Svetin schoolchildren remember Vaclav Horejsi


On 6 February 2015 the schoolchildren at Ševětín primary school held a small exhibition of their work to to commemorate the 100th anniversary of F/Lt Václav Hořejší, Navigator with 311 Sqn and was from Ševětín.

Dne 6. února 2015, žáci ZŠ v Ševětíně, připravili malou výstavu svých prací k připomenutí 100. výročí narození F/Lt Václava Hořejšího, navigátora 311. perutě, rodáka Ševětínu.

This slideshow requires JavaScript.

This entry was posted in 311 Sqd, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Svetin schoolchildren remember Vaclav Horejsi

  1. Milena Kolaříková says:

    I am so very glad that the patriotism in the Czech Republic is no longer perceived as a “dirty word”! Thank you for lovely remembrance event. Opravdu mě těší, že vlastenectví v Čechii není už považováno za neslušné slovo! Děkuji za moc milou výstavku. Milena

Leave a Reply to Milena Kolaříková Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.