War Dog

War Dog


The no-man’s-land puppy who took to the skies

Malé štěně ze země nikoho, které bylo na nebi.

by / od

Damien Lewis


In the winter of 1939 in the cold snow of no-man’s-1and, two loners met and began an extraordinary journey together, one that would bind them for the rest of their lives. One was an orphaned puppy, abandoned by his owners as they fled the approaching Nazi forces. The other, a lost soul of a different sort – a Czech airman, flying for the French Air Force but soon to be bound for the RAF and the country that he would call home.

V zimě 1939, samotář se setkal ve sněhu s dalším samotářem a spolu se vydali po celý zbytek života na mimořádnou cestu. Jedním z nich bylo osiřelé štěně, opuštěné svými majiteli, když utíkali před blížícími se nacistickými vojáky. Druhou ztracenou duší jiného druhu byl – český letec, který létal ve francouzském letectvu, avšak po krátké době se stal v další zemi příslušníkem RAF, z níž se vrátil domu.

Airman Robert Bozdech stumbled across the tiny German Shepherd after being shot down during a daring mission over enemy lines. Unable to desert his charge, he hid the dog inside his flying jacket as he made his escape. In the months that followed the pair would save each other’s lives countless times as they fled France and flew together with Bomber Command; the puppy – which Robert named Ant – becoming the Squadron mascot along the way. Wounded repeatedly in action, shot, facing crash-landings and parachute bailouts, Ant was eventually grounded due to injury. Even then he refused to abandon his duty, waiting patiently beside the runway for his master’s return from every sortie.

Letec Robert Božetěch po sestřelení při odvážné misi za nepřátelské linie, našel malého německého ovčáka. Psa schoval do letecké bundy a dal se na útěk do bezpečí. V následujících měsících, když utíkali z Francie a při létání v Bomber Command si mnohokrát navzájem zachránili život. Štěně, které Robert pojmenoval Ant se stalo maskotem perutě a létalo s ním na bojové akce. Po opakovaném zranění v akcích a nouzovém přistání Ant již k vůli zranění nelétal. Plnil však dále svou povinnost a trpělivě čekal u přistávací dráhy až do návratu svého pána z bojové letové akce.

By the end of the war Robert and Ant had become very British war heroes, and Ant was justly awarded the Dickin Medal, the ‘Animal VC’. Thrilling and deeply moving, their story will touch the heart of anyone who understands the bond that exists between one man and his dog.

Do konce války se Robert a Ant stali Britskými válečnými hrdiny a Ant byl právem oceněn Dickin Medaili “Animál VC”. Pro každého. kdo pochopil toto pouto mezi mužem a jeho psem se tento příběh stal vzrušujícím a hluboce dojemným zážitkem.

Publisher: Sphere
Published: 26 September 2013
ISBN: 9780751−552751
Cover: Hardback
Language: English
Pages: 287
Price: £12.99This entry was posted in 311 Sqd, Biography, Books. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.