Vaclav Horejsi – 100th Anniversary RemembranceMěstys Ševětín připravil u příležitosti 100. výročí narození bývalého příslušníka RAF, navigátora 311. (československé) perutě plk. i. m. Václava Hořejšího vzpomínkové setkání, které se uskuteční v sobotu 14. února 2015…

The Municipal Authority of Ševětín will commemorate the 100th Anniversary of the birth
of Col. (ret.) Václav Hořejší, ex-navigator of 311(Czechoslovak) Squadron RAF,
on Saturday 14. 02. 2014…

12.30 – 12.45 Prezentace hostů
Guests presentation
13:00 – 13:50 Bohoslužba v kostele, doprovodný program v místě setkávání
Church service and accompanying programme
14:00 – 16:00 Zahajovací program v místě setkání, průlet letounů
Opening program including an aircraft flypast
15:00 zpomínka na Václava Hořejšího
Remembrance of Václav Hořejší
16:00 Doprovodný program v restauraci U Zemenů
Accompanying programme at restaurant U Zemenů

Jménem všech organizátorů srdečně zve starostka Městyse Ševětín…

The Mayor of Ševětín cordially invites you on behalf of organisers to attend…

Romana Hajská

This entry was posted in 311 Sqd, Anniversary, Ceremony, Forthcoming Events, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.