Prosime pomozte!


Podpořte finančně sbírku na novou knihu Radka Gálise.

Consider supporting a fundraising project for a new Czech language book by Radek Radek Gális.

V letošním roce 80. výročí začátku II. světové války bych rád vydal knihu autorských rozhovorů s desítkou válečných veteránů, kteří bojovali za svobodu Československa. Vzpomínky jsou i po letech poutavé a inspirující pro zájemce o historii nebo studenty.

This year is the 80th anniversary of the beginning of World War 2. I would like to publish a book of interviews I have done with a dozen war veterans who fought for the freedom of Czechoslovakia. Even after years, the memories are engaging and inspiring for those interested in history or students.

This slideshow requires JavaScript.

Více informací zde

More information here
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, Books. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.