Czeching out the Battle of Britain.


Česká připomínka bitvy o Británii

On 6 August Col Jiří Niedoba, Defence Attaché and CWO Tomáš Kašpar, Defence Attaché Assistant from the Czech Embassy London, made a private visit to the National Battle of Britain Memorial at Capel le Ferne, and the Kent Battle of Britain Museum, Hawkinge to learn more about the Czechoslovak participation in that battle.

Dne 6.srpna 2020 plk. Jiří Neidoba, český přidělenec ministerstva obrany v Londýně a jeho asistent, štábní poručík Tomáš Kašpar soukromě navštívili národní památník bitvy o Briátnii v Capel le Ferne a muzeum bitvy o Británii v Hawkinge, aby se dozvěděli více o české účasti v této bitvě.

Laying a wreath on behalf of the Czech Republic at the airman’s memorial.
Pokládání věnce za Českou republiku u památníku letce.

Paying their respects by the airman’s memorial.
Poklona u památníku letce.

By the memorial wall where 89 Czechoslovak pilots are named amongst the 2938 Allied Battle of Britain airmen of that battle.
Zeď vzpomínek, kde jsou mezi 2.938 spojeneckými letci bitvy o Británii uvedena také jména 89 československých pilotů.

With Jules Gomez, manager at the memorial site.

Then onto the nearby Kent Battle of Britain Museum to see the numerous artifacts they have there which have Czechoslovak connections

Následovala cesta do nedalekého muzea bitvy o Británii v Kentu. Shlédli jsme zde četné zde uložené artefakty odkazující na československou účast v bitvě.

at David Brocklehurst MBE, Chairman and curator of the Kent Battle of Britain Museum.
S Davedem Brocklehurstem, MBE, ředitelem a kurátorem muzea.

Of particular interest was the museum’s recently acquired Heinkel III bomber, now in the marking of the Heinkel III shot down on 15 September 1940 by Sgt Bohumír Fürst of 310 (Czechoslovak) Sqn.
Zvláštní pozornost byla věnována nejnovějšímu přírustku muzea, bombardéru Heinkel He-111, nyní v barvách stroje sestřeleného 15.září 1940 Sgt. Bohumírem Fürstm ze 310. (československé) perutě.

By the Heinkel He III Luftwaffe bomber.
U bombardéru Luftwaffe, Heinkel He-111.

Having a close inspection of the Heinkel cockpit.
Při návštěvě uvnitř kokpitu stroje Heinkel.

This entry was posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Battle of Britain, Memorial, Museum, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.