Nieuwe Niedorp – 03.06.2021.During late May 2021, the recovery of 311 Sqn Wellington T2990 started, nearly 80 years since it had crashed at Nieuwe Niedorp on 23 June 1941.

Na konci května 2021 bylo zahájeno vyzvedávání trosek bombardéru Vickers Wellington 1c T2990 patřící k 311. československé bombardovací peruti RAF. Stalo se tak téměř 80 letech ode dne sestřelení u nizozemské obce Nieuwe Niedorp 23. června 1941.

Rian van Dam. Mayor of Hollands Kroon. Rian van Dam. starostka města Nieuwe Niedorp.

On 3 June 3021, the recovery team from the Royal Netherlands Air Force, led by Major Bart Aalberts, held a press conference on site regarding the progress so far. The press conferenece was first address by Rian van Dam, Mayor of Hollands Kroon – her speech here – followed by Major Bart Aalberts, who described the technical aspects of the recovery so far, showing various Wellington artifacts found so far and also confirming that some unidentified remains of aircrew had been found.

Archeologický tým Nizozemského královského letectva pod vedením majora Barta Aalbertsa uspořádal 3. června 2021 na místě nalezení tiskovou konferenci o dosavadním průběhu. Na akci poprvé vystoupila starostka města Nieuwe Niedorp, Rian van Dam (odkaz na celá její projev ZDE). Po jejím vystoupení promluvil major Bart Aalberts, který popsal technické detaily dosavadního průběhu vyzvedávání trosek letounu a také ukázal různé, dosud nalezené artefakty. Zároveň potvrdil, že byly nalezeny zatím neidentifikované pozůstatky patřící československé posádce.

Maj. Bart Aalberts, nizozemské královské letectvo, vedoucí projektu.

As the ground at the crash site is still very marshy, he explained about why the cofferdam was needed to support the sides of the excavation hole, how the steel panels were pressed vertically into the ground and further supported with internal steel tubing and structure to provide additional strength to prevent the panels collapsing into the hole. The ground in the immediate vicinity of the crash within the cofferdam was then carefully skimmed off in layers with a mechanical digger until traces of wreckage were found.

Vzhledem k tomu, že půda v místě dopadu bombardéru je velmi bažinatá, vysvětlil, proč jsou boky výkopového otvoru vyztuženy svislými ocelovými panely, které jsou vtlačeny do země a dále rozepřeny ocelovými trubkami, aby se tak zabránilo zhroucení stěn. Zemina v bezprostřední blízkosti havárie byla opatrně odebírána ve vrstvách mechanickým bagrem, dokud se neobjevily první stopy trosek letounu.

After skimming to a depth of 1 mtr, items of wreckage were then being found which were excavated from the hole and put into alongside containers which were then removed so that the recovered items could be cleaned and identified.

Zhruba v hloubce jednoho metru se začaly objevovat první trosky, které byly přesunuty do připravených kontejnerů za účelem vyčistění a identifikace.

All human remains found are being taken to the Royal Netherlands Army Salvage and Identification Service (BIDKL) specialist laboratory at Soesterberg for detailed examination and identification.

Všechny nalezené lidské ostatky byly odvezeny do specializované laboratoře Královské nizozemské armády (BIDKL) v Soesterbergu k detailní analýze a identifikaci.

The excavation is expected to last into July 2021.

Očekává se, že výkopové práce budou trvat do konce července letošního roku.

H.E. Kateřina Sequensová, Czech Ambassador to Holland and Maj.Bart Aalberts. Kateřina Sequensová, česká velvyslankyně v Holandsku a Maj. Bart Aalberts, nizozemské královské letectvo, vedoucí projektu.

Attending this meeting was H.E. Kateřina Sequensová, Czech Ambassador to Holland and various media teams from Holland and the Czech Republic

Této akce se zúčastnila i velvyslankyně ČR v Nizozemsku Kateřina Sequensová a další zástupci z Holandska a České republiky.

Roel Rijks.

Special thanks must be made to Roel Rijks, a leading Dutch military aviation historian and very pro-active supporter of the Czechoslovak RAF airmen in Holland. He has been very instrumental in making this recovery possible. by his tireless background work and research.

Zvláštní poděkování patří Roelovi Rijksovi, přednímu nizozemskému vojenskému historikovi v oblasti letectví a velmi aktivnímu propagátoru československých letců RAF v Holandsku. Jeho neúnavné počínání na poli bádání a výzkumu velmi pomohlo v realizaci tohoto vyzvednutí.

Some thoughts of those who were there for the event:

Několik reakcí těch, kteří se zúčastnili této akce:

Roel Rijks:

“While looking into the dig site I was thinking about these young lives broken off so early because of the madness of the war. Young men fighting not only for the freedom of their Czechoslovakia but also for our freedom. I hope that the Dutch audience will learn about the bravery of these men so that they will never be forgotten!”

Při pohledu na dno jámy vždy přemýšlím o těchto mladých zmařených životech, které vyhasly tak brzy kvůli šílenství války.

Tito mladí muži bojovali nejen za svobodu svého Československa, ale bojovali také za naši svobodu. Doufám, že se nizozemské obyvatelstvo brzy dozví o statečnosti těchto mužů, aby jejich oběť nebyla nikdy zapomenuta!

Ria Schmieder:

“Very impressive and somewhat emotional by the thought that I might stand just meters away from the remains of those heroes that died for our freedom. And also full of appreciation for all the men and women working there and doing their utmost!”

„Velmi působivé a emotivní při pomyšlení, že bych mohla stát jen pár metrů od ostatků hrdinů, kteří zemřeli za naši svobodu. A také plný obdiv všem mužům a ženám, kteří tam pracují a dělají maximum!“

Harry Doesburg:

“The salvaging I attended so far always give me an emotional moment thinking of those crews, young as they are, giving their lives for our so precious freedom today!!!! And touching those items found (a/c parts) brings the whole situation so close! Mostly, I remembered the crew by in a touching 1 minutes silence!!!

„Činnosti toho charakteru, kterých jsem se doposud zúčastnil, mě vždy donutí přemýšlet o těch posádkách, mladých mužích, kteří položili své životy za naši tak vzácnou svobodu!!!! A fyzický kontakt s nalezenými artefakty vám přinese celou situaci ještě více blíže! Většinou uctívám památku těchto posádek minutou ticha.This entry was posted in 311 Sqd, Information, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

4 Responses to Nieuwe Niedorp – 03.06.2021.

 1. John Walker says:

  A Truly remarkable story.
  Their Courage and Sacrifice Will Never be Forgotten.
  May they all Rest In Peace.

 2. Frederick Weckherlin says:

  My father flew on a B17, US Army Air Corps. The men who flew on this bomber, which crashed, are to be commemorated for their dedication to their country and to our freedom. Let us always remember their sacrifice. Frederick Weckherlin.

 3. Miroslav Vecka says:

  I am from the Czech Republic, Pilsen, and I am proud of these brave men. Mr. Rijks, Ria Schmieder, Mr. Doesburg, thank you very much for your support of Czechoslovak RAF airmen. I also remembered the crew. M. Vecka

 4. alex law says:

  They will be remembered

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.