Slovak Ambassador visits Battle of Britain Kent.


Veľvyslanec SR v Británii navštívil Múzeum Boja o Britániu v Kente

His Excellency Róbert Ondrejcsák, Ambassador Slovak Embassy, London. / Jeho Excelencia Róbert Ondrejcsák, veľvyslanec SR v Londýne

On 10 June, H.E.Róbert Ondrejcsák and Col Vladimír Stolárik, Defence Attaché from the Slovak Embassy, London came the Kent Battle of Britain Museum, Hawkinge and The National Battle of Britain Memorial, Capel le Ferne for a whistle stop tour.

Pri príležitosti pamiatky čs. pilotov v Boji o Britániu dnes 10. júna 2021, veľvyslanec SR v Británii J.E. Róbert Ondrejcsák a vojenský pridelenec SR akreditovaný v Británii plk. Vladimír Stolárik prišli z Londýna do Kentu na návštevu Múzea Boja o Britániu v Hawkinge a Národného pamätníka Boja o Britániu v Capel le Ferne.

This was Ambassador Ondrejcsák’s first visit visit to these locations since his appointment to London taking office in London in January 2021. Col Stolárik had previously visited the museum in October 2020 with H.E. Ľubomír Rehák, the previous Slovak Ambassador.

Pre veľvyslanca Ondrejcsáka to bola prvá návšteva v týchto lokalitách od nástupu do funkcie veľvyslanca v Londýne v januári 2021. Plk. Stolárik navštívil múzeum v októbri 2020 s bývalým veľvyslancom Ľubomírom Rehákom.

At The Kent Battle of Britain Museum they had a guided tour around the musuem’ exhibits and in particular those pertinent to Czechoslovak pilots, by museum volunteers. The Ambassador Ondrejcsák also had the opportunity to inspect the cockpit of the Heinkel He III, one of only two Heinkels in Great Britain.

V Kentskom Múzeu Boja o Britániu absolvovali prehliadku s výkladom dobrovoľných sprievodcov a prezreli si vystavované zbierkové predmety, ktoré sa viažu na čs. pilotov z obdobia 2. sv. vojny. Veľvyslanec Ondrejcsák sa pozrel aj do kokpitu lietadla Heinkel He III, jeden z dvoch lietadiel tohto typu v Británii.

The visit concluded with Ambassador Ondrejcsák laying a Royal British Legion cross in remembrance of F/O Tomaš Glaser, a Czechoslovak pilot with 1 Sqn, who was killed in a flying accident at RAF Hawkinge on 27 September 1945.

Veľvyslanec Ondrejcsák ukončil návštevu múzea kladením kríža Kráľovskej britskej légie na pamiatku por. Tomáša Glasera, ktorý zahynul pri leteckej nehode na leteckej základni RAF Hawkinge dňa 27. septembra 1945.

Final stop of this whistle stop visit was The National Battle of Britain Memorial at Capel le Ferne Kent. The Foxley- Norris wall has the names of 2938 Allied Battle of Britain airmen’s names inscribed on it, 88 of whom were Czechoslovak, 2 of which – Ján Ambruš and Jozef Kania – were Slovak.

Jeho poslednou zástavkou bola návšteva Národného pamätníka Boja o Britániu v Capel le Ferne v Kente. Na pamätnej stene maršala letectvaSpojeného kráľovstva siraFoxleyho Norrisa je vyrytých 2 938 mien spojeneckých letcov, z ktorých 88 sú čs. letci vrátane dvoch Slovákov – Jána Ambruša a Jozefa Kaňu.

At the pilot’s memorial, a wreath was laid by Ambassador Ondrejcsák on behalf of the Slovak Republic.

Veľvyslanec Ondrejcsák položil venec pri pamätníku v mene Slovenskej republiky.

A hasty departure was then made for a mid-afternoon meeting in London for the Ambassador. We look forward to them revisiting in the future.

Veľvyslanec Ondrejcsák mal ďalšie naliehavé povinnosti a nasledoval jeho rýchly presun do Londýna. Tešíme sa na jeho ďalšiu návštevu v budúcnosti.

This entry was posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Battle of Britain, Memorial, Museum, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.