Svetin schoolchildren remember Vaclav Horejsi


On 6 February 2015 the schoolchildren at Ševětín primary school held a small exhibition of their work to to commemorate the 100th anniversary of F/Lt Václav Hořejší, Navigator with 311 Sqn and was from Ševětín.

Dne 6. února 2015, žáci ZŠ v Ševětíně, připravili malou výstavu svých prací k připomenutí 100. výročí narození F/Lt Václava Hořejšího, navigátora 311. perutě, rodáka Ševětínu.

This slideshow requires JavaScript.





This entry was posted in 311 Sqd, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Svetin schoolchildren remember Vaclav Horejsi

  1. Milena Kolaříková says:

    I am so very glad that the patriotism in the Czech Republic is no longer perceived as a “dirty word”! Thank you for lovely remembrance event. Opravdu mě těší, že vlastenectví v Čechii není už považováno za neslušné slovo! Děkuji za moc milou výstavku. Milena

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.