Vaclav Brejcha – 100th Anniversary ceremony


V sobotu 26. září proběhl v Životicích pietní vzpomínkový akt při příležitosti 100. výročí narození pilota RAF Sgt. Václava Brejchy. Zárověň byly odhaleny na jeho hrobu znaky perutí, u kterých Václav Brejcha letál ve Velké Británii během druhé světové války.

On Saturday, 26 September a memorial ceremony was held at Životice to commemorate the 100th anniversary of the birth of RAF pilot Sgt. Václav Brejcha. The occasion was used to also unveil the badges of the two RAF squadrons that Václav Brejcha flew with in Great Britain during World War II.

Ve 14 hodin zahájil vzpomínku starosta obce Bohumil Němejc, který přivítal všechny přítomné. Velkou ctí byla přítomnost neteře pilota Jaroslavy Holakovské s rodinou, vdovy po válečném letci Jaroslavu Vyhnisovi, který byl kamarádem Václava Brejchy Věry Vyhnisové a dcery po válečném pilotovi Miroslava Štandery Miroslavy Vojtové. Zájmové složky zastupovala plzeňská odbočka Svazu letců a Leteckého historického klubu Plzeň. Český svaz bojovníků za svobodu Plzeň Jaroslav Bukovský a Krajské vojenské velitelství Plzeň Jiří Štětina.

The ceremony began at 14:00 with Mayor Bohumil Němejc, who welcomed all present. The ceremony was honoured with the attendance of the nieces of Jaroslav Holakovský and their families, Vera Vyhnisová, widow of wartime airman Jaroslav Vyhnis and friend of Václav Brejcha, and Miroslava Vojtová, the daughter of wartime pilot Miroslav Štandera. Amongst those attending was Jiří Štětina the Plzeň Regional Military Commander, Jaroslav Bukovský from the Plzeň branch of Český svaz bojovníků za svobodu [Czech Union of Freedom Fighters], representatives of the Plzeň branch of Svazu letců [the Airmen Association of the Czech Republic], the Plzeň Historic Air Club.

This slideshow requires JavaScript.

Po přivítání hostů následovalo položení věnců a kytic k pomníku statečného muže. Následně zazněly hymny. Nejprve historická Československá a po ní Velké Británie. Poté se ujal slova Václav Toman, který seznámil všechny účastníky aktu se životem Václava Brejchy a pomyslně odhalil znaky 43. a 257. stíhací perutě. Právé u nich pilot létal ve Velké Británii.

After welcoming, the guests layed wreaths and flower bouquets by the memorial to the brave man. National anthems were then played, firstly the historic Czechoslovak anthem then followed by the anthem of Great Britain. Václav Toman then read out a biography for Václav Brejcha and unveiled the badges of 43 Sqn and 257 Sqn, the RAF fighter squadrons that Brejcha had flown with in the UK.

Zároveň poděkoval všem, kteří se podíleli na jejich instalaci a obci Životice za úzkou dlouholetou spolupráci. Po něm vystoupili s příspěvkem Jaroslav Bukovský a Jiří Štětina. Celá vzpomínka byla zakončena písněmi Škoda lásky a Valčíkem na rozloučenou.

Thanked all those who participated for their installation and the village Životice for close long-term cooperation. Jaroslav Bukovsky and Jiří Štětina then took the floor for closing speeches. The ceremony was then concluded with Polka and Waltz music.


This entry was posted in Ceremony. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.