Josef Frantisek – Otaslavice 2013

5.10.2013 v 09 hodin 30 minut ráno, jsme se sešli na Obecním úřadě v Otaslavicích, kde nás přivítal starosta obce Otaslavice ing. Rostislav Drnovský.

starosta obce Otaslavice ing. Rostislav Drnovský.
Rostislav Drnovský, Mayor of Otaslavice

On 5th Oct 2013 at 9:30 am, we met at the Community Hall in Otaslavice, where we were welcomed by Rostislav Drnovský, the Mayor of the village Otaslavice.

Dostavili se zástupci Svazu letců ČR, z Plumlova a Prostějova, primátor města Prostějova Miroslav Pišťák, zástupci Svazu protifašistických bojovníků, Aeroklubu Františka Josefa v Prostějově, dalších organizací a veřejnosti.

Attending were representatives of the Plumlov and Prostějov branches of Svaz letců (Airmens Association of the Czech Republic). Miroslav Pišťák, Mayor of Prostějov, representatives of the Association of the Freedom Fighters, Josef Frantisek’s Aeroclub of Prostejov, and other organisations and members of the public also attended.

Tajemník OÚ Otaslavice.
Secretary of the Community Office Otaslavice.

V 10.00 hodin se konalo slavnostní shromáždění u pomníku Josefa Františka, před jeho rodným domem.

A festive meeting was held at 10 am at the memorial of Josef František in front of the house where he was born.

Primátor města Prostějov Miroslav Pišťák položil kytici k památníku J. Františka.
Miroslav Pišťák, Mayor of Prostějov lays flowers at the Josef František memorial.

Pomník Josefa Františka před jeho rodným domem.
Memorial to Josef František outside his family home.

Přítomné přivítal tajemník Obecního úřadu Otaslavice. Následoval slavnostní projev starosty obce Otaslavice. K pomníku Josefa Františka položili kytice starosta obce Otaslavice, primátor města Prostějova, zástupci SL ČR odbočky 09 Plumlov, odbočky 21 Prostějov, Svazu protifašistických bojovníků a Aeroklubu Josefa Františka v Prostějově.

The Secretary of the Community Office of Otaslavice welcomed all the present. A Remembrance speech by the Mayor of Otaslavice followed. Flowers were placed at the memorial of Josef František by the Mayor of Otaslavice, the Mayor of Prostějov, representatives of Branch 09 (Plumlov) and Branch 21 (Prostějov) of Svaz letců, the Association of the Freedom Fighters and the Josef František Aeroclub in Prostějov.

Tajemník OÚ Otaslavice předčítá úryvek o J.F. z knihy.
Secretary of the Community Office Otaslavice reads an excerpt from a book about Josef František.

Poté byl přečten úryvek z knihy o bojové činnosti Josefa Františka ve druhé světové válce.

An excerpt from a book about the battle activities of Josef Frantisek during WW II was read afterwards.

z Muzea Josefa Františka.
From the Josef František museum.

Přítomní návštěvníci a hosté se odebrali do muzea Josefa Františka, kde se seznamovali s vystavenými exponáty a následovala živá diskuse.

The visitors present then proceeded to the museum of Josef František to view the exhibition and lively discussion followed.

z Muzea Josefa Františka.
From the Josef František museum.

z Muzea Josefa Františka.
From the Josef František museum.

Ve 12 hodin 30 minut starosta Otaslavic poděkoval všem přítomným za účast, předal jim knížky “Muzeum Josefa Františka Otaslavice” a slavnostní setkání bylo ukončeno.

At 12:30 the Mayor of Otaslavice thanked all the present for their participation, presented them with the book “The Museum of Josef František Otaslavice” and the festive meeting ended.

Boleslav Povolny
SL ČR odbočky 09 Plumlov
This entry was posted in Ace, Battle of Britain, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.