Milan Maly – Remembered* 30/09/23, Brno, Czechoslovakia.

† 01/05/13, České Budějovice, Czech Republic.

Od roku 1940 pracoval v německém Kasselu, odkud se mu podařilo 21. června 1940 uprchnout přes Alpy do Jugoslávie. Na našem konzulátu v Bělehradě podepsal 29. června vstup do čs. zahraniční armády a byl převelen do Palestiny, kde byl 9. července presentován u Čs. vojenské jednotky.

In 1939 he was sent to Kassel, Germany as a forced labourer. He escaped and crossed over the Alps to Yugoslavia on 21 June 1940. In Belgrade, he enlisted in the Czechoslovak Army on 29 June and was sent to Palestine, where he joined a Czechoslovak Army unit on 9 July.

V listopadu téhož roku byl přidělen k Čs. pěšímu praporu 11 – Východnímu, 1. pěší rotě, s níž se od 31. května 1941 zúčastnil tažení v Západní poušti, od 24. června 1941 nasazení na frontu v Sýrií a od 21. října 1941 obrany západní části obranného perimetru v obklíčeném libyjském přístavu Tobrúk. Dne 7. dubna 1942 opustil osvobozený Tobrúk a byl zařazen ke 200. lehkému protiletadlovému pluku – Východnímu, 4. rotě 500. praporu. Dne 21. října 1942 byl ve skupině bývalých pouštních „tobrúckých krys“ převelen k letectvu ve Velké Británii.

In November of that year, he was posted the 1st Infantry Company of the 11th Eastern Czechoslovak Infantry Battalion, with whom he participated in the Western Desert campaign from 31st May 1941, from 24th June 1941 deployed on the front in Syria and from 21st October 1941 in the western section of the defence perimeter of the besieged Libyan port of Tobruk. He left liberated Tobrúk on 7th April 1942 and was assigned to the 4th Company of the 500th Battalion of the 200th Eastern Czechoslovak Light Anti-Aircraft Regiment. On 21st October 1942, with a group of other former ‘Tobruk rats’, he transferred the Royal Air Force in Great Britain.

Lodí „Santa Maria de Orduna“ doplul 1. ledna 1943 do skotského přístavu Greenock a 2. ledna 1943 byl presentován u Čs. depotu v St. Athan a přijat k RAF VR (osobní číslo 788498). Základní pilotní výcvik zahájil 10. dubna 1943 v Anglii. V polovině září 1943 byl převelen do Kanady, kde 16. října 1943 nastoupil elementární pilotní výcvik u 31. E.F.T.S. na základně De Winton a 28. února 1944 pokračovací výcvik u 34. S.F.T.S. v Medicine Hat. Poté byl 22. září 1944 převelen k No. 31 PD Manston ve Velké Británii, od 17. února 1945 absolvoval operační pilotní výcvik u 57. OTU.

He reached the Scottish port of Greenock aboard the ship ‘Santa Maria de Orduna’ on 1st January 1943 and on the 2nd January 1943, at the Czechoslovak Depot at St Athan and enlisted in the RAF VR (serial number 788498). Basic pilot training commenced on 10th April 1943 in England. He was posted to Canada in mid-September 1943, where on the 16th October 1943 he started elementary pilot training with 31 EFTS (Elementary Flying Training School) at the De-Winton airbase and 28th February 1944 for advanced training at 34 SFTS (Service Flying Training School) in Medicine Hat, Canada. Afterwards he was posted 31 PD (Personnel Depot) at Manston in Great Britain on 22nd September 1944, and from 17th February 1944 he concluded his operational pilot´s training at 57 OTU (Operational Training Unit).

Následně byl od 1. května 1945 přidělen jako stíhací pilot k 312. čs. peruti, v rámci níž se 18. srpna 1945 vrátil do svobodného Československa. Po válce sloužil od srpna 1945 u „třistadvanáctky“ na letišti v Plané u Českých Budějovic, kde se mimo jiné podílel na výcviku izraelských stíhacích pilotů. V roce 1991 byl Milan Malý povýšen na plukovníka letectva. Je nositelem řady čs. i spojeneckých vyznamenání.

He was then posted, as a fighter pilot, to 312 (Czechoslovak) Squadron from 1st May 1945, with whom he returned to a liberated Czechoslovakia on 18th August 1945. After the war, from August 1945, he served in „threehundredtwelve“ at Planá airbase, near České Budějovice, where he took part, amongst others, in the training of Israeli fighter pilots. Milan Malý was promoted to the rank of a Air Force Colonel in 1991. He is a recipient of numerous Czechoslovak and Allied decorations.

Do aviatického nebe odletěl 1. května 2013, přesně 68 let od svého zařazení k operační 312. čs. stíhací peruti.

He took-off to aviation heaven on 1st May 2013, 68 years exactly after his assignment to the operational 312 Fighter Sqn.

Čest jeho památce!

Honour to his memory!

Vladislav Burian
(Klub historie letectví Jindřichův Hradec
Aviation History Club of Jindřichův Hradec)
This entry was posted in 312 Sqd, Biography. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.