Josef Frantisek – 80th Anniversary


On 10 October 2020, a ceremony was held at Otaslavice to commemorate the 80th anniversary of its most famous son – Sgt Josef František – who lost his life during a flying incident when returning from a combat patrol on 8 October 1940, during the Battle of Britain.

10. října 2020 se v Otaslavicích konal vzpomínkový obřad připomínající 80. výročí úmrtí jejich slavného rodáka, Sgt. Josefa Františka. Zemřel během bitvy o Británii, 8. října 1940 při letecké nehodě, když se vracel z hlídkového letu.

This slideshow requires JavaScript.

Attending the event was MUDr Jitka Chalánková, from the Czech Senate, Col Jaroslaw Przybyslawski, Defense Attache, Polish Embassy Prague, W/Cmdr James Nichols, from the RAF, Marek Hýbl, Mayor of Otaslavice, Mrs Brigita Petrášová, Mayor of Morkůvky, Mgr. Vladimír Leitgeb, Director of the Josef František primary school, Maciej Ruczaj, Director of the Polish Institute, Prague. Relatives of Josef František and well-wishers attended but the guest list was restricted to comply with current covid-19 regulations.

Slavnostního aktu se zúčastnila senátorka MUDr. Jitka Chalánková. Col. Jaroslaw Przybyslawski vojenský přidělenec polské ambasády v Praze, W/Cmdr James Nichols, přislušník RAF, Marek Hýbl, starosta Otaslavic, Brigita Petrášová, starostka Morkůvek, Vladimír Leitgeb, ředitel Základní školy Josefa Františka, Maciej Ruczaj, ředitel Polského institutu v Praze a další hosté, jejichž seznam byl však omezen v souladu s omezeními v souvislosti s virem Covid-19.

Speech by Senator MUDr Jitka Chalánková.
Řeč senátorky MUDr. Jitky Chalánkové.

Video © Roman Starzyk

Speech by Marek Hýbl, Mayor of Otaslavice.
Řeč Marka Hýbla, starosty Otaslavic.

Video © Roman Starzyk

Speech by Vlastimil Štefek, on behalf of Klub Vojenské Historie Otaslavice.
Řeč Vlastimila Štefka za Klub vojenské historie Otaslavice.

Video © Roman Starzyk

Speech by Maciej Ruczaj, Director of the Polish Institute, Prague.
Řeč Macieje Ruczaje, ředitele polského institutu v Praze.

Video © Roman Starzyk

Video © Roman Starzyk

During the ceremony two Czech Air Force JAS 39 Gripen aircraft made a two fly-pasts over Otaslavice, on the second, they waggled their wings in acknowledgement to those below attending the ceremony.

V průběhu obřadu provedly dva stroje JAS 39 Gripen Vzdušných sil Armády České republiky dva přelety nad Otaslavicemi a všem přítomným zamávaly křídly.

Vladimír Ambros and W/Cmdr James Nichols.

Letter from British Prime Minister, Boris Johnson, to commemorate the event.
Dopis britského ministerského předsedy Borise Johnsona k této příležitosti.

After the ceremony, a small reception was held at the Josef Frantisek museum, for invited guests, during which W/Cmdr James Nichols read out a letter from British Prime Minister Boris Johnson. A Czech translation of the letter was read out by Vladimír Ambros.

Po skončení obřadu se konala v muzeu Josefa Františka pro zvané hosty malá recepce. Během ní W/Cmdr. James Nichols přednesl dopis britského ministerského předsedy Borise Johnsona. Jeho český překlad pak přečetl Vladimír Ambros.

The successful event was organised by the Klub Vojenské Historie Otaslavice and hosted by its Chairman Vladimír Ambros.

Tato úspěšná vzpomínková akce byla pořádána Klubem vojenské historie Otaslavice a vedena jejím předsedou, Vladimírem Ambrosem.

_______________________________________________________________

In England, an informal, covid-19 compliant, remembrance was held near the crash-site of where Sgt Josef František was killed in his Hurricane fighter Rf-R, R4175 on 8 October 1940.

V Anglii proběhla v souladu s omezeními způsobenými virem Covid-19 vzpomínková akce poblíž místa nehody, při níž Sgt. Josef František ve svém Hurricanu RF-R, R4175, 8. října 1940, zahynul.

The site was visited on 8 October 2020 – the 80th Anniversary of the crash – by Col Jiří Niedoba and CWO Tomáš Kašpar from the Czech Embassy, London who laid a Royal British Legion cross there on behalf of their Embassy. Similar crosses were also laid on behalf of the Slovak Embassy, London, Klub Vojenské Historie Otaslavice and the Kent Battle of Britain Museum who supported this remembrance.

Toto místo navštívili 8. října 2020, v den 80. výročí nehody, plk. Jiří Neidoba a CWO Tomáš Kašpar z České ambasády v Londýně a za ni zde umístili kříž britských legií. Stejný kříž sem přibyl jménem slovenské ambasády v Londýně, Klub Vojenské Historie Otaslavice a The Kent Battle of Britain Museum, které se také finančně podílelo na uskutečnění této akce.

Col Jiří Niedoba and CWO Tomáš Kašpar remembering Sgt Josef František.
Plukovník Jiří Niedoba and nadpraporčík Tomáš Kašpar připomínající si Sgt Josefa Františka.

_______________________________________________________________
This entry was posted in Ace, Battle of Britain, Ceremony, Events, Museum, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

3 Responses to Josef Frantisek – 80th Anniversary

  1. mike Williams says:

    He was one of many allies who helped me to achieve my dream of being as ‘free as a bird’ and becoming a fighter pilot during the ‘Cold War’ period. You will always be remembered deeply in my heart.

  2. Zdenek Samek says:

    A huge thanks to Josefu Františkovi, he has done a thousand times more for the name of his country than today’s so-called political leaders, not embracing the President of the Republic, do for it. With deep respect, dear Josef and thank you we can still speaking czech language………….

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.