Otakar Hruby – 100th Anniversary Remembrance


Na památku plk. Otakara Hrubého, DFC

In memory of Col. Otakar Hruby, DFC

V pátek 1. 11. 2013 by stíhací pilot Otakar Hrubý oslavil sté narozeniny. Jeho rodiště, Nová Paka, uctilo jeho památku celodenním slavnostním programem.

On Friday 1 November 2013 was the hundredth anniversary of the birth of fighter pilot Otakar Hrubý. Nová Paka, his birthplace, honoured his memory with a day long ceremony program.

Ten byl zahájen pietním aktem u jeho hrobu v urnovém háji, kam přítomní hosté položili květiny a kde jeho památku připomněl starosta města JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. a kde promluvili také farář Československé církve husitské z Nové Paky a kaplan Armády České republiky. Na počest plk. Hrubého zazněla čestná salva a dudy a bubny The Rebel Pipers.

The program commenced at his grave where guests laid wreaths and his exploits were recalled by the Mayor JUDr Ing Rudolf Cogan Ph.D. Speeches were also made by the pastor of the Czechoslovak Hussite Church of Nová Paka and also the chaplain of the Army of the Czech Republic. In honor of Col. Hrubý a honorary salute was played and The Rebel Pipers played bagpipes and drums.

Následovalo odhalení pamětní desky na domě, ve kterém Otakar Hrubý žil, a to po projevech starosty Nové Paky a zástupců plzeňské odbočky Svazu letců a 21. základny taktického letectva Čáslav. Deska připomíná, že z tohoto domu v ulici 3. května odešel Otakar Hrubý do války, ve které se zúčastnil Bitvy o Británii i vzdušné podpory invaze v Normandii. Zmiňuje i jeho poválečné osudy, kdy byl, podobně, jako někteří jeho spolubojovníci, politickým vězněm. Po odhalení opět vystoupili The Rebel Pipers.

The ceremony then continued at the house where Otakar Hrubý lived. Following speeches by the Mayor of Nová Paka, a representative of the Plzeň branch of Svazu letců [the Airmens Association of the Czech Republic] and a representative from 21 Caslav Air Force base, a memorial plaque was unveiled. The plaque commemorates Otakar Hrubý’s participating in the Battle of Britain and the the Normandy invasion. It mentions his post-war fate where like many of his fellow soldiers, he was a political prisoner. After the unveiling there was further music from The Rebel Pipers.

This slideshow requires JavaScript.

Nabitý program dále pokračoval v Městském muzeu, kde byla výstava vybavení používaného v Royal Air Force a na které se mohli návštěvníci seznámit s životopisem plk. Hrubého. Kromě čtení a prezentace informací o osudu plk. Hrubého se návštěvníci seznámili s různými částmi zařízení používaného členy královského letectva ve druhé světové válce.

The comprehensive days program then continued at the city Museum where there was a display of equipment used by the RAF in WW2 and also further information on Col. Hrubý. In addition to reading and seeing information about the fate of Col. Hrubý, visitors were also able to see various items of equipment used by members of the Royal Air Force during the Second World War.

Později následovaly přednášky Jiřího Rajlicha a Michala Buriana z Vojenského historického ústavu (VHU) o československých jednotkách v Royal Air Force a Ladislavu Sitenském, fotografovi našich jednotek v RAF.

Lectures then followed by Jiři Rajlích and Michal Burian from the Vojenský Ústřední Archiv (VHU – the Military History Institute), in Prague, about Czechoslovak units in the RAF and the photographs of Ladislav Sitenský, photographer of our units in the RAF.

Den pokračoval promítáním filmů Utrpením ke hvězdám (Passion for the stars) a “Nebeští jezdci“.

The day concluded with the showing of the films ‘Utrpením ke hvězdám’ (Passion for the stars) and ‘Nebeští jezdci‘ (Sky Riders).

Filip Procházka
KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF, o. s.
This entry was posted in 310 Sqd, 313 Sqd, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Otakar Hruby – 100th Anniversary Remembrance

 1. Milena Kolaříková says:

  Děkuji za pěknou reportáž. Těší mě, že za vlastenectví už se v Čechách lidé tolik nestydí a že se u nás už nezapomíná na naše, kteří svými životy v 1. a 2. světové válce zaplatili i za naši svobodu.
  Britové při podobných pietních aktech recitují “Připomenutí” – strofu z básně Laurence Binyona, kterou si dovolím volně přeložit:
  “Oni nezestárnou jako my, kdo jsme napospas stáří vydaní.
  Roky je neunaví, léta na nich nepoznat.
  Při západu slunce a za ranního svítání
  budeme na ně vzpomínat!”

  Čest jejich památce!

  Jenom bych si dovolila připomenout, že na výstavě v Nové Pace visí česká státní vlajka v jedné z vitrínek špatně – červený pruh je prosím vždycky napravo a bílý nalevo!!

  Milena

  Thank you very much for a nice report. I am very pleased, that the Czechs are no longer ashamed of being patriots and that our men and women, who during the Great War and WW II paid with their lives also for our freedom, are not forgotten in their home country. The British during similar remembrance ceremonies recite Laurence Binyon´s Exhortation –
  “They shall grow not old as we, that are left grow old.
  Age shall not weary them, nor the years condemn.
  At the going down of the sun and in the morning,
  we WILL remember them!”

  Honour to their memory!

  I would only like to remark, that the Czech flag in one of the show cases at the exhibition in Nová Paka, is displaying the colours in a wrong order – the red must always be on the right hand side, and the white on the left, please!

  Milena

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.