Zdenek Hanus – Memorial plaque unveiled.


V neděli 3.5. se v Pačejově pod záštitou místního obecního úřadu uskutečnily oslavy 70.výročí osvobození a ukončení II.světové války, spojené s odhalením pamětní desky pačejovskému rodákovi F/Lt. Zdeňku Hanušovi DFC, příslušníku RAF.

On Sunday the 3rd May, the commemoration of the 70th anniversary of the liberation and the end of WW II took place in Pačejov under the auspices of the Municipal Council, together with the unveiling of a commemorative plaque to the native of Pačejov F/Lt Zdeňek Hanuš DFC, member of the RAF.

Celé odpoledne rámovala řada průvodních akcí – například vystoupení kapely Švitorka, příjezd “Kolony vítězství” – “Přátelé 4.brigády Prácheňsko” ve vojenských historických vozidlech a dobových uniformách nebo výstava mapující život Zdeňka Hanuše.

The whole morning was a series of related framed by accompanying events – for example performance of the brass band Švitorka, the arrival of the “Convoy of Victory”, the ‘Friends of the 4th Brigade – Prácheňsko’ with period military vehicles and uniforms, or the exhibition portraying the life of Zdeňek Hanuš.

This slideshow requires JavaScript.

Slavnost byla zahájena státní hymnou ČR a zúčastnila se jí celá řada významných hostů, např. poslanec Parlamentu ČR Mgr. Igor Jakubčík, předseda ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu plk.v.v. Ing Jaroslav Vodička, delegace Svazu letců ČR vedená p.Jaromírem Kopačkou či předseda Leteckého historického klubu Plzeň p.Václav Toman.

The festivities commenced by the national anthem of the Czech Republic and were attended by a whole row of eminent guests, for example Mgr. Igor Jakubčík, Senator of the Czech Republic, Col (retd) Ing Jaroslav Vodička, Chairman of the Central Committee of the Czech Union of the Warriors for Freedom, Mr. Jaromír Kopačka leading the delegation from Svazu letců ČR (the Airmens Union of the Czech Republic) and Mr. Václav Toman, Chairman of the Historical Aeronautical Club Plzeň.

V úvodu vystoupil starosta obce Ing.Jan Vavřička, hlavní referát o životě Zdeňka Hanuše přednesla kronikářka obce paní Božena Behenská. Poté ředitel školy p.Josef Hromádka a starosta p.Jan Vavřička společně odhalili pamětní desku umístěnou na budově pačejovské školy, kterou Zdeněk Hanuš navštěvoval.

The opening speech was by the Mayor, Ing. Jan Vavřička, the biography of Zdeňek Hanuš by the chronicler of Pačejov village Mrs. Božena Behenská. Speeches were followed by the unveiling of the memorial plaque, located at Pačejov school which had attended by Zdeňek Hanuš, by Mayor Mr. Jan Vavřička and school director Mr. Josef Hromádka.

Za zvuku vojenské večerky v podání trubače Lukáše Bělocha hosté uctili památku Zdeňka Hanuše položením věnců a květin.

Whilst trumpeteer Lukáš Běloch played the ‘Last Post’, the guests paid homage to the memory of Zdeňek Hanuš by placing the wreaths and flowers.

V těchto chvílích se nad hlavami účastníků objevil letoun, který několika přelety uzavřel oficiální část oslav.

The ceremony was concluded with a flypast.

Ty následně pokračovaly v Pačejově nádraží, kam kolona vítězství přejela.

Festivities then continued at Pačejov railway station, where the Convoy of Victory had driven to.

Tomáš Cihlář
This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Zdenek Hanus – Memorial plaque unveiled.

  1. andrew mcCagie b.d.s. says:

    where are the czechs and the poles on remembrance day whitehall parade marchpast?

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.