Remembrance 2018Image | Posted on by | Leave a comment

Project CzRAF 100


The graves of 240 Czechoslovak RAF airmen and 1 Czechoslovak WAAF who lost their lives during their WW2 RAF service, are to be found in numerous cemeteries located around the United Kingdom. A further 149 Czechoslovak airmen, who have no known grave, are commemorated at the Air Forces Memorial at Runnymede.

Hroby 240 československých letců RAF a 1. československého WAAF, kteří při své službě v RAF během 2. svět. války přišli o život, se nacházejí na řadě hřbitovů po celé Velké Británii. Dalších 149 československých letců, jejichž místo pohřbení není známo, jsou připomínáni na Památníku RAF v Runnymede.

With 2018 being not only the 100th anniversary of the formation of the RAF, but also the 100th anniversary of the founding of the state of Czechoslovakia, on 28 October 1918, and also the 100th anniversary of the Czechoslovak Air Force, we, at the Free Czechoslovak Air Force Associates ltd, decided to commemorate these anniversaries in our own special way – Project CzRAF 100.

V roce 2018 si připomínáme nejenom 100. výročí založení RAF, ale také 100. výročí vyhlášení Československého státu (28. října 1918), a také 100. výročí vzniku Československého letectva. Czechoslovak Air Force Associates Ltd. se rozhodla připomenout všechna tato výročí vlastním způsobem – Projektem CzRAF 100.

The original concept behind Project CzRAF 100 was that we would commemorate 100 of the CzRAF graves in regional cemeteries around the UK, by placing a red, white and blue carnation bouquet – the Czech national colours – with a traditional Czech tricolour ribbon at each headstone. However, on reaching out to the UK CzRAF community, we were overwhelmed with the level of support – within 24 hours of launching the project, our target of 100 graves was well surpurpassed.

Původní koncepce projektu CzRAF 100 počítala s tím, že bychom připomenuli alespoň 100 hrobů CzRAF na různých hřbitovech po celé Velké Británii tím, že na nich umístíme kytici červených, bílých a modrých karafiátů v českých národních barvách s tradiční českou stuhou trikolory u každého náhrobku. Při oslovení komunity CzRAF ve Velké Británii jsme však byli ohromeni mírou naší podpory – do 24 hodin od vyhlášení akce byl náš cíl – navštívit 100 hrobů splněn.

Thus we escalated the original project to now include all 240 graves and Runnymede as well, at the 79 locations around the UK as shown on the map below. This extent of CzRAF commemoration in the UK is something that has never been achieved before.

Proto jsme se rozhodli náš původní projekt rozšířit tak, aby zahrnoval všech 240 hrobů včetně Runnymede, celkem na 79 místech po celé Velké Británii tak, jak je znázorněno na mapě níže. V takovémto rozsahu se ještě nikdy památeční akt CzRAF ve Velké Británii neuskutečnil.With further engaging with the UK CzRAF community and other organisations, we successfully achieved sufficient support to ensure complete coverage of all the 240 graves. The results of Project CzRAF 100 are below.

Podařilo se to díky iniciativnímu zapojení britské komunity CzRAF a dalších organizací, s nimiž jsme dosáhli dostatečné podpory k tomu, že mohlo být navštíveno a uctěno všech 240 hrobů československých letců. Výsledky projektu CzRAF 100 jsou uvedeny níže.


_______________________________________________________________

England:

_______________________________________________________________

North:

_______________________________________________________________

1. – Carlisle – Dalston Road Cemetery.

_______________________________________________________________

ZEMAN Boris, 26, Sgt, 57 OTU, Pilot.


* 16/10/18, Slavuka, Volyň, Russia.

† 01/12/44, Haltwhistle, Cumbria.

Lost orientation in fog during a training flight in Spitfire EP518, and crashed into a hill approx 10 km north-west of Haltwhistle, Cumbria.

Grave ref: Ward 16. Sec. O. Grave 105.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

2. – Catterick – Catterick Cemetery.

_______________________________________________________________

GUTVALD Josef, 29, Sgt, 313 Sqn, Pilot.


* 21/12/11, Třešť, Jihlava.

† 27/05/41, Uckerby, Scorton, Yorkshire.

Killed in a accident during a training flight.

Grave ref: R.C. Sec. Row D.D. Grave 9.

A symbolic urn no 191, was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

3. – Cheadle – Cheadle and Gatley Cemetery.

_______________________________________________________________

ŠKACH Antonín, 27, P/O, 310 Sqn, Pilot.


* 01/12/16, Kročehlavy, Kladno.

† 03/09/44, St Michael, Cornwall.

Crash at start of operational flight.

Grave ref: Sec. 15. Grave 45.

A symbolic urn no 191, was returned to Plzeň 1945.

_______________________________________________________________</

4. – Harrogate – Stonefall Cemetery.

_______________________________________________________________

BLEIER Jiří, 28, AC2, 5 AOS, Navigator trainee.


* 08/04/15, Jarošov, Uherské Hradiště.

† 17/05/43, Uckerby, Scorton, Yorkshire.

Killed in a accident during a training flight.

Grave ref: Sec. 20E. Grave 7095.

A symbolic urn no 206, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

5. – Holme Low – Silloth Causewayhead Cemetery.

_______________________________________________________________

VOTRUBA Bohumil, 27, F/Sgt, 312 Sqn, Pilot.


* 07/02/14, Skalica, Banská Bystrica.

† 06/05/41, Targs Crag, Loweswater.

Failed to return from a night training flight in Hurricane V6921 – DU-R, his body was washed ashore at Loweswater, near Whitehaven, Cumbria.

Grave ref: Sec. P. Grave 13.

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

6. – Liverpool – West Derby Cemetery.

_______________________________________________________________

HANZLÍČEK Otto, 29, Sgt, 312 Sqn, Pilot.


* 18/06/11, Ústí nad Labem.

† 10/10/40, Ellesmere Point, Merseyside.

Bailed out during a training flight incident, drowned in the mud of the river Mersey.

Grave ref: Sec. 11. R.C. Coll. grave 392.

A symbolic urn was returned to Ústí nad Labem 1945.


_______________________________________________________________

BARTOŠ Jindřich, 29, F/O, 312 Sqn, Pilot.


* 16/11/11, Lugansk, Ukraine.

† 13/02/41, Talagre, Prestatyn.

Killed during a training flight at Liverpool. His Hurricane Mk I V6885 DM-V at 14:30 for unknown reasons (probably the pilot’s loss of consciousness due to oxygen failure device) crashed at Telegre at Prestatyn.

Grave ref: Sec. 11. R.C. Coll. grave 392.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

7. – Morpeth – Chevington Cemetery.

_______________________________________________________________

KOCOUREK Ladislav, 25, Sgt, 57 OTU, Pilot.


* 01/03/188, Brno.

† 17/03/43, Brotherick Farm, Warkworth, Northumberland.

Killed in a flying accident, his Spitfire AR222 collided with Spitfire X4266 during practising crossover turns with Free French pilot P/O J. B. Nemoz.

Grave ref: Sec. H. Grave 194.

A symbolic urn no 2, was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

ŠINDELÁŘ Václav, 24, Sgt, 57 OTU, Pilot.


* 21/09/18, Plzeň.

† 19/04/43, South Rock Hall, Burton.

Killed during training flight when his Spitfire P7352 crashed at South Rock Hall, Burton. Cause of crash is believed to be because of a oxygen system fault.

Grave ref: Sec. H. Grave 248..

A symbolic urn was returned to Plzeň 1945.

_______________________________________________________________

Midlands:

_______________________________________________________________

8. Cranwell – St. Andrew Churchyard.

_______________________________________________________________

KAŠPAR Antonín, 26, P/O, 1 SS, Pilot.


* 14/01/15, Velké Svatoňovice, Trutnov.

† 10/07/41, Cranwell, Lincs.

Killed in a training flight accident at Cranwell.

Grave ref: Plot 2. Row C. Grave 18.

A symbolic urn was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

KRAJINA Emanuel, 25, F/O, 1 SS, Pilot.


* 01/06/15, Třebíč.

† 23/02/41, Sleaford, Lincs.

Killed in car crash on road from Cranwell to Lincoln.

Grave ref: Plot 2. Row C. Grave 16.

A symbolic urn was returned to Brno in 1945.

_______________________________________________________________

VOCETKA František, 27, F/O, 1 SS, Pilot.


* 11/04/13, Prague.

† 07/02/41, Cranwell, Lincs.

Pilot error during flight manouvere, resulting in loss of speed and casusing the Proctor aircraft to crash.

Grave ref: Plot 2. Row B. Grave 16.

A symbolic urn was returned to Prague in 1945.

_______________________________________________________________

9. Donnington – St. Cuthbert Churchyard

_______________________________________________________________

DRNEK Miroslav, 23, LAC, 2 SFTS, Pilot Trainee.


* 26/10/17, Blovice, Plzeň.

† 21/07/41, Wolverhampton.

Training flight in Oxford Mk1, on returning to Brize Norton, crashed into houses in Pousen Avenue, Wolverhampton.

Grave ref: Row 13. Grave 6.

A symbolic urn was returned to Plzeň in 1945.

_______________________________________________________________

MELENA Josef, 23, LAC, 2 SFTS, Pilot Trainee.


* 09/02/18, Prague.

† 21/07/41, Wolverhampton.

Training flight in Oxford Mk1, on returning to Brize Norton, crashed into houses in Pousen Avenue, Wolverhampton.

Grave ref: Row 13. Grave 6.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský in 1945.

_______________________________________________________________

10. Market Drayton – Market Drayton Cemetery.

_______________________________________________________________

KESTLER Oldřich, 28, Sgt, 605 Sqn, Pilot.


* 18/03/13, Čižice, Klatovy.

† 07/04/41, Ternhill.

Killed in collision with Sgt Josef Martinec during a training flight in Hurricane IIa Z2318.

Grave ref: Sec. A.F. Grave 103.

A symbolic urn was returned to Prostějov in 1945.

_______________________________________________________________

MARTINEC Josef, 25, Sgt, 24 MU, Pilot.


* 19/07/15, Rychnov nad Kňežnou.

† 07/04/41, Ternhill.

Killed in collision with Sgt Oldřich Kestler during a training flight.

Grave ref: Sec. A.F. Grave 104.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové in 1945.

_______________________________________________________________

11. Scropton – St Paul Churchyard.

_______________________________________________________________

FANTA František, 27, F/Lt, 27 OTU, Pilot.


* 10/11/14, Chlum, Kutná Hora.

† 13/10/42, Church Broughton, Derby.

Grave ref: Extn. Grave 101.

A symbolic urn was returned to Prostějov in 1945.


_______________________________________________________________

HRALA Jozef, 27, F/Sgt, 27 OTU, Pilot.


* 21/02/15, Bánovská Kesa, Nové Zámky.

† 13/10/42, Church Broughton, Derby.

Grave ref: Extn. Grave 103.


_______________________________________________________________

JELÍNEK Rudolf, 27, Sgt, 27 OTU, Air Gunner.


* 09/04/15, Lomnice nad Popelkou, Semily.

† 13/10/42, Church Broughton, Derby.

Grave ref: Extn. Grave 102.

A symbolic urn was returned to Prostějov in 1945.


_______________________________________________________________

MUCHA Miroslav, 22, Sgt, 27 OTU, Navigator.


* 31/01/20, Ivančice, Brno.

† 13/10/42, Church Broughton, Derby.

Grave ref: Extn. Grave 102.

A symbolic urn was returned to Brno in 1945.


_______________________________________________________________

OBŠIL Václav, 27, P/O, 27 OTU, Wireless Operator/Air Gunner.


* 28/09/15, Pňovice, Olomouc.

† 13/10/42, Church Broughton, Derby.

Grave ref: Extn. Grave 104.

A symbolic urn was returned to Ostrava in 1945.


_______________________________________________________________

TÜRKL Emil, 20, Sgt, 27 OTU, Wireless Operator/Air Gunner.


* 24/08/22, Děčín.

† 13/10/42, Church Broughton, Derby.

Grave ref: Extn. Grave 105.

A symbolic urn was returned to Prostějov in 1945.


_______________________________________________________________

12. Stoke-upon-Tern – St Peter Church Cemetery.

_______________________________________________________________

ČÁP Miroslav, 24, Sgt, 6 OTU, Pilot.


* 03/06/19, Humpolec, Pelhřimov.

† 17/06/43, Kelsall, Cheshire.

Accident during a training flight.

Grave ref: Row J. Grave 307.

A symbolic urn was returned to Prostějov in 1945.


_______________________________________________________________

13. Wellington – Wellington General Cemetery.

_______________________________________________________________

KLOBOUČNÍK Josef, 30, F/O, 68 Sqn, Pilot.


* 10/03/11, Vienna, Austria.

† 22/10/41, High Ercal, Wellington.

Killed when Beaufighter R2029 crashed at Poynton Green, Shropshire for reasons unknown.

Grave ref: Grave 0713 B.

A symbolic urn was returned to Prague in 1945.


_______________________________________________________________

KLVÁČEK Josef, 30, Sgt, 68 Sqn, Navigator/Radar Operator.


* 01/03/16, Hodolany, Olomouc.

† 22/10/41, High Ercal, Wellington.

Killed when Beaufighter R2029 crashed at Poynton Green, Shropshire for reasons unknown.

Grave ref: Grave 0728 B..

A symbolic urn was returned to Ostrava in 1945.


_______________________________________________________________

14. West Bromwich – All Saints Churchyard Extension.

_______________________________________________________________

MAŇÁSEK Miloslav Bedřich, 21, Sgt, 311 Sqn, Flight Engineer.


* 01/11/22, Slavonský Kobaš,Yugoslavia .

† 13/07/44, nr Bold Head, Devon.

Liberator crashed into hill in fog on return from submarine patrol in Western approach to English Channel.

Grave ref: Jubilee Extn. Grave 1895.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský in 1945.

_______________________________________________________________

15. Wolverhampton – St Philip, Penn Fields .

_______________________________________________________________

HAŇKA Václav, 22, F/Lt, 311 Sqn, Navigator.


* 07/11/19, Sokolnice, Brno.

† 18/10/42, Uxbridge, Middx.

Accident on transit flight from Northolt to Talbenny, Wellington T2564 crashed ½ mile east of Northolt, all onboard killed.

Grave ref: Jubilee Extn. Grave 1895.

A symbolic urn was returned to Prostějov in 1945.


_______________________________________________________________

East Anglia:

_______________________________________________________________

16. Bury St Edmunds – Bury St. Edmunds Cemetery

_______________________________________________________________

MŽOUREK Alois, 29, F/O, No. 1 D.F,, Pilot.


* 12/04/15, Hospozín, Kladno.

† 16/10/44, Horley, Sussex.

Killed in a take-off incident at Gatwick, flying Mosquito NV531. Whilst taking-off the port engine failed causing the aircraft to veer to port and crash into the ground near Horley, killing the pilot.

Grave ref: Compt. 3. New Extn. Grave 79.

A symbolic urn was returned to Prague Olšany in 1945.

_______________________________________________________________

17. Cambridge – Cambridge City Cemetery

_______________________________________________________________

EICHLER Bohuslav, 33, F/Lt, 142 Sqn, Pilot.


* 23/04/11, Trněný Újezd, Beroun.

† 05/01/45, Cambridge.

Killed while attempting an emergency landing, in Mosquito KB397..

Grave ref: 15158.

A symbolic urn no 128, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

HÁJEK Karel František, 31, Sgt, 51 OTU, Navigator.


* 18/07/13, Struhy, Mladá Boleslav.

† 09/03/45, Cambridge.

Killed when landing during a training flight in Mosquito HK227.

Grave ref: 15559.

A symbolic urn no 143, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

RAŠKA František, 27, W/O, 51 OTU, Pilot.


* 05/10/17, Kopřivnice, Nový Jičín.

† 09/03/45, Cambridge.

Killed when landing during a training flight in Mosquito HK227.

Grave ref: 15560.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.


_______________________________________________________________

18. Dagenham – Eastbrookend Cemetery.

_______________________________________________________________

MAREK František, 27, Sgt, 310 Sqn, Pilot.


* 30/01/13, České Budějovice.

† 14/09/40, Horndon of the Hill, Stanford le Hope.

Killed during combat patrol flying Hurricane R6625 during the Battle of Britain.

Grave ref: Square C.2. Grave 691.

A symbolic urn no 58, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

19. East Wretham – St. Ethelbert Churchyard.

_______________________________________________________________

BAMBUŠEK Jaroslav, 28, LAC, 311 Sqn, Fitter II E.


* 25/09/13, Nový Hrozenkov, Vsetín.

† 04/04/42, Bury St Edmunds, Suffolk.

Killed in road accident.

Grave ref: 22/42.

A symbolic urn no 110, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

BINDER František, 27, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 22/10/14, Hojná Voda, České Budějovice.

† 04/03/42, East Wretham.

Was killed when rear-gunner in Wellington Z1147 returning from a raid on Emden, by a night-fighter.

Grave ref: 21.

A symbolic urn no 107, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

DUŠEK František, 20, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 15/08/20, Hostomice, Beroun.

† 25/05/41, Langham.

Killed in accident at start of training flight in Wellington N3010.

Grave ref: 586/21.

A symbolic urn no 126, was returned to Prostějov 1945.


_______________________________________________________________

GRIMM Rudolf, 30, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 08/04/11, Zábřeh nad Odrou, Ostrava.

† 06/04/42, Bryn-Uchaf, Llanbedr.

