New Czechoslovak items donated to the Kent BoB Museum


Nový československý přírůstek v Muzeu bitvy o Británii v Kentu


Janet Rogers, David Brocklehurst MDE and John Roger with their donated of Raimund Půda. – Janet Rogers, David Brocklehurst MDE a John Roger s památkami na Raimunda Půdu.

Memorabilia of Czechoslovak Battle of Britain pilot Sgt Raimund Půda, have been donated this week to the Kent Battle of Britain Museum, at Hawkinge, Kent, by John and Janet Rogers.

Tento týden byly Johnem a Janet Rogersovými věnovány Kent Battle of Britain Museum, apředměty připomínající jednoho z jejích československých účastníků, pilota Raimunda Půdu.

John’s late aunt, Edith Thomas, had been the partner to Raimund Půda after his wife had passed away. Sadly Edith passed away herself in January 2021 and in memory of his aunt, John began investigating the best home for Raimund’s memorabilia.

Johnova teta, Edith Thomas, se po smrti první ženy Raimunda Půdy stala jeho partnerkou. Ona sama však v lednu 2021 také zemřela. John pak začal, z úcty ke své tetě, pátrat po vhodném místě pro umístění Raimundovy pozůstalosti.

John Roger with medals and badges of Raimund Půda. – John Roger s medailemi a odznaky náležejícími Raimundu Půdovi.

We are pleased to say that John followed our recommendation to consider donating these items to the Kent Battle of Britain Museum.

Jsme potěšeni, že John dal na naše doporučení a rozhodl se věnovat tyto věci do sbírek Muzea bitvy o Británii.

His log book set and Battle of Britain memorial book. – Sada jeho log-booků a kniha připomínající bitvu o Británii.

Sgt Raimund Půda who had served in 310 (Czechoslovak) Sqn and 605 Sqn and was one of the 88 Czechoslovak pilots who flew in the Battle of Britain.

Sgt. Raimund Půda sloužil u 310. (československé) a 605. perutě. Byl také jedním z 88 československých pilotů kteří prošli bitvou o Británii.

Janet and John Rogers in front of Raimund Půda existing display cabinet at the Kent Battle of Britain Museum. – Janet a John Rogersovi před současnou malou expozicí připomínající Raimunda Půdu v Muzeu bitvy o Británii v Kentu.

To conclude their visit, David gave Janet and John a guided tour around the museum, whilst it was in winter shutdown for maintenance and preparing new exhibits for the 2022 season.

Na závěr své návštěvy provedl David Janet a Johna expozicemi muzea, a to i přesto, že není návštěvní sezóna a probíhá údržba a příprava nových expozicí na rok 2022.

______________________________________________________________

An English/Czech biography on Raimund Půda here.

Životopis Raimunda Půdy v češtině a angličtině najdete zde.

______________________________________________________________

This entry was posted in 310 Sqd, Battle of Britain, Exhibitions, Information, Museum. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.