Ostravě, ČR, zemřel 14. května 1943. Pilotoval Spitfire při útoku na německé lodě v kanálu La Manche, jeho letadlo bylo poškozeno protiletadlovou palbou z francouzského území. Zřítil se do vod kanálu La Manche poblíž Guernsey. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno. Jeho jméno také figuruje na panelu 127 u Runnymede.

_______________________________________________________________

The assistance of Linda Vejlupová to achieve this remembrance is very much appreciated.

Vysoce oceňujeme podíl paní Lindy Vejlupové na uskutečnění této vzpomínkové akce.

Posted in 310 Sqd, Ceremony, Not Forgotton | 1 Comment

Thank you Milena


Děkujeme, Mileno


Whilst on a visit to Poland, in 2019, for the 75th anniversary of the Great Escape, from Stalag Luft III Prisoner of War camp at Żagań, Milena Kolaříková BEM, also visited the CWGC (Commonwealth War Graves Commission) Section at Old Garrison Cemetery, Poznan where Czechoslovak F/Lt Arnošt Valenta, 311 Sqn radio operator, and others of the 50 ‘Great Escapers’, who were murdered by the Gestapo after their re-capture, were interred post WW2.

Během návštěvy Polska v r. 2019, při příležitosti oslav 75. výročí Velkého útěku ze zajateckého tábora Stalag Luft III v Zaháni/Żagań, navštívila Milena Kolaříková BEM také vojenský hřbitov CWGC(Commonwealth War Graves Commission – Komise pro válečné hroby Britského společenství)Old Garrison v Poznani a jeho oddělení, kde byl po skončení 2. světové války pohřben F/Lt Arnošt Valenta, radista 311. perutě RAF a další letci z 50 účastníků Velkého útěku, kteří byli zavražděni gestapem po svém opětném zadržení.

The ‘Great Escapers’ interned at Poznam

Whilst there she noticed date errors – birth date of 31.10.1912 and his death 25.03.1944 on his headstone. On return to the UK, she took it upon herself to pursue drawing this long standing error to the attention of CWGC and for its correction.

Během komorního vzpomínkového aktu u hrobu Arnošta Valenty si Milena všimla chybných dat na náhrobním kameni – den narození 31.10.1912. a den úmrtí 25.03.1944. byly přehozeny. Po svém návratu do Velké Británie kontaktovala CWGC s žádostí o opravu této doposud nezaznamenané chyby.


It can now be confirmed that CWGC have corrected these errors on his headstone – his birth date now reads 25.10.1912 and his death 31.03.1944.

Dnes můžeme potvrdit, že CWGC chybné údaje na náhrobním kameni Arnošta Valenty již opravila – datum jeho narození na 25.10.1912 a jeho smrti na 31.03.1944.


Full credit and many thanks to Milena for her observation and drawing this long unnoticed error to the attention to CWGC and for their prompt attention to correct it.

Všechna čest a díky Mileně, že upozornila CWGC na tento léta nepovšimnutý ´překlep´ a náš vděk patří též Komisi za provedenou opravu.

A biography on Arnošt Valenta here :.

Biografie Arnošta Valenty je zde:

Posted in 311 Sqd, Not Forgotton, POW | Leave a comment

8 May 2021 – Not just Runnymede


8. květen 2021 – Nejen RunnymedeOn the 76th Anniversary of VE Day, in addition to remembering the 149 fallen Czechoslovak RAF airmen who are named at the Air Forces Memorial, at Runnymede, the Free Czechoslovak Air Force Associates ltd team, that day, also visited :

Při příležitosti 76. výročí dne vítězství v Evropě jsme se poklonili také 149 padlým československým příslušníkům RAF, jejichž jména jsou uvedena v Air Force Memorial v Runnymede. I tento pomník byl ve výroční den navštíven týmem Free Czechoslovak Air Force Associates. ltd :

Brookwood

The Czechoslovak Memorial in the CWGC section at Brookwood Military Cemetery, Surrey where 49 Czechoslovak airmen are remembered.