Killed when Wellington P9299, KX-A, crashed during a training flight.

Grave ref: Grave 27/42.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.


_______________________________________________________________

HOŘÍNEK Jindřich, 30, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 01/01/12, Kratochvilky, Brno.

† 06/04/42, Bryn-Uchaf, Llanbedr.

Killed when Wellington P9299, KX-A, crashed during a training flight.

Grave ref: Sec. A. Grave 1349.

A symbolic urn was returned to Ústí nad Labem 1945.


_______________________________________________________________

KEDA Alois, 27, Sgt, 1429 COTF Sqn, Pilot.


* 13/02/15, Brno.

† 06/04/42, Bryn-Uchaf, Llanbedr.

Killed when Wellington P9299, KX-A, crashed during a training flight.

Grave ref: 28/42.

A symbolic urn no 130, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

STANOVSKÝ Jan, 27, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 20/12/14, Klimkovice, Nový Jičín.

† 06/04/42, Bryn-Uchaf, Llanbedr.

Killed when Wellington P9299, KX-A, crashed during a training flight.

Grave ref: Grave 26/42.

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

ŠTEFEK Jan, 27, P/O, 1429 COTF Sqn, Navigator.


* 25/02/15, Brno.

† 06/04/42, Bryn-Uchaf, Llanbedr.

Killed when Wellington P9299, KX-A, crashed during a training flight.

Grave ref: Grave 25/42.

A symbolic urn no 81, was returned to Prostějov 1945.


_______________________________________________________________

STOČEK Milan Maxmilián, 22, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 10/10/18, Prague.

† 25/05/41, Langham.

Killed in accident at start of training flight.

Grave ref: Grave 585/22..

A symbolic urn was returned to Prague Olšany 1945.


_______________________________________________________________

ŠVIC Miloslav, 24, P/O, 311 Sqn, Pilot.


* 05/10/16, Lužec nad Vltavou, Mělník.

† 04/06/41, Langham,.

Killed when Wellington N3010, crashed 1 mile north-west of Langham on a training flight.

Grave ref: Grave 588/23.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

VOKURKA Rudolf, 25, Sgt, 1429 COTF, Pilot.


* 24/02/17, Čekanice, Tábor.

† 06/04/42, Bryn-Uchaf, Llanbedr.

Killed when Wellington P9299, KX-A, crashed during a training flight.

Grave ref: Grave 23/42.

A symbolic urn no 124, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ZEINERT Stanislav, 25, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 09/12/15, Neuměřice, Kladno.

† 26/05/41, Langham.

Killed when Wellington N3010, crashed 1 mile north-west of Langham on a training flight.

Grave ref: Grave 587/20.

A symbolic urn was returned to Prague Olšany 1945.

_______________________________________________________________

20. Haverhill – Haverhill Cemetery

_______________________________________________________________

FORNŮSEK Ladislav, 21, Sgt, 138 Sqn, Wireless Operator / Air Gunner.


* 17/04/20, Hodonín.

† 10/03/42, Stradishall.

Killed during a night training flight when his Whitley aircraft, Z91255, crashed near Newton Stewart.

Grave ref: Sec U., Grave 192.

A symbolic urn was returned to Hodonín 1945.

_______________________________________________________________

JANEK Jan, 23, Sgt, 138 Sqn, Pilot.


* 30/03/18, Přibice, Břeclav.

† 11/01/42, Stradishall.

Killed during a night training flight when his Whitley aircraft, Z91255, crashed near Newton Stewart.

Grave ref: Sec U., Grave 193.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.


_______________________________________________________________

JELÍNEK Václav, 24, F/O, 138 Sqn, Navigator.


* 13/12/15, Svaté Pole, Příbram.

† 10/03/42, Stradishall.

Killed during a night training flight when his Whitley aircraft, Z91255, crashed near Newton Stewart.

Grave ref: Sec U., Grave 243.

A symbolic urn no 199, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

21. Honington – All Saints Churchyard.

_______________________________________________________________

JANOUŠEK Jiří, 23, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 26/04/17, Semily.

† 16/12/40, East Wretham.

Killed when Wellington T2577, KX-Q, crashed on take-off for a raid on Mannheim, Germany.

Grave ref: Row C. Grave 9.

A symbolic urn no 146, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

KŘIVDA Jan, 27, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 06/08/13, Uherský Brod, Uherské Hradiště.

† 16/12/40, East Wretham.

Killed when Wellington T2577, KX-Q, crashed on take-off for a raid on Mannheim, Germany.

Grave ref: Row C. Grave 10.

A symbolic urn no 144, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

LANG Karel, 24, Sgt, 313 Sqn, Pilot.


* 21/08/16, Velká Chýška, Havlíčkův Brod.

† 17/10/40, Pipps Farm, Coddenham.

Killed in training flight accident.

Grave ref: Row C. Grave 7.

A symbolic urn no 125, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

LIEBOLD Jindřich, 19, AC2, 311 Sqn, Interpreter.


* 06/10/21, Brno.

† 05/01/41, East Wretham.

Killed during air raid at East Wretham airfield.

Grave ref: Row C. Grave 11.

A symbolic urn no 135, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

TOŠOVSKÝ Oldřich, 23, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 10/07/17, Horní Jelení, Pardubice.

† 17/10/40, Pipps Farm, Coddenham.

Killed in Wellington L7786 during a training flight.

Grave ref: Sec. A. Grave 1349.

A symbolic urn was returned to Plzeň 1945.

_______________________________________________________________

TOUL Jaromír, 24, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 13/02/17, Chlum, Blansko.

† 16/12/40, East Wretham.

Killed in crash, in Wellington T2577, KX-Q, when taking-off for a raid on Mannheim, Germany.

Grave ref: Row C. Grave 8.

A symbolic urn no 36, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

VEJRAŽKA Miloslav, 29, P/O, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 15/11/10, Dražďany, Pelhřimov.

† 17/10/40, East Farm, West Willough.

On retuen from bombing mission to Bremen, Germany, died after parachuting from Wellington N2773, KX-X.

Grave ref: Row C. Grave 5.

A symbolic urn no 119, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

22. Hornchurch – Hornchurch Cemetery

_______________________________________________________________

BÖNISCH [Böhnisch] František, 28, Sgt, 313 Sqn, Pilot.


* 04/04/13, Prchalov, Nový Jičín.

† 23/02/42, Thames Estuary, near Southend.

Accident on operational flight.

Grave ref: Sec. A. Grave 1368.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

BRÁZDA Prokop, 26, F/Sgt, 313 Sqn, Pilot.


* 02/07/15, Kosov, České Budějovice.

† 24/04/42, Martlesham.

On 24 April 1942 he was flying Spitfire Vb BM357 on Circus 132, escorting Boston bombers on a raid on Vissingen, Holland. On the return journey, his aircraft was damaged during an attack by a group of Fw 190’s. With the aid of fellow 313 Sqn pilot Václav Jícha, he chased away the attackers. About 35 miles from Ostend another group of 5 Fw190’s attcked his Spitfire and again, with Jicha’s assistance, they fought-off the attack. With Jícha as escort, Brázda’s Spitfire back across the Channel towards Martlesham Heath. About two miles from the English coast the engine on Brázda’s Spitfire began to smoke and cut out. Brázda attempted to make a forced landing near Alderton, Essex, but was killed in the crash.

Grave ref: Sec. A. Grave 1367.

A symbolic urn was returned to Czechoslovakia 1945.

_______________________________________________________________

KONVALINA Blažej, 23, Sgt, 313 Sqn, Pilot.


* 03/01/19, Blížkovice, Znojmo.

† 22/01/42, Hornchurch.

Killed in accident during combat training.

Grave ref: Sec. A. Grave 1348.

_______________________________________________________________

VALENTA Josef, 24, Sgt, 313 Sqn, Pilot.


* 13/08/17, Hrdlovka, Teplice.

† 11/01/42, His Spitfire lost speed in bad weather over Hornchurch airfield and crashed.

Killed in accident on a operational flight.

Grave ref: Sec. A. Grave 1349.

A symbolic urn no 81, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

23. Lowestoft – Normanston Drive Cemetery.

_______________________________________________________________

HORKÝ František, 25, P/O, 311 Sqn, Wireless Operator / Air Gunner.


* 16/03/17, Hodov, Třebíč.

† 03/11/42, Lowestoft.

Committed suicide while the balance of his mind was disturbed due to personal problems.

Grave ref: Sec. 25. Grave 551.

_______________________________________________________________

24. North Weald Bassett – St. Andrew Churchyard.

_______________________________________________________________

KOZÁK Tomáš, 24, F/O, 242 Sqn, Pilot.


* 18/11/16, Klatovy.

† 14/06/41, Duxford.

Killed on night training flight near Duxford.

Grave ref: Row 2. Grave 3.

A symbolic urn no 77, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

25. Peterborough – Eastfield Cemetery.

_______________________________________________________________

KOUKOL František, 25, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 17/05/15, Vamberk, Rychnov nad Kněžnou.

† 01/10/40, Elton, Peterborough.

Killed in accident on a training flight in Wellington R9649.

Grave ref: Div. 4. Block 9. R.C. Joint grave 174.

A symbolic urn no 209, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

SKUTIL Jaroslav, 30, P/O, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 24/05/10, Louny.

† 01/10/40, Elton, Peterborough.

Killed in accident on a training flight in Wellington R9649.

Grave ref: Div. 4. Block 9. R.C. Joint grave 165.

A symbolic urn no 225, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

SLOVÁK Josef, 28, P/O, 311 Sqn, Pilot.


* 12/09/12, Lomnice nad Popelkou, Semily.

† 01/10/40, Elton, Peterborough.

Killed in accident on a training flight in Wellington R9649.

Grave ref: Div. 4. Block 9. R.C. Joint grave 165.

A symbolic urn no 8, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

VALOŠEK Oskar, 24, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 22/07/16, Louky, Karviná.

† 01/10/40, Elton, Peterborough.

Killed in accident on a training flight in Wellington R9649.

Grave ref: Div. 4. Block 9. R.C. Joint grave 174.

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

26. Scottow – All Saints Church.

_______________________________________________________________

BREJCHA Václav, 26, Sgt, 257 Sqn, Pilot.


* 13/04/15, Životice, Příbram.

† 19/06/41, North Sea, off Southwold, Suffolk.

Killed when flying between Farnborough and Coltishall in Tiger Moth Mk I N6825 which, for reasons unknown, crashed into the sea 400 metres north of Southwold. The body was recovered July 18, 1941 near Southwold.

Grave ref: Grave 247.

A symbolic urn was returned to České Budějovice 1945.

_______________________________________________________________

GLAUDER František, 32, P/O, 68 Sqn, Pilot.


* 23/10/09, Přáslavice, Olomouc.

† 13/09/42, Coltishall.

Killed on training flight at Coltishall airfield, when flying over the airfield on a training exercise, he was dazzled by search-lights and lost orientation of Beaufighter Mk. I F, X 7703, WM-B and crashed near the airfield.

Grave ref: Grave 279.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

HAAS Petr, 22, Sgt, 5 AOS, Navigator trainee.


* 03/05/20, Ostrava.

† 23/10/42, Wigtownshire.

Killed in night navigation training flight in Avro Anson DG387.

Grave ref: Grave 286.

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

KOVANDA Jaroslav, 29, F/Sgt, 68 Sqn, Radar Operator.


* 22/01/13, Bohušovice nad Ohří, Litoměřice.

† 05/09/42, Frettenham, Coltishall.

Shortly after the start of a night patrol, in Beaufighter Mk 1F, WP-P, from Coltishall, when at a altitude of 300mtrs, the plane ignited, crashing in flames, and was burnt to death in crash.

Grave ref: Grave 280.

A symbolic urn no 149, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

MENŠÍK Jozef Karel, 25, F/O, 68 Sqn, Pilot.


* 19/11/17, Skačany, Topoľčany.

† 22/04/43, Coltishall, Norfolk.

Killed in a night practice flight at Swanton Morley, 28 km West of Coltishall, from where it he had taken-off in aircraft V8567. The aircraft was seen to come out of clouds, go into a spiral and brake up. The incident remains unexplained, but was probably due to a technical malfunction.

Grave ref: Grave 295.

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

RICHTER Karel Jiří, 39, W/O, 68 Sqn, Pilot.


* 17/10/02, Hlinsko.

† 05/09/42, Frettenham, Coltishall.

Shortly after the start of a night patrol, in Beaufighter Mk 1F, WP-P, from Coltishall, when at a altitude of 300mtrs, the plane ignited, crashing in flames, and was burnt to death in crash.

Grave ref: Grave 281.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

SLÍVA Josef Rudolf, 31, F/O, 68 Sqn, Radar Operator.


* 16/02/12, Řepiště, Frýdek-Místek.

† 22/04/43, Coltishall, Norfolk.

Killed in a night practice flight at Swanton Morley, 28 km West of Coltishall, from where it he had taken-off in aircraft V8567. The aircraft was seen to come out of clouds, go into a spiral and brake up. The incident remains unexplained, but was probably due to a technical malfunction.

Grave ref: Grave 294.

_______________________________________________________________

VAŠATA František, 31, Sgt, 68 Sqn, Navigator, Radar Operator.


* 11/07/11, Brandýs nad Labem, Prague.

† 13/09/42, Coltishall.

Killed on training flight at Coltishall airfield, when flying over the airfield on a training exercise, he was dazzled by search-lights and lost orientation of Beaufighter Mk. I F, X 7703, WM-B and crashed near the airfield.

Grave ref: Grave 288.

A symbolic urn was returned to Prague Olšany 1945.

_______________________________________________________________

27. Southend on Sea – Sutton Road Cemetery.

_______________________________________________________________

HRADIL František Jan, 28, P/O, 310 Sqn, Pilot.


* 21/09/12, Těšetice, Olomouc.

† 05/11/40, Thames Estuary, off Southend.

He was a Battle of Britain fighter pilot in 19 Squadron who was flying Spitfire IIA, Serial No. P7545, in combat over Southend on Sea, Essex, on 5 November 1940 when he was attacked by a German Me109 from I/JG26. Hradil’s Spitfire was shot down and was unable to bale-out, and crashed into the Thames Estuary near Southend Pier, his body was fished out from the sea on 7 November 1940..

Grave ref: Plot R. Grave 12160.

A symbolic urn was returned to Prague Olšany 1945.

_______________________________________________________________

28. Sutton Bridge – St. Mathew Churchyard.

_______________________________________________________________

KURKA Jan, 26, Sgt, 6 OTU, Pilot.


* 26/06/14, Písková Lhota, Nymburk.

† 30/09/40, Manholm, Northants.

Whilst on a training flight in Hurricane L1986, the aircraft had caught fire. He bailed-out but his parachute was opened too soon and its cords became caught-up with the blazing aircraft. The Hurricane crashed near Manholm, near Northampton..

Grave ref: Sec. O. Grave 55.

A symbolic urn was returned to České Budějovice 1945.

_______________________________________________________________

PATLEJCH Matěj Tomáš, 24, P/O, 56 OTU, Pilot.


* 19/12/15, Lhůta, Klatovy.

† 01/11/40, Tydd St Mary, Lincs.

His Hurricane L1851 crashed near Tydd St Mary, near Kings Lynn, when returning from a high altitude training flight. The probable reason for the crash is that his oxygen breathing apparatus failed, causing him to loose consciousness.

Grave ref: Sec. P. Grave 48.

_______________________________________________________________

SCHWARZ Jiří, 22, Sgt, 25 OTU, Pilot.


* 25/05/19, Plzeň.

† 22/09/41, Kings Lynn.

Killed in training flight accident.

Grave ref: Sec. R. Grave 39..

A symbolic urn no 173, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

STIBOR Karel, 25, Sgt, 56 OTU, Pilot.


* 01/12/14, Měšetice, Benešov.

† 03/09/40, Kings Lynn, Norfolk.

Killed in Mid-air collision during a combat training flight.

Grave ref: Sec. N. Grave 62.

A symbolic urn no 210, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ŽEROVNICKÝ Jan, 28, P/O, 56 OTU, Pilot.


* 05/05/13, Hradec Králové.

† 07/01/42, Sutton Bridge, Lincs.

Whilst flying Hurricane V7469, in practise frontal attacks, with Sgt František Pokorný, the two Hurricanes came into contact. V7469 immediately dived into the ground killing Žeronický. Sgt Pokorný managed to land his Hurricane without injury..

Grave ref: Sec. Q. Grave 34.

A symbolic urn was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

29. Whittlesford – St. Mary and Andrew Churchyard.

_______________________________________________________________

POHNER Benedikt, 28, AC2, 310 Sqn, Flight Mechanic E.


* 23/04/12, Náchod.

† 25/02/41, Duxford.

During a raid on Duxford by a Ju 88, one bomb hit a petrol bowser parked near a air-raid shelter that ground-staff were running to and was killed in the bomb-blast.

Grave ref: Row A. Grave 8.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

ZAVADIL Jaroslav, 27, LAC, 310 Sqn, Driver.


* 26/10/13, Vítkovice, Ostrava.

† 25/02/41, Duxford.

During a raid on Duxford by a Ju 88, one bomb hit a petrol bowser parked near a air-raid shelter that ground-staff were running to. He lost both legs in the bomb-blast and was conscious, but died shortly after arrival at hospital.

Grave ref: Row E. Grave 7.

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

Southern:

30. Black Bourton – St Mary the Virgin Church.

_______________________________________________________________

KŘÍŽ Václav, 23, Sgt, 2 SFTS, Pilot trainee.


