Ivo Peter Tonder
F/Lt Ivo Peter Tonder


………..* 16.04.1913, Praha, Czechoslovakia.

……….† 04.05.1995, Henley-on-Thames, UK.
Příslušníkem 312. perutě od října 1940 do června 1942

Ivo Tonder před válkou sloužil u 1. pluku. Po okupaci Československa byl demobilizován a pracoval v továrně Aero jako konstruktér. Do exilu odešel 14. prosince 1939 přes Slovensko, Maďarsko Jugoslávii, Řecko, Turecko, Sýrii a Libanon. V březnu 1940 se dostal do československého depa ve francouzském Agde. Ve Francii prodělal operaci slepého střeva a přes lékařský zákaz se, po pádu Francie, vydal na cestu do Velké Británie. Zde vstoupil do RAF a postupně dosáhl hodnosti Flight Leutenanta.

3. června 1942 se nevrátil z operačního letu s krycím označením Circus 6, po sestřelu německým FW190 se zachránil na padáku, ale upadl do zajetí. Nejdříve byl poslán do tábora Dulag Luft v Oberursel, a po výsleších pak do tábora Stalag Luft III v polském Saganu. Zde se nejdříve zúčastnil dvou nezdařených pokusů o útěk a poté se aktivně zapojil do příprav Velkého útěku.

V noci z 24. na 25. března 1944 také spolu s dalšími prchnul. Nejdříve, ve snaze uniknou na lodi, zamířil na sever k Baltu, ale to se ukázalo jako nemožné. Vydal se proto zpět do Československa, kde byl 30. března zatčen Gestapem, strávil osm měsíců na samotce v Praze. 30. listopadu 1944 byl poslán do tábora Stalag Luft I v Barthu. O dva týdny později byl převezen do Lipska k soudnímu přelíčení, shledán vinným ze zrady říšského protektorátu, odsouzen k trestu smrti a odeslán do tábora Oflag IVc v Colditzu, kde měl čekat na vykonání rozsudku. Zde zůstal až do 16. dubna 1945, dočkal se také osvobození americkou armádou.

29. června byl odeslán k 313. peruti. V roce 1947 byl demobilizován a nedlouho potom se 31. května 1948 pokusil o další útěk, tentokrát z komunistického Československa.

Na hranicích byl znovu zatčen a odsouzen k osmi letům vězení. Odtud v roce 1949 úspěšně uprchl a za pomoci CIA se dostal do spojenci obsazené části Německa. Jeho ženě, Jiřině Tonderové, která za války také sloužila u RAF jako obsluha radaru, se útěk zdařil. O dva roky později se CIA podařilo do exilu propašovat i jejich dvě děti.

Zbytek života pak strávili ve Velké Británii.

_______________________________________________________________

A member of 312 Sqn from October 1940 till June 1942

Ivo Tonder was a pre-war Czechoslovak pilot who served with Air Regiment 1 within the Czechoslovak army. After the German occupation of Czechoslovakia, he was demobilised and worked as a designer in the Aero Vodochody near Prague. In 1939, shortly after his demobilisation, he escaped to France via Slovakia, Hungary, Yugoslavia, Greece, Turkey, Syria and Lebanon. In March 1940 he joined the Czechoslovak Depot in Adge. In France, he underwent appendix surgery and whilst still recovering escaped occupied France to Great Britain. He joined the RAF and after retraining to fly British aircraft he joined No.312 Czechoslovak Squadron reaching the rank of Flight Lieutenant.

On 3rd June 1942, Ivo Tonder did not return from an operation code-named Circus 6. His aircraft was shot down by a German Focke-Wulf FW 190 but he successfully bailed out and survived. However, after this accident, he was captured by the Germans and sent to Dulag Luft POW camp in Oberursel, Germany, for Gestapo interrogation. He was eventually transferred to the notorious Stalag Luft III in Sagan where he took part in two unsuccessful escapes and eventually succeeded in what is now referred to as The Great Escape. His role as a member of the escape group was as tailor and tunnel digger.

On the night of 24th March 1944 after his escape, he intended to head towards the north of Poland and catch a boat to freedom. This plan was later deemed impossible so instead, he headed towards Switzerland via Czechoslovakia. Unfortunately, he was recaptured by Gestapo and spend eight months in a solitary cell in Prague. On 30th November 1944, he was sent to a Leipzig court and sentenced to death for the treachery of the Bohmen und Mahren protectorate. Two weeks later he was sent to the Oflag IVc POW camp in Colditz awaiting his execution. He stayed in Colditz till its liberation by the US Army on 16th April 1945.

On 29th June 1945 he joined No. 313 RAF Squadron and having reunited with the Czechoslovakian army he was demobilized in 1947.

On 31st May 1948, he made an attempt to escape from communist Czechoslovakia into Germany. He was captured by border police and sentenced to eight years in jail. After a year in this jail, he escaped and with the support of the CIA he successfully crossed the border into the American Zone of Germany. Here he joined his wife Jiřina Tonderová who served in the RAF as a radio operator. She was brought out of Czechoslovakia separately in 1948. Two years later the CIA smuggled their two children out. They spent the rest of their lives in the United Kingdom.

_______________________________________________________________

© Josef Pikna
This entry was posted in 312 Sqd, Biography, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ivo Peter Tonder

  1. Aviationtrails says:

    Quite a remarkable man!

  2. Bruce Thomson says:

    What a hero!!

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.