The Wing – at the National Battle of Britain Memorial – the story so far……

Křídlo – na Památníku Bitvy o Británii – jak na něm pokračují práce ……..

The National Battle of Britain Memorial, at Capel le Ferne, Kent, England where the 2938 Allied Battle of Britain pilots – ‘The Few’ are commemorated.

Národní památník bitvy o Británii, v Capel le Ferne, Kent, Anglie, který připomíná 2938 spojeneckých pilotů RAF, kteří svedli bitvu o Británii.

Their names are engraved on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall. Amongst their numbers are the 88 Czechoslovak RAF pilots who flew in that vital battle.

Jejich jména jsou vyryta na Christopher Foxley-Noris, zdi památníku. Mezi nimi je 88 jmen československých pilotů RAF, kteří létali a bojovali v této životně důležité bitvě.

The Battle of Britain Memorial Trust have for some years been fund-raising for a ambitious, and eye-catching visitors centre – The Wing – at the Capel-le-Ferne site.

Battle of Britain Memorial Trust, po několik roků získával finanční prostředky pro ambiciózní návštěvníky vyhledávané centrum – Křídla – v Capel-le Ferne.

The Wing is in the shape of a Spitfire wing, complete with its distinctive dihedral upswept appearance. The central ‘cockpit’ will include an open balcony offering suburb views of the sites Pilots Memorial and beyond to the English Channel and France.

Křídlo bude ve tvaru křídla Spitfire s výrazným vzepětím a zaobleným tvarem. Součástí Centrálního “kokpitu” bude balkon s výhledem přes část Památníku pilotů a mimo něj do Lamanšského průlivu a Francie.

With the aid of video walls, high-tech effects and other technology, the Wing will be an information resource which will offer an experience to illustrate to the visitor something of what it was like for the 2938 RAF pilots ‘The Few’ during the summer and early autumn of 1940.

S pomocí video stěn, výškových technických efektů a jiné technologie, bude křídlo zdrojem informací, které nabídne návštěvníkovi pro ilustraci zážitek, který mělo “pouhých”, zhruba 2938 pilotů v létě a na počátku podzimu 1940.

Within the Wing will will be a dedicated classroom area so that future generations of youngsters can be educated about the Battle of Britain.

V křídle bude vybudována třída s výstavním prostorem, kde se budou mít možnost seznámit s bitvou o Británii a vzdělávat mladí lidé.

In September 2013 work commenced and is due to be completed by July 2015 in time for the 75th Anniversary of the Battle.

V září 2013 byly zahájeny stavební práce, které mají býti dokončeny v červenci 2015 v době 75. výročí bitvy.

Development progress:
Vývoj stavby:

_______________________________________________________________

2015

Opening on 28 March 2015.
Otevření 28.března 2015.

_______________________________________________________________

Royal Opening 26 March 2015,

by

Her Majesty Queen Elizabeth II

and

Prince Philip, Duke of Edinburgh.

_______________________________________________________________

February/ únor :

24th

January/ leden :

29th

14th

2014

December/ prosinec :

8th

November/ listopad :

10th

October / říjen :

30th

23rd

September / září :

15th

August / srpen :

6th

July / červenec :

27th

16th

7th

2nd

June / červen :

27th

24th

11th5th – Roof and exterior walls started. / Byly zahájeny práce na střešní a vnější stěně :


May / květen :

27th

22nd – Scaffolding for roof started / Bylo postaveno střešní lešení :

20th – Interior walls started / Byly zahájeny práce na vnitřní stěně :

14th – Steelwork completed / Byly dokončeny práce na ocelové konstrukci. :

9th

3rd

April / Duben :

28th

25th

23rd

22nd

17th

16th

15th

14th

11th

10th Steel erection commences. / Zahájení montáže kovové konstrukce.
9th – last day the memorial will be seen like this: / poslední den památník bude vidět takhle :

1st:

_______________________________________________________________

March / Březen :

Shaping Up.
Povrchní tvarování.

_______________________________________________________________

February / Únor :

Base now prepared and awaiting steelwork.
Základna je připravená a čeká se na ocelové konstrukce.


_______________________________________________________________

2013

November / Listopad :

Preparing the base.
Příprava podkladu.

_______________________________________________________________

October / Říjen :

Pile driving begins.
Zahájení hloubení.

_______________________________________________________________

September / Září :

Site preparation.
Přípravné práce pro stavbu.

1st Day.
1. den.

Site preparation continues.
Pokračování v přípravě staveniště.

_______________________________________________________________

Article last updated: 26/03/15

This entry was posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Battle of Britain, Events, Information. Bookmark the permalink.

1 Response to The Wing – at the National Battle of Britain Memorial – the story so far……

  1. Milena Kolaříková says:

    Fantastic! Tank you very big 🙂 Milena

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.