Vilem Jaks Exhibition


Výstava o Vilémovi Jakšovi

This slideshow requires JavaScript.

An exhibition about Vilém Jakš, pre-war Czechoslovak boxing champion and 311 Sqn air-gunner is being held between 21 June to 10 September at :

Výstava o Vilémovi Jakšovi, předválečném československém boxerském mistrovi a palubním střelci 311. perutě, se koná od 21. června do 10. září v:

Location: Muzeum Brněnska, P.o.
Address: Památník Mohyla míru
K Mohyle míru 200
664 58 Prace.
Tel / Fax: 544 244 724
GPS Location: 49.128058, 16.762937
Map Location: View
Posted in 311 Sqd, Events, Exhibitions | Leave a comment

Night Hawk

Night Hawk


Flight Lieutenant Karel Kuttelwascher DFC and BAR, the RAF’s Greatest Night Intruder Ace

by

Roger Darlington
Draws not just on official RAF records, but the personal log book and combat reports of the ace plus family records, letters and the recollections of many personal acquaintances

Provides a detailed account of a uniquely dangerous and little-known type of operation called night intrusion at which this ace was the supreme exponent

Handsomely illustrated with high-quality photographs from the author’s personal collection

Karel Kuttelwascher may have had a German surname, but he was a Czech who became the scourge of Luftwaffe bombers operating from France and the Low Countries in 1942. Flying with the RAF’s legendary No. 1 Squadron, his destruction of fifteen aircraft in only three months brought him the DFC twice in a mere forty-two days and made him the RAF’s top night intruder ace. After his daring escape from German-occupied Czechoslovakia, he flew in the ferocious Battle of France and was then in time to participate in the final weeks of the Battle of Britain as one of Churchill’s ‘Few’.

During the early circus operations, he clocked up his first three kills and then played a part in the famous Channel Dash. However, it was in the lauded but lonely night intruder role that his individualistic skills came to the fore. Flying a long-range Hawker Hurricane IIC armed with 20-mm cannon, the man the wartime media dubbed the ‘Czech Night Hawk’ unleashed a reign of terror that included the knocking out of three Heinkel bombers in just four minutes.

Publisher: Fonthill Media
ISBN: 978-1-78155-591-0
Format: Paperback, 216 pages, 67 black-and-white photographs
Language: English
Published: 2017
Price: £16.99
Posted in Ace, Battle of Britain, Biography, Books, Not Forgotton | 1 Comment

Czech President comes to London


Český prezident přichází do Londýna

Today President of the Czech Republic, Miloš Zeman, flew to London for a brief visit.

Dnes přiletěl prezident České republiky, Miloš Zeman, na krátkou návštěvu do Londýna.

This slideshow requires JavaScript.

After a brief audience with the Queen, a press conference followed with medals awarded, at the Czech Ambassadors residence, Czechoslovak UK WW2 veterans, Army Col Rudolf Čapek, WAAF Anděla Haida and RAF veteran May Gen Ivan Schwarz were awarded with the Za hrdinství – For Heroism – medal. Col’s Zbyšek Nečas and Arnošt Polák were also recipients of this medal but were unable to attend the ceremony./span>

Po krátké audienci u královny následovala tisková konference v sídle Českého velvyslanectví českoslovenští veteráni z 2. světové války ve Velké Británii, armádní plukovník Rudolf Čapek, členka WAAF, Anděla Haidová, a veterán RAF, generál major Ivan Schwarz, byli vyznamenáni medailí ´Za hrdinství´ (´For Heroism´). Plukovník Zbyšek Nečas a Arnošt Polák obdrželi stejnou medaili, avšak nemohli se zúčastnit slavnostního ceremoniálu.

Miroslav Liškutín, the last surviving Czechoslovak RAF fighter pilot in the west, who had been promoted to the the rank of Brigadier General on 8 May , was presented by the President with his promotion Diploma./span>

Miroslav Liškutín, poslední žijící československý bojový pilot v RAF na západní frontě, byl 8. května povýšen prezidentem České republiky na brigádního generála.

