The Czech Cloverleaf Memorial Plaque unveiled.

Odhalení pamětní desky “českému čtyřlístku”

Today at the Kent Battle of Britain Museum, Hawkinge, Kent, a memorial plaque was unveiled to commemorate the ‘Český čtyřlístek’ – the Czech four leaf clover.

Dnes byla v Kent Battle of Britain Museum v Hawkinge byla odhalena pamětní deska připomínající “Český čtyřllístek”.

Attending the event was H.E. Marie Chatardová, Czech Ambassador, Deputy Slovak Ambassador Marcel Babicz, Brig General Vratislav Beran, Defence Attache Czech Embassy, Marek Hýbl, Otaslavice Mayor, Vladimír Ambros, Deputy Mayor of Otaslavice and President of the Klub Vojenské Historie Otaslavice and also a delegation from that club.

Slavnosti se zúčastnila Marie Chatardova, česká ambasadorka ve Velké Británii, zástupce slovenského velvyslance Marcel Babicz, brigádní generál Vratislav Beran, přidělenec obrany, Marek Hýbl, starosta Otaslavic, Vladimír Ambros, zástupce starosty Otaslavice a prezident klubu vojenské historie Otaslavice spolus s delegací klubu.

David Brocklehurst MBE (2nd on left), Czech Ambassador H.E. Marie Chatardová, Deputy Slovak Ambassador Marcel Babicz. / David Brocklehurst MBE (druhý zleva), česka velvyslankyně, její výsost Marie Chatardova, zástupce slovenského velvyslance v Británii Marcel Babicz.

On behalf of The Kent Battle of Britain Museum, David Brocklehurst MBE,Chairman of the Museum, welcomed everyone to the event in English. Michal Žižlavský, PA to the Czech Ambassador, had kindly agreed to act as interpreter so that the Czech attendees could understand David’s welcome speech.

Za The Kent Battle of Britain Museum přivítal v angličtině všechny David Brocklehurst MBE, vedoucí muzea. Michal Žižlavský, asistent českého velvyslance se laskavě ujal role překladatele, takže také všichni návštěvníci z České republiky jeho přivítání porozumněli.

Short speeches, in their native languages were then made by H.E. Marie Chatardová, Czech Ambassador and Deputy Slovak Ambassador Marcel Babicz, which highlighted the achievements of Český čtyřlístek for their homeland in WW2.

Poté přednesli v jeijch rodném jazyce krátké projevy Marie Chatardová, česká velvyslankyně a zástupce slovenského velvyslance Marcel Babicz, kteří vyzdvihli význam českého čtyřlístku pro jejich zemi v historii druhé světové války.

Left to right: Igor Fryč and on right  Jiří Pavlovič. / Zleva do prava Igor Fryč a Jiří Pavlovič

Igor Fryč, relative of Josef Frantisek, and Jiří Pavlovič, relative of Matěj Pavlovič then unveiled the plaque. Miroslav Zvonek, sculptor of the memorial plaque, in accordance with Czech custom, then christened the plaque with Czech champagne.

Igor Fryč, příbuzný Josefa Františka a Jiří Pavlovič, příbuzný Matěje Pavloviče pak odhali pamětní desku. Miroslav Zvonek, její autor pak v souladu s českými zvyky pokřtil desku šampaňským.

In accordance with Czech tradition, Miroslav Zvonek, sculptor of the memorial plaque, about to christian it. / Miroslav Zvonek, autor desky se ji chystáv, v souladu s českou tradicí, pokřtít.

The Ambassador and Deputy Ambassador then laid wreaths on behalf of the Czech Republic, the Slovak Republic. Wreaths were then on behalf of Otaslavice, Klub Vojenské Historie Otaslavice and FCAFA by their respective representatives. A FCAFA bouquet was placed by the sculpture of Josef Balejka on behalf his daughter, of Anna Balejka-Hutton, who was unable to attend the unveiling.

Česká Ambasadorka a zástupce slovenského ambasadoru poté položili za obě republiky věnce. Po nich zde byly položeny také věnce od klubu vojenské historie Otaslavice a FCAFA. Jménem dcery Josefa Balejky, Anny Balejka-Hutton, která se slavnosti nemohla osobně zúčastnit pak byla k desce umístěna kytička od FCAFA.

The event concluded with the Czechoslovak national anthem being sung by the delegation from Otaslavice.

Na závěr slavnosti zazpívala delegace z Otaslavic československou národní hymnu.

The Kent Battle of Britain Museum, Hawkinge, is honoured to have been chosen as the UK location for this memorial plaque.

Pro The Kent Battle of Britain Museum v Hawkinge je velkou ctí, že bylo vybráno k umístění této pamětní desky.

_______________________________________________________________

During the short Polish campaign of 1939 four Czechoslovak pilots: Josef Balejka, Josef František , Vilém Košař’ and Matěj Pavlovič, fought with distinction in that campaign and had become known as ‘Český čtyřlístek’ – the Czech four leaf clover.

V roce 1939, v kráké bitvě o Polsko bojovala i čtveřice českých pilotů Josef Balejka, Josef František, Vilém Košař a Matěj Pavlovič, která se stala známou jako Český čtyřlístek.

After their evacuation from Poland, with Polish Forces, they were evacuated to France and later, when France capitulated to England where they remained with the Polish Air Force and where Josef František and Vilém Košař’ flew in the Battle of Britain with 303 Sqn. Balejka and Pavlovič, were unable to complete their conversion to Hurricanes before the Battle finished on 31 October 1940.

Po porážce Polska byli spolu s polskými ozbrojenými silami evakuováni do Francie a po jejím pádu do Británie. Také zde zůstali přislušníky přílušníky polského letectva. Josef František a Vilém Košař bojovali v bitvě o Británii jako příslušníci 303. perutě, Balejka a Pavlovič nedokázali dokončit přeškolení na stroje Hawker Hurricane před koncem bitvy, tedy 10. říjnem 1940.

Of these four, only Balejka was to survive the war:

Jako jediný válku přežil Josef Balejka.

Josef František, † 08/10/40, aged 26 / let

Vilém Košař, † 08/11/40, aged 32 / let

Matěj Pavlovič, † 20/04/41, aged 26 / let

A biography on Josef František here.

Biografie Josefa Františka zde.

A biography on Vilém Košař here.

Biografie Vilém Košař zde.

A biography on Josef Balejka here.

Biografie Josefa Balejky zde.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Battle of Britain, Ceremony, Events, Memorial, Museum, Not Forgotton, Poland. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.