* 09/12/10, Osviečine, Poland.

† 21/05/41, Brize Norton, Oxfordshire.

Killed in a training flight collission over Brize Norton.

Grave ref: Row D. Grave 1.

A symbolic urn was returned to Prague Olšany in 1945.

_______________________________________________________________

31. Benson – St Helen) Churchyard Extension.

_______________________________________________________________

ODSTRČÍLEK Otakar, 29, Sgt, 12 OTU, Pilot.


* 09/12/10, Osviečine, Poland.

† 30/09/40, Streatley, Berkshire.

Killed on a training flight flying Battle L5074 aircraft.

Grave ref: Row D. Grave 8.

A symbolic urn was returned to Brno in 1945.

_______________________________________________________________

32. Brookwood – CWGC Cemetery.

_______________________________________________________________

By Czechoslovak Memorial.

RUBÍN Jiří, 23, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 29/11/19, Prague.

† 29/08/43, Beaulieu, Hants..

Crashed in BZ775 Liberator on take-off at start of patrol to Bay of Biscay.

Grave ref: Row 28. A. 1.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

JELÍNEK Stanislav, 23, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 22/04/20, Zdětín.

† 29/08/43, Beaulieu, Hants.

Crashed in BZ775 Liberator on take-off at start of patrol to Bay of Biscay.

Grave ref: Row 28. A. 2.

_______________________________________________________________

VELLA Jan DFC, 38, F/O, 311 Sqn, Pilot.


* 10/05/06, Kladno.

† 10/01/45, Bheinn A’Bhuird, Cairngorm, Scotland.

Crashed on flight from Tain to Hornchurch, Essex, in Oxford PH404.

Grave ref: Row 28. A. 3.

A symbolic urn was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

BITTNER Josef, 26, F/Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 07/02/17, Kolín.

† 30/08/43, Beaulieu, Hants.

Accident at start of training flight, in Liberator BZ785.

Grave ref: Row 28. A. 4.

_______________________________________________________________

SCHWARZ Theodor, 21, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 24/12/21, Sokolov.

† 30/08/43, Beaulieu, Hants.

Accident at start of training flight, in Liberator BZ785.

Grave ref: Row 28. A. 7.

_______________________________________________________________

LANŽ Rudolf, 28, LAC, 311 Sqn, Flight Mechanic E.


* 03/04/15, Konice.

† 29/10/43, Netley, Hants.

Died in hospital.

Grave ref: Row 28. A. 8.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

LOUDA Jaroslav, 28, F/Sgt, 312 Sqn, Fitter II.


* 16/03/19, Nymburk.

† 25/03/44, Boscombe, Wilts.

Died of Pneumonia in hospital.

Grave ref: Row 28. A. 9.

_______________________________________________________________

PRVONIČ Antonin, 29, W/O, 312 Sqn, Pilot.


* 05/05/15, Záhorská, Bystrica.

† 15/05/44, Manston, Kent.

Crash landing after a operational flight.

Grave ref: Row 28. A. 10.

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

ČÍŽEK Evžen, 38, G/Cpt, HQ London, Pilot.


* 10/12/04, Ostrava.

† 26/11/42, Cardiff.

Was passenger in aircraft ES947 which struck a barrage ballon over Cardiff bay in bad weather and crashed near Cardiff docks.

Grave ref: Row 28. B. 1.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

BABŠ Bruno, 38, F/Lt, 311 Sqn, Navigator.


* 16/09/05 Lipník nad Bečvou.

† 29/08/43, Beaulieu, Hants.

Crashed in BZ775 Liberator on take-off at start of patrol to Bay of Biscay.

Grave ref: Row 28. B. 2.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

ČTVRTLÍK Miroslav, 28, F/O, 311 Sqn, Air Gunner.


* 12/10/14, Olomouc.

† 29/08/43, Beaulieu, Hants.

Crashed in BZ775 Liberator on take-off at start of patrol to Bay of Biscay.

Grave ref: Row 28. B. 3.

_______________________________________________________________

MUSÁLEK Adolf, 28, F/O, 311 Sqn, Pilot.


* 03/10/16, Svinov.

† 29/08/43, Beaulieu, Hants.

Crashed in BZ775 Liberator on take-off at start of patrol to Bay of Biscay.

Grave ref: Row 28. B. 4.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

POLÁK Hanuš, 20, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 21/10/22, Prague.

† 29/08/43, Beaulieu, Hants.

Crashed in BZ775 Liberator on take-off at start of patrol to Bay of Biscay.

Grave ref: Row 28. B. 7.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

BLAHÁČEK Eduard, 23, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 20/10/19, Postřelmov.

† 29/08/43, Beaulieu, Hants.

Crashed in BZ775 Liberator on take-off at start of patrol to Bay of Biscay.

Grave ref: Row 28. B. 8.

_______________________________________________________________

BLAHNA Václav, 27, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 13/09/15, Blovice.

† 29/08/43, Beaulieu, Hants.

Crashed in BZ775 Liberator on take-off at start of patrol to Bay of Biscay.

Grave ref: Row 28. B. 9.

_______________________________________________________________

ŠIMEK Andrej, 23, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 01/01/20, Žarnovica.

† 30/08/43, Bay of Biscay.

Patrol over the Bay of Biscay in Liberator EV948. Killed in aerial combat with Luftwaffe fighters.

Grave ref: Row 28. B. 10.

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

PALICHLEB Emil, 34, F/Lt, 311 Sqn, Pilot.


* 13/08/19, Kopřivnice.

† 30/08/43, Beaulieu, Hants.

Accident at start of training flight in Liberator BZ785.

Grave ref: Row 28. C. 1.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

FIŠERA Josef, 26, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 12/03/17, Horní Branná.

† 30/08/43, Beaulieu, Hants.

Accident at start of training flight in Liberator BZ785.

Grave ref: Row 28. C. 2.

A symbolic urn was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

KOTIBA František, 32, W/O, 51 OTU, Pilot.


* 19/04/12, Valpovo.

† 30/08/43, 20/06/44, Spring Farm, Cranfield.

Flying accident in Beaufighter X7705.

Grave ref: Row 28. C. 9.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

ZÁLESKÝ Alois, 34, P/O, 312 Sqn, Pilot.


* 24/11/16, Plzeň.

† 09/02/45, North Sea NE of Bradwell Bay, Essex.

Accident during a training flight in Spitfire Mk.IX DU-G.

Grave ref: Row 28. C. 10.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

JELEN Rudolf, 42, W/O, 311 Sqn, Pilot.


* 30/03/02, Bystřice.

† 10/01/45, Bheinn A’Bhuird, Cairngorm, Scotland.

Crashed on flight from Tain to Hornchurch, Essex, in Oxford PH404.

Grave ref: Row 28. C. 11.

_______________________________________________________________

LINHART Leo, 32, F/O, 311 Sqn, Pilot.


* 16/11/12, Zell am See, Austria.

† 10/01/45, Bheinn A’Bhuird, Cairngorm, Scotland.

Crashed on flight from Tain to Hornchurch, Essex, in Oxford PH404.

Grave ref: Row 28. C. 12.

A symbolic urn was returned to Brno 1945.

_______________________________________________________________

RYBNÍČEK Karel, 26, F/Sgt, 311 Sqn, Navigator.


* 05/02/19, Kozlov, Žďár nad Sázavou.

† 10/01/45, 05/10/45, Blackbushe.

Accident after takeoff from Blackbushe on flight to Prague.

Grave ref: Row 28. C. 13.

_______________________________________________________________

KVAPIL Karel, 26, S/Ldr, 311 Sqn, Pilot.


* 05/02/19, 28/03/18, Litovel, Olomouc.

† 10/01/45, Bheinn A’Bhuird, Cairngorm, Scotland.

Crashed on flight from Tain to Hornchurch, Essex, in Oxford PH404

Grave ref: Row 28. D. 1.

_______________________________________________________________

KAUDERS Valter MC, 26, F/O, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 18/04/18, Prague.

† 10/01/45, Bheinn A’Bhuird, Cairngorm, Scotland.

Crashed on flight from Tain to Hornchurch, Essex, in Oxford PH404.

Grave ref: Row 28. D. 2.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

KUDLÁČEK Jaroslav, 25, P/O, 311 Sqn, Pilot.


* 09/12/19, Chrudim.

† 05/10/45, Blackbushe.

Accident after takeoff from Blackbushe on flight to Prague.

Grave ref: Row 28. D. 9.

A symbolic urn was returned to Chrudim 1945.

_______________________________________________________________

CHALUPA Jan, 21, Sgt, 310 Sqn, Pilot.


* 05/05/19, Brno.

† 16/10/40, Ely Railway Station.

Died of injuries after a crash during a training flight.

Grave ref: Row 28. D. 10.

_______________________________________________________________

VAVERKA Bohumil, 30, F/O, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 23/10/14, Milokošť, Hodonín.

† 05/10/45, Blackbushe.

Accident after takeoff from Blackbushe on flight to Prague.

Grave ref: Row 28. D. 11.

A symbolic urn was returned to Hodonín 1945.

_______________________________________________________________

BROŽ Antonín, 31, W/O, 311 Sqn, Pilot.


* 29/10/13, Hradec Králové.

† 05/10/45, Blackbushe.

Accident after takeoff from Blackbushe on flight to Prague.

Grave ref: Row 28. D. 12.

_______________________________________________________________

SEDLÁK Zdeněk, 33, F/Sgt, 311 Sqn, Flight Engineer.


* 29/07/12, Prague.

† 05/10/45, Blackbushe.

Accident after takeoff from Blackbushe on flight to Prague.

Grave ref: Row 28. D. 13.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

FECHTNER Emil, DFC, 24, P/O, 310 Sqn, Pilot.


* 16/10/16, Prague.

† 29/10/40, Whittles Ford, Cambs.

Mid air collision during operational flight in Hurricane NN-S, P3889.

Grave ref: Row 28. E. 1.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

KOMÍNEK Josef, 27, Sgt, 310 Sqn, Pilot.


* 31/10/13, Prague.

† 08/06/41, Coes Farm, Firtob.

Accident during training flight.

Grave ref: Row 28. E. 2.

A symbolic urn was returned to Brno 1945.

_______________________________________________________________

ŠTUDENT Václav, 24, F/Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 25/11/17, Prague.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 3A.

A symbolic urn was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

BULIŠ František, 26, P/O, 311 Sqn, Pilot.


* 22/09/16, Hrochův Týnec, Chrudim.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 4.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

DOLEŽAL František, 28, F/Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 25/01/14, Litomyšl, Svitavy.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 4A.

_______________________________________________________________

STOKLÁSEK František, 28, F/Sgt, 311 Sqn, Fitter I.


* 30/10/13, Jihlava.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 5.

_______________________________________________________________

ŠVEC Josef, 36, F/Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 30/10/13, Jihlava.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 5A.

A symbolic urn was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

BLÁHA Jan, 33, F/Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 22/02/09, Karlovy Vary.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 6.

_______________________________________________________________

PACLÍK František, 26, Cpl, 311 Sqn, Flight Mechanic E.


* 11/04/16, Vienna, Austria.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 6A.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

BUNZL Antonín, 23, P/O, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 16/09/19, Úpice, Náchod.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 7.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

GÖTZLINGER Vilém, 31, Sgt, 311 Sqn, Instrument Mechanic.


* 02/09/11, Ivanovice na Hané, Vyškov.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 7A.

_______________________________________________________________

GISSÜBEL Bedřich, 32, P/O, 311 Sqn, Pilot.


* 12/02/10, Rasochy, Kolín.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 8.

A symbolic urn was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

JEBÁČEK Jaroslav, 21, P/O, 311 Sqn, Air Gunner.


* 06/11/20, Jinačovice, Brno.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 8A.

A symbolic urn was returned to Brno 1945.

_______________________________________________________________

ČECH Josef, 31, Sgt, 311 Sqn, Electrician.


* 07/01/11, Prague.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 9.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

RÁJECKI [Rájecký] Vladimír, 22, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 05/07/20, Pančevo, Yugoslavia.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 9A.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

Opposite RAF building.

MALÝ Jaroslav, 36, F/Lt, 310 Sqn, Pilot.


* 17/07/05, Prague.

† 06/06/41, London.

Died of previous injuries.

Grave ref: row 20. B. 1.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

VANKO Anton, 26, Sgt, 312 Sqn, Pilot.


* 10/01/18, Lednické Rovné, Považská Bystrica.

† 08/12/44, Bradwell Bay, Essex.

Crash on start of operational flight at Bradwell Bay.

Grave ref: row 20. D. 12.

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

OCELKA Josef, 33, W/Cdr, 6 MU, Pilot.


* 12/03/09, Lipník nad Bečvou, Přerov.

† 21/07/42, Brize Norton

Killed in flying accident at Brize Norton.

Grave ref: row 24. B. 8.

_______________________________________________________________

33. Brookwood – Civilian Cemetery.

_______________________________________________________________

SEDLÁKOVÁ [Herrmanová] Edita, 19, LACW, 311 Sqn, Ground Staff.


* 03/03/26, Plzeň.

† 05/10/45, Blackbush, Hants.

Killed shortly after take-off on a Liberato re-patriation flight back to Czechoslovakia.

Grave ref: Liberator communal grave, Brookwood civilian cememtery.

_______________________________________________________________

34. Cirencester – Cirencester Cemetery.

_______________________________________________________________

DOLEŽAL František, 21, Sgt, HQ Kemble, Pilot.


* 08/05/19, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kňežnou.

† 07/02/41, Kemble.

Killed in a training accident.

Grave ref: Plot 5. R.C. Row AAA. Grave 16.

A symbolic urn no 64, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

FIALA Oldřich, 21, Sgt, HQ Kemble, Pilot.


* 24/06/19, Olomouc.

† 07/02/41, Kemble.

Killed in a training accident.

Grave ref: Plot 5. R.C. Row AAA. Grave 15.

A symbolic urn no 18, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

35. Chichester – Chichester Cemetery.

_______________________________________________________________

FANTA František, 24, F/Sgt, 310 Sqn, Pilot.


* 11/12/19, Kamení, Liberec.

† 26/04/44, Chichester, Hampshire.

Mid air collission during formation on training for bombing flight

Grave ref: Square 159. C. of E. Plot. Grave 4.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové in 1945.

_______________________________________________________________

LAŠKA Jan, 29, F/Lt, 313 Sqn, Pilot.


* 22/11/14, Německý Brod.

† 26/04/44, Chichester, Hampshire.

Mid air collission during formation on training for bombing flight

Grave ref: Square 159. C. of E. Plot. Grave 30.

A symbolic urn no 157, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

LYSICKÝ Vojtěch, 28, P/O, 310 Sqn, Pilot.


* 08/09/15, Olomouc.

† 26/04/44, Chichester, Hampshire.

Crashed on returning from bombing training. It is believed that his plane was probably damaged by its own bomb exploding or by mistaken AA fire from friendly ships.

Grave ref: Square 159. C. of E. Plot. Grave 3.

A symbolic urn no 220, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

MORAVEC Miroslav, 25, F/Sgt, 313 Sqn, Pilot.


* 03/09/18, Prague.

† 07/06/44, Chichester, Hampshire.

Crash at start of operational flight.

Grave ref: Square 159. C. of E. Plot. Grave 5.

A symbolic urn was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

NOSEK Vilém, 28, F/Sgt, 312 Sqn, Pilot.


* 30/01/16, Líně, Plzeň.

† 11/06/44, Chichester, Hampshire.

Accident on a operational flight.

Grave ref: Square 159. C. of E. Plot. Grave 29.

A symbolic urn no 222, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

VELEBNOVSKÝ Antonín, 26, F/Lt, 1 Sqn, Pilot.


* 15/04/15, Jablunkov, Frýdek-Místek.

† 16/07/41, Tangmere, Hampshire.

Killed in Hurricane Mk IIc Z3902, crashed near Tangmere,
when returning following a night training flight.

Grave ref: Square 42. R.C. Plot. Grave 50.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

VLK Jan, 29, F/Sgt, 1 Sqn, Pilot.


* 14/02/13, Lhota u Semily.

† 10/04/42, Tangmere.

Killed in aircrash when making a emergency landing
whilst training in Hurricane Z3970.

Grave ref: Square 42. R.C. Plot. Grave 37.

A symbolic urn no 221, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

36. – Chippenham – London Road Cemetery.

_______________________________________________________________

KLOS Jan, 22, Sgt, 9 SFTS, Pilot trainee.


* 19/10/18, Kopřivnice, Nový Jičín.

† 29/08/41, Hullavington.

During a training flight from Hullavington, his Mies Magister lost speed and dived into the ground and exploded, killing the pilot.

Grave ref: Sec. 1. Row H. Grave 9.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

MIKOLÁŠ Antonín, 22, LAC, 9 SFTS, Pilot.


* 19/04/19, Nošovice, Frýdek-Místek.

† 12/08/41, Hullavington.

Was a trainee pilot, with Sgt Frantisek Seda as instructor, on a training flight from Hullavington in Miles Magister T8378. In low cloud collided with with a another training aircraft over Hullavington. Both aircraft crashed on the airfield
killing instructor and pilot trainee in the aircrafts.

Grave ref: Sec. 1. Row H. Grave 7.

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

SEĎA František, 26, Sgt, 9 SFTS, Pilot.


* 10/09/14, Hýsly, Hodonín.

† 12/08/41, Hullavington.