During an informal reception at the Ambassador’s residence prior to the award ceremony, Ivan Schwarz, in an interview with Jiří Hošek of Český rozhlas, said of his award ‘that he is really glad that someone still remembers him and that he wants to make it to 100th birthday in order to receive a telegram from the Queen’/span>

Během neformálního setkání v sídle velvyslanectví České republiky, které předcházelo slavnostnímu ceremoniálu, řekl Ivan Schwarz v rozhovoru s Jiřím Hoškem z Českého rozhlasu o svém vyznamenání: ´Jsem velmi potěšen, že si na mě stále ještě někdo pamatuje, a chci se dožít stých narozenin, abych se dočkal blahopřejného telegramu od královny.

Afterwards there was a meeting with Boris Johnson, the Governments Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. The visit concluded with a few minute visit to the London Battle of Britain Memorial to lay a wreath. This was attended by a small group of about 30-40 people mainly Czech Embassy staff, Czech TV crew from TV Barrandov and seznam.cz, security personnel and a few Czech tourists.

Poté se český prezident sešel s ministrem zahraničí Velké Británie, Borisem Johnsonem. Svoji návštěvu Londýna zakončil Miloš Zeman u památníku Bitvy o Británii, kde jménem České republiky položil věnec, jako výraz úcty a uznání . Této vzpomínkové akce se zúčastnilo přibližně 30 až 40 lidí, většinou pracovníků Českého velvyslanectví, český štáb televize Barrandov, redaktorka serveru seznam.cz bezpečnostní pracovníc a několik českých turistů.

Whilst commendable to have laid a wreath, it is disappointing to note, that having travelled the some 1000km from Prague to London, the few extra metres to go to pay respect alongside the 88 named Czechoslovak Battle of Britain pilots, were clearly metres too far.

Určitým zklamáním bylo, že ačkoli český prezident urazil přibližně1000 km z Prahy do Londýna, nevěnoval už pozornost tomu, aby se poklonil památce 88 československých pilotů, jejichž jména jsou vytesána na památníku o několik metrů dále.

Fortunately, a Czech bystander had taken the initiative to place commemorative poppies, with Czech tri-colour ribbon, so that at least somebody had remembered the achievements and losses of those 88 pilots.

Naštěstí jeden z českých účastníků akce položil na toto místo tradiční rudé máky s českou trikolorou a tak vzdal úctu hrdinským činům oněch 88 pilotů, kteří položili život v bitvě o Británii.
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Battle of Britain, Ceremony, Events, Memorial | 1 Comment

RAF Exhibition – Police 17. 6. 17.Image | Posted on by | Leave a comment

Sponsor a Czechoslovak Battle of Britain pilot


Sponzorujte československé piloty z bitvy o Britanii

This slideshow requires JavaScript.

Have you thought about sponsoring one of the 88 Czechoslovak Battle of Britain pilots, listed below who are named on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall, at the National Battle of Britain Memorial, at Capel-le-Ferne, Kent. A sponsorship form can be downloaded here.

Napadlo Vás někdy, že byste mohli pomoci některému z 88 československých pilotů v bitvě o Británii, kteří jsou uvedeni níže, nebo některým z ostatních pilotů spojeneckých sil, uváděných na pamětní zdi Christophera Foxleyho Norrise Národní bitvy památníku Británie v Capel-le-Ferne , Kent. Pokud ano, sponzorský formulář si můžete stáhnout zde.

UK tax-payers may also increase the benefit of their donation by using ‘Gift Aid’. A Gift Aid form can be downloaded here.

Plátci daní Velké Británie mohou zvýšit přínos svých darů prostřednictvím poskytnutých darů v dárkové pomoci zde.

