Oldrich Kestler remembered


This slideshow requires JavaScript.

V sobotu 9. dubna proběhl ve Štěnovicích u Památníku válečných obětí pietní vzpomínkový akt, konaný při příležitosti 75. výročí od tragické smrti pilota 111. a 605. perutě RAF Oldřicha Kestlera.

On Saturday, 9 April a commemoration ceremony was held at the war memorial at Štěnovice to commemorate the 75th anniversary of Oldřich Kestler who served as a pilot in 111 Sqn and 605 Sqn of the RAF during WW2.

Vzpomínku zahájil v půl jedenácté dopoledne úvodním slovem moderátor a hlavní organizátor celé akce Martin Marek, který přivítal početné zastoupení hostů, kteří přijeli uctít památku tohoto odvážného muže a také zástupce rodiny pilota. Následně zazněly státní hymny Velké Británie a České republiky.

Remembrance began at 11:30 with an introduction by Martin Marek, the main organiser of the event, who welcomed family members of the pilot and guests who came to honour the memory of this courageous pilot. The national anthems of Great Britain and the Czech Republic were then played.

Poté se ujal slova starosta obce Petr Slavík, který vyzdvihl jeho obrovskou statečnost.

The Mayor of Štěnovice, Petr Slavík, in his speech spoke of the bravery of the pilot.

Místní historik Kamil Kosnar seznámil všechny zúčastněné se životem Oldřicha Kestlera. „Pilot vstoupil před začátkem druhé světové války do polského letectva. Po kapitulaci Polska odchází přes Rumunsko balkánskou cestou do Francie. Odtud se dostává do Anglie. Tam létal u 111. a posléze u 605. perutě RAF. U té se zúčastnil slavné bitvy o Británii. Osudný se pro něj stal cvičný let 7. dubna 1941, ve kterém se jeho Hurricane srazil s letounem Spitfire svého kolegy Josefa Martince. Oba piloti zahynuli,“ dokončil své povídání Kamil Kosnar.

In his speech Kamil Kosnar, a local historian, gave a brief apraisal of the life of the pilot ” The pilot went joined the Polish Air Force before the start of WW2, when Poland surrendered he escaped through Romania using the Balkan route to get to France. From there he subsequently reached England and with 111 Sqn he fought in the Battle of Britain, later serving with 605 Sqn. Tragically on a training flight on 7 April 1941 he was killed when the Hurricanes of Josef Martinec and his collided; both pilots were killed.

Po něm vystoupili další řečníci. Všichni se ve svých proslovech shodli na statečnosti mladých mužů. Odešli v poměrně mladém věku od svých rodin bojovat za svobodu naší vlasti a mnozí z nich se domů, již nikdy nevrátili. Položili své životy za náš mír. Na závěr celé vzpomínky došlo k položení květin a věnců k Památníku válečných obětí.

Other speeches followed, all highlighting the bravery of the young men. At a relatively young age, they left their families to fight for the freedom of Czechoslovakia, many of whom did not return. They sacrificed their lives for our peace. The ceremony concluded with wreaths and flowers being laid by the war memorial.

© Jaroslav Kreisinger




This entry was posted in Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.