Československý pomník v sekci CWGC na Brookwood Military Cemetery v Surrey, kde je pohřbeno 49 československých letců.

Our volunteers also were at the Winged Lion Monument, in Klárov, Prague. This is the only location in the world where the 2507 Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2 are remembered, 512 losing their lives during that service.

Naši dobrovolníci se sešli také u Okřídleného lva v Praze na Klárově, jediném místě na světě, kde je připomínáno jmenovitě všech 2507 československých mužů a žen, kteří za druhé světové války sloužili v řadách RAF. Pět set dvanáct z nich ve službě položilo své životy.

Czechoslovak RAF Memorial plaque, Bratislava.

And also at the Memorial plaque, at Nábrežie M.R. Štefánika, Bratislava, Slovakia. This Memorial plaque was instigated by the Winged Lion project and unveiled in June 2014 to remember the 2507 Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2, of whom some 300 were Slovaks.

Další připomínka proběhla u pamětní desky na Nábřeží M. R. Štefánika v Bratislavě. Vznik této plakety byl podnícen vybudováním pomníku Okřídleného lva. Byla odhalena v červnu 2014, aby připomínala Čechoslováky ve službách RAF, z nichž přibližně 300 pocházelo ze Slovenska.

Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Anniversary, Memorial, Not Forgotton | Leave a comment

8th May 2021 – 76th anniversary of VE Day

The 8th May 2021 marks the 76th anniversary of VE Day – the end of WW2 in Europe. During their service in the RAF for that conflict, 512 Czechoslovak airmen, including 2 WAAF’s, from some 2512, were to lose their lives.

8. května 2021 jsme si připomněli 76. výročí konce druhé světové války v Evropě – Den vítězství. V tomto konfliktu padlo 512 československých letců z řad RAF, včetně dvou žen sloužících pod WAAF. Celkově se do bojů zapojilo 2512 československých mužů a žen.

The Air Forces Memorial at Runnymede commemorates, by name, the 20,547 airmen, over 360 panels, who were lost in the Second World War during operations from bases in the United Kingdom and North and Western Europe, and who have no known graves. Of these missing, currently 149 were Czechoslovak – 134 Czech and 15 Slovak – with about two-thirds being from 311 Sqn. Thus this Memorial is the location for the remembrance of the greatest number of fallen Czechoslovak airmen in the UK and the reason why we, the Free Czechoslovak Air Force Associates ltd, held an informal, covid 19 complaint, wreath laying event there today.

Památník leteckých sil v Runnymede připomíná na 360 panelech jmenovitě 20 547 letců, kteří byli v průběhu druhé světové války prohlášeni za nezvěstné při operačních letech ze základen ve Velké Británii, severní a západní Evropě, a u kterých není známo místo hrobu. Mezi těmito nezvěstnými je také 149 Čechoslováků (134 Čechů a 15 Slováků). Přibližně dvě třetiny z nich sloužily u 311. bombardovací perutě. Runnymedský památník je místem, kde se společně připomíná největší počet padlých československých letců v Británii a proto se The Czechoslovak Air Force Associates Ltd. rozhodla vykonat zde dnes neformální akt kladení věnců.

We were honoured that H.E. Libor Sečka , Ambassador of the Czech Republic, Marcel Babicz, Slovak Deputy Ambassador, Brigadier General Petr Čepelka, Czech Air Force, Col Jiří Niedoba, Czech Defence Attaché and Col Vladimír Stolárik, Slovak Defence Attaché accepted our invitation to join us for this remembrance event.

Bylo nám ctí, že při této příležitosti přijali naše pozvání také jeho excelence Libor Sečka, velvyslanec České republiky, Marcel Babicz, zástupce velvyslance Slovenské republiky, Brigádní generál Petr Čepelka ze Vzdušných sil Armády České republiky, Plukovník Jiří Niedoba, přidělenec obrany velvyslanectví České republiky a plukovník Vladimír Solárik, přidělenec obrany velvyslanectví Slovenské republiky.

