Memorial Plaque unveiling Ceremony – Prostejov

.

Na Den české státnosti, 28. září se před 11 hodinou dopolední na městském hřbitově v Prostějově shromáždilo asi 80 až 100 lidí na odhalení pamětní desky rekonstruovaného památníku v němž je uložena prsť z 156 hrobů československých zahraničních letců padlých ve druhé světové válce v RAF. Na celkovou rekostrukci památníku byly použity finační prostředky, které ve své závěti Svazu letců České republiky Plumlov, odkázal plukovník William G. Kauders, Sqdn. 311. , RAF, nositel vyznamenání MC Military Cross, (Vojenský kříž).

At 11 a.m. on 28 September 2012, between 80 to 100 people attended the unveiling ceremony of the name plaque at the RAF Airmen’s Memorial at Prostějov Cemetery. The name plaque commemorates the 156 Czechoslovak RAF airmen who were killed in WW2 whose symbolic urns are held in the Memorial’s vault. The Memorial was renovated this summer by the Plumlov branch of Svazu letců ČR, the Airman’s Association of the Czech Republic thanks to the money bequeathed by No 311 Sqn´s vet Lt Col William Kauders MC.

Na akci se sjeli přítomní jak z Prahy, Třebíče, Brna, Uherského Brodu a Olomouce, tak z blízkého okolí, příbuzní například Jaroslava Dohnala, Aloise Dvořáka, Jana Křivdy, Vladimíra Paličky, Josefa Pavláta, Aloise Šišky a Josefa Tománka. Zúčastnili se rovněž zástupci Statutárního města Prostějov, Svazu letců a dva mladí příslušníci Klubu vojenské historie Třebíč v uniformách RAF.

Attendees came from Prague, Třebíč, Brno, Uherský Brod, Olomouc and included relatives of former Czechoslovak RAF airmen Jaroslav Dohnal, Alois Dvořák, Jan Křivda, Vladimír Palička, Josef Pavlát, Alois Šiška and Josef Tománek. Also attending were representatives of the Prostějov Municipality, Svazu letců ČR and also two members of the Trebic Re-enactment Group wearing RAF uniforms.

This slideshow requires JavaScript.

Ceremoniál byl zahájen státní hymnou a projevem předsedy odbočky SL Plumlov Ing. Josefa Piňose. Během řeči musel posečkat, než se po startu z prostějovského letiště vzdálí hlučící dvoumotorový letoun. Symbolicky a nečekaně tak byla zdůrazněna souvislost umístění Památníku zrovna v Prostějově s existencí vojenského leteckého učiliště mezi válkami, záměrně zmíněná v jeho řeči.

The Ceremony commenced with the National Anthem, followed by a speech by Ing Josef Piňos, Chairman of Svazu letců Plumlov. While doing so, he had to wait for several seconds until the noise made by a twin-engined aircraft gaining height faded after taking-off from the airbase at Prostějov. Symbolically the location of the Memorial at Prostějov was due to the existence of the Military Aviation School Prostějov between the World Wars and was mentioned in the speech.

Následovala řeč primátora Prostějova Miroslava Pišťáka a předsedy Svazu letců ČR plk. Oldřicha Rampuly, kteří poté pamětní desku se jmény sta padesáti šesti československých letců RAF slavnostně odhalili. Ze zájemců o slovo pronesl krátkou řeč veterán RAF plk. Emil Boček. Poté byl Památník vysvěcen a ceremoniál byl ukončen písní „Svatý Václave“

Speeches by Mr Miroslav Pistak, the Mayor of Prostějov Col Oldřich Rampula, Chairman of Svazu letců ČR and RAF veteran Col Emil Boček followed. The first two unveiled the plaque. The Memorial was concescrated and the Ceremony was concluded with the song of ´Saint Wenceslas´.

Po obřadu se pozvaní mohli zúčastnit rautu v hotelu Grand, kde společně vzpomínali na své padlé příbuzné. Z rodin příslušníků čs. 311. bombardovací perutě se zde setkali manželka pilota 311. bombardovací perutě Aloise Šišky s neteří Josefa Tománka a synovcem Jana Křivdy a ze stíhačů 310. a 313. perutě neteř Aloise Dvořáka se synovcem Jaroslava Dohnala.

After the Ceremony a reception for attendee’s was held at the Grand Hotel in Prostějov where relatives were able to talk about their fallen relatives. Relatives of former 311 Sqn´s members Alois Šiška, Josef Tománek and Jan Křivda met there the relatives of 310 and 313 Fighter Sqns´ pilots Alois Dvořák and Jaroslav Dohnal.

.

.

This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Memorial. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.