Eduard Prchal – Memorial Plaque unveiled


Eduard Prchal – Odhalení pamětní desky.

On 23 May 2015 a memorial plaque was unveiled for Eduard Prchal C de G,, at his birth house in Dolní Břežany, near Prague.

Dne 23. května 2015 byla odhalena pamětní deska Eduardu Prchalovi C de G u jeho rodného domu v Dolních Břežanech u Prahy.

The well attended ceremony included Kejka Collins, daughter of Eduard Prchal who had travelled from the USA for the event, Věra Kovářová – Member of Parliament of the Czech Republic, Zdeněk Kovářík, Vice-Mayor of Dolni Dolní Břežany, several descendants of Czechoslovak men and women who had served in the RAF in WW2 and well wishers. The Guard of Honour was by Strnad Radim and Michael Ježdíková from the Vrane nad Vltavou village Scout Group.

Slavnostního aktu se účastnila Kejka Collins, dcera Eduarda Prchala, z USA, dále Věra Kolářová- poslankyně parlamentu ČR, Zdeněk Kovařík, Více-starosta Dolních Břežan, několik československých mužů a žen, kteří sloužili ve druhé světové válce v RAF a hodně příznivců. Čestnou stráž skautů z obce Vrané nad Vltavou drželi Radim Strnad a Michaela Ježdíková.

The ceremony was opened at 08:45 with a flypast by two JAS – 39 Gripen Czech Air Force fighter aircraft from 21 zTL Čáslav airbase.

Ceremonie byla zahájena v 08.45 hod. průletem dvou letounů Jas-39 Gripen Českého vojenského letectva od 21. ZTL letecké základny Čáslav.

Zdeněk Samek, on behalf of fellow co-instigator Jan Pašek, gave a short welcoming introduction to all attending. Speeches then followed by Zdeněk Kovářík, Věra Kovářová and a Czech and English speech by Kejka Collins

Zdeněk Samek úvodní projev přenesl jménem organizátora akce Jana Paška a přivítal přítomné. Poté vystoupili s projevem v českém jazyce Zdeněk Kovařík a Věra Kovářová a v angličtině Kejka Collins.

The ceremony continued with Zdeněk Samek giving a detailed biography about Eduard Prchal and his activities during WW2. Jan Pašek then continued with details of Prchal’s second escape to exile in October 1950.

Obřad pokračoval vystoupením Zdeňka Samka, který seznámil přítomné s podrobným životopisem a činností Eduarda Prchala ve druhé světové válce. Jan Pašek potom podrobně hovořil a druhém útěku Eduarda Prchala do exilu v říjnu 1950.

This slideshow requires JavaScript.

The memorial plaque was then unveiled by Kejka Collins, Věra Kovářová and Zdeněk Kovářík and floral tributes where then laid by it. The memorial plaque was then blessed by pastor Mgr Lubomir Poliński .

Pamětní desku odhalila Kejla Collins, kytice květin k pamětní desce položili Věra Kovářová a Zdeněk Kovařík a pamětní desku požehnal farář Mgr. Lubomír Polinski.

The ceremony concluded with the singing of the Czech national anthem by schoolchildren from Dolní Břežany school.

Obřad byl zakončili zpěvem České státní hymny, žáci ZŠ Dolní Břežany.
This entry was posted in 310 Sqd, Battle of Britain, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.