Was a instructor in Miles Magister T8378 with trainee pilot LAC Antonín Mikoláš, on a training flight from Hullavington in Miles Magister T8378. In low cloud collided with with a another training aircraft over Hullavington. Both aircraft crashed on the airfield killing instructor and pilot trainee in the aircrafts.

Grave ref: Sec. 1. Row H. Grave 8.

A symbolic urn was returned to Hodonín 1945.

_______________________________________________________________

SEDLÁČEK Josef, 27, Sgt, 9 SFTS, Pilot trainee.


* 22/02/15, Mannheim, Germany.

† 16/04/42, Babdown, Wiltshire.

Crashed on training flight.

Grave ref: Sec. 1. Row H. Grave 19..

A symbolic urn was returned to Prague Olšany 1945.

_______________________________________________________________

37. – Northwood.

_______________________________________________________________

FRANTIŠEK Josef, 27, Sgt, 303 Sqn., Pilot


* 07/10/13, Otaslavice, Prostějov

† 08/10/40, Ewell, Surrey

Killed in crash when returning from combat patrol.

Grave ref: section H, grave no. 246

A symbolic urn was returned to Prostějov in 1945.

_______________________________________________________________

KOSARZ [Košař] Vilém, 32, Sgt, 302 Sqn., Pilot


* 20/06/08, Karviná

† 08/11/40, Mayfield

Shot down in aerial combat

Grave ref: section H, grave no. 274

_______________________________________________________________

38. – Oxford – Botley Cemetery.

_______________________________________________________________

ŠOFRANKO Július, 33, Sgt, 5 (P) AFU, Pilot trainee.


* 12/08/11, Štiavnik, Žilina.

† 30/11/44, Buxton, Derby.

On a navigational training flight from Ternhill, his Harvard aircraft encountered fog and rain over Cheshire and in the poor visibility crashed into high ground at Buxton, Derbyshire. He was killed on impact.

Grave ref: Plot H/1. Grave 247.

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

39. – Pinner – Pinner New Cemetery.

_______________________________________________________________

ALBRECHT Josef, 25, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 06/10/15, Horka nad Moravou, Olomouc.

† 16/10/40, Bentley Priory, Middlesex.

Killed in bombing raid to Bremen, Germany, aircraft iced up while outbound.Crashed 21:45 16/10/40, near Bentley Priory, Middx.

Grave ref: Sec. G.4. Coll. grave 17.

A symbolic urn no 5, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

MATOUŠEK Jaroslav, 25, P/O, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 14/02/15, Choceň, Ústí nad Orlicí.

† 16/10/40, Bentley Priory, Middlesex.

Killed in bombing raid to Bremen, Germany, aircraft iced up while outbound. Crashed 21:45 16/10/40, near Bentley Priory, Middx.

Grave ref: Sec. G.4. Coll. grave 17.

A symbolic urn no 41, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

SLABÝ Jaroslav, 25, P/O, 311 Sqn, Navigator.

* 11/04/15, Chrudim.

† 16/10/40, Bentley Priory, Middlesex.

Killed in bombing raid to Bremen, Germany, aircraft iced up while outbound. Crashed 21:45 16/10/40, near Bentley Priory, Middx.

Grave ref: Sec. G.4. Coll. grave 17.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

VESELÝ Jan, 34, S/Ldr, 311 Sqn, Pilot.


* 17/05/06, Přehořov u Soběslavi, Tábor.

† 16/10/40, Bentley Priory, Middlesex.

Killed in bombing raid to Bremen, Germany, aircraft iced up while outbound. Crashed 21:45 16/10/40, near Bentley Priory, Middx.

Grave ref: Sec. G.4. Coll. grave 17.

A symbolic urn no 117, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ZAPLETAL František, 30, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 28/03/10, Jezernice, Přerov.

† 16/10/40, Bentley Priory, Middlesex.

Killed in bombing raid to Bremen, Germany, aircraft iced up while outbound. Crashed 21:45 16/10/40, near Bentley Priory, Middx.

Grave ref: Sec. G.4. Coll. grave 17.

A symbolic urn no 59, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

40. – Reigate – Redstone Cemetery.

_______________________________________________________________

HORÁK Bohumil, 32, F/Lt, 1 Sqn, Pilot.


* 19/01/09, Komárno, Kromříž.

† 29/06/41, Horley, Surrey.

Accident in Hurricane Mk2b JX-? flying between Redhill and Gatwick.

Grave ref: 52.

A symbolic urn no 52, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

41. – Ringwood – Ringwood Town Cemetery.

_______________________________________________________________

KYSELO Vladimír, 26, Sgt, 32 Sqn, Pilot.


* 23/09/14, Podhorní Újezd, Jičín.

† 09/03/41, Ringwood, Hants.

His Hurricane Mk. I V7057, crashed during a training flight
near Ibsley airfield.

Grave ref: Plot Z. Grave 277.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

SKŘIVÁNEK Václav, 22, Sgt, 32 Sqn, Pilot.


* 14/02/19, Prague.

† 21/02/41, Boscombe, Hants.

His Hurricane Mk I V6988, crashed during a
low level training flight.

Grave ref: Plot Z. Grave 276.

A symbolic urn was returned to Prague Olšany 1945.

_______________________________________________________________

42. – Runnymede. – RAF Memorial.

_______________________________________________________________

43. – Salisbury – Devizes Road Cemetery.

_______________________________________________________________

DOLEJŠ Adolf, 26, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 17/06/15, Prague.

† 02/07/41, Mere, Wilts.

Accidently shot down by RAF night fighter when returning
from a bombing raid on Cherbourg.

Grave ref: Sec. 6. Coll. grave 121.

A symbolic urn was returned to Prague Olšany 1945.

_______________________________________________________________

HAPALA Richard, 22, P/O, 311 Sqn, Navigator.


* 13/11/18, Staříč, Frýdek-Místek.

† 02/07/41, Mere, Wilts.

Accidently shot down by RAF night fighter when returning
from a bombing raid on Cherbourg.

Grave ref: Sec. 6. Grave 123.

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

HELMA Oldřich, 25, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 11/01/16, Příbor, Nový Jičín.

† 02/07/41, Mere, Wilts.

Accidently shot down by RAF night fighter when returning
from a bombing raid on Cherbourg.

Grave ref: Sec. 6. Coll. grave 121.

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

PETRUCHA Jaroslav, 20, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 08/10/20, Veselí na Moravou, Hodonín.

† 02/07/41, Mere, Wilts.

Accidently shot down by RAF night fighter when returning
from a bombing raid on Cherbourg.

Grave ref: Sec. 6. Coll. grave 121.

A symbolic urn no 176, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

PLOCEK Antonín, 20, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 11/04/12, Česká Třebová.

† 02/07/41, Mere, Wilts.

Accidently shot down by RAF night fighter when returning
from a bombing raid on Cherbourg.

Grave ref: Sec. 6. Grave 122.

A symbolic urn no 153, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

44. – Sittingbourne – Sittingbourne Cemetery.

_______________________________________________________________

GÖTH Vilém, 25, P/O, 501 Sqn, Pilot.


* 22/04/15, Brno.

† 25/10/40, Staplehurst, Kent.

His Hurricane Mk I P3903 ND-?)collided with Hurricane Mk I V6806 (flown by P/O KW McKenzie who managed to bail-out) and crashed at Staplehurst, Kent.

Grave ref: Old ground. Sec. W. Grave 141.

A symbolic urn was returned to Brno 1945.

_______________________________________________________________

45. – Stoke Row – St. John Churchyard Extension.

_______________________________________________________________

SCHOLZ Rudolf, 21, Sgt, 311 Sqn, Flight Engineer.


* 10/02/24, Horní Litvínov, Most.

† 10/04/45, Tain, Scotland.

Accident at start of combat patrol in Liberator EV995, crashed on Tain beach.

Grave ref:

A symbolic urn was returned to Ústí nad Labem 1945.

_______________________________________________________________

46. – Watchfield – Watchfield Military Cemetery.

_______________________________________________________________

TESÁREK Rudolf, 32, Sgt, 3 EFTS, Pilot.


* 17/10/09, Kročehlavy, Kladno.

† 26/03/41, Lechdale.

Killed in training flight incident.

Grave ref: 7

A symbolic urn no 7, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

47. – Whyteleafe – St. Luke Churchyard.

_______________________________________________________________

BĚHAL František, 29, P/O, 1 Sqn, Pilot.


* 18/03/12, Želátovice, Přerov.

† 11/05/41, Croydon, Surrey.

Killed in a night operation in Hurricane Z2921.

Grave ref: Row H. Grave 29.

A symbolic urn no 39, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

NASSWETER Albín, 22, P/O, 1 Sqn, Pilot.


* 21/01/19, Prague.

† 17/06/41, Dover, Kent.

He died in Dover Hospital after injuries sustained in a dogfight in Hurricane Z3460.

Grave ref: Row H. Grave 31.

A symbolic urn was returned to České Budějovice, 1945.

_______________________________________________________________

48. – Weatwell – Westwell Burial Ground.

_______________________________________________________________

DYGRÝN [Ligotický] Josef, 24, W/O, 1 Sqn, Pilot.


* 06/03/18, Prague.

† 04/06/42, English Channel, near Brest.

His Furricane was shot down while returning from a operational night patrol near Brest, France.

Grave ref: Grave 243.

A symbolic urn was returned to Grave 243, 1945.

_______________________________________________________________

49. – Yatesbury – All Saints Churchyard.

_______________________________________________________________

MICHÁLEK Vilém, 26, Sgt, Bristol FSI, Pilot.


* 01/08/15, Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž.

† 24/04/42, Calne, Wilts.

Killed in training flight accident.

Grave ref: North West of church.

A symbolic urn no 62, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

West Country:

_______________________________________________________________

50 – Bath – Haycombe Cemetery.

_______________________________________________________________

DOHNAL Jaroslav, 25, W/O, 2 DF, Pilot.


* 21/07/17, Prostějov.

† 12/07/43, Colerne, Wilts.

Killed in a air accident 3 miles from Colerne airfield flying Blenheim V5980.

Grave ref: Plot 51. Sec. H. Row T. Grave 256.

A symbolic urn no 88, was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

51 – Bath – Lansdown Burial ground.

_______________________________________________________________

SZELIGA [Šeliga] Emil, 24, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 11/09/18, Albrechtice, Karviná.

† 30/08/43, Beaulieu, Hants.

Accident at the start of a training flight in Liberator BZ785.

Grave ref: Sec. 4. Row T. Grave 16.A.

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

52 – Berrynarbor – St. Peter Churchyard.

_______________________________________________________________

ZAPLETAL Jaroslav, 33, F/Sgt, 311 Sqn, Flight Engineer.


* 11/05/11, Jevíčko, Svitavy.

† 01/01/45, Hoy, Orkney Isles.

Accident at start of combat patrol in Liberator FL949, crashed at Hoy, Orkney Isles.

Grave ref: North of Church.

A symbolic urn no 138, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

53 – Heanton Punchardon – St. Augustine Churchyard.

_______________________________________________________________

CÍGLER Miroslav, 28, F/Lt, 311 Sqn, Navigator.


* 12/10/13, Olomouc.

† 15/07/42, Bay of Biscay.

Wellington Z1155 went missing whilst on patrol in Bay of Biscay, probably shot down by fighter. Body washed ashore 13/08/42.

Grave ref: Row L Grave 18.

A symbolic urn no 9, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

NOVÁK František, 28, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 24/09/13, Prague.

† 15/07/42, Bay of Biscay.

Wellington Z1155 went missing whilst on patrol in Bay of Biscay, probably shot down by fighter. Body washed ashore 13/08/42.

Grave ref: Row M Grave 17.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

ORLÍK Vilém, 25, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 20/09/16, Opava.

† 15/07/42, Bay of Biscay.

Wellington Z1155 went missing whilst on patrol in Bay of Biscay, probably shot down by fighter. Body washed ashore 13/08/42.

Grave ref: Row N Grave 17.

A symbolic urn no 9, was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

PANCÍŘ Rudolf, 27, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 04/03/15, Petříkov, České Budějovice.

† 15/07/42, Bay of Biscay.

Wellington Z1155 went missing whilst on patrol in Bay of Biscay, probably shot down by fighter. Body washed ashore 13/08/42.

Grave ref: Row N Grave 16.

A symbolic urn no 90, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ZIMPRICH Stanislav, 26, F/Lt, 310 Sqn, Pilot.


* 03/03/16, Německý Brod.

† 12/04/42, sea off Perranporth, Cornwall.

Mid air collision with Stanislav Sgt Halama during training flight in Spitfire BL420. Body washed ashore 14/07/42 at Combe Martin, Devon.

Grave ref: Row N Grave 14.

A symbolic urn was returned to Czechoslovakia 1945.

_______________________________________________________________

54 – Helston – Helston Cemetery.

_______________________________________________________________

JIROUTEK Josef, 29, F/Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 19/02/15, Moravany, Pardubice.

† 29/06/44, Roskilly Farm, Wed Keverne, Cornwall.

In fog, Liberator BZ754 crashed after take-off from Predannack.

Grave ref: N.W. Sec. Row C. Grave D. 33.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

KUBÁT Josef, 20, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 03/11/23, Kohoutov, Havlíčkův Brod.

† 29/06/44, Roskilly Farm, Wed Keverne, Cornwall.

In fog, Liberator BZ754 crashed after take-off from Predannack.

Grave ref: N.W. Sec. Row C. Grave D. 32.

A symbolic urn no 88, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

KUKLÍNEK Emil, 40, Sgt, 311 Sqn, Flight Engineer.


* 31/05/04, Brno.

† 29/06/44, Roskilly Farm, Wed Keverne, Cornwall.

In fog, Liberator BZ754 crashed after take-off from Predannack.

Grave ref: N.W. Sec. Row C. Grave D. 31.

A symbolic urn no 108, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

STANO Walter, 19, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 28/07/24, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.

† 29/06/44, Roskilly Farm, Wed Keverne, Cornwall.

In fog, Liberator BZ754 crashed after take-off from Predannack.

Grave ref: N.W. Sec. Row C. Grave D. 34.

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

ŠTĚPÁNEK Miloslav, 24, F/Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 28/07/24, Brno.

† 29/06/44, Roskilly Farm, Wed Keverne, Cornwall.

In fog, Liberator BZ754 crashed after take-off from Predannack.

Grave ref: N.W. Sec. Row C. Grave D. 30.

A symbolic urn no 66, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ŽILÁK Ladislav, 22, F/Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 30/08/21, Poltár, Lučenec.

† 29/06/44, Roskilly Farm, Wed Keverne, Cornwall.

In fog, Liberator BZ754 crashed after take-off from Predannack

Grave ref: N.W. Sec. Row C. Grave D. 29

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

55. – Illogan – St. Illogan Churchyard.

_______________________________________________________________

HALAMA Stanislav, 27, F/Sgt, 310 Sqn, Pilot.


* 28/02/15, Křečkovice, Vyškov.

† 12/04/42, Perranporth, Cornwall.

Mid air collision with F/Lt Stanislav Zimprich during training flight in Spitfire BL497

Grave ref: Row 1. Grave 16

A symbolic urn was returned to Brno 1945.

_______________________________________________________________

KREDBA Miroslav, 28, F/Lt, 310 Sqn, Pilot.


* 29/01/14, Libichov, Mladá Boleslav.

† 14/02/42, Perranporth, Cornwall.

Accident during training flight in Spitfire AD414

Grave ref: Row 1. Grave 12

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

56. – Plymouth – Ford Park Cemetery [formerly Plymouth Old Cemetery].

_______________________________________________________________

PAVLÁT Josef, 27, LAC, 312 Sqn, Flight Mechanic A.


* 27/11/14, Velké Karlovice, Vsetín.

† 03/09/42, Plymouth, Devon.

Died in hospital following illness.

Grave ref: Gen. Sec. L. Row 11. Grave 36

A symbolic urn no 141, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

57. – Plymouth – Weston Mill Cemetery.

_______________________________________________________________

ČAPEK Václav, 28, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 28/12/15, Pamětice, Písek.

† 13/07/44, near Bold Head airfield, Devon.

In fog, Liberator BZ717 crashed into hill returning from a submarine patrol in the western approach to the English Channel.

Grave ref: Sec. C, R.C. Plot. Grave 18422

A symbolic urn no. 102 was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

DŘEVĚNÝ Pavel, 28, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 08/02/16, Dolní Bojanovice, Hodonín.

† 13/07/44, near Bold Head airfield, Devon.

In fog, Liberator BZ717 crashed into hill returning from a submarine patrol in the western approach to the English Channel.

Grave ref: Sec. C, R.C. Plot. Grave 18421

A symbolic urn was returned to Hodonín 1945.

_______________________________________________________________

FILIP Ján, 25, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 18/07/18, Lučatín, Banská Bystrica.

† 13/07/44, near Bold Head airfield, Devon.

In fog, Liberator BZ717 crashed into hill returning from a submarine patrol in the western approach to the English Channel.

Grave ref: Sec. C, R.C. Plot. Grave 18439

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

HORNUNG Jan, 24, F/Sgt, 311 Sqn, Navigator.


* 08/10/19, Moravská Ostrava.

† 13/07/44, near Bold Head airfield, Devon.

In fog, Liberator BZ717 crashed into hill returning from a submarine patrol in the western approach to the English Channel.

Grave ref: Sec. C, R.C. Plot. Grave 18064

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

KOŠEK Ludvík, 27, W/O, 311 Sqn, Pilot.


* 10/12/16, Turnov, Semily.

† 13/07/44, near Bold Head airfield, Devon.

