Brookwood May 2014


At 14:00 11 May 2014 a ceremony was held by the Czechoslovak Memorial, at Brookwood Military Cemetery, to commemorate the 69th anniversary of the end of WW2.

Dne 11. května 2014, v 14.00 hodin se u příležitosti 69. výročí ukončení druhé světové války, konal na vojenském hřbitově Brookwood u československého pomníku slavnostní obřad.

Official dignitaries present were H.E. Miroslav Wlachovský Ambassador of the Slovak Republic, Antonín Hradílek – Minister-counsellor, Deputy Head of Mission at the Czech Embassy London, Major General Miroslav Žižka – First Deputy Chief of General Staff of the Czech Armed Forces, Brigadier General Ladislav Jung – Deputy Land Forces Commander. The Defence Office of the Czech Embassy London was represented by Col. Roman Siwek and Lt. Col. René Klapáč with the Slovak Defence Office being represented by Col Vladmir Samek. Also attending were relatives and descendants of the Czechoslovak who had served in the RAF or British Army during WW2 as well as well wishers from the Czech Republic and the UK.

Kterého se účastnili velvyslanec Slovenské republiky Miroslav Wlachovský, m,inisterský poradce, zástupce vedoucího, mise na československém vyslanectví v Londýně, hlavní generál Miroslav Žižka – První zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, brigádní generál Ladislav Jung, zástupci velení vojenského letectva. České velvyslanectví v Londýně zastupovali plukovník Roman Sivek a podplukovník René Klapáč, za Slovensko plukovník Vladimír Samek. Slavnostního obřadu se dále účastnili rodinní příslušníci a příbuzní československých letců, kteří za druhé světové války byli příslušníky RAF a jejich příznivci z České republiky a Velké Británie.

This slideshow requires JavaScript.

Speeches were made, in English, by H.E. Miroslav Wlachovský, Antonín Hradílek and Major General Miroslav Žižka after which the national anthems of the Czech Republic, the Slovak Republic and Britain were played. Wreaths were then laid by the Czechoslovak Memorial.

Slavnostní projevy v angličtině přednesli H.E. Miroslav Wlachovský, Antonín Hradílek a generál major Miroslav Žižka, poté byly zahrány hymny České republiky, Slovenské republiky. Velké Británie a položeny věnce k památníku. československých letců.

A noticeable new initiative, introduced by the Czech Defence Office, for this years event was that each of the 46 Czechoslovak headstones by the memorial had a Royal British Legion cross’s, featuring a Czech flag, laid in front of it.

Patrně z iniciativy českého úřadu MO byl na každý ze 46 československých náhrobků umístěny kříže památníku Royal British Legion a před každým křížem byla dána česká vlajka.

Following the ceremony, the attendees then went to the adjacent Czechoslovaks ex-Servicemens cemetery, in the civilian section of Brookwood where the urns recently departed Miloslav Bitton and his late wife were interred.

Po ukončení slavnostního obřadu, jeho účastníci odešli na hřbitov v civilní části Brookwoodu, kde jsou pochováni zemřelí českoslovenští letci, k hrobu nedávno zesnulého Miloslava Bitton a jeho manželky.

The days event was concluded with a member of the Czech Embassy staff providing more Royal British Legion Remembrances crosses, with Czech flag, for at the attendees to lay against the 96 headstones in this section.

Celá slavnostní akce byla ukončena členem personálu velvyslanectví České republiky a zástupcem Royal British Legion, jenž umožnil umístění a vzpomínkové kříže s českou vlajkou, proti 96 náhrobkům v této sekci.

A special mention of recognition to Mr Andel, who again as in many previous years had, before the ceremony commenced, voluntarily contributed and laid red carnations against each of the Czechoslovak headstones in this section as well as two against Czechoslovak graves in the main RAF CWGC cemetery.

Zvláštní uznání si zaslouží pan Anderle, který i v tomto roce , jako v předešlých letech,, před zahájením obřadů, dobrovolně přispěl a položil v této sekci na každý československý náhrobek červené karafiáty. A stejně je tak položil na protější hroby v hlavní části hřbitova RAF CWGC.
This entry was posted in Anniversary, Ceremony, Events. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.