Re-czeching the Czech Battle of Britain connection


Oživení české účasti v Bitvě o Británii


Col Jiří Niedoba,.

On 8 June, Col Jiří Niedoba, Czech Defence Attaché, in his final few days in the UK before returning to the Czech Republic and retiring from the Czech Army, revisited Battle of Britain locations in South-East Kent.

V posledních dnech, dne 8. června, vojenský přidělenec České republiky, plukovník Jiří Niedoba, před svým odchodem z Velké Británie zpět do České republiky, opětovně navštívil místa bitev o Británii v jihovýchodním Kentu.

For this trip he was accompanied by Brigadier General Petr Čepelka, of the Czech Air Force and his wife Eva Čepelková.

Na této cestě jej doprovázel brigádní generál Petr Čepelka z AČR a jeho manželka Eva Čepelková.

Their first stop was to The Kent Battle of Britain Museum at Hawkinge, a location he had originally visited in the Summer of 2019.

Jejich první zastávkou bylo muzeum Bitvy o Británii v Hawkinge, Kent, na místě, které již předtím navštívil v létě roku 2019.

Final location was The National Battle of Britain Memorial at Capel le Ferne Kent, the location, pre covid times, of the annual ceremony held in July to mark the start of that Battle. The Christopher Foxley- Norris Memorial Wall has the names of 2938 Allied Batle of Britain airmen’s names inscribed on it, 88 of whom were Czechoslovak.

Cílem jejich cesty byl Národní památník bitvy o Británii v Capel le Ferne v Kent, místo každoročních červencových oslav u příležitosti začátku této bitvy. Na Zdi památky padlých Christophera Foxleye a Norrise je vyznačeno 2938 jmen příslušníků spojeneckých armád, kteří se svojí účastí zasloužili o její úspěch, z nichž 88 bylo právě Čechoslováků.This entry was posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Battle of Britain, Memorial, Museum, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.