John Fleming – RIPIt is with much sadness that we must advise the death on 29th June 2014 of John Fleming of Inver by Tain, Scotland.

S velkým zármutkem oznamujeme, že 29. června 2014 zemřel John Fleming v Inver, nedaleko Tain ve Skotsku.

John was born in Filey, Yorkshire but met his wife Marion from Inver whilst posted to RAF Tain during his National Service. John spent his working life as an optician in Yorkshire, but on retirement he and Marion returned to Inver where John pursued his passion for aviation, becoming renowned throughout Scotland as an aviation historian.

John se narodil v Filey Yorkshire, ale v RAF byl v průběhu vojenské služby zařazen v Tain, kde se seznámil s manželkou Marion z města Inver. Po ukončení vojenské služby pracoval jako optik v Yorkshiru. Po odchodu do důchodu se s manželkou Marion vrátil do Inver, kde se věnoval své zálibě v letectví a po celém Skotsku se stal známým leteckým historikem.

John’s curiosity was aroused when he discovered the 18 graves of Czechoslovak airmen in the Old St. Duthus Cemetery, Tain, and for many years he and Marion have watched over the graves – placing a wreath annually at remembrance time – and acting as guides to those visiting the graves, as well as helping those seeking information. John and Marion provided valuable assistance to the project to erect the memorial to 311 (Czechoslovak) Squadron at Old St. Duthus Cemetery, and at the unveiling ceremony on 9th August 2007.

Johnovu zvědavost probudilo, když na starém hřbitově St Duthus v Tain, našel 18 hrobů československých letců. Každý rok, po mnoho let s manželkou Marion navštěvovali hroby československých letců a v době času vzpomínky, pokládali na ně věnce. Současně byli průvodci návštěvníků, kteří hledali hroby svých blízkých a poskytovali jim informace. John a Marion poskytovali cenou pomoc při přípravě a realizaci projektu stavby památníku 311. perutě na hřbitově Old St Duthus a na slavnostním shromáždění dne 9.8.2007.

John’s friendship, knowledge, and empathy to the Free Czechoslovak Airmen will be greatly missed, and we extend sincere condolences to Marion, her sons Bob, David and Michael, and their families.

Johnovo přátelství, znalosti a sympatie k československým zahraničním letcům budou velmi chybět a my vyslovujeme Marion, jejím synům Bobovi, Davidovi, Michaelovi a jejich rodinám, upřímnou soustrast.

Rest in Peace

Čest jeho památce
This entry was posted in 311 Sqd, No longer with us. Bookmark the permalink.

1 Response to John Fleming – RIP

  1. Pavel Vančata says:

    I had the privilege to meet him personally in 2007 and he was my guide around the former RAF Tain. R.I.P

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.