Doomed Czechoslovakia


A documentary giving an insight into the lead up to the Munich Agreement of 30 September 1938 and the subsequent German occupation of Czechoslovakia on 15 March 1939.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Information, Into exile. Bookmark the permalink.

1 Response to Doomed Czechoslovakia

  1. Jan Šinágl says:

    “Poděkujme” TGM a Benešovi. “Naše neštěstí začalo rozpadem Rakousko-Uherska.” (dr. Emil Hácha). “Kdyby táta viděl co způsobil, musel by se Habsburkům omluvit.” Jan Masaryk. Problém naší země není ideologie, ale český charakter, při vší úctě ke skutečným hrdinům. JS

    ZOI: ČT odpověděla „Na další štaci“, aneb pravda o české povaze to má těžké i ve veřejnoprávní ČT…

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.