AMBRUŠ, Ján P/O
310 Sqn

BARTOŠ, Jindřich P/O
C de G
312 Sqn

BERGMAN, Václav P/O
C de G
310 Sqn

BERNARD, František Sgt
C de G
238, 60 Sqns

BREJCHA, Václav Sgt
43 Sqn

BURDA, František P/O
C de G
310 Sqn

CHÁBERA, František Sgt
C de G
312 Sqn

ČÍŽEK, Evžen P/O
C de G
1 Sqn

CUKR, Václav Sgt
C de G
253 Sqn

DOLEŽAL, František P/O
C de G
1 Sqn

DUDA, Josef F/Lt
C de G
312 Sqn

DVOŘÁK, Alois Sgt
310 Sqn

DYGRÝN, Josef Sgt
85, 1 Sqns

FAJTL, František P/O
C de G
1, 17 Sqns

FECHTNER Emil P/O
DFC
310 Sqn
† 29/10/40

FEJFAR, Stanislav P/O
C de G
310 Sqn

FOGLAR, Václav Sgt
245 Sqn

FOIT, Emil P/O
85, 310 Sqns

FRANTIŠEK, Josef Sgt
DFM and bar, C de G
303 Sqn
† 08/10/40

FÜRST, Bohuslav Sgt
310, 605 Sqns

GÖTH, Vilém, P/O
510, 310 Sqn
† 25/10/40

HANUŠ, Josef Jan P/O
C de G
310 Sqn

HANZLÍČEK, Otto Sgt
C de G
312 Sqn
† 10/10/40

HESS, Alexander S/Ldr
DFC, C de G
310 Sqn

HIMR, Jaroslav P/O
56, 310 Sqns

HLAVÁČ, Jaroslav Sgt
C de G
310, 56 Sqns
† 10/10/40

HLOBIL, Alois P/O
C de G
312, 238 Sqns

HORSKÝ, Vladimír Sgt
310, 238 Sqns
† 26/09/40

HRADIL, František P/O
310, 19 Sqns
† 05/11/40

HRUBÝ, Otakar Sgt
C de G
111 Sqn

HUBÁČEK, Josef Sgt
C de G
310 Sqn

HÝBLER, Josef P/O
310 Sqn

JANOUCH, Svatopluk P/O
C de G
310 Sqn

JAŠKE, Josef P/O
C de G
312 Sqn

JÍCHA, Václav Sgt
C de G
310, 1 Sqns

JIROUDEK, Miroslav F/Sgt
C de G
310 Sqn

KAŇA [Kania], Jozef F/Sgt
303 Sqn

KAUCKÝ, Jan Sgt
310 Sqn

KEPRT, Josef Sgt
C de G
312 Sqn

KESTLER, Oldřich Sgt
111 Sqn

KOMÍNEK, Josef Sgt
310 Sqn

KOPECKÝ, Miroslav Sgt
C de G
310, 111 Sqns

KOPŘIVA, Josef Sgt
310 Sqn

KÖRBER, Karel Sgt
32 Sqn

KORDULA, František P/O
310, 1, 17 Sqns

KOUKAL, Josef Sgt
310 Sqn

KRÁTKORUKÝ, Bedřich Sgt
1 Sqn

KREDBA, Miroslav P/O
310 Sqn

KUČERA, Jaroslav Sgt
245 Sqn

KUČERA, Jiří V. Sgt
C de G
310, 238 Sqns

KUČERA, Otmar Sgt
111 Sqn

KUTTELWASCHER, Karel Sgt
C de G
1 Sqn

MACHÁČEK, Jiří P/O
310, 145 Sqns

MALÝ, Jaroslav F/Lt
310 Sqn

MANSFELD, Miloslav Sgt
111 Sqn

MAREK, František Sgt
C de G
310, 19 Sqns
† 14/09/40

MRÁZEK, Karel P/O
310, 43, 46 Sqns

PAVLŮ, Otto Sgt
1 Sqn

PÍPA, Josef Sgt
43 Sqn

PLZÁK, Stanislav Sgt
C de G
310, 19 Sqns

PRCHAL, Eduard Sgt
C de G
310 Sqn

PŘÍHODA, Josef Sgt
1 Sqn

PTÁČEK, Rudolf Sgt
43 Sqn

PŮDA, Raimund Sgt
310, 605 Sqns

ŘECHKA, Josef Sgt
C de G
310 Sqn

ROHÁČEK, Rudolf P/O
310, 601, 238 Sqns

RYPL, František P/O
310 Sqn

ŠEDA, Karel Sgt
C de G
310 Sqn

ŠIKA, Jaroslav Sgt
C de G
43 Sqn

ŠLOUF, Václav Sgt
C de G
312 Sqn

ŠTEFAN, Jan Sgt
1 Sqn

STEHLÍK, Josef Sgt
C de G
312 Sqn

ŠTĚRBÁČEK, Jaroslav P/O
310 Sqn
† 31/08/40

STŘIHAVKA, Jaromír Sgt
85, 310 Sqns

TRUHLÁŘ, Jan Sgt
C de G
312 Sqn

VAŠÁTKO, Alois F/O
C de G
312 Sqn

VELEBNOVSKÝ, Antonín P/O
85, 1 Sqns

VESELÝ, Vlastimil P/O
C de G
312 Sqn

VINDIŠ, František Sgt
310 Sqn

VOPÁLECKÝ, Josef Sgt
C de G
310 Sqn

VRÁNA, Adolf P/O
C de G
312 Sqn

VYBÍRAL, Tomáš P/O
C de G
312 Sqn

VYKOUKAL, Karel P/O