In fog, Liberator BZ717 crashed into hill returning from a submarine patrol in the western approach to the English Channel.

Grave ref: Sec. C, R.C. Plot. Grave 18046

A symbolic urn no 112 was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

NĚMEČEK Rudolf, 23, W/O, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 13/02/21, Kyselovice, Kroměříž.

† 13/07/44, near Bold Head airfield, Devon.

In fog, Liberator BZ717 crashed into hill returning from a submarine patrol in the western approach to the English Channel.

Grave ref: Sec. C, R.C. Plot. Grave 18438

A symbolic urn was returned to Czechoslovakia 1945.

_______________________________________________________________

NOVOTNÝ Karel 24, F/O, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gu.


* 04/11/19, Hrbov, Žďár nad Sázavou.

† 13/07/44, near Bold Head airfield, Devon.

In fog, Liberator BZ717 crashed into hill returning from a submarine patrol in the western approach to the English Channel.

Grave ref: Sec. C, R.C. Plot. Grave 18437

A symbolic urn no 87 was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

TARANTÍK Václav 33, W/O, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gu.


* 27/04/11, Hrdlořezy, Mladá Boleslav.

† 13/07/44, near Bold Head airfield, Devon.

In fog, Liberator BZ717 crashed into hill returning from a submarine patrol in the western approach to the English Channel.

Grave ref: Sec. C, R.C. Plot. Grave 18436

A symbolic urn no 96 was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

58. – Taunton – St Mary Magdalen and Bishop’s Hull Cemetery.

_______________________________________________________________

ČERMÁK Jaroslav, 26, F/O, 313 Sqn, Pilot.


* 27/04/17, Nymburk.

† 04/06/43, Taunton, Somerset.

Killed in Spitfire AR512 during a simulated attack on a train his wing clipped one of the train’s wagons and crashed 4 miles West of Taunton railway station.

Grave ref: 2 / 5354.

A symbolic urn no 103, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

59. – Warmwell – Holy Trinity Churchyard.

_______________________________________________________________

HLAVÁČ Jaroslav, 26, Sgt, 56 Sqn, Pilot.


* 11/09/14, Petřvald, Karviná.

† 10/10/40, Wareham, UK.

Shot down during the Battle of Britain by Me 109 over Wareham, Dorset, his Hurricane P3421 crashed at Manor Farm, Worgnet, Dorset.

Grave ref: South part.

A symbolic urn no 88, was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

Scotland:

_______________________________________________________________

60. – Annan – Annan Cemetery.

_______________________________________________________________

POŠVA Karel, 34, Sgt, 6 OTU, Pilot


* 20/10/08, Hořovice, Beroun.

† 24/04/43, Solway Bay, Cumbria.

Failed to return from a training flight in Wellington HE496. Body washed on shore at Annen, near Solway Bay.

Grave ref: Grave 19, Sec. R extn.2.

A symbolic urn, no. 139, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

61. – Ayr – Ayr Cemetery.

_______________________________________________________________

KUČERA Jaroslav, 26, Sgt, 312 Sqn, Pilot


* 23/06/15, Plzeň.

† 19/12/41, Darvel, Ayshire.

Flight training accident in Spitfire BL293.

Grave ref: Grave 2217, Sec. M, 1884 Div.

A symbolic urn, no. 195, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

62. – Dumfries – St. Andrews Roman Catholic Cemetery.

_______________________________________________________________

SCHEJBAL František, 25, Sgt, 6 OTU, Air Gunner


* 15/02/18, Ostřetín, Pardubice.

† 24/04/43, Solway Bay, Cumbria.

Failed to return from a training flight in Wellington HE496. Body washed ashore at West Bay, Solway Bay.

Grave ref: Grave 227, Section A

A symbolic urn, no. 227, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

SEDLÁČEK Alois, 27, P/O, 10 AOS, Navigator


* 31/05/14, Býkovice, Blansko.

† 28/10/42, Stranraer.

Failed to return from a training flight in Botha L6264 over the Irish Sea. Body found 09/12/41.

Grave ref: Grave 243, Section A

A symbolic urn, no. 192, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

63. – Dumfries – Troqueer (New Burial Ground).

_______________________________________________________________

DOSTÁL František, 26, P/O, 6 OTU Sqn, Pilot


* 30/03/17, Olomouc.

† 24/04/43, Solway Bay, Cumbria.

Failed to return from a training flight in Wellington HE496. Body washed ashore 23/06/43 near West Preston, Dumfries.

Grave ref: Grave 25, Sec. H, Extn. 2.

A symbolic urn, was returned to Brno 1945.

_______________________________________________________________

ŠIMON Karel, 23, Sgt, 6 OTU, Pilot


* 07/12/19, Hlinné, Žďár nad Sázavou.

† 24/04/43, Solway Bay, Cumbria.

Failed to return from a training flight in Wellington HE496. Body washed ashore 17/06/43 Kirendbright. near West Preston, Dumfries.

Grave ref: Grave 26, Sect. H, Extn 2.

A symbolic urn, was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

64. – Dyce – Dyce Old Churchyard.

_______________________________________________________________

DVOŘÁK Alois, 25, Sgt, 301 Sqn, Pilot


* 23/05/16, Plumlov, Prostějov.

† 24/09/41, Leachie Hill, Stonehaven.

Accident whilst flying Hurricane Z2766.

Grave ref: Grave 29

A symbolic urn, no. 236, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ZAORAL Vladimír, 26, F/O, 310 Sqn, Pilot


* 05/02/15, Brno.

† 19/11/41, Dyce, Scotland.

Accident during a training flight in Spitfire P7837.

Grave ref: Grave 32

A symbolic urn, no. 189, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

65. – Grangemouth – Grandsable Cemetery.

_______________________________________________________________

PŘEROST Václav, 25, Sgt, 58 OTU, Pilot


* 16/04/18, Hnačov, Klatovy.

† 31/12/43, Grangemouth.

Killed in flying accident in Miles Master W8845

Grave ref: Grave 45, Section 1

A symbolic urn was returned to Plzeň 1945.

_______________________________________________________________

ŠIMA Bohumil, 28, Sgt, 58 OTU, Pilot trainee


* 03/08/21, Sepekov, Písek.

† 10/08/41, Pitlochry.

Killed in training flight incident in Spitfire N3099.

rave ref: Grave 16, Section 1

A symbolic urn, no. 30, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

66. – Haddington – Roman Catholic Graveyard.

_______________________________________________________________

JÍCHA Václav, 30, P/O, 313 Sqn, Pilot


* 10/02/14, Dnešice, Plzeň.

† 01/02/45, Turflaw, Scotland.

Accident in Anson NK945, during a snow storm. Survived crash but froze to death before rescuers found the crash.

Grave ref: Grave 17, Sect. M.

A symbolic urn, was returned to Czechoslovakia 1945.

_______________________________________________________________

67. – Isle of Tiree – Soroby Burial Ground.

_______________________________________________________________

REVILLIOD Léonard, 22, F/O, 518 Sqn, Pilot


* 26/07/22, Montreux, Switzerland.

† 16/08/44, Isle of Tiree, Hebrides.

Killed in flying collision, in Halifax ‘S’ LL296, during a test flight over RAF Tiree.

Grave ref:

_______________________________________________________________

68. – Kiltearn – Kiltearn Parish Churchyard.

_______________________________________________________________

KALÁŠEK Jaroslav, 26, Sgt, 8 AGS, Air Gunner trainee


* 29/01/18, Bynina, Vsetín.

† 10/07/44, Kiltearn.

Killed during a training flight accident in Anson NK477 at Ardoch, Evanton.

Grave ref: Grave 41, Section 1

A symbolic urn, no. 167, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

69. – Kirkinner – Kirkinner Cemetery.

_______________________________________________________________

JELÍNEK Václav, 29, F/Lt, 5 AOS, Navigator


* 21/03/13, Prague.

† 23/10/42, Rhin of Kell, near Newton Stewart.

Crashed during night training flight in Anson DG387.

Grave ref: Grave 610

A symbolic urn, was returned to Czechoslovakia.

_______________________________________________________________

70. – Stranraer – Glebe Cemetery.

_______________________________________________________________

DUNDĚRA František, 35, AC2, 4 AOS, Wireless Operator trainee


* 25/04/05, Malínky, Vyškov.

† 13/07/41, Irish Sea near Luce, West Freugh.

Killed in crashed during a training flight in Battle N2024. His body was washed ashore later.

Grave ref: collective Grave 162, Sect. H, Class 1.

A symbolic urn, no. 152, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

HYTKA Zdeněk, 21, LAC, 4 AOS, Wireless Operator trainee


* 20/09/19, Opava.

† 14/07/41, Irish Sea near Portpatrick.

Killed, in Battle N2060, on a training flight from the 4 Air Gunnery School [AGS] at West Freught, near Stranraer.

Grave ref: Grave 162, Sect. H, Class 1.

A symbolic urn, was returned to Ostrava Hrabyni 1945.

_______________________________________________________________

MARŠÁLEK Jan, 26, LAC, 4 AOS, Wireless Operator trainee


* 05/12/14, Topolany, Olomouc.

† 14/07/41, Irish Sea near Portpatrick.

Killed, in Battle N2060, on a training flight from the 4 Air Gunnery School [AGS] at West Freught, near Stranraer.

Grave ref: Grave 162, Sect. H, Class 1.

A symbolic urn, was returned to Ostrava Hrabyni 1945.

_______________________________________________________________

71. – Tain – St Duthus Old Cemetery

_______________________________________________________________

BARVÍŘ Rudolf, 33, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner


* 15/08/11, Hranice, Přerov.

† 29/10/44, Helmsdale, Scotland.

Accident during the start of combat patrol in Liberator BZ720, crashed at Helmsdale, north of Wick.

Grave ref: Grave 22, Section F

A symbolic urn, no. 198, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

BEDNÁŘ Antonín, 31, F/Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator


* 20/11/13, Rychtářov, Vyškov.

† 01/01/45, Hoy, Orkney Isles.

Accident at start of combat patrol in Liberator FL949, crashed at Hoy, Orkney Isles.

Grave ref: Grave 48, Section F

A symbolic urn, no. 225, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

BENEDIKT František, 22, F/Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator


* 05/12/21, Ostrava.

† 04/12/44, Tain.

Accident at start of training flight in Liberator FL981, crashed near Tain railway bridge.

Grave ref: Grave 18, Section F

A symbolic urn, was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

BODLÁK Miloš, 22, F/Sgt, 311 Sqn, Pilot


* 24/08/22, Líšeň, Brno.

† 01/01/45, Hoy, Orkney Isles.

Accident at start of combat patrol in Liberator FL949, crashed at Hoy, Orkney Isles.

Grave ref: Grave 46, Section F

A symbolic urn, was returned to Czechoslovakia 1945.

_______________________________________________________________

BUREŠ Oldřich, 35, W/O, 311 Sqn, Pilot


* 28/04/09, Skalička, Přerov.

† 01/01/45, Hoy, Orkney Isles.

Accident at start of combat patrol in Liberator FL949, crashed at Hoy, Orkney Isles.

Grave ref: Grave 10, Section F

A symbolic urn, no. 155, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ČERNÝ Václav, 29, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 23/08/15, Sobůlky, Hodonín.

† 29/10/44, Helmsdale, Scotland.

Accident during the start of combat patrol in Liberator BZ720, crashed at Helmsdale, north of Wick.

Grave ref: Grave 23, Section F

A symbolic urn, was returned to Český Budějovice 1945.

_______________________________________________________________

DORNIAK Martin, 29, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner


* 15/08/15, Liptovský Svátý Mikuláš.

† 01/01/45, Hoy, Orkney Isles.

Accident at start of combat patrol in Liberator FL949, crashed at Hoy, Orkney Isles.

Grave ref: Grave 47, Section F

A symbolic urn, no. 5, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ENGLÄNDER Ivo, 20, F/Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner


* 05/03/24, Kutná Hora.

† 01/01/45, Hoy, Orkney Isles.

Accident at start of combat patrol in Liberator FL949, crashed at Hoy, Orkney Isles.

Grave ref: Grave 49, Section F

A symbolic urn, no. 197, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

HAVRÁNEK František, 26, F/Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator


* 18/02/18, Rozářín, Brno.

† 04/12/44, Tain.

Accident at start of training flight in Liberator FL981, crashed near Tain railway bridge.

Grave ref: Grave 17, Section F

A symbolic urn, was returned to Brno 1945.

_______________________________________________________________

HAYEK Arnošt, 28, F/Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator


* 03/08/16, Kyjov, Hodonín.

† 10/04/45, Tain.

Accident at start of combat patrol in Liberator EV995, crashed on Tain beach.

Grave ref: Grave 74, Section F

A symbolic urn, was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

HNILIČKA Waltr, 20, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator


* 24/03/24, Čelákovice, Prague.

† 04/12/44, Tain.

Accident at start of training flight in Liberator FL981, crashed near Tain railway bridge.

Grave ref: Grave 15, Section F

A symbolic urn, was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

KOŠTÁL Josef, 30, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner


* 09/01/14, Znojmo.

† 29/10/44, Helmsdale, Scotland

Accident during the start of combat patrol in Liberator BZ720, crashed at Helmsdale, north of Wick.

Grave ref: Grave 20, Section F

A symbolic urn, was returned to Czechoslovakia 1945.

_______________________________________________________________

PALME Zdeněk, 30, F/Sgt, 311 Sqn, Pilot


* 15/08/14, Poniklá, Semily.

† 10/04/45, Tain.

Accident at start of combat patrol in Liberator EV995, crashed on Tain beach.

Grave ref: Grave 73, Section F

A symbolic urn, no. 150, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

PETRÁŠEK Štěpán, 21, W/O, 311 Sqn, Pilot


* 18/04/17, Velenice, Nymburk.

† 04/12/44, Tain.

Accident at start of training flight in Liberator FL981, crashed near Tain railway bridge.

Grave ref: Grave 19, Section F

A symbolic urn, no. 169, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ŠEBESTÍK Josef, 28, F/Sgt, 311 Sqn, Pilot


* 16/05/16, Hrádek na Vlárské Dráze, Zlín.

† 04/12/44, Tain.

Accident at start of training flight in Liberator FL981, crashed near Tain railway bridge.

Grave ref: Grave 16, Section F

A symbolic urn, no. 164, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

SIMET Josef, 30, F/Lt, 311 Sqn, Pilot


* 24/04/14, Boříkovy, Klatovy.

† 10/04/45, Tain.

Accident at start of combat patrol in Liberator EV995, crashed on Tain beach.

Grave ref: Grave 75, Section F

A symbolic urn, no. 150, was returned to Plzeň 1945.

_______________________________________________________________

ŠTĚTKA Štěpán, 24, Sgt, 311 Sqn, Flight Engineer


* 23/05/20, Prušánky, Hodonín.

† 29/10/44, Helmsdale, Scotland

Accident during the start of combat patrol in Liberator BZ720, crashed at Helmsdale, north of Wick.

Grave ref: Grave 21, Section F

A symbolic urn was returned to Hodonín 1945.

_______________________________________________________________

VANIŠ Jozef, 23, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner


* 27/06/21, Liptovská Teplá, Liptovský Mikuláš.

† 10/04/45, Tain.

Accident at start of combat patrol in Liberator EV995, crashed on Tain beach.

Grave ref: Grave 72, Section F

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

Wales:

_______________________________________________________________

72. – Angle – St. Mary Churchyard.

_______________________________________________________________

DOUCHA Jan, 28, P/O, 310 Sqn, Pilot.


* 20/10/14, Vienna, Austria.

† 07/11/42, sea of South Wales coast.

Shot down by fighter.

Grave ref: Grave 84

A symbolic urn was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

73. – Barry – Merthyr Dyfan Burial Ground.

_______________________________________________________________

KUBÍN Valentýn, 24, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner


* 06/11/20, Lešná, Vsetín.

† 17/03/45, Penarth.

Died of TB, in Sully Hospital, Penarth.

Grave ref: Grave 1124, Section R

_______________________________________________________________

74. – Cardiff – Cathays Cemetery.

_______________________________________________________________

KULHAVÝ Jaroslav, 25, Sgt, 311 Sqn, Flight Engineer


* 17/08/19, Mladá Boleslav.

† 04/12/44, Tain, Scotland.

Accident at start of a training flight, crashed near Tain railway bridge.

Grave ref: Grave 2975, Section E.K.

A symbolic urn, no. 242, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

75. – Haverfordwest – City Road Cemetery.

_______________________________________________________________

BŘEČKA Vladislav, 28, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 01/06/14, Žďár na Sázavou.

† 08/10/42, Talbenny.

Committed suicide whilst cleaning aircraft guns.

Grave ref: Grave 1, Row 3

A symbolic urn, no 74, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

76. – Hawarden – Hawarden Cemetery.

_______________________________________________________________

MACHÁLEK Jan, 21, Sgt, 57 OTU, Pilot


* 03/08/21, Kunovice, Uherské Hradiště.

† 28/10/42, Lower Hall Farm, Picton, Cheshire.

Killed on a training flight in Spitfire P8040.

Grave ref: Grave 36, Section 4G

A symbolic urn, was returned to Brno 1945.


_______________________________________________________________

77. – Hollywell – Hollywell Cemetery.

_______________________________________________________________

NAXERA František, 28, F/O, 311 Sqn, Pilot


* 15/01/16, Prague.

† 29/06/44, Roskilly Farm, Wed Keverne, Cornwall.

