Returning Home August 1945 – Victory Parade

With the Czechoslovak airmen from the three fighter units – 310, 312 and 313 squadrons who returned home on 13 August 1945 and 311 Sqn airmen returning two days later, a Victory Parade was held for them in Prague.

S československými letci ze tří stíhacích jednotek – 310, 312 a 313 perutí, kteří se vrátili domů 13. srpna 1945, a letci 311 Sqn, kteří se vrátili o dva dny později, se v Praze konala Přehlídka vítězství.

On 16 August 1945, Air Marshall Karel Janoušek, Commander of the Czechoslovak RAF in the UK, triumphantly led his airmen, in Prague, through Václavské náměstí to the battle-scared Staroměstské náměstí to present his airmen to Czechoslovak President, Dr Edvard Beneš and dignitaries, including those from the RAF.

Dne 16. srpna 1945 maršál letectva Karel Janoušek, velitel československé RAF ve Velké Británii, v Praze triumfálně vedl své letce přes Václavské náměstí na bitvami zničené Staroměstské náměstí, aby je představil československému prezidentovi Dr. Edvardu Benešovi a osobnostem, včetně těch z RAF.

However the euphoria of this triumphant return of the some 2500 Czechoslovak men and women who served in the RAF was not to last. Just thirty months later, in February 1948, the Communist party took control of Czechoslovakia. Those who had served with the Allies during WW2 were now the enemies of the new Communist regime in Czechoslovakia and became subject to their persecution and their legacy expunged from Czechoslovak history.

Euforie z tohoto triumfálního návratu 2507 československých mužů a žen, kteří sloužili v RAF, však neměla trvat dlouho. O pouhých třicet měsíců později, v únoru 1948, se vlády v Československu zmocnila komunistická strana. Ti, kteří za 2. světové války sloužili u Spojenců, se nyní stali nepřáteli komunistického Československa, byli předmětem jejich perzekuce a jejich odkaz byl vymazán československých dějin.

This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Into exile, Not Forgotton, Victim of Communism. Bookmark the permalink.

1 Response to Returning Home August 1945 – Victory Parade

  1. Paul McCue says:

    And I couldn’t spot a single person out of step in the parade.

    A brief interlude of deserved recognition before the political disaster that followed.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.