London Remembrance 12.11.2022


As in previous years Tomáš Sláma and his Czech military veterans delegation, had flown to London to participate in the Remembrance Sunday Parade at The Cenotaph, London. Whilst in London they took the opportunity to join Free Czechoslovak Air Force Associates ltd (FCAFA) volunteers to remember the Czechoslovak airmen who had served in the RAF during WW2.

Tak jako v předcházejících letech přiletěl Tomáš Sláma se svou delegací českých vojenských veteránů do Londýna, aby se zůčastnili slavnostního pochodu u příležitosti Dne veteránů u londýnského Cenotaph. Využili rovněž této příležitosti a společně s dobrovolníky Free Czechoslovak Air Force Associates ltd (FCAFA) uctili památku československých letců, kteří sloužili v RAF v průběhu 2.sv.v.

First stop was at the Bomber Command Memorial, at Green Park, London, where Czech Air Force veterans Robert Hejtmánek and Tomáš Hejtmánek laid a wreath on behalf of FCAFA in remembrance of the 112 Czechoslovak airmen, from 311 (Czechoslovak) squadron who lost their lives whilst serving in RAF Bomber Command in WW2.

První zastávka byla u památníku bombardovacého letectva, v londýnském Green Park, kde veteráni českého letectva Robert Hejtmánek aTomáš Hejtmánek položili za FCAFA věnec k uctění památky 112 československých letců z (československé) 311. peruti, kteří zahynuli v období služby v rámci bombardovacího svazu RAF za 2. sv.v.


Final stop was at the London Battle of Britain Memorial, at Westminster Embankment. Again here, Czech Air Force veterans Robert Hejtmánek and Tomáš Hejtmánek laid a wreath on behalf of FCAFA to commemorate the 88 Czechoslovak pilots who fought in the Battle of Britain during the Autumn of 1940, eight of whom lost their lives during that battle.

Druhou zatávkou byl památník Bitvy o Británii, na Westminster Embankment. Také zde veteráni českého letectva Robert Hejtmánek a Tomáš Hejtmánek položili věnec ve jménu FCAFA k uctění památky 88 československých pilotů, kteří bojovali a zahynuli v Bitvě o Británii na podzim 1940.

_______________________________________________________________

To help support this remembrance project please consider making a donation which will greatly assist us in this work.

Pokud byste chtěli podpořit tuto vzpomínkovou akci finančně, budeme vám velmi vděční.

Your donation can be made here.

Svůj dar můžete uskutečnit zde.

_______________________________________________________________


This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Battle of Britain, Memorial, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.