13 August at the Winged Lion


17:00 13 August 2016.

17:00 13. srpna 2016.

The 71st anniversary of return of the Czechoslovak RAF personnel to their homeland was commemorated at a ceremony by the Winged Lion monument at Klárov, Prague.

Na pražském Klárově u Památníku Okřídleného lva se konal vzpomínkový obřad při příležitosti 71. výročí návratu personálu československé RAF do vlasti.

Attending were Brigadier General and former commander of the Czech Air Force Czech Libor Štefánik, Colonel Petr Hromek, Deputy Commander of the Czech Air Force, Oldřich Lomecký, Mayor of Prague 1 District Authority, CzRAF veteran Col Pavel Vranský, local officials, Czech RAF veterans widows Mrs Fajtolová, Mrs Husmanová, numerous relatives of CzRAF airmen including from the UK, military parachute veterans and well-wishers Honour guard was provided by Scouts, the Sokol group and period re-enactors. Music provided by a kilted bagpipes player.

Obřadu se zúčastnili brigádní generál a bývalý velitel českého letectva Libor Štefánik, zástupce velitele Vzdušných sil Armády ČR plukovník Petr Hromek, starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, veterán plukovník české RAF Pavel Vranský, dále zástupci místní samosprávy, vdovy veteránů české RAF paní Fajtolová a paní Husmanová, řada příbuzných pilotů české RAF, včetně těch z Velké Británie, veteráni-parašutisté a další příznivci a sympatizanti. Čestnou stráž drželi skauti, příslušníci Sokola a členové klubu vojenské historie. O hudební doprovod se postaral dudák v tradičním kiltu.

Jiří Stanislav on behalf of Křížovníci s červeným srdcem. Cyriaci, Nadační fond generála Janouška and Česká mincovna, the events organisers, acted as master of Ceremonies and welcomed all to the event, often in English for the benefit of non-Czech speakers present.

Obřad zahájil Jiří Stanislav, který jménem pořadatelů akce, Křížovníků s červeným srdcem, Cyriaků, Nadačního fondu generála Janouška a České mincovny, všechny přivítal a obřadem poté provázel česky i anglicky, což všichni česky nemluvící účastníci ocenili.

video courtesy of Jan Šinágl

With Dvořák New World symphony played on the bagpipes, wreaths and flower bouquets were then laid on behalf of Křížovníci s červeným srdcem. Cyriaci , Prague 1 District Authority, the Czech Air Force and others with who had a personal connection to the CzRAF.

Za doprovodu Dvořákovy symfonie Z nového světa v dudáckém provedení pak byly položeny věnce a kytice – jménem Křížovníků s červeným srdcem, Cyriaků, zástupců radnice Prahy 1, Vzdušných sil Armády ČR a dalších, kteří byli s českou RAF nějak osobně spjati.

Opening speech was by Oldřich Lomecký who reminded all of the heroism of the Czechoslovak RAF airmen who fought and died during WW2 for the freedom of their homeland, emphasising that this should not be forgotten by the youth of today. Col. Pavel Vranský then gave a speech outlining the achievements of the Czechoslovaks serving in the RAF during WW2.

Úvodní proslov pronesl Oldřich Lomecký. Připomněl v něm hrdinství pilotů české RAF, kteří během druhé světové války bojovali a padli za svobodu své vlasti, a zdůraznil, že dnešní mladí by na jejich zásluhy neměli zapomínat. Plukovník Pavel Vranský se poté rozhovořil o úspěších Čechoslováků během jejich služby v RAF za druhé světové války.

A short speech was made by Jan Adámek. member of the Letecký klub generála Janouška. who then presentation of Cz airmen badge plaques to Oldřich Lomecký and Gen Libor Štefánik.

Krátký proslov pronesl Jan Adámek, člen Leteckého klubu generála Janouška. Oldřich Lomecký a Generál Libor Štefánik od něj poté obdrželi znak českého letectva.

This slideshow requires JavaScript.

Brig. Gen Libor Štefánik in his speech highlighted the role of the Czech Air Force in todays world and thanked the British expat community in the Czech Republic for the Winged Lion monument which they donated to Prague 1 in 2014. Until 9 August, Brig. Gen Libor Štefánik had been Commander in Chief of the Czech Air Force, and so he was presented with several mementos as an informal recognition of his recent role before his move to Sweden for his new assignment as Czech Defence Attache.

Brigádní generál Libor Štefánik vyzdvihl ve svém projevu roli českého letectva v dnešním světě a poděkoval komunitě britských exulantů žijících v České republice za Památník Okřídleného lva, který Praze 1 darovali v roce 2014. Až do 9. srpna byl brig. gen. Libor Štefánik hlavním velitelem Vzdušných sil Armády ČR, a dostal proto na památku několik předmětů jako výraz uznání jeho dosavadního působení. Nyní bude ve Švédsku zastávat funkci atašé Obrany ČR.

The event was concluded with a wreath being laid at the nearby memorial plaque for Air Marshall Karel Janoušek.

Akce byla zakončena položením věnce poblíž pamětní desky leteckého maršála Karla Janouška.


_______________________________________________________________

Clearly a lot of work had been done to organise this event, but a great pity that there was no pre-event promotion for this ceremony in the public domain so that more people were aware of it and have the opportunity to attend. Hopefully this will not be repeated for next years event.

Zorganizovat takovouto akci stálo pořadatele jistě mnoho úsilí, proto je velká škoda, že jí nepředcházela žádná propagace ve veřejném prostoru a nevědělo o ní více lidí, kteří by se jí mohli zúčastnit. Doufejme, že v dalších letech se to již nestane.

_______________________________________________________________
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Events. Bookmark the permalink.

2 Responses to 13 August at the Winged Lion

 1. Viktor Wildner says:

  Mé první setkání u památníku Okřídleného lva na Klárově bylo 13.8.2016, u příležitosti dvouletého výročí vzniku památníku a 71. výročí návratu československých letců RAF z Velké Británie. Mezi ně patřil i můj prastrýc Josef Tešínský, který působil u 310. a 312. perutě.
  Připomenout si tuto událost, položením věnců a kytic, přišlo k památníku kolem stovky lidí, mezi nimiž byli pamětníci, rodinní příslušníci, kamarádi a známí československých letců. V roce 1945 se na počest příletu sešlo na ruzyňském letišti lidí tisíci.
  Následně proběhla u domu na nábřeží, kousek od památníku, krátká vzpomínka na maršála letectva RAF RNDr. Karla Janouška, který po propuštění z vězení pobýval v bytě jeho rodiny.
  Jsem rád, že jsem se této vzpomínky mohl účastnit a tím vzdát hold všem letcům. Jsem velmi potěšen, že vzniklo místo, kde si můžeme naše hrdiny připomínat. Nesmíme na žádného zapomenout! Je důležité, aby si další generace uvědomily, jak křehká je svoboda.

  Viktor Wildner

 2. julian littlechild says:

  Had a fantastic afternoon and evening.We were made to feel very welcome and met some very interesting people.Always sad to hear the stories of how they were persecuted after the war by the communists.A big Thankyou to Jiri for organising and all the other people involved.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.