Brookwood May 2015


The 70th anniversary of end of WW2 was commemorated at Brookwood Cemetery on 5 May 2015. Representing the Embassy of the Czech Republic, London were Dr Antonin Hradilek – Deputy Ambassador, Col Roman Siwek, Defence Attaché and Lt/Col. René Klapac, Military Attaché. Their counter-parts from the Embassy of the Slovak Republic, London were Mr Imrich Marton, Deputy Ambassador and Col Milan Gavlas – Defence Attaché.

Dne 5. května 2015 se na hřbitově Brookwood, konalo slavnostní vzpomínkové shromáždění k připomenutí 70. výročí konce druhé světové války. Českou republiku zastupovali Velvyslanec České republiky v Londýně, náměstek velvyslance Dr. Antonín Hradílek, přidělenec obrany plk. Roman Siwek a vojenský atašé podplukovník René Klapáč. Slovenskou republiku, zástupce velvyslance Imrich Marton a atašé obrany plk. Milan Gavlas.

This slideshow requires JavaScript.

The opening address to the well attended event was given by Gerry Manolas who presented a brief history of the arrival to the Uk and the role that the Czechoslovak airman and soldiers had played in the Allied war effort. included speeches by Dr Antonin Hradilek and Imrich Marton and included presentation of 70th Anniversary commemorative medals to Czechoslovak veterans present. The ceremony concluded with the playing of the Czech, Slovak and British national anthems.

Úvodní projev přednesl Gery Manolas, který velký počet účastníků akce, krátce seznámil s historii příjezdu do Velké Británie a rolí, kterou českoslovenští letci a vojáci hráli ve válečném úsilí spojenců Dále následovaly projevy Dr. Antonína Hradílka a Imricha Martona, a předání přítomným československým veteránům k 70. výročí pamětní medaile. Obřad byl ukončen českou, slovenskou a britskou státní hymnou.

The ceremony then moved to the post WW2 Czechoslovak ex-Servicemens plot where Dr Antonin Hradilek and Imrich Marton tied message cards onto a tree which had been planted to commemorate the end of WW2.

Po Obřadu přítomní odešli na hřbitovní pozemek zemřelých československých zahraničních letců a vojáků ve druhé světové válce, kde Dr. Antonín Hradílek a Imrich Marton na strom, který byl zasazen na památku ukončení druhé světové války zavěsili informační karty.

Attendees were then all invited to place Royal British Legion crosses, supplied by the Czech Embassy, by the headstones in the Czechoslovak ex-Servicemens plot.

Všichni účastníci pak byli pozváni aby dali na náhrobky zemřelých čs. zahraničních letců a vojáků Royal British Legion kříže, od Velvyslanectví České republiky.

Many thanks again to Vladimír Anděl who has again continued his sterling work – all voluntary – with the laying of red carnations against each of the 97 headstone in the Czechoslovak post-WW2 section, also at the graves of W/Cdr Josef Ocelka, F/Lt Jaroslav Malý and Sgt Anton Vanco whose graves are in the CWGC section at Brookwood cemetery.

Mnohokrát děkuji Vladimíru Andělovi za jeho vynikající dobrovolnou práci při pokládání červených karafiátů ke každému z 97 náhrobních kamenů v československé sekci 2. světové války a to i na hroby W/Cdr Josefa Ocelky, F/Lt Jaroslava Malého a Sgt. Antona Vanco, jejichž hroby jsou v sekci na hřbitově Brookwood CWGC.

and also the communal grave of the passengers of the Blackbushe Liberator crash of 5 October 1945.

a také na hrob cestujících Liberátoru z Blackbushe , kteří zemřeli při havárii 5.10.1945.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

2 Responses to Brookwood May 2015

  1. milena says:

    Many thanks from overseas for this special remembrance ceremony! Whilst you were in Brookwood, our group of Czechoslovak Legionaries Association from Prague was commemorating our fallen in France and Belgium 🙂 Mr. Anděl is true to his name – an angel – for all the beautiful red carnations placed at the headstones year after year. I was very pleased to see that everyone also visited the civilian cemetery and placed poppy crosses at the graves there, let alone planting the two lovely trees. The Czech and Slovak patriots, as well as the soldiers and airmen who died for our freedom, have not been forgotten. Lest we forget. Čest jejich památce! Milena

  2. Michael Robert Hermann says:

    An excellent event – well managed and attended. Sincere thanks from the family of Zdenek and Edita Sedlakova (Hermannova)

    Thanks also for the write-up and photos.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.