Slovak President visits Brookwood



This afternoon, 22 June 2015, Andrej Kiska the President of the Slovak Republic, visited Brookwood Military Cemetery to lay a wreath to commemorate the Czechoslovak killed in RAF service during Ww2.

Dnes odpoledne 22. června 2015 Andrej Kiška, prezident Slovenské republiky navštívil Brookwood vojenský hřbitov, kde položil k památníku československých letců padlých v RAF ve druhé světové válce.</p

Attending the ceremony was His Excellency Miroslav Wlachovský, Ambassador, Imrich Marton, Deputy Ambassador, and Col Milan Gavlas, Defence Attaché representing the Embassy of the Slovak Republic. Representing the Embassy of the Czech Republic, London were Dr Antonin Hradilek – Deputy Ambassador, Col Roman Siwek, Defence Attaché and Lt/Col. René Klapac, Military Attaché. The RAF were represented by G/Cpt Mike Longstaff, W/Cdr Paul Brook and S/Ldr Barry Matthews. Two Czechoslovak RAF veterans, a good number of well wishers as well as Slovak TV reporters also attended.

Obřadu se zúčastnilí velvyslanec Jeho Exelence Miroslav Vlachovský, zástupce velvyslance Imrich Marton a přidělenec obrany na Velvyslanectví, plukovník Milan Gavlas. Velvyslanectví České republiky v Londýně zastupovali náměstek velvyslance České republiky Dr. Antonín Hradílek, přidělenec obrany plukovník Roman Sivek a vojenský atašé podplukovník René Klapáč- Za Raf byli přítomni G/Cpt Mike Longstaff, W/Cdr Paul Brook a S/Ldr Barry Matthews. Díle dva českoslovenští veteráni RAF, řada gratulantů a slovenští televizní reportéři.

This slideshow requires JavaScript.

Prior to President Kiska arriving the Slovak media were interviewing Slovak RAF veteran Gen Ivan Schwarz.

Před příjezdem Presidenta Kišky slovenská média provedli rozhovor s v eteránem RAF Generálem Ivanem Schwarzem.

The ceremony opened with a wreath laid by President Andrej Kiska on behalf of the Slovak Republic. Then a wreath was laid by Dr Antonin Hradilek on behalf of the Czech Republic, followed by a wreath laid by G/Cpt Mike Longstaff on behalf of the RAF.

Obřad zahájil jménem Slovenské republiky položením věnce k památníku prezident Andrej Kiška. Poté jménem České republiky položil věnec Dr. Antonín Hradílek a jménem RAF položil věnec G/Cpt Mike Longstaff.

A piper from the RAF Regiment who played the last post which was followed by a minutes silence. The national anthems of the Slovak Republic, the Czech Republic and Great Britain were then played.

Dudák z regimentu RAF zahrál poslední příspěvek, po němž následovala minuta ticha. Potom hrál hymny Slovenské republiky, České republiky a Velké Británie.

The ceremony then continued with the entourage moving down to the post WW2 Czechoslovak ex-Servicemens plot where President Kiska and Slovak RAF veteran Gen Ivan Schwarz engaged in jovial conversation. Here President Kiska placed a commemorative ribbon on tree which had been planted in May to commemorate the end of WW2. His Excellency Miroslav Wlachovský, Ambassador and Col Milan Gavlas then placed Royal British Legion cross’s by the tree.

Obřad pak pokračoval přesunem přítomných na Československý hřbitov zemřelých veteránů RAF, kde prezident Kiška a slovenský veterán Gen. Ivan Schwarz hovořili zemřelých veteránech a prezident Kiška dal pamětní stuhu na strom, který byl s ostatními stromy vysazen v květnu na památku ukončení druhé světové války. Jeho Exelence Miroslav Vlachovský, velvyslanec a plukovník Milan Gavlas pak umístili Royal British Legion kříž pod tímto stromem.

Whilst here, the granddaughter of a Czechoslovak soldier, who is interred in this plot, presented the President with a photograph album of WW2 photos about her grandfather during his time in the Czechoslovak army in the UK during WW2.

Zatímco vnučka československého vojáka stála u hrobu svého dědečka, prezident ukazoval z alba fotografie svého dědečka z druhé světové války, který byl příslušníkem československé armády ve Velké Británii.

President Kiska concluded the event by giving a short press conference to the Slovak media and then thanked all, in English, for attending the ceremony.

Prezident Kiska uzavřel slavnostní shromáždění tiskovou konferencí k slovenským médiím a pak přítomným v angličtině poděkoval za účast na obřadu.




This entry was posted in Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.