Erazim Vesely rememberedA memorial plaque was unveiled 9 March 2019 for F/Lt Erazim Veselý at his birthplace at the family home at Tachovská 249, Planá. F/Lt Erazim Veselý had served as a navigator with 311 Squadron during WW2.

9.3.2019 byla na domě jeho rodiny v Plané, na čísle popisném 249, v ulici Tachovská, odhalena pamětní deska navigátora 311. perutě F/Lt. Erazima Veselého.

This slideshow requires JavaScript.

The event was well attended and had been organised by PhDr Daniel Svec, who afterwards gave a presentation about the Czechoslovaks who served in the RAF during WW2 which included a display of memorabilia used by them.

Tuto hojně navštívenou událost zorganizoval PhDr. Daniel Švec. Ten také po ukončení slavnostní části promítl počítačovou prezentaci o Čechoslovácích ve službách RAF za druhé světové války a představil i kolekci předmětů, které v té době používali.
This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony, Events, Exhibitions, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.