Otakar Hruby Commemoration

1. 11. 1913 – 15. 5. 1993
(plukovník letectva v.v.)
1 November 1913 – 15 May 1993
(Air Force Col Ret.)

Město Nová Paka a Vojenský ústav Praha ve spolupráci s Českým svazem bojovníku za svobodu pořádají

The town of Nová Paka and the Military Historical Institute of Prague in cooperation with the Czech Association of Freedom Fighters have organised on

dne 1. listopadu 2013

1st November 2013

slavnost k uctění památky letce a účastníka letecké bitvy o Britání:

a festive ceremony in remembrance of the pilot and participant in the Battle of Britain:

plk. Otakara Hrubého, DFC

Col. Otakar Hrubý DFC

při přiležitosti 100. výročí narození

to commemorate the 100th anniversary of his birthday

Absolvent Školy leteckého dorostu v letech 1932-1933 v Prostějově. Původně pilot vícemístných letounů, později sloužil jako stíhač. U francouzského prodělal výcvik na území severn Afriky v Blidě a 28. 5. 1940 přidělen ke Groupe de Chasse I/10 do Tunisu. V době od 21. 9. 1940 do 11. 10. 1940 prošel ve Velké Británii v RAF výcvikem v 6. OTU. Poté přidělen 19. 10. 1940 k 111. britské stíhací peruťi a účastní se letecké bitvy o Británii. V jejích řadách setrval až do 20. 5. 1942, sestřeluje jistě 1 letoun a další 3 poíozuje. Další operační činnost prožil u 310. a 313. čs. stíhací peruťě. Za své mimořádné bojové výsledky byl mj. vyznanenán k 31. 12. 1944 záslužným leteckým křížem DFC.

Graduate School of aviation cadets in 1932-1933 in Prostejov. Originally a pilot multi-seat aircraft, and later served as a fighter pilot. He undertook training with the French Air Force at Blida, North Africa and 28 May 1940 was assigned to Groupe de Chasse I/10 in Tunis. Later he underwent training on 6 OTU of the RAF between 21 September 1940 to 11 October 1940. On 19 October he was posted 111 Sqn RAF and participated in the Battle of Britain. He remained with the squadron until 20 May 1942 achieving one confirmed aircraft shot down and three probables. He continued his operational service with 310 and 313 Czechoslovak Sqn’s. For his outstranding battle achievements he was awarded, the DFC on 31 December 1944,and other medals.

Dne 3. 5. 1990 jmenován čestným občanem města Nové Paka a 8. 5. 1991 převzal z rukou prezidenta Václava Havla Řád Milana Rastislava Štefánika. Zemřel 15. 5. 1993 v Nové Pace.

On 3 May 1990 he was named ​​an honorary citizen of Nová Paka and from the hands of President Václav Havel received the Order of Milan Rastislav Štefánik on 8 May 1991. Died on 15 May 1993 in Nové Pace.

Program – olavy:
Programme of the festive commemoration:

1 Přijetí oficiálních hostů starosta na radnici města
Welcome reception at the Town Hall, for official guests by the Mayor of Nová Paka
10:00
2 Pietní akt u hrobu O. Hrubého – v urnovém háji v Nové Pace
Remembrance ceremony at the grave of Otakar Hrubý at Nová Paka
11:00
3 Odhalení pamětní desky darované městem – místo konání 3. května 900, Nová Paka
Unveiling the commemorative plaque donated by the town – location is no. 900, 3 května ulice, Nová Paka
12:00
4 Oběd pro oficiální host
Lunch for offical guests
13:00
5 Zahájení výstavy o O. Hrubém (trva od 1. 11. do 14. 11. 2013) – Mětské museum
Opening of the Otakar Hrubý exhibition (from 1 Nov – 14 Nov) in the Town Museum
14:30
6 Konference pořádaná ve spolupráci s VHÚ – aula gymnasia
Conference organised in cooperation with the Military Historical Institute, Prague – in the aula of the secondary school
15:30
7 Beseda
Discussion
17:30
8 Promítání absolvenského filmu „Utrpením ke hvězdám“
Showing of the film ‘Per aspira ad astra’
18:00
9 Společenský večer pro účastníky – zahraje Evergreen Dixieland Band
Social evening for the participants – musical accompaniment by the Evergreen Dixieland
19:00
10 Promítání filmu „Nebeští jezdci“ – v sale kina, vstup zdarma
Showing of the film ‘The Riders of the Sky’ in the local cinema – entrance free
20:30

Při oslavách vystoupí Smíšený pěvecký sbor Hlas Nová Paka, The Rebel Pipes and Drums Skotské dudy a bubny, Sky Riders a Klub vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF o. s určený zejména zájemcům o československé příslušníky sloužící v řadách britské RAF a WAAF.

During the festivites, a mixed choir Voice of Nová Paka will perform, as well as Rebel Pipers Pipes and Drums Scottish pipes and drums and Sky Riders – Klubu vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF o.s aimed especially at those people interested in the Czechoslovak members serving in the ranks of the British RAF and WAAF.

Změna programu vyhrazena.

Change of programme reserved.

Do konce října proběhhne soutěž tématicky zaměřená na RAF, letce z Nové Paky a západní odboj. Informace u Mgr. M. Schlögla, ředitele ZŠ Komenského 555.

There is a competition running till the end of October , with the theme of the RAF, the airmen of Nová Paka and the Resistance in the West. More information Mgr. M. Schlögl, Head of the primary school, Komenského Street 555.
This entry was posted in 310 Sqd, 313 Sqd, Anniversary, Battle of Britain, Ceremony, Events, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.