Crashed after take-off from Predannack.

Grave ref: Grave 32, RC Section

A symbolic urn, was returned to Olšanský cemetery, Prague 1945.

_______________________________________________________________

78. – Killay – St.Hilary of Poitiers Churchyard

_______________________________________________________________

JANEBA Josef, 27, P/O, 312 Sqn, Pilot


* 04/02/15, Blešno, Hradec Králové.

† 02/05/42, Fairwood Common.

Killed in mid-air collision on operational flight.

Grave ref: Grave 163.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

ROHÁČEK Rudolf , 27, F/Lt, 312 Sqn, Pilot


* 18/11/14, Mariánské Hory, Ostrava.

† 27/04/42, Axbridge, Somerset.

Killed due to oxygen failure on operational flight.

Grave ref: Grave 162.

A symbolic urn, no. 312, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

79. – Llantwit Major – Llantwit Major Cemetery.

_______________________________________________________________

IVANČÍK Jozef, 43, Cpl, Czech Depot, Flight Mechanic E


* 03/09/98, Voderady, Trnava.

† 18/08/42, St Athan, Glamorganshire.

Died in St Athan Hospital after illness.

Grave ref: Grave 28, Section C

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

NEJEZCHLEBA Josef, 25, F/Lt, 32 MU, Pilot


* 17/11/16, Moravský Písek, Hodonín.

† 22/08/42, St Athan airfield, Glamorganshire.

Killed during a test flight of Beaufighter V8398.

Grave ref: Grave 29, Section C

A symbolic urn was returned to Czechoslovakia 1945.

_______________________________________________________________

REMEŠ František, 23, Sgt, 53 OTU, Pilot


* 15/01/19, Crikvenica, Yugoslavia.

† 22/11/42, Flemingston, Glamorganshire.

Killed in a training flight accident in Spitfire P7829.

Grave ref: Grave 29, Section C

A symbolic urn was returned to Ústí nad Labem 1945.

_______________________________________________________________

Our sincere thanks to our team, without whom, this project would not have been possible : –

Vyjadřujeme upřímný dík každému z členů našeho týmu, bez jehož podpory by něco takového nebylo myslitelné. A také řadě dobrovolníků z různých míst Velké Británie, kteří nám v rámci projektu pomáhali : –

Anna Bajelka, Carilon Barclay, Rev Dr Iain Barclay, Peter Beníšek, Cpl Dee Bonham, Rev Helena Čermáková, Adrian Cork, Malcolm Cullen, Murray Davies, David Duker, Evie Duker, Emily Duker, Sonny Edwards, Alison Gibby, Andrew Golds, Canon Phillip Gwyne, Adam Hruška, Nigel King, S/Ldr Graham Lawson, Ian Johnson, Paul Kopeček, Barry Kudláček, Julian Littlechild, Magdalena Luscombe, John Macdonald, John Macpherson, Rev Jeffery Mead, Paul Millar, Veronica Millar, Robert Moore, Peter Nahodil, Chris von Patzelt, Helen Partington, Ian Partington, Josef Pikna, Michelle Rechka, Dagmar Šišková-Johnson, Col Andrew Shepherd, Miranda Spendlove-Brown, Rachel Šponar-Harrison, Cpl Ed Stanley, Kate Tattam, John Tredgett, Martina Tredgett, Peter Valek, Milan Votava, Jeff Woodbridge, 102 (Aberdeen Airport) Sqn ATC – Flt Lt Donna Greig RAFAC, Cpl Bruno Materna, Cdt Olivia Smith, Cdt Megan Barclay & Cdt Rachel Barclay, 1146 (Barnstaple) Sqn Air Training Corps – Flt Lt Karl Jenkins RAFAC, Cdt Sgt Ashley Nicks, 137 Ayr & Prestwick Sqn Air Training Corps – Flt Lt Stuart Leslie RAFAC and 2405 (Dingwall) Sqn ATC – Sgt (ATC) Martin Skidmore.

Meet some of the team / Seznamte se s některými členy týmu :

This slideshow requires JavaScript.

_______________________________________________________________

If you would like to help support our project to remember the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2, please consider making a donation to help. Donations can be made via the Donate button, in the right hand panel on our Home page here.

Pokud byste chtěli podpořit náš projekt připomenutí všech československých mužů a žen, kteří během 2. svět. války sloužili v řadách RAF, zvažte prosím takovou možnost dárcovské pomoci. Svůj dar můžete realizovat pomocí tlačítka “Donate”, v pravém panelu domovské stránky zde.

_______________________________________________________________
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd | 4 Comments

Czech Prime Minister remembers the Czechoslovak Battle of Britain pilotsOn Wednesday 24 October 2018, whilst on an official visit to London, Andrej Babiš, Prime Minister of the Czech Republic visited the London Battle of Britain memorial on the Embankment, to lay a wreath and pay his respects to the 88 Czechoslovak pilots who flew in the Battle of Britain on 1940.

Col Jiří Niedoba, Czech Embassy Defence Attaché showing the 310 and 312 Czechoslovak Squadron badges.

Inspecting the 88 Czechoslovak pilots names that are inscribed on the memorial.

Posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Battle of Britain, Ceremony, Not Forgotton | 4 Comments

310 Sqn at Exeter


310 Sqn at Exeter – 07.05.42. – 26.06.43.

A history of 310 Sqn here.
Posted in 310 Sqd | 1 Comment

Posledni let Wellingtonu T2624

Poslední let Wellingtonu T2624


Válečný deník Sgt Otakara Janůje, radiotelegrafisty 311. čs. bombardovací perutě RAF

od

Pavel Vančata & Marian Buštík
Otakar Janůj patřil do nepříliš početné skupiny příslušníků předválečného policejního uniformovaného sboru, kteří před službou protektorátním úřadům dali přednost odchodu do zahraničního odboje. Služba telefonisty v předválečné československé armádě ho v létě 1940 přivedla k dobrovolnému vstupu do britského královského letectva RAF. Jeho tělesna výška ho předurčila ke službě na bombardovacích letounech. Po výcviku na radiotelegrafistu-střelce v létě 1941 zahájil operační výcvik u 311. československé bombardovací perutě.

Osudným se mu stal jeden ze cvičných letů jen několik dní předtím, než měl přejít k operační letce a zapojit se do náletů na nepřátelské území. Příčina zmizení Wellingtonu T2624 nad Irským mořem dodnes zůstává neznámá. Kniha kromě unikátního osobního deníku Otakara Janůje z let 1940–1941 přináší nové informace a detailní rozbor možných příčin zmizení.

Otakar Janůj belongs to a very small group of pre-WW2 Czechoslovak policemen, who chose to leave Czechoslovakia and fight for its freedom, rather than remain and serve their new German masters. His service as a telephonist in the pre-WW2 Czechoslovak army led him to volunteer for the Royal Air Force in Summer 1940. His height restricted him to fly only in bomber aircraft. After initial training as a wireless operator/air-gunner, he started operational training with Operational Training Flight of No. 311 (Czechoslovak) Bomber Squadron in Summer 1941.

He met his fate on one training flight just a few days before he was due to commence taking part in bombing raids over enemy territory. The cause of Wellington T2624 disappearance over the Irish Sea remains unknown until today. The book, in addition to the unique personal diary, from 1940-1941, of Otakar Janůj, brings new information and a detailed analysis of possible causes of the aircraft’s disappearance.

Publisher:
Vydavatel
Svět křídel
ISBN: 978-80-7573-043-5
Format:
Počet stran
Hardback, 218 pages, 120+ photos
Vázaná kniha, 218 stran, 120+ fotografií
Language:
Jazyk
Czech
česky
Published:
Publikováno
2018
Price:
Cena
290 Kč
Posted in 311 Sqd, Biography, Books | Leave a comment

Josef Frantisek – Remembered Today


The 7 October 2018 is the 105th anniversary of the birth of Josef František in Dolní Otaslavice, Czechoslovakia. He was the most successful Allied fighter pilot during the Battle of Britain with 17 Luftwaffe aircraft shot down in 28 days whilst flying with 303 Polish Squadron before he was killed in a flying accident.

Na 7. října připadá 105. výročí narození Josefa Františka z Dolních Otaslavic v Československu. Se sedmnácti sestřely ve 28 dnech se stal František, člen 303. polské perutě, nejúspěšnějším spojeneckým pilotem bitvy o Británii. V jejím průběhu však tragicky zahynul při letecké nehodě.

RAF Northolt.

Polish Air Force Memorial, South Ruislip.

London Battle of Britain Memorial.

Czech Club, London.

Battle of Britain Memorial, Capel-le-Ferne. Kent.

CWGC, Northwood.

Tragically, the 8 October 2018 is the 78th anniversary of his untimely death at Ewell, Surrey, UK.

Shodou smutných okolností na 8. října připadá 78. výročí jeho předčasného úmrtí v Ewell, hrabství Surrey ve Velké Británii.

A biography of Josef František here

Biografii Josefa Františka naleznete zde:

Many thanks to our team of volunteers, who visited today all the locations where he is remembered in the UK.

Velké díky našemu týmu dobrovolníků, kteří dnes navštívili všechna místa ve Velké Británii, kde je připomínán.
Posted in Ace, Battle of Britain, Not Forgotton | Leave a comment

Josef Frantisek – Top-scoring Battle of Britain Pilot


Peter Sharpe and Chris John examine the brief but fiery career of the top-scoring Battle of Britain pilot.

AMONG HIS CZECH countrymen, known for their sober and mannerly temperament, Josef František was the exception who proved the rule. He should perhaps have been a Hussar in Napoleonic times, or a swordsman duellist a century earlier, or even a Knight at the time of the Crusades. Josef František was a massively courageous man, a man with the will to fight and fight no matter what the odds stacked against him.

Born at Otaslavice in Czechoslovakia on October 7, 1913, to a close and respectable family, young Josef wanted to fly from as soon as he could read. Tales of the air aces of the Great War captivated his young mind – soaring over the mud and death of trench warfare. He joined the Czechoslovak Air Force on October 1, 1933, and was posted to 2 Squadron as a Private (pilot under training). Recognised as a gifted flyer, he qualified two years later as a fighter pilot, achieving his boyhood ambition.

Flying ancient-looking bi-plane fighters reminiscent of those flown by the air aces he had idolised as a young man, he was soon to be promoted to the rank of Corporal Pilot in 1937. Promoted to Sergeant Pilot in the following year, he joined 1 Squadron at Prague before Hitler made his September 12, 1938, speech to the Sudeten Germans which was to cause massive civil unrest. Czech forces mobilised on September 23, 1938; a week before the Munich Agreement. The Germans made their move in the following month and annexed the part of Czechoslovakia, known as the Sudetenland – the remainder was split into three republics called Bohemia-Moravia, Ruthenia and Slovakia – while Poland was able to snatch and briefly hold the long-disputed Teschen area. In November 1938 Hungary took over Ruthenia, and in March 1939 Germany swallowed up all of what remained.

As the German Wehrmacht moved into Czechoslovakia, František was one of many Czech servicemen unwilling to accept the fate of their own country. He disregarded his orders and flew off towards Poland, flat out at tree-top level, and machine gunning columns of German troops marching towards Prague as he went. Not unexpectedly, the Polish Air Force was delighted to accept Polish-speaking František as a Sergeant First Class with over 340 flying hours in his logbook.

Again a fighter pilot, Josef František was soon to master the Polish PZL fighter, and on September 1, 1939, when the Germans invaded he was soon into action. The odds were massive, immense fleets of technically superior aircraft filled the skies. The tiny Polish Air Force did its country justice and more, fighting with tremendous courage – one of its fighter pilots accounting for four of the faster and more heavily armed Messerschmitt Bf 109s; that man was, of course, František.

After the retreat to Zaleszczyki, Josef František and his fellow airmen began to plan for their continued fight, and flew across the Romanian border on September 22, 1939. They flew from Krenimonce to Jassy and on to Bucharest where their aircraft were confiscated and they were interned by the pro-German regime.

It is not known how František managed to obtain a new Czech passport, nor how he managed to escape from internment, suffice it to say that he did, and determined to fight he boarded the SS Gdansk on October 2, 1939, bound for France via the Balkans and Syria. The young Czech pilot disembarked at Marseilles in France on October 21, 1939, and immediately travelled by train to Paris where he enlisted alongside the Poles as aircrew in the French Armee de l’Air four days later. He was soon familiar with French fighters and was ready when the inevitable Blitzkrieg began again.

On May 10, 1940, the Germans invaded France and the Low Countries in devastating fashion, and as massive Panzer columns thrust forwards, the skies grew dark with Goering’s fleets of bombers. Within a short time, Josef František was again in action. Day after day he flew beside the Poles and French fighter pilots combating the hordes of Ju 87 Stukas and heavy bombers with their escorts of Messerschmitt Bf 109 and Bf 110 fighters. A Polish account of his activities during this frantic time credits the “superb pilot and magnificent destroyer of Germans” with ten or 11 aerial victories during the three weeks he was flying. (It is now believed that these victories should, in fact, be credited to František Perina, a Czech pilot who flew with GCI/5, claiming a number of German aircraft whilst flying a Curtiss H75A.)

With the Battle for France over, and the Battle of Britain about to begin Josef František and the Polish fighter pilots journeyed the hazardous route to Bordeaux and gained passage on a freighter bound for Britain, from where they would continue to fight the Germans. In June 1940 he volunteered for the Royal Air Force, which having suffered the loss of a great many pilots, was finding it impossible to make up the numbers by training from scratch. The RAF recruiters were pleased to accept any pilots, and especially experienced fighter pilots – and so young František became 793451 Sergeant Pilot Josef František, RAFVR. The number of Polish volunteers keen to get back into the fight enabled the RAF to form 303 Squadron on August 2, 1940, at RAF Northolt, it was here that Josef František rejoined them after a familiarisation period with the Hurricane fighter.

The Polish Squadron was non-operational at the time, the RAF would not accept their Allies as operational until they could speak enough English and fly in formation to RAF standards. Frustration was massive, fighter pilots were needed badly and yet they couldn’t take part in the fighting. After a chance encounter with the Luftwaffe whilst on a training mission, the Operational Classification was at last granted. Josef František and the Poles declared ‘Open Season’ on the Luftwaffe and began their very personal war from another land against those who had stolen their own.

František flew in his squadron’s first combat at full strength on Monday September 2, 1940. At 1750 hours at 19,000ft (5,790m) over Dover, he shot a Bf 109 off the tail of Flying Officer Henneberg, firing repeatedly into it until it crashed. On the second patrol the next day he broke formation and just below the clouds found a solitary Bf 109 which he raked with devastating bursts of .303 machine gun fire, causing it to dive into the sea. On Thursday, flying as Blue 2, Josef František shot down a ‘109 that he believed was about to machine gun an RAF pilot in his parachute, and then claimed a Ju 88 bomber before his Hurricane was riddled by machine gun fire.

The very next morning, again airborne from Northolt, he was in combat with the biggest formation encountered to date and claimed another ‘109 before being shot up by the German’s wingman – he returned to base, his aircraft full of bullet holes. On his safe landing the squadron commander made a recommendation that he be awarded the Distinguished Flying Medal, the wing commander noting his “great gallantry in attacking vastly superior numbers of enemy aircraft’.

Most of his victories were achieved in Hurricanes P3975/U and R1475/R. The eight machine guns were used to deadly effect as František went in close to ensure his victim’s demise.

On Monday, September 9, information as Green 2 František was again in battle with a massive Luftwaffe formation near Beachy Head. During a dogfight, he fired a long burst into the cockpit of a 109 killing the pilot. Immediately in front of him he saw Flight Sergeant Wunsche DFM bale out of his shot up Hurricane, and leaving his Polish friend protected by a Spitfire, František caught a Heinkel He 111 bomber which he raked with his eight.303s. The bomber crashed in flames. Directly afterwards, he was ‘jumped’ from above by a Staffel of ‘109s and four big holes were punched in his Hurricane by cannon shells – stopped only by his armoured seat. Spitfires saved him and the Czech made a crash landing in a field of cabbages at Falmer near Brighton. He walked to the station and caught the express to London carrying his parachute.

Josef František’s most successful day in combat was September 11, 1940, in the Horsham area when he shot down a He 111 bomber and two ‘109s. Scrambled at 1530 hours, the squadron was attacked by German fighters before they could reach the bombers. František, flying as Blue 2, turned sharply on the tail of a ‘109 and opened fire – it burst into flames. Diving out of the clouds, he then found a straggling He 111 bomber which he shot down. Turning for home, dangerously low on fuel and almost out of ammunition, František met another ‘109 which he riddled with gunfire and was forced to leave smoking as he reckoned that he must have been flying ‘on fumes’. He was sure the German was bound to crash at sea.

Reprimands for his ‘flying fury’ left the Czech unmoved – he could not be persuaded to hold formation, one sight of the enemy and he would break and engage. He often sustained combat damage dogfighting as he had in France and would only turn for base when his ammunition was exhausted, normally with a ‘kill’ under his belt. František flew with passion and a real determination to destroy as many Germans as he was able.

On Sunday, September 15, 1940, 303 Squadron tangled with a formation of about 80 German aircraft over. South London. Josef František came screaming in to attack two twin-engined Messerschmitt Bf 11 Os and shot chunks off one aircraft, leaving it to go down in flames. Three days later, flying near West Mailing at 17,000ft (5,180m) František saw a single ‘109 heading for the South Coast as his fellow pilots attacked a Dornier 215 on a photo-recce sortie. He closed in on the battle-damaged fighter and slammed two vicious bursts into the cockpit. The fighter turned over and plunged into the sea.

