Remembrance of Sgt Karel Pavlik 2013


Pietní akt na památku rotmistra Karla Pavlíka v 2013

On 19 October a small and humble remembrance was organised at Ypres Town CWGC Ext. Cemetery to remember the 95th anniversary of the birth of the Czech fighter pilot Sgt Karel Pavlík.

19. října se konal skromný pietní akt na vojenském hřbitově Ypres Town CWGC Ext. Cemetery v Belgii, na památku nedožitých 95. narozenin českého stíhacího pilota rotmistra Karla Pavlíka.

Sgt Karel Pavlík of 313 (Czechoslovak) Sqn was killed on 5 May 1942, during RAF Operation Circus 157, when his Spitfire was shot down by a FW190 flown by Hauptman Josef ‘Pips’ Priller, Commanding Officer of JG/26 based at Wareghem, north east of Lille. Sgt Pavlík´s Spitfire Vb, BM261, had become Priller’s 70th victory.

Rotmistr Karel Pavlík z 313. (československé) perutě, padl 5. května 1942 během RAF operace Circus 157, když byl jeho Spitfire sestřelen FW190 pilotovaným Hauptmanem Josefem ´Pips´ Prillerem, velitelem JG/26 se sídlem ve Wareghem severovýchodně od Lille. Spitfire Vb, BM261 rotmistra Pavlíka se stal Prillerovým 70. vítězstvím.

Sgt Pavlík was not yet 24 years old.

Rotmistr Pavlík neměl ani 24 let.

Sgt Pavlík didn´t achieve any ‘kills’ during his brief service in the RAF. He didn´t get the chance to become an ‘Ace’, but he had given his all for freedom and liberation of his home country. He was just one of many inconspicuous war heroes who simply by loyally fulfilling their duties every day helped to achieve the ultimate victory alongside the ‘Aces’. Victory would not be possible without ‘ordinary’ valiant men like Sgt Pavlík. We owe them our heartfelt gratitude.

Rotmistr Pavlík si nemohl přičíst na svůj účet žádného sestřeleného nepřítele během své služby v RAF. Nedostal šanci stát se leteckým esem, ale obětoval naprosto všechno pro svobodu a osvobození své vlasti. Byl jedním z mnoha nenápadných válečných hrdinů, kteří prostým plněním svých každodenních úkolů pomohli dosáhnout konečného vítězství po boku leteckých hvězd. Bez statečných ´obyčejných´ mužů jako byl rotmistr Pavlík by vítezství nebylo možné. Dlužíme jim náš nejhlubší vděk.

The brief ceremony was concluded by singing of the Czechoslovak anthem. Its first lines epitomise the feelings and yearning of all the Czechoslovak men like Karel, who fought for the liberation of their country from abroad: “Where is my home, where is my home…..”

Krátký pietní akt byl zakončen zpěvem československé hymny, jejíž úvodní řádky vyjadřují city a touhu všech československých mužů jako byl Karel, kteří bojovali za osvobození své vlasti ze zahraničí: “Kde domov můj, kde domov můj…”

Lest we forget!

Čest jejich památce!

More details of Circus 157 are here.

Více detailů o Circusu 157 najdete zde.

Milena Kolaříková
This entry was posted in 313 Sqd, Anniversary, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Remembrance of Sgt Karel Pavlik 2013

  1. Chris says:

    So true.
    This ceremony and article has brought a tear to my eye.
    Milena is such a great patriot to the Czech Republic today and likewise to her birth country of Czechoslovakia.
    Tom and thank you as always. Excellent web site!!

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.