On Wings for the Lion – book


Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní křest naší ilustrované letecké knihy „Na křídlech za lva“

Kniha se věnuje období bitvy o Británii s důrazem na účast československých letců v RAF. Použijte levé a pravé klávesy k procházení několika ukázkových stránek zde.

Křest se uskuteční pod záštitou pana starosty městské části Praha 1, Ing. Oldřicha Lomeckého

v

úterý 15. září 2015 v 17 hodin

u

památníku čs. letců v RAF („okřídleného lva“)

na

Klárově.

Datum křtu bylo zvoleno na Den Bitvy o Británii, abychom připomněli letošní 75. výročí této vzdušné bitvy mezi Luftwaffe a RAF nad britskými ostrovy.

Bude nám ctí, pokud se této slavnostní události zúčastníte.

S úctou Jiří a Ondřej Soukupovi
(autoři knihy)

_______________________________________________________________

We would like to invite you to the ceremonial launch of our illustrated book called “On Wings for the Lion“.

The Czech language book focuses on the Battle of Britain, especially on the participation of Czechoslovak RAF pilots. Use left and right keys to scroll through some sample pages here

The ceremony will take place under the auspices of the Mayor of Prague 1 Mr Oldřich Lomecký

on

Tuesday 15th September 2015 at 5 pm.

by the

The Winged Lion“ Czechoslovak RAF airmen’s monument

at

Klárov.

We have chosen the Day of the Battle of Britain for the ceremony especially to remind the 75th Anniversary of the air battle between Luftwaffe and RAF over the British Isles.

We would be honoured if you come to the ceremony.

Jiří Soukup and Ondřej Soukup
(authors of “On Wings for the Lion“ book)

_______________________________________________________________





This entry was posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Battle of Britain, Books, Forthcoming Events, Information. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.