The Polish leader, General Sikorski, visited 303 Squadron on September 20,1940, awarding several Polish gallantry medals – Sgt František received the highly-prized Virtuti Militari. His Majesty King George VI inspected the Polish fighter squadron on September 26, 1940, and presented the awards made by the RAF to their Polish airmen, on this occasion Josef František received a well-earned DFM for his bravery.

The order to scramble interrupted the King’s visit at 1630 hours and the Squadron was airborne from Northolt in minutes. A running battle ensued at 16,000ft (4,880m) over Portsmouth, across the Channel and continued over French soil. František claimed two He 111 bombers. Early next morning he downed another ‘One-Eleven’ and a Bf 110. After his first burst of fire the bomber’s starboard engine caught fire, another burst set the port engine ablaze. Heading for home, the Czech Sergeant found a formation of Bf 110’s and he closed to 100 yards (90m) before opening fire, damaging a ‘110 which made as if to surrender. At tree-top height, the German pilot appeared to change his mind and opened his throttles wide in a bid to escape. František hacked the aircraft from the sky with a savage burst – the ‘110 hit the ground and exploded in a sheet of flames.

Back at Northolt the CO, Sqn Ldr Kellett recommended František for a further award, a Bar to his DFM stating “he is the outstanding pilot of the squadron and appears fearless in his task -the destruction of the enemy”. The Air Officer Commanding noted, “even in this squadron of fearless fighters, this sergeant pilot has been outstanding, his quiet cool personality hides a born and ruthless fighter”. Again Air Chief Marshal Dowding gave his strong support, and the award was confirmed.

Several routine sorties followed, and on return from an early morning patrol on October 8, 1940, a 303 Squadron Hurricane, serial number R4175, crashed suddenly and unexplainedly beside a golf course at Cuddington Way, Ewell, Surrey. Sergeant Josef František was killed instantly in the burning wreck.

The award of a Bar to the DFM had been confirmed on the previous day. František had received the DFM and Bar from the British, the Croix de Guerre from the French, a Virtuti Militari from the Polish, who also posthumously awarded him the Krzyż Walecznych (KW) and three Bars (on February 1, 1941) and the Válečný kříž 1939 by his own country, posthumously on July 15, 1941. Josef František was buried with full military honours in the Polish Air Force cemetery at Northwood in Middlesex.

The crash, still unexplained to this day, had succeeded where the might of the Luftwaffe had failed. Bearing in mind that he was attributed with four ‘kills’ during the few days he fought in Poland and 17 ‘kills’ in one month of the Battle of Britain, one can only speculate at how many more he would have claimed had he survived until the end of the war. Seventeen kills made him the unchallenged top-scoring fighter pilot of The Few and his total of 17 aerial victories make František one of the top-scoring aces of the Allied forces during World War Two.

The claims listed below are only for the period of service with the Royal Air Force, all were achieved whilst flying Hurricanes with 303 Squadron.

Date Time Hurricane Action
02/09/40 17:50 RF-U, P3975 1 Bf 109E, 5km East from Dover
03/09/40 15:40 RF-U, P3975 1 Bf 109E, mid Channel off Dover, mistakenly reported as a HE113
05/09/40 15:05 RF-R, R4175 1 Ju 88
05/09/40 15:10 RF-R, R4175 1 Bf 109E
06/09/40 09:00 RF-R, R4175 1 Bf 109E, nr Sevenoaks 1 Bf 109E (WNr 1138), pilot Oblt Albert Waller of 3./JG52, became POW. Heavy damage to Frantisek’s Hurricane causing him to crash land on a field nr Falmer.
09/09/40 18:00 RF-U, P3975 1 Bf 109E, nr Horsham
09/09/40 18:05 RF-U, P3975 1 He 111H-2, Beachy Head. WNr 5548 A1+DS of III/KG53, crashed on French coast
11/09/40 16:00 RF-S, V7289 2 Bf 109E, Horsham
11/09/40 16:05 RF-S, V7289 1 He 111, Horsham
15/09/40 12:00 RF-P, P3089 1 Bf 109, Hastings
18/09/40 13:15 RF-V, V7465 1 He 111, West Malling
26/09/40 16:30 RF-R, V4175 1 He 111, Portsmouth
26/09/40 16:35 RF-R, V4175 1 He 111, S/E Portsmouth
27/09/40 09:20 RF-R, V4175 1 He 111, Horsham
27/09/40 09:20 RF-O, L2099 1 Bf 110D, Gatwick, pilot Oblt Ulrich Freiherr von Grafenreuth WNr 3147 L1+BL of 15./LG1
30/09/40 16:50 RF-R, V4175 1 Bf 109E, Brooklands, pilot Lt Herbert Schmid WNr 3895 of 6./JG27, became POW
30/09/40 16:55 RF-R, V4175 1 Bf 109E, Brooklands, probable

In the short space of 30 days, Josef František had claimed 17 enemy aircraft destroyed and one probable. It is interesting. to note that NO damage claims were made.

Of the Hurricanes he flew whilst achieving this Battle of Britain record…

L2099

Moved to Admiralty control March 1941.

P3975

listed as 601 Squadron and crashed in forced landing at Middle Wallop, June 1, 1940. Repaired and returned to service?

R4175

Hit by a bomb at Northolt October 6 1940.

V7289

Shot down by Bf 109 over Surrey September 27 1940.

V7465<

Went on to serve with 229 Sqn, 56 OTU and 55 OTU until struck-off charge May 27 1944.

© Flypast March 1995
Posted in Ace, Battle of Britain, Biography, France, Poland | 1 Comment

Pokoritel Alsterufera / The humiliator of the Alsterufer

Pokoritel Alsterufera
The humiliator of the Alsterufer


by

Pavol Vitko
This book is published by the Military Support Foundation, a Slovak military charity organisation. The publication is compiled and written by military journalist Pavol Vitko, and also contains a specialist supplement on the history of the RAF Czechoslovak fighter and bomber squadrons, in the UK, by military historian Peter Šumichrast.

Major General (Rtd) Ivan Otto Schwarz was born in Bratislava and grew up in Bytča. Shortly before the outbreak of WW2, his father sent him to the UK in anticipation of the Holocaust. However, once there, he left the safety of Wales and donned military uniform. As a 16-year-old boy he enlisted into the British Army. At his own request and with his interest in military aviation, he was transferred in the rank of Private to the Czechoslovak Defence Force with effect from 20 January 1941. On 27 December 1943, as an air gunner he participated in the greatest triumph of 311 Squadron – the sinking of the armed German blockade runner Alsterufer along with her strategic cargo, thanks to which the crew of P/O Oldřich Doležal received high British and Czechoslovak military decorations.

Following a short stay in post-war Czechoslovakia, he returned to the UK due to rising political pressure against the members of the Western Resistance [i.e. the Czechoslovak airmen and soldiers who had fought alongside the Allies on the battlefields of Western Europe, North Africa, and the Middle East in WW2]. In the UK he set up and ran his own business. In the years 2006-2009, he was the Chairman of the Free Czechoslovak Air Force Association in the UK. Based on the Order of the President of the Slovak Republic, he was promoted to Major General with effect from 1 May 1995. In 2005, the President of the Slovak Republic awarded him with the Order of the White Double Cross, 3rd Class. Major General (Rtd) Ivan Otto Schwarz kept returning to Slovakia and visited the SVK MOD and General Staff on several occasions.

100% of the proceeds from the book go to the Military Support Foundation charity

Publisher:
Vydavateľ
Vojenská podporná nadácia
Military Support Foundation
ISBN: 978-80-972190-2-4
Format:
Počet stran
Hardback, 522 pages, 400 photos
Viazaná, 522 strán, 400 fotografií
Language:
Jazyk
Slovak/English
slovensky/anglicky
Published:
Publikované
2018
Price:
Cena
€ 45
Posted in 311 Sqd, Biography, Books, Not Forgotton | Leave a comment

Rudolf Holecek – 29.9.2018. – Cerekvice

Image | Posted on by | Leave a comment

Adolf Vrana – One of the Few

Adolf ‘Ada’ Vrána

jeden z “mála

…………………….* 27. 10. 1908.

…………………….† 25. 02. 1997.


Pre-WW2:
Před druhou světovou válkou:

Adolf ‘Ada’ Vrána was born at Nové Pace on 27 October 1908, the second-born son of Josef Vrána, a police officer, and his wife Františka. After completing his elementary schooling, he briefly found employment as a trainee blacksmith before changing jobs to work as a trainee mechanic at a local power station. On reaching the age of 18, he was required to undertake his compulsory military service which commenced on 1 October 1928. He was selected to join the Czechoslovak Air Force and was assigned to the 1st T.G. Masaryk’ Air Regiment at Prague-Kbely airbase for his basic military training and training as an aircraft mechanic. On 28 February 1929, having completed this training, he was posted to the 4th Air Regiment at Hradec Králove airbase where he was an aircraft mechanic.

Adolf “Ada” Vrána se narodil v Nové Pace 27. října 1908 jako druhý syn četníka Josefa Vrány a jeho ženy Františky. Po ukončení měšťanské školy se nakrátko stal kovářským učněm, ale brzy přešel do učení na technika v místní elektrárně. Když dosáhl osmnácti let, byl od 1. října 1928 povolán na prezenční vojenskou službu. Základní vojenskou službu a výcvik leteckého mechanika si odbyl jako člen Československého letectva u leteckého pluku 1 T. G. Masaryka na letišti v Praze – Kbelích. Po ukončení výcviku, 28. února 1929, byl odeslán jako letecký mechanik k leteckému pluku 4 v Hradci Králové.

However Adolf’s aspiration was to fly and, having volunteered, he was selected for pilot training in August 1929. He was posted to the Military Aviation Academy at Prostějov where he successfully graduated on 1 December 1930, receiving promotion to the rank of četař (Sergeant) on 16 December. Between 16 March and 16 May 1931, he was stationed at the Military Aviation Academy at Chleb for fighter pilot training. Successfully completing this course, he returned to the 4th Air Regiment at Hradec Králove and was assigned to the 41st Fighter Squadron as a fighter pilot.

Jeho přáním však bylo létat. Přihlásil se proto jako dobrovolník k leteckému výcviku. V srpnu 1929 byl vybrán a odeslán na Vojenskou leteckou akademii v Prostějově, kde úspěšně absolvoval 1. prosince 1930, a 16. prosince 1930 byl povýšen do hodnosti četaře. Od 16. března do 16. května 1931 procházel výcvikem stíhacího pilota na Vojenské letecké akademii v Chebu. Po jeho úspěšném ukončení se vrátil k leteckému pluku 4 v Hradci Králové a byl přidělen ke 41. stíhací letce jako polní pilot letec.

In the years that followed, he attended further training courses including night-flying, aerial-observation and, in Boce Kotorské, Yugoslavia, seaplane training. However, Adolf realised that further development of his military career would be restricted because he had left school early without taking school-leaving examinations. To overcome this obstacle, he began a correspondence course to study for his school-leaving certificate whilst simultaneously exercising his military duties. This he achieved, enabling him to enrol at the Military Academy at Hranice in 1934. That August, whilst waiting to be interviewed by the Station Commander-in-Chief at the Academy, he met another cadet airman, Tomáš Vybíral, who was to become a lifelong friend. They were billeted together with both graduating in July 1936.

V následujících letech navštěvoval další letecké kurzy včetně nočního létání, leteckého pozorování a v Boce Kotorské v Jugoslávii také výcvik na plovákových letounech. Adolf si uvědomil, že další pokrok v jeho vojenské kariéře bude omezen skutečností, že odešel ze školy v příliš mladém věku a nesložil maturitu. Rozhodl se proto zapsat se do korespondenčního kurzu a doplnit si vzdělání při současném plnění svých služebních povinností. Po jeho absolvování mohl v roce 1934 nastoupit na Vojenskou akademii v Hranicích. V srpnu toho roku, když čekal na pohovor u velitele akademie, se setkal s leteckým kadetem Tomášem Vybíralem a stali se z nich nejlepší přátelé. Po dobu studia spolu bydleli a oba absolvovali v červenci 1936.

On 1 August 1936, at the rank of poručík (P/O) he was posted to the 91st Squadron of the 6th Air Regiment which was then the only night-fighter squadron in the Czechoslovak Air Force. That October he returned to the Military Academy at Prostějov for an instructor’s course, graduating on 30 January 1937. On 9 February 1937, he returned to the Military Aviation Academy at Chleb and then to Prostějov as a flying instructor. His next posting was to the Leteckém ústavě, the Aviation Research Institute, at Prague-Letňany airbase where he was a test pilot. By 15 March 1939, when the Germans occupied Czechoslovakia, he had achieved 2,088 flying hours.

1. srpna 1936 byl v hodnosti poručíka odeslán k 91. letce leteckého pluku 6, která byla v té době jedinou letkou nočních stíhačů v československém letectvu. V tomtéž roce se v říjnu vrátil na Leteckou akademii do Prostějova k vykonání instruktorských zkoušek, které složil 30. ledna 1937. 9. února 1937 se vrátil na Vojenskou leteckou akademii v Chebu, a později do Prostějova jako letecký instruktor. Jeho následujícím umístěním byl Vojenský technický a letecký ústav v Praze – Letňanech, kde působil jako zkušební pilot. Do německé okupace Československa, 15. března 1939, nalétal 2.088 hodin.

On his way to Poland.
Na ceste do Polska.

Immediately after the German occupation of Czechoslovakia, the Czechoslovak Air Force was disbanded by the Germans and all personnel dismissed. On 1 July 1939 Adolf escaped to Poland and reported for duty at the Czechoslovak Consulate in Krakow. The Czechoslovak escapees were billeted at Maly Bronowice, a former Polish army camp outside Krakow, and it was here that Adolf was to meet with Tomáš again, Tomáš being heavily involved in organising escapers for their onward journey to France. After a short time there, along with other escapee Czechoslovak airmen, Adolf travelled by train to Gydnia, Poland where they boarded the ‘Kastelholm’, a Swedish coastal-cruising ship, and sailed for Calais, France.

Bezprostředně po německé okupaci Československa bylo československé letectvo rozpuštěno a jeho příslušníci propuštěni ze služby. Adolf uprchl 1. července 1939 do Polska a přihlásil se do služby na konzulátu ČSR v Krakově. Českoslovenští uprchlíci byli ubytování v bývalých kasárnách Polské armády v obci Male Bronownice nedaleko Krakova. Zde se opět setkal s Tomášem Vybíralem, který se aktivně podílel na organizování dalšího pokračování cesty uprchlíků z Polska do Francie. Po krátkém pobytu v táboře se Adolf vydal vlakem do Gdyně, kde se nalodil na švédskou vyhlídkovou loď “Kastelholm” a odplul do Calais ve Francii.

To France aboard the Kastelholm.
Cestou do Francie na palubě Kastelholmu.

France:
Francie:

On arrival in France, Czechoslovak escapees were required to join the French Foreign Legion for a five year period with the agreement that, should war be declared, they would be transferred to French military units. Adolf, with the rank of Sergeant, was at the Legion’s barracks at Nanterre, near Paris, awaiting medical examination and documentation to be completed prior to transfer to the Legion’s training base at Sidi-bel-Abbès, Algeria. Fortunately for him, war was declared before he was sent to Algeria. Instead, on 9 October he was released from the Legion’s service and transferred to l’Armée d’Air at their Paris recruitment centre and then on to Centre d’Instruction de Chasse for re-training on French equipment and to learn rudimentary French at Chartres airbase where again he was to meet with Tomáš.

Po příjezdu do Francie byli českoslovenští uprchlíci vyzváni ke vstupu do cizinecké legie s úvazkem na pět let s dohodou, že pokud vypukne válka, budou převedeni k francouzským vojenským jednotkám. Adolf, v hodnosti četaře, byl umístěn do kasáren cizinecké legie v Nanterre, nedaleko Paříže, a čekal zde na zdravotní prohlídku a vyřízení dokumentace před přesunutím do výcvikového tábora cizinecké legie v alžírském Sidi-bel-Abbès. Naštěstí pro něj došlo k vyhlášení války dříve, než byl do Alžíru přesunut. Místo toho byl 9. října z cizinecké legie propuštěn a převeden k l’Armée d’Air do náborového centra v Paříži a potom do Centre d’Instruction de Chasse k přeškolení na francouzskou techniku a studiu základů francouzštiny na letišti v Chartres, kde se opět setkal s Tomášem.

Adolf completed his re-training, achieving a further 38 flying hours to add to his record, and on 1 May 1940 was promoted back to the rank of Sergeant within l’Armée d’Air. Ten days later, Tomáš and he were posted to GC I/5, a fighter squadron based at Suippes airbase near Rheims and equipped with Curtis H-75c aircraft. Adolf was assigned to number I escadrille and Tomáš to number II escadrille of that unit. Amongst other Czechoslovak pilots already with GC I/5 were Alois Vašátko and František Peřina, both of whom were to achieve considerable success in combat during the forthcoming Battle of France.

Adolf ukončil přeškolení a nalétal při tom dalších 38 hodin. 1. května získal u l’Armée d’Air zpět hodnost poručíka a o deset dnů později byl spolu s Tomášem převelen ke GC I/5, stíhací peruti umístěné na letišti v Suippes nedaleko Rheims, vybavené stroji Curtiss H-75c. Adolf byl přiřazen k 1. letce, Tomáš pak 2. letce této jednotky. Mezi československými letci, kteří už u GC I/5 působili, byli i Alois Vašátko a František Peřina, kteří v nadcházející bitvě o Francii dosáhli významných úspěchů.

