Nad Biskajem Čeká Smrt – Over Biscay Awaits Death

Nad Biskajem Čeká Smrt.


od

Radek Makovský
Životní a válečné osudy osmi letců 311. čs. bombardovací perutě a okolnosti jejich tragického letu.

The life and wartime story of eight airmen from 311 Czechoslovak Coastal Command squadron and the circumstances of their tragic last flight.

Navzdory nevlídnému počasí panovala v sobotu 21. 8. 1943 na základně v Beaulieu skvělá nálada. Příslušníci 311. čs. bombardovací perutě byli po přezbrojení a proškolení opět připraveni pokračovat v boji proti nepříteli. Sloužit jim k tomu měly nové moderní stroje, čtyřmotorové Liberatory. Nikdo nečekal, že den, který měl proběhnout ve slavnostní atmosféře, skončí tak tragicky. Letoun velitele perutě při návratu z protiponorkové hlídky napadla a sestřelila skupina německých Messerschmittů. Žádný z osmi Čechoslováků na palubě bombardéru nepřežil.

Despite harsh weather, on Saturday 21 August 1943, at the Beaulieu airbase, a great mood prevailed. Members of No. 311 Czechoslovak Coastal Command squadron were, after re-equipping and training, ready again to continue their fight against the enemy. For that they were now equipped with new modern four-engined Liberators. Nobody expected that day, which should continued its festive atmosphere, would end so tragically. The squadrons Commander aircraft was attacked and shot down by a group of German Messerschmitts during its return from a anti-submarine patrol. None of the eight Czechoslovaks on board the aircraft survived.

Osádku Liberatoru tvořili Jindřich Breitcetl, DFC, velitel 311. bombardovací perutě, František Fencl, jeden z nejzkušenějších pilotů jednotky, Eduard Pavelka, dříve poručík u dragounů, později navigátor bombardéru, Emilián Mrázek, mladší bratr Karla Mrázka, velitele čs. stíhacího wingu, Michal Pizúr, radiotelegrafista a skvělý střelec, Jozef Halada, pověstný svojí odvahou a ledovým klidem, Vilém Jakš, palubní střelec, ale také předválečný vicemistr světa v boxu, a Josef Felkl, skromný, přátelský a obětavý muž, jehož životní touhou bylo létat a který v letadle našel svoji smrt.

The Liberator was crewed by Jindřich Breitcetl, DFC, Commanding Officer of 311 Sqn, František Fencl, one of unit’s most experienced pilots, Eduard Pavelka, former dragoon lieutenant, then navigator, Emilián Mrázek, younger brother of Karel Mrázek, Commanding Officer of the Czechoslovak Fighter Wing, Michal Pizúr, radiotelegraphist and a great air-gunner, Jozef Halada, well-known for his courage and steely composure, Vilém Jakš, air-gunner and pre-war world’s boxing champion, and Josef Felkl, modest, friendly and selfless man, whose life’s desire was to fly and who found his death in a aircraft.

 

Publisher: Nakladatelství Netopejr
Published: August 2013
ISBN: 978−80−87044−54−4
Cover: Paperback
Language: Czech
Pages: 248
Price: 289 KčThis entry was posted in 311 Sqd, Books. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.