Muzi v uniformach RAF z okresu Kromeriz

Muži v uniformach RAF z

okresu Kroměříž

za svobodu Československo 1939 – 1945

od

Zdena Trávníčková
Už název této malé publikace čtenáři jasně napovídá, o čem je – souhrn informací o 40 československých příslušnících RAF z kroměřížského okresu (jmenný seznam je uveden na konci příspěvku). Podobné informace můžeme najít v řadě jiných publikací či internetových webech. V jednom se ale tato skromná publikace od ostatních liší. Vznikla lokálně a s prvotním účelem rozšířit informační portál místních středisek a knihoven daného okresu.

Její autorka, Zdena Trávníčková, již v úvodu předesílá, že není profesionální historik, ale že tato publikace je plod jejího celoživotního zájmu o historii našich příslušníků v RAF, na jehož počátku stojí skutečnost, že autorka je neteří jednoho z nich, Aloise Šišky. Není to však první počin autorky, která byla rovněž iniciátorkou a podílela se na realizaci již dvou tématických výstav a pamětních desek. Jednou z nich byla právě výstava o československých letcích v RAF z kroměřížského okresu, která proběhla v rámci vzpomínkové akce v Kroměříži v listopadu 2015, včetně besedy a odhalení pamětní desky pěti z nich, kteří se narodili přímo v Kroměříži.

Aspekt realizace je také odlišný. Práce autorky neskončila dopsáním poslední věty. Následovalo shánění finačního sponsora, tiskárny, řešení distribuce atd. A tak Zdenka oslovovala, psala a vysvětlovala, zatímco Dagmar na dálku z francouzských Vogéz držela palce a povzbuzovala. Povedlo se jí to.

Není to první publikace tohoto typu – podobně v znikla např. publikace Památník letců Zlínska na bojištích druhé světové války od Ladislava Slámečky, vydaná za podpory Nadace Tomáše Bati Zlín. Lze jen doufat, že budou další, protože jejich význam nespočívá jen v udržování této kapitoly historie živé v obecné rovině, ale především v rovině historie místní, at už je to v okrese Kroměříž, holandském Pettenu nebo jinde. Proč? Protože pochopení historie a z ní následné poučení nezačíná přece ve světovém měřítku, ale na hned na prahu dveří každého z nás.

Jmenný seznam:

BACHUREK Svatopluk, BACHUREK Zdeněk, BEDNAŘÍK Karel, BÍLAVČÍK Miroslav, BÍLEK František, BLÁHA Josef, BUBÍLEK Vojtěch, HAINA (HEIN) Jan, HALAMÁSEK Evžen, HORÁK Bohumil, HRŮZA Josef, CHMELÍK Jaroslav, KAŠNÝ Blažej, KRPEC Vladimír, KRUPICA Rupert, KRUTIL František, LANČÍK Jaroslav, MACHÁLEK František, MICHÁLEK Vilém, MIKULÍK Miloslav Eugen, NĚMEČEK Rudolf, NIESSL Zdeněk, OBDRŽÁLEK František, OSSENDORF (OSENSKÝ) Robert, POLITZER Maxmilián, POLITZER František, RUPRECHT Václav, SADIL František, SCHELLONG Jaroslav, SKIRKA Jindřich Petr, SLEZÁK Vojtěch, SNÍDAL Ladislav, ŠEVČÍK Ladislav, ŠIŠKA Alois, ÚLEHLA Lubomír, URUBA Petr, VALACH Karel, VALÁŠEK Karel, ZÁVADA Emil, ZBOŘIL Felix.

Tato publikace je v prodeji ve čtyřech informačních centrech okresu (Kroměříž, Hulín, Holešov, Bystřice pod Hostýnem) s doporučenou prodejní cenou 79,- Kč.

Vydavatel :
Publisher :
Lebedovský mlýn
ISBN: 978-80-88145-42-4
Format:
Počet stran
brožovaná, 53 stran
Paperback, 53 pages
Language:
Jazyk
Česky
Czech
Published:
Publikováno
2020
2020
Price:
Cena
79 Kč
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ace, Books, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.