The Germans invaded France on 10 May 1940. During the ensuing Battle of France, Adolf flew 30 operational hours, often being scrambled three times a day and achieving combat success during heavy fighting with the Luftwaffe:

Německo Francii napadlo 10. května 1940. Během bitvy o Francii Adolf nalétal 30 operačních hodin, často startoval i třikrát denně a v těžkých střetnutích s Luftwaffe dosáhl těchto bojových úspěchů:

Date
Datum
Time
Čas
Aircraft
Letoun
Action
Akce
25/05/40 10:30 Curtis 75a a Hs 126 shared victory near Boult-aux-Bois.
Sdílený sestřel Hs 126 u Boult-aux-Bois.
26/05/40 12:10 Curtis 75a a He 111 shared victory near Tannay, South of Sedan.
Sdílený sestřel 111 poblíž Tannay, jižně od Sedanu.
07/06/40 10:15 Curtis 7ac a Hs 126 shared probable, North East of Soissons.
Sdílený pravděpodobný sestřel Hs 126 severovýchodně od Soissons.

On 13 May, he was shot down during combat with a Luftwaffe Me 109. Although slightly wounded, he managed to bail-out of his Curtis 75a and parachuted to safety.

13. května byl sestřelen v souboji s německým Me 109, lehce zraněn vyskočil ze svého Curtissu 75a na padáku a bezpečně přistál.

The rapidity of the Blitzkrieg instigated frequent changes of GC I/5 fighter squadron’s airfields as they retreated westward. By 20 June they had already moved three times and were now at La Salanque airbase near Perpignan in Southern France. Later that day, the unit was ordered to evacuate from mainland France and fly to Maison Blanche airbase in Algeria. Forty-five aircraft prepared to depart. Adolf had already started the engine of his Curtis when he noticed that Tomáš’s aircraft would not start and that he would have been left behind. Without a second thought, Adolf left his cockpit, went over to Tomáš’s Curtis’ aircraft with a starting handle, mounted it to the engine and started to rotate the handle until the engine burst into life. They then both took-off for the flight to Maison Blanche.

Rychlost Blitzkriegu způsobovala u perutí GC I/5 při postupném ústupu na západ časté změny letišť a postupný ústup na západ. Do 20. června se přesunuly již třikrát, a nyní působily na letišti v La Salanque nedaleko Perpignanu v jižní Francii. Ten den dostala jednotka rozkaz opustit Francii a evakuovat se na letiště v Maison Blanche v Alžíru. Čtyřicet pět strojů se připravilo k odletu. Adolf už nastartoval motor svého Curtisse, když si všiml, že Tomášův stroj nestartuje a on tedy neodletí. Bez přemýšlení vystoupil z kokpitu, přišel se startovací klikou v ruce k Tomášovu letounu, připojil ji a roztáčel jeho motor tak dlouho, dokud nenaskočil. Potom oba společně odletěli do Maison Blanche.

Shortly after their arrival in Algeria, the unit was redeployed from Maison Blanche to Oran and it was there that they learned that France had capitulated. Winston Churchill, the British Prime Minister, appealed to all the evacuated Czechoslovak airmen to come to Britain and continue the fight from there. The l’Armée de l’Air released the Czechoslovak airmen from their service so that they could make their journey to Britain.

Krátce po příletu do Alžíru byla jednotka přesunuta z Maison Blanche do Oranu a tam se dozvěděli o francouzské kapitulaci. Britský ministerský předseda Winston Churchill vyzval všechny československé letce k přesunu do Británie a pokračování v boji. l’Armée de l’Air propustila Čechoslováky ze svých služeb, takže se mohli vydat na cestu do Británie.

On 24 June 1940, at a farewell ceremony for the squadron in Oran, four Czechoslovak airmen, Alois Vašátko, František Peřina, Tomáš Vybíral and Adolf Vrána, were awarded the Knights of the Order of Honour of Legion, along with the Croix de Guerre with Palm for their bravery during the Battle of France.

Při ceremoniálu na rozloučení s perutí 24. června 1940 v Oranu byli čtyři českoslovenští letci, Alois Vašátko, František Peřina, Tomáš Vybíral a Adolf Vrána, oceněni za statečnost v bitvě o Francii řády Chévalier de la Légion d‘Honneur a Válečným křížem s palmovými ratolestmi.

The Czechoslovak airmen then traveled four days by train, from Oran to Casablanca, Morocco, where they then boarded HMS Royal Scotsman which sailed to Gibraltar on 9 July and from where they embarked on to the MV David Livingstone. On 21 July 1940, now aboard a ship which was in a convoy of sixty-nine vessels, they sailed for the UK, arriving in Cardiff on 5 August 1940.

Českoslovenští letci pak cestovali vlakem čtyři dny z Oranu do Casablanky v Maroku, kde se nalodili na HMS Royal Scotsman, který je přivezl 9. července do Gibraltaru. Zde se nalodili 21. července 1940 na MV David Livingstone, loď, která plula jako součást konvoje šedesáti devíti plavidel. Do Cardifu v Británii dorazili 5. srpna 1940.

RAF:

On arrival in the UK, they were taken to the Czechoslovak transit camp at Cholmondeley, near Chester, before being transferred to the Czechoslovak Airmen’s Depot at Cosford, Wolverhampton. Adolf was accepted into the RAF Volunteer Reserve on 6 August 1940 and granted the rank of P/O ten days later. On 5 September he was posted to the newly formed 312 (Czechoslovak) Squadron based at Duxford and equipped with Hurricane I’s, thus becoming one of the squadron’s founding members.

Po příjezdu do Británie byli umístěni do Československého tranzitního tábora v Cholmondeley, nedaleko Chesteru, a následně přesunuti k náhradnímu praporu československých letců do Cosfordu ve Wolverhamptonu. Adolf byl 6. srpna 1940 přijat k RAF Volunteer Reserve a o deset dnů později mu byla přiznána hodnost poručíka. 5. září byl poslán k nově se formující 312. (československé) peruti v Duxfordu, vybavené Hurricany Mk I. Stal se tak jedním z jejich zakládajících členů.

Adolf Vrána with 312 Sqn at Duxford Summer 1940.
Alolf Vrána u 312, perutě v Duxfordu, léto 1940

The Battle of Britain was now reaching a critical phase with the RAF having a desperate need for more pilots. Thus, for the Czechoslovak pilots arriving at Duxford, the priority was a case of undertaking a crash course in rudimentary English, learning RAF radio codes in the Officers’ Mess and immediate, hasty re-training on Hawker Hurricane fighter aircraft. Adolf made his maiden Hurricane flight the day after his arrival. On 26 September, 312 Squadron was deployed to Speke airfield where its role was the defense of Liverpool and its docks. The squadron was declared operational on 2 October and on 21 October Adolf made his first operational sortie flying a Hurricane MkI P3810 in the Battle of Britain. He was to make a further three sorties during that battle but without any contact with the Luftwaffe.

Bitva o Británii právě vstupovala do rozhodující fáze a RAF nutně potřebovala další piloty. Českoslovenští letvi přicházející do Duxfordu měli za úkol především zvládnout v improvizované učebně v důstojnické jídelně základy angličtiny a radiové kódy RAF, a pak bleskové přeškolení na stíhačku Hawker Hurricane. Adolf zasedl poprvé do kokpitu Hurricanu den po svém příjezdu. 26. července 1940 byla 312. peruť přesunuta do Speke a jejím úkolem se stala obrana Liverpoolu a tamních doků. Peruť byla prohlášena za bojeschopnou 2. října 1940 a Adolf ten den uskutečnil na Hurricanu Mk I P3810 svůj první bojový let v bitvě o Británii. V průběhu bitvy uskutečnil ještě další tři bojové lety, ale bez kontaktu s letadly Luftwaffe.

On completion of his Operational Tour in January 1941, now at the rank of F/O, Adolf was initially posted for three months to No.3 Delivery Flight, based at Hawarden, Wales, delivering replacement aircraft. He was next posted, on 12 July 1941, to 310 (Czechoslovak) Squadron based at Martlesham Heath and equipped with Hurricane Mk IIbs. Here he was promoted to the rank of F/Lt and, having a ground-based role serving in the Operations Room as a Flight Control Officer, he remained there until 21 June 1942 when he returned to 312 Squadron, now deployed at Harroebeer. Despite now being 33 years old, he was able to return to operational flying. He was appointed Flight Commander of ‘B’ Flight from 25 August 1942 until 29 September, and again on 1 January 1943, when his old friend Tomáš became Commanding Officer of the squadron.

Po ukončení svého operačního turnusu v lednu 1941, nyní v hodnosti nadporučíka, byl Adolf nejdříve poslán na tři měsíce ke 3. Delivery Flight umístěné ve waleském Harwardenu, která doručovala náhradní letadla. Následně byl 12. července 1941 poslán k 310. (československé) peruti umístěné v Martlesham Heath, vybavené Hurricany Mk IIb. Zde byl povýšen do hodnosti kapitána a převzal pozici v operační místnosti jako důstojník letové kontroly. Zůstal do 21. června 1942, kdy se vrátil ke 312. peruti, nyní umístěné v Harroebeer. Ačkoliv mu již bylo 33 let, dokázal se vrátit k aktivnímu létání. Od 25. srpna do 29. září 1942 působil jako velitel letky “B” a později se jím stal ještě jednou, 1. ledna 1943, když se jeho starý přítel Tomáš Vybíral stal velitelem perutě.

Adolf Vrána, in RAF uniform.
Adolf Vrána v uniformě RAF.

Adolf’s second Operational Tour was completed on 1 June 1943, his next posting being to the Czechoslovak Inspectorate General (CIG), in London. Two weeks later he was posted to 312 Squadron’s Operations Room, now deployed at Skara Brae in the Orkney Islands. On 10 September 1943, he attended a three-week flight-controllers course at RAF Fighter Command Headquarters at Stanmore, London. His next posting on 1 October 1943 was as Head of Radar Control at RAF Sopley, in Hampshire, a Ground Controlled Interception station. His last posting was on 31 January 1944 when he was appointed the Czechoslovak Liasion Officer at RAF Fighter Command Headquarters, undertaking various roles in the Operations Room until the end of the war.

Adolfův druhý operační turnus skončil 1. června 1943, a po něm byl umístěn na československý inspektorát (CIG) v Londýně. O dva týdny později odešel do operační místnosti 312. perutě, nyní umístěné ve Skara Brae na Orknejích. 10. září 1943 prošel třítýdenním výcvikem letového kontrolora na velitelství Fighter Command ve Stanmore v Londýně. Jeho dalším umístěním bylo od 1. října 1943 Head of Radar Control na základně RAF v Sopley, v hrabství Hampshire, stanici Ground Controlled Interception. Poslední službou u RAF pro něj bylo od 31. ledna 1944 místo Czechoslovak Liasion Officer v RAF Fighter Command Headquarters, kde plnil do konce nejrůznější úkoly v operační místnosti.

Adolf Vrana, Major Czechoslovak Air Force.
Major Adolf Vrána v uniformě čs. letectva

Post WW2
Po druhé světové válce

Adolf returned to Czechoslovakia on 18 August 1945 and remained in the Czechoslovak Air Force. His first posting was to the Ministerstvu obrany (Ministry of Defence) in Prague and, as a Staff Officer, he was instrumental in the rebuilding of the Czechoslovak Air Force. In September 1946, in recognition of his wartime service, he was simultaneously awarded his second, third and fourth Válečný kříž 1939 (War Cross). On 2 March 1948, he was promoted to the rank of podplukovník (Lieutenant Colonel) and appointed Commander at Prague-Kbely airbase.

Adolf Vrána se vrátil do Československa 18. srpna 1945 a zůstal v československém letectvu. Jeho prvním místem bylo Ministerstvo národní obrany v Praze, kde se podílel na poválečné obnově vojenského letectva. V září 1946 byl vyznamenán svým druhým, třetím a čtvrtým Válečným křížem 1939. 2. března 1948 byl povýšen do hodnosti podplukovníka a převelen jako velitel na letiště v Praze – Kbelích.

Following the Communist take-over in February 1948, the Czechoslovaks who fought for the Allies in WW2 were regarded as being tainted by capitalism and thus ‘undesirable’ in the new Czechoslovak regime. Many were dismissed from the military, demoted, stripped of their Czechoslovak decorations, arrested, imprisoned and subjected to other persecution and degradation. Some, however, managed to escape back to the West, one of whom was Adolf. In his case, he was placed on ‘waiting leave’ and aware of the most likely outcome of that action – arrest by the StB – Státní bezpečnost, the state secret police – and imprisonment. He requested to leave the Czechoslovak Air Force, this being granted to leave on 1 March 1949. Anticipating that he would be arrested like many of his former RAF colleagues, he began to prepare to go into exile again. This was achieved on 15 November 1949 when, with his British wife Kathleen, they escaped over the border into the American Zone of Germany.

Po komunistickém převratu v únoru 1948 byli Čechoslováci bojující na straně západních spojenců označeni jako lidé nakažení kapitalismem, a jako takoví byli pro nový režim “nežádoucí”. Mnozí z nich byli uvolněni ze služby v armádě, zbaveni hodností a československých vyznamenání, uvězněni a podrobeni pronásledování a ponižování. Někteří z nich dokázali uniknout na západ. Jedním z nich byl i Adolf Vrána. V jeho případě došlo k umístění na čekací listinu a byl upozorněn na to, co bude nejspíš následovat zatčení StB a uvěznění. Požádal si o uvolnění ze služeb československého letectva, což mu bylo umožněno 1. března 1949. Jelikož předpokládal, že by mohl být, podobně jako mnoho jeho bývalých spolubojovníků z RAF, uvězněn, začal se připravovat na další odchod do exilu. K tomu došlo 15. listopadu 1949, když se svou britskou manželkou Kathleen překročili hranici americké zóny v Německu.

After security vetting in Germany, he was able to return to England where in 1950 he rejoined the RAF on a Short Service Commission, but now at the lower rank of F/O, compared to his previous RAF rank of F/Lt. Later this was changed to a permanent commission. He served as a Flight Controller at RAF airbases in North Africa and Cyprus, retiring from the RAF at the age of 53 and with the rank of F/Lt in 1961. He subsequently became a civilian instructor at the RAF Technical School.

Když prošli v Německu všemi kontrolami, bylo jim umožněno vrátit se do Anglie, kde se v roce 1950 stal opět členem RAF s dočasným služebním zařazením, které se později změnilo na trvalé umístění, nyní však v nižší hodnosti nadporučíka odpovídající jeho předcházející hodnosti v RAF. Sloužil jako letový kontrolor na základnách RAF v severní Africe a na Kypru. Z RAF odešel v 53 letech v roce 1961 v hodnosti kapitána a stal se civilním instruktorem na RAF technical school.

In May 1990 he was made an honorary citizen of his native Nové Pace. In September the following year, at the RAF Rehabilitation Ceremony, in Prague, he was promoted to the rank of Plukovnik (Colonel) in the Czechoslovak Air Force. Sadly, by now his health had deteriorated with Alzheimers making it impossible to return to his homeland to attend these events. Since his wife had pre-deceased him in 1987, he was now resident in a nursing home at Sutton Veny, near Warminster in Wiltshire.

V květnu 1990 se stal čestným občanem rodné Nové Paky. V září příštího roku jako součást morální a politické rehabilitace československých letců RAF přijal povýšení do hodnosti plukovníka v.v. československého letectva. Jeho zdraví mu v té době již bohužel neumožňovalo cestovat a zúčastnit se slavnostního ceremoniálu osobně. Jelikož ho jeho žena předešla a zemřela v roce 1987, žil již plukovník Vrána v té době v domově pro seniory v Sutton Veny, poblíž Warminsteru v hrabství Wiltshire.

He died on 25 February 1997, aged 88 at Sutton Veny.

Zde také 25. února 1997 ve věku 88 let zemřel.

For his bravery he had ben awarded the following medals:

Za svoji odvahu a statečnost získal následující medaile:

British:1939 – 45 Star with Battle of Britain clasp
Air Crew Europe Star
Defence Medal
War Medal

Post WW2

General Service Medal with Cyprus clasp

Czechoslovak:Válečný kříž 1939 and 3 bars
Za chrabrost
Za zásluhy I.stupně
Pamětní medaile se štítky F-VB

France:

Chevalier de la Légion d’Honneur
Croix de Guerre avec palme

Remembrance:
Vzpomínková místa:

Adolf Vrána is commemorated, along with the other 2937 Battle of Britain pilots, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall at the National Battle of Britain Memorial at Capel-le-Ferne, Kent:

Adolf Vrána je uveden spolu s dalšími 2.937 piloty, Bitvy o Británii na Foxley Christopher Norris na Národního památníku bitvy o Britanii v Capel-le-Ferme, Kent:

He is also commemorated on the London Battle of Britain Memorial.

On je také připomínán na památníku Bitvy o Británii v Londýně.

In November 2017, his name, along with the names of 2507 other Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2, was unveiled at the Winged Lion monument at Klárov, Prague.

V listopadu 2017 bylo jeho jméno připomenuto mezi dalšími 2507 československými muži a ženami, kteží sloužili v průběhu druhé světové války v RAF, na pomníku okřídleného lva na pražském Klárově.


Posted in 312 Sqd, Battle of Britain, Biography, Not Forgotton | 2 Comments