Brookwood Ceremony 2.2.2018


Pietní akt v Brookwoodu 2.2.2018

Following on from the funeral of Maj. General Ivan Schwarz at Brookwood, a wreath-laying ceremony was held at the Czechoslovak Memorial in the CWGC section at Broookwood.

V návaznosti na poslední rozloučení s generálmajorem Ivanem Schwarzem v Brookwoodu se v prostorách Československého památníku v oddělení CWGC v Brookwoodu uskutečnilo slavnostní položení věnců.

Prior to the ceremony, Slovak flags had been placed by each of the headstones of 48 Czechoslovak airmen buried in the CWGC section of Brookwood cemetery.

Před vlastním obřadem byly ke každému z náhrobků 48 československých letců, pohřbených na brookwoodském hřbitově, položeny slovenské vlaječky.

This slideshow requires JavaScript.

Representing the Slovak Republic were Peter Gajdoš, Minister of Defence, HE Ľubomír Rehák, Ambassador at the Slovak Embassy, London, Maj.Gen Lubomir Sloboda, Commander of Slovak Air Force, Brig. Gen Vladimír Šimko, Commander of the Military Office of the President of the Slovak Republic, Col Jan Goceliak, Defence Attaché at the Slovak Embassy, London. Maj. Gen Pavel Macko, Deputy Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic.

Slovenskou republikou zastupoval Peter Gajdoš, ministr obrany, Jeho Excelence Lubomír Rehák, velvyslanec SR v Londýně, generálmajor Lubomír Sloboda, velitel leteckých sil SR, brig. generál Vladimír Šimko, velitel Vojenské kanceláře prezidenta republiky, plukovník Jan Goceliak, vojenský přidělenec velvyslanectví SR v Londýně, generálmajor Pavel Macko, zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil SR.

Representing the Czech Republic were HE Libor Sečka Ambassador of the Czech Embassy, London, Maj. Gen. Jaromír Šebesta, Commander of the Czech Republic Air Force, WW2 RAF veteran Maj. Gen Emil Boček and Col Jiří Svatoš, Defence Attaché at the Czech Embassy, London.

Českou republiku zastupoval Jeho Excelence Libor Sečka velvyslanec ČR v Londýně, generálmajor Jaromír Šebesta, velitel letectva ČR, generálmajor Emil Boček, veterán RAF a plk. Jiří Svatoš, vojenský přidělenec velvyslanectví ČR v Londýně.

The Guard of Honour consisted of members of the Slovak Republic Presidential Guard, and airmen from the Air Force of the Czech Republic

Čestnou stráž tvořili členové Prezidentské stráže SR a zástupci letectva ČR.

Wreaths were laid first on behalf of the Slovak Republic followed by the Czech Republic, concluding with the ‘Last Post’ being played by the bugler from the Slovak Air Force.

Nejdříve byly slavnostně položeny věnce jménem Slovenské republiky, následované Českou republikou. Na závěr zazněl “Poslední pochod”, který přednesli trubači slovenského letectva.

The ceremony concluded with remembrance candles being placed on the Czechoslovak Memorial and by each of the headstones.

Slavnostní obřad byl zakončen zapálením památečních svíček, umístěných na Československém památníku a na každém z náhrobků.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Brookwood Ceremony 2.2.2018

  1. Chris Lock says:

    Well done all involved! Salute!!

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.