Muzi na spravne strane I – Dusan Vavra’s book launch


Dušan Vávra, author.

V sobotu 12. září proběhl v Rytířském sálu strakonického hradu křest knihy Dušana Vávry – Muži na správné straně I. Na nádvoří hradu byl po celý den vystaven replika 310 Sqn Spitfire, z České Spitfire Club. K vidění byla ukázka výstroje a výzbroje československých vojáků během druhé světové války. Na místě nesměla chybět vojenská dobová technika.

The christening of ‘Muži na správné straně I’ (Men on the right side I) a book by Dušan Vávra, took place in the Knights’ Hall of Strakonice castle on Saturday 12 September. A replica 310 Sqn Spitfire, from the Czech Spitfire Club, was exhibited on the courtyard of the castle for the entire day. One could also see examples of the equipment and weapons used by Czechoslovak soldiers during WW II. Period technology was exhibited a well, of course.

Ve 14 hodin se z nádvoří přesunuli hosté průvodem za doprovodu hudby strakonického dudáka s vojáky v historických britských uniformách z války a autora knihy, “pilota”, na kterého čeká jeho dívka po návratu do vlasti po ukončení válečných bojů do Rytířského sálu, ve kterém proběhl slavnostní křest.

At 2 pm, the guests together with re-enactors in historical British military uniforms and the author “pilot”, who is awaited by his sweetheart after his return to home country when the war fighting ended, accompanied by music of a Strakonice piper paraded from the courtyard into the Knights’ Hall, in which the symbolic christening took place.

This slideshow requires JavaScript.

Celým programem provázel samotný Dušan Vávra, který přivítal ve zcela zaplněném sále vzácné hosty, válečné veterány Emila Bočka, Aloise Dubce a Jiřího Kafku, kteří společně s Vladislavem Burianem z Klubu historie letectví Jindřichův Hradec, Josefem Jahnem a válečným veteránem z Vietnamu Manuelem F. van Eyck pokřtili knihu o životních osudech občanů Strakonicka sloužící v leteckém a pozemním personálu RAF ve druhé světové válce.

The Master of Ceremonies was Dušan Vávra himself, who welcomed in the Hall filled to the last place precious guests – war veterans Emil Boček, Alois Dubec and Jiří Kafka, who together with Vladislav Burian from the Historical Aviation Club of Jindřichův Hradec, Josef Jahn and the Vietnam war veteran Manuel F. van Eyck christened the book with the biographies of local men who served as air and ground personnel in the RAF during WW II from the Strakonice region.

Na křtu knihy byli také přítomni zástupci plzeňské odbočky Svazu letců a Leteckého historického klubu Plzeň Jaromír Kopačka, Václav Toman a Marie Patlejchová.

Attending the book launch was also Jaromír Kopačka, Václav Tomann and Marie Patlejchová, representatives from the Plzeň branch of Svazu letců (the Airmen Association of the Czech Republic) and also the Plzeň Historical Aviation Club.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Books, Events, Exhibitions. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.