Vaclav Jicha Memorial unveiled


Akce začala přesně podle plánu ve 14:00. Účastni byli nejen příbuzní Václava Jíchy, z nichž někteří se při této příležitosti setkali poprvé, ale i další vzácní hosté. Byli mezi nimi například velitel Vzdušných sil AČR brig. gen. Ing. Libor Štefánik, plk. ing. Oldřich Pelčák, náhradník prvního čs. kosmonauta a předseda odbočky 26 Praha Svazu letců ČR, která nese jméno plk. Václava Jíchy, DFC, AFC, dále plk. Ing. Míťa Milota, starosta obce Dnešice Karel Malý, autor knih o příslušnících CzRAF Pavel Vančata, členové Spitfire Clubu, zástupci Junáka z Dnešic, spoluautor knihy „Nikdo nebude zapomenut“ Petr Šatra.

The ceremony started as scheduled at 14:00. Attending were not only Václav Jícha’s relatives (some of whom were to meet for the first time) but another distinguished guests as well. They included JUDr Jan Rouček, Director of the Cabinet of Ministry of Defense, Brig. Gen. Ing. Libor Štefánik, Commander of the Czech Air Force, Col. ing. Oldřich Pelčák, backup for the first Czech cosmonaut and Chairman of 26th branch of Svazu letců [the Airman Association of the Czech Republic] which bears the name of Col Václav Jícha, DFC, AFC, Lt.Col. Míťa Milota, Karel Malý, Mayor of Dnešice, Pavel Vančata author of several books about Czechoslovak RAF airmen, members of the Czech Spitfire Club, representative of the Dnešice Scout group and Pert Šatra co-author of the book „Nikdo nebude zapomenut“ [“Nobody will be forgotten”].

This slideshow requires JavaScript.

Odhalování zahájila členka Tmavomodrých Vendula Lyachová přivítáním a přednesením programu.

Conducting the ceremony was Vendula Lyachová (from the Tmavomodrý svět goup) who welcomed all those who attendeded and guided through the events program.

Jako první vystoupil ředitel kabinetu Ministerstva obrany JUDr. Jan Rouček, který mimo jiné vyřídil pozdrav od ministra obrany a ocenil snahy o připomínání takových hrdinů občany. Následoval projev velitele Vzdušných sil AČR, jenž zdůraznil, že dnešní Vzdušné síly AČR vycházejí z tradic a hlásí se k takovým pilotům, jakým byl i Jícha. Zmínil i dnešní úkoly letectva. Poté vystoupil MUDr. Jiří Wicherek. Hovořil o tom, že je Tmavomodrým ctí zanechat trvalejší vzpomínku na Václava Jíchu, a uvedl, že národ, který si nepřipomíná své hrdiny, je těžko najde, až je bude potřebovat.

The opening speech was by JUDr. Jan Rouček who conveyed the greetings from the Minister of Defence and acknowledged the efforts of the commemoration for such heroes. Then followed a speech by Commander of the Czech Air Force who stressed that today’s Czech Air Force is based on the traditions and and values of pilots like Jícha. He also mentioned the challenges of today’s Air Force. The final speech was by MUDr. Jiří Wicherek on behalf of the Tmavomodrý svět group who said that it had been their honour that they were able to leave a lasting memorial to Václav Jícha and that if a nation that did not remember their heroes, it would be difficult to find them when they needed them.

Poté zazněla státní hymna České republiky a paní Vendulka Jones, neteř Václava Jíchy, odhalila pamětní desku.

After the Czech national anthem was played, Vendulka Jones, niece of Vaclav Jícha, unveiled the plaque.

Následovalo položení věnců a květin.

This was followed by the laying of wreaths and flower bouquets.

Poté Vendula Lyachová poděkovala přítomným za účast, přečetla seznam přispěvatelů, sdělila, že přebytek finančních prostředků bude poukázán Sdružení Čs. Zahraničních letců 1939-1945. Dále poděkovala kreslíři Pavlu Rampírovi, který nezištně připravil návrh pamětního listu, jenž byl po akci rozdán přítomným.

Vendula Lyachová thanked all for attending and read-out the list of donors, saying that the surplus funds raided would be donated to the the Association of Czechoslovak Airmen Abroad 1939 – 45. Thanks were also given to Pavel Rampír, cartoonist, whose selflessly prepared a draft commemorative sheet that was distributed to those present after the event.

Trubač zatroubením Last Post zahájil symbolickou minutu ticha, kterou pak také ukončil signálem Reveille.

The buglar played the “Last Post” followed by a minutes silence, he then played ‘Reville’.

Účastníci se po formálním ukončení jen neradi loučili a další diskuse se přesunuly do salonku blízké restaurace.

Concluding the ceremony Vendula Lyachová invited all to a nearby restaurant where a lounge had been reserved.

Rodina Václava Jíchy
Family of Václav Jícha

Vendulka Jones s některými členy skupiny Tmavomodří
Vendulka Jones with some of the Tmavomodrý svět group.

Akce měla jednoznačně pozitivní přijetí a těšila se zájmu sdělovacích prostředků. Česká televize připravila reportážní vstup, jenž byl vysílán ve večerních Událostech.

The Czech media covered the event with Czech TV broadcasting a report that evening.

Po ceremonii natočila reportérka Veronika Neprašová z Českého Rozhlasu rozhovor s rodinou V. Jíchy.

After the ceremony, Veronika Neprašová, reporting for Czech Radio interviewed relatives of Vaclav Jícha.

Nezkrácený záznam odhalení, jehož autorem je Jan Šinágl, je na:

A video of the ceremony, by Jan Šinágl, is:
This entry was posted in 313 Sqd, Ceremony, Memorial. Bookmark the permalink.

1 Response to Vaclav Jicha Memorial unveiled

  1. Jan Šinágl says:

    Nikdo nebude zapomenut: plk. Václav Jícha, DFC,AFC, 100.výročí narození pilota RAF

    Zdravím a úspěšné lety! JS:-)

    Dne 14.2.2015 v 20:14 Free Czechoslovak Air Force napsal(a): > WordPress.com > fcafa posted: ” The first of the fotos from the Václav Jícha memorial > ceremony today at Bohnice, Prague. More to follow, come back soon. ” >

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.