Karel Janousek Remembrance 2013


Příspěvek k oslavám československého hrdiny

To the Commemoration of a Czechoslovak Hero

RNDr Air Marshall Karel Janoušek

30. 10. 1893, Přerov, Austro-Hungarian Empire

27. 10. 1971, Prague, Czechoslovakia


Třicátého října 2013 tomu bude 120 let, co se v Přerově narodil chlapec, který se měl stát chloubou Československa a českého národa. Jeho jméno je Karel Janoušek, jediný občan našeho státu, kterému byla přiznána vysoká britská uznání – řád Knight Commander of the Honourable Order of the Bath – a jemuž Jeho Veličenstvo král Jiří VI. propůjčil hodnost Air Vice Marshal a v květnu 1945 pak i Air Marshal.

On October 30th 2013 will be the 120th anniversary of the day a boy was born in the Moravian town of Přerov, who in future would be the pride of Czech nation and the whole of Czechoslovakia. His name was Karel Janoušek — the one and only citizen of Czechoslovakia, who was awarded the high British recognitions — by the Order of Knight of the Honourable Order of the Bath and to whom His Majesty the King George VI bestowed the rank of Air Vice Marshal first and, in May 1945, the rank of Air Marshal of the RAF.

Když padla Francie, podařilo se mu v červnu 1940 odplout do Anglie, kde ihned začal s organizací československého letectva v rámci válečných operací královských vzdušných sil – Royal Air Force. Odvaha a cílevědomá práce tohoto letce v boji proti temným silám druhé světové války se doma dočkaly jen zcela krátkého uznání po návratu do vlasti v roce 1945. Po únorovém puči roku 1948 se jeho osud proměnil v jednu z nejčernějších kapitol, které jsou spojeny s nástupem komunistického režimu. Vyhozen z armády, odsouzen k mnoha letům nejtvrdšího vězení spolu s fyzickým mučením, týráním a ponižováním, to byla zvrhlá odplata za hrdinství projevené v boji za přežití demokratického světa. Úplné rehabilitace se nikdy ani nedožil – zemřel v roce 1971 v Praze.

In June 1940 when France fell to Germany he was able to escape to England where he immediately started to organise the Czechoslovak Air Force abroad within the framework of the Royal Air Force as an contribution to the war effort. The courage and systematic work of this airman in combating the dark terror of war during the WW2 was quickly appreciated after he returned to Czechoslovakia in 1945. After the communist putsch in 1948 his fate changed in the blackest chapter of horror forced by the new regime. He was dismissed from the armed forces, sentenced to many years of imprisonment together with physical torture, maltreatment and tyrranizing — that was the vicious reward for his heroism displayed in the struggle for the survival of democratic world. He never lived see complete rehabilitation as he died in 1971 in Prague.

Na toto velké téma byla napsána řada knih, neboť československé skvadrony vstoupily spolu se svým velitelem Janouškem do světové historie. Je radostné, že sám tento hrdina se stal dokonce heroickou postavou jedné rockové balady, avšak ne doma, v Janouškově vlasti, nýbrž ve zdánlivě odlehlém Švédsku. Zdánlivě odlehlém – protože víra v humanismus, statečnost, čest, daleko překračují hranice států.

Many books were written on this great theme as the former Czechoslovak squadrons in RAF became part of history together with their commander Karel Janoušek, AVM. It is very rejoicing that this great hero became even a heroic figure in a rock-ballad song recently, but not at home in his country, where Janoušek was born, but in relatively far away in Sweden. Really not too far away, as faith in humanity, grit and honour are international.

Píseň skupiny Sabaton má název Far from the Fame (“Daleko od slávy”) a sklízí jedinečný ohlas. “Po zhlédnutí klipu švédských metalistů, kteří během skladby Far from the Fame mávají naší vlajkou a ústy frontmana kapely Joakima Brodéna zpívají před vyprodanou sportovní halou: Ale pořád si pamatujeme tvé jméno – Karel Janoušek/ oplakáváme den, kdy jsi umřel/ tak buď náš vůdce/ československá pýcho“, jsem i já pocítil nefalšovanou hrdost na to, že jsem byl – a v hloubi duše se stále cítím být – Čechoslovákem,“ píše Jaroslav Šajtar, www.reflex.cz

The song from the group ‘Sabaton’ is titled ‘Far from the Fame’ and has received good public acceptance. “After seeing the video clip of these Swedish metal-rockers, who during singing on stage are waving the flag of Czechoslovakia and the front man Joakim Brodéna sings in a fully sold out sporting stadium the text — We still remember your name – Karel Janoušek – we bemoan the day you die – be our leader, you pride of Czechoslovakia… — “I was sincerely proud to once be and really still being a citizen of former Czechoslovakia,” wrote Jaroslav Šajtar at www.reflex.cz

Tento neuvěřitelně zvláštní pomník, který zde postavili českému hrdinovi mladí lidé, vybízí k zamyšlení, jestli je možné najít stejné nadšení a zanícení v dnešní době i v zemi, kde se Karel Janoušek narodil a pro kterou spolu s ním tisíce jeho spolubojovníků nasazovalo a ztrácelo statek nejvyšší – vlastní život.

This is an very unusual memorial created by young people to a Czech hero and we shall think about the question, if the same passion and devotion can be found today in the country, where Karel Janoušek was born and for which he fought together with thousands of his fellow countrymen and gave their lives.

Více detailů o RNDr Air Marshall Karel Janoušek najdete zde.

More information on RNDr Air Marshall Karel Janoušek is here

plk. J. Mihule
Svaz letců České republiky

This entry was posted in Anniversary, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

4 Responses to Karel Janousek Remembrance 2013

 1. John C. Hewitt. says:

  I am writing the memoirs of Air VIce Marshal Henry George Crowe MC CBE. His son has kindly loaned me a beautiful award which Air Marshal Karel Janousek presented to AVM Crowe on 1st January 1942. They were working together at the Air Ministry. If you would like a photograph of this award I would be delighted to send you one. Reading A.M Janousek’s biography. He was a wonderful and brave man and so were the Czech pilots who came to our country to fight for us.
  We shall remember them.
  Yours sincerely
  John C. Hewitt

 2. Jacek Sikorski says:

  Karel Janousek – Czech marshal -Czech pride – respect prom Poland

  • Raphael Harris says:

   Good evening. My name is Raphael Harris. My late father flew with both Bomber Command and subsequently Transport Command.

   On 8 May 1945 he was the Wireless Operator on the aircraft that flew AVM Janousek to Reims to witness the German surrender to the Americans. The pilot was F/L Bollington.

   I would be happy to provide a copy of the logbook entry if you are interested

   Kind regards

   Raphael Harris

 3. Jan Šinágl says:

  Pietní akt ke 120. výročí narození maršála letectva Karla Janouška

  S pozdravem JS

  [Moderators translation:

  Remembrance act to commemorate the 120th anniversary of the birth of the Air Marshal Karel Janoušek.]

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.