A tour around the cloisters then followed searching out those 149 names with information about some of them. An unexpected find was that the name of S/Ldr Otto Smik is still listed on one of those memorial panels, even though his remains were recovered post-WW2 and are now interred at Bratislava, Slovakia.

Prošli jsme společně ambity a vyhledali všech 149 jmen Čechoslováků na zdejších panelech zmíněných. Neočekávaným nálezem bylo jméno S/Ldr. Otto Smika, které je zde stále uvedeno, ačkoliv jeho ostatky byly po válce vyzdviženy a jsou nyní uloženy v Bratislavě.

Our helpers also visited other Czechoslovak RAF locations, in the UK and around Europe, for this 76th VE Day anniversary, more details to follow.

Naši pomocníci rovněž navštívili další místa posledního odpočinku Čechoslováků sloužících v RAF po celé Británii a také v Evropě. Další informace budou následovat.

Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Battle of Britain, Ceremony, Memorial, No longer with us, Not Forgotton, Other RAF Squadrons | Leave a comment

President Benes visits his airmen 1940

President Eduard Benes visits 311 Sqn at RAF Honnington and 310 Sqn at RAF Duxford, 1940.

Posted in 310 Sqd, 311 Sqd | 1 Comment

Pribor RAF airmen remembered

The Czechoslovak RAF airmen from the Příbor district were remembered by a FCAFA volunteer who placed one of our bouquets at the Airmen’s Memorial.

Jeden z dobrovolníků FCAFA vzpomněl na československé letce RAF z okresu Příbor a položil kytici u jejich pomníku.

The Memorial was unveiled in 2004 in remembrance of all the military airmen from the Příbor District and was the initiative of the City of Příbor and Vojenské sdružení rehabilitovaných [Association of Military Veterans].

Jeho zbudování iniciovaly město Příbor a Vojenské sdružení rehabilitovaných, byl odhalen v roce 2004.

Six of those airmen had served in the RAF during WW2, two of whom were killed in that conflict:

Dva z šesti letců na něm uvedených, sloužících za druhé války v RAF, v tomto konfliktu padli.

BÖNISCH

František

Sgt

313 Sqn

Pilot

† 23.02.42.

HELMA

Oldřich

Sgt

311 Sqn

Pilot

† 02.07.41.

KRESTA

Otakar

W/O

313 Sqn

Pilot

OLŠOVSKÝ

Richard

LAC

311 Sqn

Fitter II E

ŠTIVAR

Václav

F/O

313 Sqn

Pilot

VANĚK

Vladimír

F/O

311 Sqn

Navigator

At the base of the MiG 15 bis aircraft also contains technical and tactical data about the aircraft. In addition to the six RAF airmen, the Memorial also remembers the 23 Czechoslovak military airmen from the 8th Fighter and 1st Transport Regiment who lost their lives on duty in the post-war period at the nearby Mošnov airbase.

Na podstavci vystaveného stroje MiG 15 bis jsou také uvedena jeho technická data. Mimo již zmiňované šestice je zde také vzpomenuto na dvacet tři československých vojenských letců od 8. stíhacího leteckého pluku a 1. transportního leteckého pluku z Mošnova, kteří zemřeli v poválečné době ve službě na nedaleké letecké základně tamtéž.


The memorial was unveiled in 2004 in remembrance of all the military airmen from the Příbor District and was the instigation of the City of Příbor and Vojenské sdružení rehabilitovaných [Association of Military Veterans]. The Memorial is located at the intersection of 28. října, Komenského and Frenštátská streets, Příbor.

Pomník je umístěn v Příboře, na křižovatce ulic 28. října, Komenského a Frenštátská.


Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Memorial, Not Forgotton | Leave a comment