Josef Felkl Memorial Plaque


Josef Felkl Pamětní deska.

On 24 August 2013, at Deblín, Czech Republic,
a Memorial Plaque was unveiled at the family home of
Josef Felkl to commemorate the 70th anniversary of his death.

Dne 24. srpna 2013, byla v obci Deblín, Česká republika,
u rodinného domu Josefa Felkla, k jeho 70. výročí úmrtí,
na památku odhalena pamětní deska.

This slideshow requires JavaScript.

He had served as a Wireless Operator/Air Gunner with 311 Sqn during WW2 with the rank of Sgt.

Ve druhé světové válce byl příslušníkem 311. perutě RAF, v hodnosti Sgt.
a zařazení radiotelegrafista/palubní střelec.

His Liberator, commanded by W/Cmdr Jindřich Breitcetl DFC,
had failed to return from an operational patrol over the Bay of Biscay.

Jeho Liberátor, jehož velitelem byl W/Cdr. Jindřich Breitcetl DFC,
se nevrátil z operační hlídky nad Biskajským zálivem.

He was 27 years old.

Bylo mu 27 roků.
This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Josef Felkl Memorial Plaque

  1. Milena Kolaříková says:

    Srdečné díky za tuto a další zprávy na Vašich webových stránkách: Vaše pilná práce přispívá k tomu, že českoslovenští letci v RAF nejsou zapomenti. Jejich zásluhy v boji i za naši současnou svobodu inspirují naše znovuvzříšené vlastenectví. Nezapomínejme ani na heslo našich válečných veteránů: “My jsme svobodu vybojovali, vy ji braňte!” Čest jejich památce.

    Many thanks for this and other reports on your website: your diligent work contributes to the perpetual commemoration of the Czechoslovak airmen in the RAF. Their worthy contribution in the fight also for our freedom today inspires our resurrected patriotic feelings. But let´s also remember the motto of our war veterans: “We have conquered the freedom, you defend it!”
    Lest we forget.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.