C de G
310, 111, 73 Sqns

WEBER, František P/O
310, 145 Sqns

ZAORAL, Vladimír P/O
310, 501 Sqns

ZAVORAL, Antonín Sgt
310, 151, 1 Sqns

ZIMA, Rudolf P/O
310 Sqn

ZIMPRICH, Stanislav P/O
310 Sqn

_______________________________________________________________
Posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Battle of Britain, Information | 1 Comment

2017 Battle of Britain Memorial Day, Capel-le-FerneNational Battle of Britain Memorial, Capel-le-Ferne, Kent, CT18 7JJ.
Posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Ceremony, Events, Forthcoming Events | Leave a comment

Remembering Vlastimil Vesely


S/Ldr Vlastimil Veselý DFC

Battle of Britain pilot with 312 Sqn and also with 68 Sqn.
Posted in 68 Sqd, Not Forgotton | 2 Comments

Czech & Polish Exhibition – TangmereImage | Posted on by | Leave a comment

Congratulations to Miroslav Liskutin


Gratulace panu Miroslavu Liskutinovi

Congratulations to Miroslav Liskutin on his promotion to Brigadier General in the Czechoslovak Air Force.

Gratulujeme panu Miroslavu Liskutinovi k jeho povýšení na brigádního generála v československém letectvu.

Well deserved and long overdue!

Velmi zasloužené, ale s velkým zpožděním udělené, bohužel!
Posted in 312 Sqd | 7 Comments

Josef Prihoda remembered in Vlasim


Josef Příhoda DFC was remembered in his hometown of Vlašim on 9 May 2017, when a memorial plaque was unveiled at his home in Žižkovo náměstí.

This slideshow requires JavaScript.

Attending the ceremony were members of Vlašim Municiple Council, Stanislav Příhoda a relative of Josef Příhoda, joint event initiators – Sviták Daniel and the Czech Spitfire Club – and well wishers.

Guard of Honour was provided by the Vlašim Scout group and members of Vlašim’s Sokol group.

Josef Příhoda with mascot ‘Paddy’

Josef Příhoda DFC was a pre-war Czechoslovak Air Force pilot, who also served in l’Arme d’Air in France and then the RAF. He flew Hurricane’s in 1 Sqn in the closing stages of the Battle of Britain and is commemorated on the Memorial Wall at the National Battle of Britain Memorial at Capel-le-Ferne, Kent.

and also on the London Battle of Britain Memorial.

He was latery posted to 111 Sqn and was awarded his DFC on 29 September 1941. On 28 October 1941, he was commissoned at the rank of P/O and on 14 April 1942 posted to 313 (Czechoslovak) Sqn.

He was killed on 6 March 1943 near the Island of Vierge de l’Ille, France. That day 313 Sqn were escorting a formation of Liberator bombers on a raid to Brest, France. He was flying Spitfire Mk Vc BP862. At 14:15, the formation was attacked by Luftwaffe Fw190’s from III /JG2. During the aerial combat, he was shot down at 14:20, his Spitfire crashed into the Atlantic, off the Island of Vierge de l’Ille.

His body was never recovered and is commemorated on panel 129 at Runneymede, he was 28 years old.
Posted in 313 Sqd, Ceremony, Not Forgotton | 1 Comment