Frantisek Perina Museum – Morkuvky


Muzeum genpor. Františka Peřiny v Morkůvkách

Malé obecní muzeum připomínající svého rodáka genpor. Františka Peřiny – letce působícího ve 2. světové válce v zahraničním odboji ve Francii (jednotka CGI/5) a Velké Británii (RAF).

The little museum commemorating our native General František Peřina – pilot who was a Czechoslovak Air Force ace during the WWII based in France (escadrille CGI/5) and Great Britain (No. 312 RAF squadron).

Informativní tabule a vystavené exponáty vás postupně provedou celým jeho životem – od dětství až po uložení jeho ostatků v rodné obci.

Information boards and items on display will take you on a journey through his whole life – from childhood till his burial at the village cemetery.

This slideshow requires JavaScript.

Témata 6 panelů jsou následující:

We have six information panels featuring:

dětství v Morkůvkách
his childhood
letecká soutěž v Curychu
Czechoslovak Air Force team at the International Air Show at Zurich, Switzerland
působení ve Francii 1939 – 1940
his stay in France 1939-1940
medaile a vyznamenání
his medals and distinctions
působení v Anglii 1940 – 1945
his stay in England 1940-1945
návrat do vlasti v r. 1993
homecoming 1993

Dále jsou zde vystaveny dobové dokumenty, osobní uniformy, modely letadel, pamětní medaile, ceny ze střeleckých soutěží a jiné památky.

The museum celebrates his life with a rich collection of contemporary documents, photos, private uniforms, models of the aircraft that he flew and other memorabilia.

Iniciátory vzniku tohoto muzea byl Obecní úřad v Morkůvkách a předseda Svazu letců plk. v. v. Stanislav Filip. Autorem expozice je historik plk. v. v. Oldřich Rampula. Muzeum slavnostně otevřel náčelník generálního štábu Armády České republiky – armádní generál Pavel Štefka dne 27. 10. 2006.

The museum at Morkuvky was ceremonially opened by the Army-General Pavel Stefka on 27th October 2006. The idea of opening the museum originated from Municipal Office in Morkuvky and a suggestion from the President of the Pilot Federation Colonel Stanislav Filip. The historian, Colonel Oldřich Rampula assembled the original exhibition.

Otvírací doba:

Měsíc
Month
Den
Day
Hodin
Time
červenec – září
March – June
1. neděle v měsíci
1st Sunday in month
14:00 – 17:00
duben – červen
July – September
každá neděle
Every Sunday
14:00 – 17:00

Mimo uvedenou dobu lze prohlídku muzea zajistit po předchozí domluvě telefonem nebo e–mailem.
Hromadné výpravy je třeba rezervovat předem.

Visits to the museum, outside these dates and times, is possible by prior arrangement by telephone or by e-mail.
Group visits must be booked in advance.

Vstupné:
Admission:
dospělí
Adults
15,- Kč
děti, student, důchodci
Children, students, seniors
5,- Kč
Kontakty:
Contact:
Muzeum – průvodce
Muzeum – guide
+420 734 454 245
muzeum@morkuvky.cz
Obec – starostka
Municipality – Mayor
+420 724 171 325
starosta@morkuvky.cz
Obecní úřad Morkůvky
Municipal Office Morkůvky
+420 519 423 125
starosta@morkuvky.cz
http://www.morkuvky.cz

_______________________________________________________________

Upozornění pro zahraniční návštěvníky:
Visitor information:

Průvodce hovoří pouze česky, avšak tištěný průvodce je k dispozici také v angličtině a francouzštině.

The guide speaks only Czech, but a printed guide is also available in English and French.

Pokud nehovoříte česky a chcete si domluvit návštěvu či získat bližší informace, pište, prosím, na email starosta@morkuvky.cz.

If you do not speak Czech and would like to arrange a visit, or to get further information, please contact the Mayor : starosta@morkuvky.cz.

_______________________________________________________________

This entry was posted in 312 Sqd, Exhibitions, Museum. Bookmark the permalink.

2 Responses to Frantisek Perina Museum – Morkuvky

  1. Petr Doktor says:

    50 years too late ……but thank you anyway…

  2. Frank Brejcha says:

    Wonderful that the brave Czechs who fought for freedom in Europe continues to be remembered and celebrated. Well done, and I hope I can visit one day.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.